- Project Runeberg -  Bibeln /
Apostlagärningarna, 27 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
          Apostlagärningarna, 27 Kapitlet

         Paulus skickas såsom fånge till Rom,
         lider skeppsbrott, bliver räddad.

 1. När det nu var beslutet att vi skulle avsegla till Italien, blev
   Paulus jämte några andra fångar överlämnad åt en hövitsman, vid
   namn Julius, som tillhörde den kejserliga vakten.
   >Apg. 25,12.
 2. Och vi gingo ombord på ett skepp från Adramyttium, som skulle
   anlöpa provinsen Asiens kuststäder. Så lade vi ut, och vi hade
   med oss Aristarkus, en macedonier från Tessalonika.
   >Apg. 19,29. 20,4. Kol. 4,10.
 3. Dagen därefter lade vi till vid Sidon. Och Julius, som bemötte
   Paulus med välvilja, tillstadde honom att besöka sina vänner där
   och åtnjuta deras omvårdnad.
   >Apg. 24,23. 28,16.
 4. När vi hade lagt ut därifrån, seglade vi under Cypern, eftersom
   vinden låg emot.
 5. Och sedan vi hade seglat över havet, utanför Cilicien och
   Pamfylien, landade vi vid Myrra i Lycien.
 6. Där träffade hövitsmannen på ett skepp från Alexandria, som
   skulle segla till Italien, och på det förde han oss ombord.
 7. Under en längre tid gick nu seglingen långsamt, och vi kommo med
   knapp nöd inemot Knidus. Och då vinden icke var oss gynnsam,
   seglade vi in under Kreta vid Salmone.
 8. Det var med knapp nöd som vi kommo där förbi och hunno fram till
   en ort som kallades Goda hamnarna, icke långt från staden Lasea.

 9. Härunder hade ganska lång tid hunnit förflyta, och sjöfarten
   begynte redan vara osäker; fastedagen[1] var nämligen redan
   förbi. Paulus varnade dem då
   >3 Mos. 16,29. 23,27 f.
 10. och sade: »I mån, jag ser att denna sjöresa kommer att medföra
   vedervärdigheter och stor olycka, icke allenast för last och
   skepp, utan ock för våra liv.»
   >2 Kor. 11,25 f,
 11. Men hövitsmannen trodde mer på styrmannen och skepparen än på
   det som Paulus sade.
 12. Och då hamnen icke låg väl till för övervintring, var flertalet
   av den meningen att man borde lägga ut därifrån och försöka om
   man kunde komma fram till Fenix, en hamn på Kreta, som ligger
   skyddad mot sydväst och nordväst; där skulle de sedan stanna
   över vintern.
 13. Och då nu en lindrig sunnanvind blåste upp, menade de sig hava
   målet vunnet, och lyfte ankar och foro tätt utmed Kreta.

 14. Men icke långt därefter kom en våldsam stormvind farande ned
   från ön; det var den så kallade nordostorkanen.
 15. Då skeppet av denna rycktes med och icke kunde hållas upp mot
   vinden, gåvo vi efter och läto det driva.
 16. När vi kommo under en liten ö som hette Kauda, förmådde vi dock,
   fastän med knapp nöd, bärga skeppsbåten.
 17. Sedan manskapet hade dragit upp den, tillgrepo de
   nödhjälpsmedel och slogo tåg om skeppet. Och då de fruktade att
   bliva kastade på Syrtenrevlarna, lade de ut drivankare och läto
   skeppet så driva.
 18. Och eftersom vi alltjämt hårt ansattes av stormen, vräkte de
   dagen därefter en del av lasten över bord.
 19. På tredje dagen kastade de med egna händer ut skeppsredskapen.
 20. Och då under flera dagar varken sol eller stjärnor hade synts,
   och stormen låg ganska hårt på, hade vi icke mer något hopp om
   räddning.

