- Project Runeberg -  Handbok för driftpersonal vid statens kraftverk /
4. Mätning och skydd : kraftverksdrift : säkerhet

(1942-1943) [MARC]
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

HANDBOK FÖR DRIFTPERSONAL VID STATENS KRAFTVERK

ANDRA UPPLAGAN

DEL IV MÄTNING OCH SKYDD KRAFTVERKSDRIFT SÄKERHET

Utgiven av KUNGL. VATTENFALLSSTYRELSEN Copyright Kungl. Vattenfallsstyrelsen Centraltryckeriet Esselte ab. Stockholm 1943 340742

Förord till den elektroniska utgåvan

Se förordet till hela verket.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida, iii, iv, v, vi, vii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida, iii, iv, v, vi, vii
24. Elektriska mätningar och mätinstrument - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66
    A. Mätnormaler - 1
    B. Mätinstrumentens utförande - 2
    1. Princip och verkningssätt - 2
    2. Konstruktionsdetaljer - 9
    C. Mätnoggrannhet - 15
    1. Felkällor - 15
    2. Felvisning och korrektion - 16
    3. Egenförbrukning - 18
    D. Utökning av mätområdet - 18
    E. Ampere- och voltmetrar. Universalinstrument - 22
    F. Speciella mätanordningar - 23
    1. Synkronoskop - 23
    2. Frekvensmetrar - 26
    3. Rörvoltmetrar - 27
    4. Oscillografer - 28
    5. Registrerande instrument - 33
    6. Tidur - 37
    7. Mätbryggor - 37
    8. Kompensationsanordningar - 42
    9. Indikeringsanordningar - 43
    G. Mätmetoder - 44
    1. Motståndsmätning - 44
    2. Mätning av jordmotstånd - 47
    3. Mätning av isolationsmotstånd - 50
    4. Effektmätning - 53
    H. Mätningars anordnande och utförande - 60
    1. Val av instrument - 60
    2. Koppling - 63
    3. Skyddandet av instrumenten - 64
    4. Avläsningsteknik - 65
25. Elektricitetsmätare - 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92
    A. Princip och mätnoggrannhet - 67
    B. Växelströms kilowattimmätaren - 68
    C. Kilovartimmätaren - 73
    D. Likströmsmätare - 73
    1. Motormätare - 74
    2. Elektrolytmätaren - 75
    3. Pendelmätaren - 75
    E. Specialmätare - 76
    1. Dubbeltariffmätaren - 76
    2. Trippeltariffmätaren - 77
    3. Subtraktions- eller överförbrukningsmätaren - 78
    4. Spetsmätaren - 79
    5. Maximalmätaren - 80
    6. Skrivande maximalmätare - 81
    7. Printometern - 82
    8. Avståndsmätning m. m. - 85
    9. Varaktighetsmätaren - 86
    F. Tillsyn och skötsel av mätare - 89
    1. Montage - 89
    2. Tillsyn - 89
    3. Utbyte för tillsyn - 90
    4. Kontroll av felvisning - 90
    5. Allmän översyn - 91
    6. Justering - 92
26. Skyddsreläer - 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213
    A. Allmänt om reläskydd - 93
    1. Reläskyddets uppgift - 93
    2. Fordringar på reläskydd - 93
    3. Reläskydd för olika anläggningsdelar och olika driftstörningsformer - 94
    4. Reläskyddets byggnad - 94
    5. Reläskyddets arbetssätt - 96
    6. Reläernas konstruktion - 97
    B. Reläskydd för linjer - 98
    1. Kortslutnings- och överströmsskyddet - 98
    a. Det enkla maximalskyddet med inverttidreläer - 98
    b. Det enkla maximalskyddet med konstanttidreläer - 105
    c. Det riktade maximalskyddet - 112
    d. Distansskyddet - 117
    e. Siemens reaktans-impedansskydd - 132
    2. Jordfelsskyddet - 153
    a. Metoder för systemjordningen - 154
    b. Samarbete mellan nollpunktsreaktor och nollpunktsmotstånd vid kombinerad reaktans- och resistansjordning - 156
    c. Metoder för jordfelsskyddet - 161
    d. Det enkla dissymmetriströmskyddet - 164
    e. Det enkla nollpunktsspänningsskyddet - 164
    f. Kombination av dissymmetriström- och nollpunktsspänningsskydd - 166
    g. Det riktade dissymmetrieffektskyddet. Dissymmetriskydd för dubbellinjer - 167
    h. Modifikationer i jordfelsskyddet med hänsyn till kapacitets- och petersenspoleströmmar - 170
    3. Speciella reläskydd för linjer - 170
    a. Längdsdifferentialskyddet - 170
    b. Tvärdifferentialskyddet - 173
    c. Sträckskyddet - 175
    C. Lokala reläskydd - 180
    1. Transformatorernas skydd - 180
    a. Differentialskyddet - 180
    b. Dissymmetriströmskyddet - 189
    c. Buchholzskyddet - 189
    d. Överbelastningsskyddet - 191
    2. Generatorernas skydd - 191
    a. Differentialskyddet - 191
    b. Strömbalansskyddet - 192
    c. Jordfelsskyddet - 192
    d. Lödskarvsskyddet - 195
    e. Maximalskyddet - 196
    f. Varvkortslutningsskyddet - 196
    g. Spänningsstegringsskyddet - 198
    3. Samlingsskenornas skydd - 198
    D. Reläskydd för speciella ändamål - 200
    E. Reläprov och reläprovningsapparater - 201
    1. Primärprov på hela utlösningskombinationen - 202
    2. Utprovning av primära funktionsgränsen för kombinationen strömtransformatorer — reläer - 202
