- Project Runeberg -  Bibeln /
Paulus' första brev till korintierna, 14 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
      Paulus' första brev till korintierna, 14 Kapitlet

        Tungomålstalandets gåva är ringare än
        profetians gåva. Huru man må tala, och
         vilka som må tala i församlingen.

 1. Faren efter kärleken, men varen ock ivriga att undfå de andliga
   gåvorna, framför allt profetians gåva.
 2. Ty den som talar tungomål, han talar icke för människor, utan
   för Gud; ingen förstår honom ju, han talar i andehänryckning
   hemlighetsfulla ord.
 3. Men den som profeterar, han talar för människor, dem till
   uppbyggelse och förmaning och tröst.
 4. Den som talar tungomål uppbygger allenast sig själv, men den som
   profeterar, han uppbygger en hel församling.
 5. Jag skulle väl vilja att I alla taladen tungomål, men ännu
   hellre ville jag att I profeteraden. Den som profeterar är
   förmer än den som talar tungomål, om nämligen den senare icke
   därjämte uttyder sitt tal, så att församlingen får någon
   uppbyggelse.
 6. Ja, mina bröder, om jag komme till eder och talade tungomål, vad
   gagn gjorde jag eder därmed, såframt jag icke därjämte genom
   mitt tal meddelade eder antingen någon uppenbarelse eller någon
   kunskap eller någon profetia eller någon undervisning?

 7. Gäller det icke jämväl om livlösa ting som giva ljud ifrån sig,
   det må nu vara en flöjt eller en harpa, att vad som spelas på
   dem icke kan uppfattas, om de icke giva ifrån sig toner som
   kunna skiljas från varandra?
 8. Likaså, om den signal som basunen giver är otydlig, vem gör sig
   då redo till strid?
 9. Detsamma gäller nu för eder; om I icke med edra tungor
   frambringen begripliga ord, huru skall man då kunna förstå vad I
   talen? Då bliver det ju ett tal i vädret.

 10. Det finnes här i världen olika språk, vem vet huru många, och
   bland dem finnes intet vars ljud äro utan mening.
 11. Men om jag nu icke förstår språket, så bliver jag en främling
   för den som talar, och den som talar bliver en främling för mig.
 12. Detta gäller ock för eder; när I ären ivriga att undfå andliga
   gåvor, så må eder strävan efter att dessa hos eder skola
   överflöda hava församlingens uppbyggelse till mål.
 13. Därför må den som talar tungomål bedja om att han ock må kunna
   uttyda.
 14. Ty om jag talar tungomål, när jag beder, så beder visserligen
   min ande, men mitt förstånd kommer ingen frukt åstad.

 15. Vad följer då härav? Jo, jag skall väl bedja med anden, men jag
   skall ock bedja med förståndet; jag skall väl lovsjunga med
   anden, men jag skall ock lovsjunga med förståndet.
 16. Eljest, om du lovar Gud med anden, huru skola de som sitta på de
   olärdas plats då kunna säga sitt »amen» till din tacksägelse?
   De förstå ju icke vad du säger.
 17. Om än din tacksägelse är god, så bliva de andra dock icke
   uppbyggda därav. --
 18. Gud vare tack, jag talar tungomål mer än I alla;
 19. och dock vill jag hellre i församlingen tala fem ord med mitt
   förstånd, till undervisning jämväl för andra, än tio tusen ord i
   tungomål.

 20. Mina bröder, varen icke barn till förståndet; nej varen barn i
   ondskan, men varen fullmogna till förståndet.
 21. Det är skrivet i lagen:
    »Genom människor med främmande tungomål
    och genom främlingars läppar
    skall jag tala till detta folk,
    men icke ens så skola de höra på mig, säger Herren.»
 22. Alltså äro »tungomålen» ett tecken, ej för dem som tro, utan för
   dem som icke tro; profetian däremot är ett tecken, ej för dem
   som icke tro, utan för dem som tro.
 23. Om nu hela församlingen komme tillhopa till gemensamt möte, och
   alla där talade tungomål, och så några som vore olärda komme
   ditin, eller några som icke trodde, skulle då icke dessa säga
   att I voren ifrån edra sinnen?
 24. Om åter alla profeterade, och så någon som icke trodde, eller
   som vore olärd komme ditin, då skulle denne känna sig avslöjad
   av alla och av alla utrannsakad.
 25. Vad som vore fördolt i hans hjärta bleve då uppenbart, och så
   skulle han falla ned på sitt ansikte och tillbedja Gud och
   betyga att »Gud verkligen är i eder».

 26. Vad följer då härav, mina bröder? Jo, när I kommen tillsammans,
   så har var och en något särskilt att meddela: den ene har en
   psalm, den andre något till undervisning, en annan åter någon
   uppenbarelse, en talar tungomål, en annan uttyder; allt detta må
   nu ske så, att det länder till uppbyggelse.
 27. Vill man tala tungomål, så må för var gång två eller högst tre
   få tala, och av dessa en i sänder, och en må uttyda det.
 28. Är ingen uttydare tillstädes, så må de tiga i församlingen och
   tala allenast för sig själva och för Gud.

 29. Av dem som vilja profetera må två eller tre få tala, och de
   andra må döma om det som talas.
 30. Men om någon annan som sitter där får en uppenbarelse, då må den
   förste tiga.
 31. Ty I kunnen alla få profetera, den ene efter den andre, så att
   alla bliva undervisade och alla förmanade;
 32. och profeters andar äro profeterna underdåniga.
 33. Gud är ju icke oordningens Gud, utan fridens.

 34. Såsom kvinnorna tiga i alla andra de heligas församlingar, så må
   de ock tiga i edra församlingar. Det är dem icke tillstatt att
   tala, utan de böra underordna sig, såsom lagen bjuder.
 35. Vilja de hava upplysning om något, så må de hemma fråga sina
   män; ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. --
 36. Eller är det från eder som Guds ord har utgått? Eller har det
   kommit allenast till eder?

 37. Om någon menar sig vara en profet eller en man med andegåva, så
   må han ock inse att vad jag skriver till eder är Herrens bud.
 38. Men vill någon icke inse detta, så vare det hans egen sak.

 39. Alltså, mina bröder, varen ivriga att undfå profetians gåva och
   förmenen ej heller någon att tala tungomål.
 40. Men låten allt tillgå på höviskt sätt och med ordning.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/46_14.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free