 21. Då nu många funnos som ingenting ville förtära, trädde Paulus
   upp mitt ibland dem och sade: »I män, I haden bort lyda mig och
   icke avsegla från Kreta; I haden då kunnat spara eder dessa
   vedervärdigheter och denna olycka.
 22. Men nu uppmanar jag eder att vara vid gott mod, ty ingen av eder
   skall förlora sitt liv; allenast skeppet skall gå förlorat.
 23. Ty i natt kom en ängel från den Gud som jag tillhör, och som jag
   också tjänar, och stod bredvid mig och sade:
   >Apg. 23,11.
 24. 'Frukta icke, Paulus. Du skall komma att stå inför kejsaren; och
   se, Gud har skänkt dig alla dem som segla med dig.'
 25. Varen därför vid gott mod, I män; ty jag har den förtröstan till
   Gud, att så skall ske som mig är sagt.
 26. Men på en ö måste vi bliva kastade.»
   >Apg. 28,1.

 27. När vi nu den fjortonde natten drevo omkring på Adriatiska
   havet, tyckte sjömännen sig vid midnattstiden finna att de
   närmade sig något land.
 28. De lodade då och funno tjugu famnars djup. När de hade kommit
   ett litet stycke längre fram lodade de åter och funno femton
   famnars djup.
 29. Då fruktade de att vi skulle stöta på något skarpt grund, och
   kastade därför ut fyra ankaren från akterskeppet och längtade
   efter att det skulle dagas.
 30. Sjömännen ville emellertid fly ifrån skeppet och firade ned
   skeppsbåten i havet, under föregivande att de tänkte föra ut
   ankaren ifrån förskeppet.
 31. Då sade Paulus till hövitsmannen och krigsmännen: »Om icke dessa
   stanna kvar på skeppet, så kunnen I icke räddas.»
 32. Då höggo krigsmännen av de tåg som höllo skeppsbåten, och läto
   den fara.

 33. Medan det nu höll på att dagas, uppmanade Paulus alla att taga
   sig mat och sade: »Det är i dag fjorton dagar som I haven väntat
   och förblivit fastande, utan att förtära något.
 34. Därför uppmanar jag eder att taga eder mat; detta skall
   förhjälpa eder till räddning. Ty på ingen av eder skall ett
   huvudhår gå förlorat.
   >Matt. 10,30. Luk. 12,7. 21,18.
 35. När han hade sagt detta, tog han ett bröd och tackade Gud i
   allas åsyn och bröt det och begynte äta.
   >Joh. 6,11.
 36. Då blevo alla de andra vid gott mod och togo sig mat, också de.
 37. Och vi voro på skeppet tillsammans två hundra sjuttiosex
   personer.
 38. Sedan de hade ätit sig mätta, lättade de skeppet genom att kasta
   vetelasten i havet.

 39. När det blev dag, kände de icke igen landet; men de blevo varse
   en vik med låg strand och beslöto då att, om möjligt, låta
   skeppet driva upp på denna.
 40. De kapade så ankartågen på båda sidor och lämnade ankarna kvar i
   havet; tillika lösgjorde de rodren och hissade förseglet för
   vinden och styrde mot stranden.
 41. De stötte då på ett rev och läto skeppet gå upp på det. Där
   fastnade förskeppet och blev stående orörligt, men akterskeppet
   begynte brytas sönder av vågsvallet.
 42. Då ville krigsmännen döda fångarna, för att ingen skulle kunna
   fly undan simmande.
 43. Men hövitsmannen ville rädda Paulus och hindrade dem därför i
   deras uppsåt, och bjöd att de simkunniga först skulle kasta sig
   i vattnet och söka komma i land,
 44. och att därefter de övriga skulle giva sig ut, somliga på
   plankor, andra på spillror av skeppet. Så lyckades det för alla
   att komma välbehållna i land.

[1] Se Fastedagen i Ordförkl.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/44_27.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free