- Project Runeberg -  Bibeln /
Paulus' andra brev till korintierna, 11 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
      Paulus' andra brev till korintierna, 11 Kapitlet

        Paulus beder korintierna hava fördrag med
        hans »dårskap», att han nämligen nu, då
         de visade sig icke uppskatta vad han
        oegennyttigt hade gjort för dem, måste
        framhålla att han dock i Kristi tjänst
        både hade arbetat och lidit mer än de
        falska apostlar som hålla på att förleda
                 dem.

 1. Jag skulle önska att I villen hava fördrag med mig, om jag nu
   talar något litet efter dårars sätt. Dock, I haven helt visst
   fördrag med mig.
 2. Ty jag nitälskar för eder såsom Gud nitälskar, och jag har
   trolovat eder med Kristus, och ingen annan, för att kunna ställa
   fram inför honom en ren jungfru.
 3. Men jag fruktar att såsom ormen i sin illfundighet bedrog Eva,
   så skola till äventyrs också edra sinnen fördärvas och dragas
   ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus.
 4. Om någon kommer och predikar en annan Jesus, än den vi hava
   predikat, eller om I undfån ett annat slags ande, än den I förut
   haven undfått, eller ett annat slags evangelium, än det I förut
   haven mottagit, då fördragen I ju sådant alltför väl.

 5. Jag menar nu att jag icke i något stycke står tillbaka för dessa
   så övermåttan höga »apostlar».
 6. Om jag än är oförfaren i talkonsten, så är jag det likväl icke i
   fråga om kunskap. Tvärtom, vi hava på allt sätt, i alla
   stycken, lagt vår kunskap i dagen inför eder.

 7. Eller var det väl en synd jag begick, när jag för intet
   förkunnade Guds evangelium för eder och sålunda ödmjukade mig,
   på det att I skullen bliva upphöjda?
 8. Andra församlingar plundrade jag, i det jag, för att kunna tjäna
   eder, tog lön av dem.
 9. Och när jag under min vistelse hos eder led brist, låg jag ändå
   ingen till last; ty den brist jag led avhjälptes av bröderna,
   när de kommo från Macedonien. Ja, på allt sätt aktade jag mig
   för att vara eder till tunga, och allt framgent skall jag akta
   mig därför.
 10. Så visst som Kristi sannfärdighet är i mig, den berömmelsen
   skall icke få tagas ifrån mig i Akajas bygder.
 11. Varför? Månne därför att jag icke älskar eder? Gud vet att jag
   så gör.
 12. Och vad jag nu gör, det skall jag ock framgent göra, för att de
   som trakta efter tillfälle att bliva likställda med oss i fråga
   om berömmelse skola genom mig berövas tillfället därtill.
 13. Ty de männen äro falska apostlar, oredliga arbetare, som
   förskapa sig till Kristi apostlar.
 14. Och detta är icke att undra på. Satan själv förskapar sig ju
   till en ljusets ängel.
 15. Det är då icke något märkligt, om jämväl hans tjänare så
   förskapa sig, att de likna rättfärdighetens tjänare. Men deras
   ände skall svara emot deras gärningar.

 16. Åter säger jag: Ingen må mena att jag är en dåre; men om jag
   vore det, så mån I ändå hålla till godo med mig -- låt vara
   såsom med en dåre -- så att ock jag får berömma mig något litet.
 17. Vad jag talar, då jag nu med sådan tillförsikt berömmer mig, det
   talar jag icke efter Herrens sinne, utan efter dårars sätt.
 18. Då så många berömma sig på köttsligt vis, vill ock jag berömma
   mig;
 19. I haven ju gärna fördrag med dårar, I som själva ären så kloka.
 20. I fördragen ju, om man trälbinder eder, om man utsuger eder, om
   man fångar eder, om man förhäver sig över eder, om man slår eder
   i ansiktet.
 21. Till vår skam måste jag tillstå att vi för vår del hava »varit
   för svaga» till sådant. Men eljest, vadhelst andra kunna göra
   sig stora med, det kan också jag göra mig stor med -- om jag nu
   får tala efter dårars sätt.
 22. Äro de hebréer, så är jag det ock. Äro de israeliter, så är jag
   det ock. Äro de Abrahams säd, så är jag det ock.
 23. Äro de Kristi tjänare, så är jag det ännu mer -- om jag nu får
   tala såsom vore jag en dåre. Jag har haft mer arbete, oftare
   varit i fängelse, fått hugg och slag till överflöd, varit i
   dödsnöd många gånger.
 24. Av judarna har jag fem gånger fått fyrtio slag, på ett när.
 25. Tre gånger har jag blivit piskad med spön, en gång har jag
   blivit stenad, tre gånger har jag lidit skeppsbrott, ett helt
   dygn har jag drivit omkring på djupa havet.
 26. Jag har ofta måst vara ute på resor; jag har utstått faror på
   floder, faror bland rövare, faror genom landsmän, faror genom
   hedningar, faror i städer, faror i öknar, faror på havet, faror
   bland falska bröder --
 27. allt under arbete och möda, under mångfaldiga vakor, under
   hunger och törst, under svält titt och ofta, under köld och
   nakenhet.
 28. Och till allt annat kommer det, att jag var dag är överlupen, då
   jag måste hava omsorg om alla församlingarna.
 29. Vem är svag, utan att också jag bliver svag? Vem kommer på
   fall, utan att jag bliver upptänd? --
 30. Om jag nu måste berömma mig, så vill jag berömma mig av min
   svaghet.
 31. Herren Jesu Gud och Fader, han som är högtlovad i evighet, vet
   att jag icke ljuger.

 32. I Damaskus lät konung Aretas' ståthållare sätta ut vakt vid
   damaskenernas stad för att gripa mig;
 33. och jag måste i en korg släppas ned genom en öppning på muren
   och kom så undan hans händer.


Project Runeberg, Tue Aug 14 17:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/47_11.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free