- Project Runeberg -  Bibeln /
Paulus' brev till Titus, 1 Kapitlet

(1917) [MARC] - Tema: Christian Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
         Paulus' brev till Titus, 1 Kapitlet

        Paulus hälsar Titus och meddelar honom
         föreskrifter om huru äldste skola
        tillsättas och falska lärare bekämpas.

 1. Paulus, Guds tjänare och Jesu Kristi apostel, sänd att verka för
   Guds utvaldas tro och för kunskapen om den sanning som hör
   gudsfruktan till,
 2. sänd, därför att det finnes ett hopp om evigt liv -- ty evigt
   liv har Gud, som icke kan ljuga, för evärdliga tider sedan
   utlovat,
   >4 Mos. 23:19. Rom. 16:25 f. 2 Tim 1:9 f. 2:13.
 3. och när tiden var inne, uppenbarade han sitt ord i den predikan
   varmed jag genom Guds, vår Frälsares, befallning blev betrodd --
   >Gal. 1:1. Ef. 1:9. 3:9. Kol 1:26. 1 Tess. 2:4. 1 Tim. 1:1, 11.
 4. jag, Paulus, hälsar Titus, min sannskyldige son på grund av
   gemensam tro. Nåd och frid ifrån Gud, Fadern, och Kristus Jesus,
   vår Frälsare!
   >1 Tim. 1:2.

 5. När jag lämnade dig kvar på Kreta, var det för att du skulle
   ordna vad som ännu återstod att ordna, och för att du, på det
   sätt som jag har ålagt dig, skulle i var särskild stad tillsätta
   äldste,
   >Apg. 14:23. 2 Tim. 2:2.
 6. varhelst någon oförvitlig man funnes, en enda kvinnas man, en
   som hade troende barn, vilka icke vore i vanrykte för oskickligt
   leverne eller vore uppstudsiga.
   >1 Tim. 3:2 f.
 7. Ty en församlingsföreståndare bör vara oförvitlig, såsom det
   höves en Guds förvaltare, icke självgod, icke snar till vrede,
   icke begiven på vin, icke våldsam, icke sniken efter slem
   vinning.
   >3 Mos. 10:9. Matt. 24:45. 1 Kor. 4:1 f. Ef. 5:18. 1 Petr. 5:2.
 8. Han bör fastmer vara gästvänlig, nitälska för vad gott är, leva
   tuktigt, rättfärdigt, heligt och återhållsamt;
 9. han bör hålla sig stadigt vid det fasta ordet, såsom han har
   fått lära det, så att han är mäktig både att förmana medelst den
   sunda läran och att vederlägga dem som säga emot.
   >1 Tim. 6:3. 2 Tim. 1:13. Tit. 2:1.

 10. Ty många finnas som icke vilja veta av någon myndighet, många
   som föra fåfängligt tal och bedraga människors sinnen; så göra i
   synnerhet de omskurna.
   >Apg. 15:1.
 11. På sådana bör man tysta munnen, ty de förvilla hela hus genom
   att för slem vinnings skull förkunna otillbörliga läror.
   >1 Tim. 6:5. 2 Tim. 3:6. 
 12. En av dem, en profet av deras eget folk, har sagt: »Kreterna,
   lögnare jämt, äro odjur, glupska och lata.»
 13. Och det vittnesbördet är sant. Du skall därför strängt
   tillrättavisa dem, så att de bliva sunda i tron
   >2 Tim. 4:2. 
 14. och icke akta på judiska fabler och vad som påbjudes av
   människor som vända sig från sanningen.
   >Jes. 29:13. Matt 15:9. Kol. 2:22. 1 Tim. 1:4, 4:7. 
 15. Allt är rent för dem som äro rena; men för de orena och otrogna
   är intet rent, utan hos dem äro både förstånd och samvete
   orenade.
   >Matt 15:11. Mark 7:19. Luk. 11:39 f. Apg. 10:15. Rom. 14:14, 20.
   >1 Kor 6:12.
 16. De säga sig känna Gud, men med sina gärningar förneka de det; ty
   de äro vederstyggliga och ohörsamma människor, odugliga till
   allt gott verk.
   >Jer. 4:22. 2 Tim. 3:5. Judas v. 4.


Project Runeberg, Tue Aug 14 15:15:10 2018 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/bibeln/56_01.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free