- Project Runeberg -  Bibeln /
Paulus' första brev till korintierna, 12 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
      Paulus' första brev till korintierna, 12 Kapitlet

        Andens olika gåvor och deras rätta bruk.

 1. Vad nu angår dem som hava andliga gåvor, så vill jag säga eder,
   mina bröder, huru med dem förhåller sig.
 2. I veten att I, medan I voren hedningar, läten eder blindvis
   föras bort till de stumma avgudarna.
 3. Därför vill jag nu förklara för eder, att likasom ingen som
   talar i Guds Ande säger: »Förbannad vare Jesus», så kan ej
   heller någon säga: »Jesus är Herre» annat än i den helige Ande.

 4. Nådegåvorna äro mångahanda, men Anden är en och densamme.
 5. Tjänsterna äro mångahanda, men Herren är en och densamme.
 6. Kraftverkningarna äro mångahanda, men Gud är en och densamme,
   han som verkar allt i alla.
 7. Men de gåvor i vilka Anden uppenbarar sig givas åt var och en
   så, att de kunna bliva till nytta.
 8. Så gives genom Anden åt den ene att tala visdomens ord, åt en
   annan att efter samme Ande tala kunskapens ord,
 9. åt en annan gives tro i samme Ande, åt en annan givas
   helbrägdagörelsens gåvor i samme ene Ande,
 10. åt en annan gives gåvan att utföra kraftgärningar, åt en annan
   att profetera, åt en annan att skilja mellan andar, åt en annan
   att tala tungomål på olika sätt, åt en annan att uttyda, när
   någon talar tungomål.
 11. Men allt detta verkar densamme ene Anden, i det han, alltefter
   sin vilja, tilldelar åt var och en någon särskild gåva.

 12. Ty likasom kroppen är en och likväl har många lemmar, och
   likasom kroppens alla lemmar, fastän de äro många, likväl utgöra
   en enda kropp, likaså är det med Kristus.
 13. Ty i en och samme Ande äro vi alla döpta till att utgöra en och
   samma kropp, vare sig vi äro judar eller greker, vare sig vi äro
   trälar eller fria; och alla hava vi fått en och samme Ande
   utgjuten över oss.
 14. Kroppen utgöres ju icke heller av en enda lem, utan av många.
 15. Om foten ville säga: »Jag är icke hand, därför hör jag icke till
   kroppen», så skulle den icke dess mindre höra till kroppen.
 16. Och om örat ville säga: »Jag är icke öga, därför hör jag icke
   till kroppen», så skulle det icke dess mindre höra till kroppen.
 17. Om hela kroppen vore öga, var funnes då hörseln? Och om den hel
   och hållen vore öra, var funnes då lukten?
 18. Men nu har Gud insatt lemmarna i kroppen, var och en av dem på
   det sätt som han har velat.
 19. Om åter allasammans utgjorde en enda lem, var funnes då själva
   kroppen?
 20. Men nu är det så, att lemmarna äro många, och att kroppen dock
   är en enda.
 21. Ögat kan icke säga till handen: »Jag behöver dig icke», ej
   heller huvudet till fötterna: »Jag behöver eder icke.»
 22. Nej, just de kroppens lemmar som tyckas vara svagast äro som
   mest nödvändiga.
 23. Och de delar av kroppen, som tyckas oss vara mindre hedersamma,
   dem bekläda vi med så mycket större heder; och dem som vi blygas
   för, dem skyla vi med så mycket större blygsamhet,
 24. under det att de andra icke behöva något sådant. Men när Gud
   sammanfogade kroppen av olika delar och därvid lät den ringare
   delen få en så mycket större heder,
 25. så skedde detta, för att söndring icke skulle uppstå i kroppen,
   utan alla lemmar endräktigt hava omsorg om varandra.
 26. Om nu en lem lider, så lida alla de andra lemmarna med den; om
   åter en lem äras, så glädja sig alla de andra lemmarna med den.

 27. Men nu ären I Kristi kropp och hans lemmar, var och en i sin
   mån.
 28. Och Gud har i församlingen satt först och främst några till
   apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje
   några till lärare, vidare några till att utföra kraftgärningar,
   ytterligare några till att hava helbrägdagörelsens gåvor, eller
   till att taga sig an de hjälplösa, eller till att vara
   styresmän, eller till att på olika sätt tala tungomål.
 29. Icke äro väl alla apostlar? Icke äro väl alla profeter? Icke
   äro väl alla lärare? Icke utföra väl alla kraftgärningar?
 30. Icke hava väl alla helbrägdagörelsens gåvor? Icke tala väl alla
   tungomål? Icke kunna väl alla uttyda?
 31. Men varen ivriga att undfå de nådegåvor som äro de största.

   Och nu vill jag ytterligare visa eder en väg, en övermåttan
   härlig väg.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/46_12.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free