    3. Prov på reläerna med reläprovningsapparat - 204
    a. Omkopplingar för provning - 204
    b. Reläprovningsapparaten - 205
    4. Utlösningsprov - 208
    F. Reläernas handhavande under olika driftförhållanden - 208
    1. Skötsel - 208
    2. Rapportering och slutsatser av reläindikeringar - 208
    3. Försiktighetsmått med hänsyn till reläskydden vid manövrer m. m. i anläggningarna - 209
27. Säkerhetsapparater - 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
    A. Smältkurvor och smältström - 214
    B. Allmänt om smältskydd - 217
    C. Säkerhetsapparater för lågspänning - 218
    1. Normer - 218
    2. Diazedsäkringar - 220
    3. Högeffektsäkringar - 222
    D. Säkerhetsapparater för högspänning - 225
    1. Säkringar med öppen patron (rörsäkringar) - 225
    2. Högeffektsäkringar - 227
    3. Bryttid vid högeffektsäkringar - 231
    4. Medeleffektsäkringar - 231
    E. Selektivitet - 232
    F. Användning - 233
28. Överspänningar och överspänningsskydd - 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283
    A. Olika slag av överspänningar - 235
    1. Driftfrekventa stationära spänningsstegringar - 236
    2. Kopplingsöverspänningar - 239
    3. Atmosfäriska överspänningar - 243
    B. De atmosfäriska överspänningarnas inverkan på elektriska anläggningar. Skyddsåtgärder mot överspänningar - 250
    1. Isolationen hos ledningar och stationer - 250
    2. Olika utföranden av luftledningarna. Jordlinans skyddsverkan - 252
    3. Åskledare i stationerna. Inledningsskydd - 254
    4. Speciella överspänningsskydd. Gnistgap, kondensatorer och avledare - 255
    5. Isolationsstandard och isolationskoordination i stationerna - 262
    C. Överspänningsskyddens konstruktion - 265
    1. Gnistgap - 265
    2. Kondensatorer - 266
    3. Avledare - 274
29. Kraftverksdrift - 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347
    A. Sveriges vattenkrafttillgångar och deras utnyttjande - 284
    1. Vattenkrafttillgångens naturliga förutsättningar - 284
    2. Vattenkraftens utnyttjande - 288
    3. Vattenlagen - 290
    4. Tillgänglig och utbyggd vattenkraft - 292
    5. Vattenreglering - 297
    B. Krafthushållning - 301
    1. Kraftbehovet och dess variationer - 301
    2. Samkörningens naturliga förutsättningar, uppgifter och resultat - 306
    3. Samkörningens realiserande - 310
    a. Prognoser och balanser - 312
    b. Belastningsfördelning och frekvensreglering - 316
    c. Beredskapshållning - 322
    4. Driftledning - 324
    C. Spänningsreglering - 325
    1. Uppgift - 325
    2. Spänningsreglering i kraftstationerna - 329
    3. Spänningsreglering på primärnäten - 329
    4. Spänningsreglering på distributionsnäten - 330
    D. Driftsäkerhet - 333
    1. Störningarna och deras orsaker - 333
    2. Driftens återställande vid störningar - 335
    3. Rapporter och instruktioner - 336
    4. Kommunikationer - 338
    5. Reserv - 341
    6. Inspektion och underhåll - 343
    7. Sektionering vid störningsrisk - 344
    8. Beteckningssystem - 344
    9. Terminologi och ordergivning - 346
30. Elektriska olycksfall. Skyddsåtgärder - 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380
    A. Den elektriska strömmens verkningar - 348
    1. De elektriska olycksfallens art - 348
    2. Farlig spänning - 352
    3. Elektricitetens inverkan på djur - 353
    B. Behandling vid elektriska olycksfall - 353
    C. Skyddsåtgärder vid anläggningars utförande - 359
    1. Lågspänningsanläggningar - 360
    2. Högspänningsanläggningar - 368
    D. Skyddsåtgärder under betjäning och arbete vid anläggningar - 372
31. Driftkultur - 381, 382, 383
Register - 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415
    Beteckningar för storheter och enheter - 387
    Prefix vid måttenheter - 391
    Tabeller - 392
    Sakregister - 393
    absolut ... - 393
    asynkronmaskiner ... - 394
    celsiusgrad ... - 395
    eftersläpning ... - 396
    energi ... - 397
    gallerstyrning ... - 398
    impedans ... - 399
    jordfelsskydd ... - 400
    kompenserad ... - 401
    kraftverksdrift ... - 402
    linskydd ... - 403
    materielkontrollanstalten ... - 404
    mätningar ... - 405
    packning ... - 406
    reglerpådrag ... - 407
    skarvmuff ... - 408
    spänningstransformatorer ... - 409
    ställverk ... - 410
    tandemkoppling ... - 411
    transformatorer ... - 412
    varvtalsreglering ... - 413
    värmevärde ... - 414
    överspänningar ... - 415

Project Runeberg, Fri Jun 25 21:08:39 2021 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/handrift/4/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free