- Project Runeberg -  Idun : Praktisk veckotidning för qvinnan och hemmet / 1887 /
1:5

(1887)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Profn:r 1 - Till våra husmödrar! - Toaletten - Bostaden - Köket - Fönsterträdgården - Klädedrägten - Huskurer - Husgerådet - Hvarjehanda - Varningar - Bakverk - Annonser

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

IDUN


Manuskript, som ej antages till införande, återsändes, så vida porto
bifogas. Inga ofrankerade försändelser lösas.

Annonser mottagas endast mot kontant liqvid i förskott af 25 öre pr
4-spalt. petitrad (= 12 stafvelser). Ingen annons införes under 1 krona.

Till
våra husmödrar!I dessa smalare spalter ärna
vi i hvarje nummer under en
mängd olika hufvudrubriker
meddela alla möjliga praktiska
och nyttiga råd och rön inom
de områden, som höra till
qvinnans verksamhet inom och för
hemmet. Utom de rubriker,
som kunnat inrymmas i detta
nummer, skola sålunda
samtidigt eller efter hand
förekomma rubrikerna: Barnens
vård; Handarbeten; Helsovård;
Husdjuren; Tvätt; Brygd;
Slagt
m. fl.

På det våra ärade läsarinnor
emellertid måtte hafva största
nyttan häraf, uppmana vi
vänligen alla husmödrar att hvar
i sin stad uppteckna och till
Redaktionen af Idun,
Stockholm,
insända sina egna
erfarenheter på dessa områden.
Idun skulle sålunda kunna
blifva ett föreningsband mellan
husmödrarna och deras
familjer, hvarigenom de förra, ehuru
okända för hvar andra, skulle
kunna både gifva och mottaga
många goda och nyttiga råd.
Ingen behöfver på minsta sätt
låta sig afhållas af fruktan för
brister i stiliseringen af de
gjorda meddelandena, ty dessa
omredigeras alltid af oss, innan
de införas i tidningen.

Gång efter annan komma vi
ock att utfästa pris för goda
uppsatser på dessa områden.
Och redan nu göra vi början
härmed, i det vi utfästa ett
pris af

femton (15) kronor


för den bästa uppsatsen öfver
något sjelfvaldt ämne, hörande
till hemmets verld. Uppsatsen
måste rymmas inom en af våra
smalare spalter och får ej vara
förut publicerad.
Täflingsskrifterna böra vara inkomna
senast den 15 instundande
januari,
och förbehålla vi oss
rättighet att i tidningen publicera
hvad som befinnes vara
användbart.

Stockholm i december 1887.

                                Redaktionen.

Toaletten.Att rengöra hårborstar. En lösning
af soda i kallt vatten är bättre än varmt
vatten och tvål. Sodan, som har
slägtskap med fett, rensar borsten, utan att
man behöfver gnida den allt för mycket,
då deremot det varma tvålvattnet gör
taglet mjukt och ofta helt och hållet
förderfvar borsten.

Konstgjorda blommor äro en dyr
artikel. Vi tro oss derför göra våra
läsarinnor en tjenst genom att meddela
dem, huru de — åtminstone om
sommaren — betydligt billigare kunna
använda naturliga blommor, utan att
behöfva befara, att deras blomsterprakt
t. ex. på en bal skall vissna efter ett
par dansers förlopp. Förfaringssättet
är mycket enkelt. Man håller blott
de afskurna blommornas stjelkar intill
ett ljus, tills ett litet stycke af stjelken
blifvit koladt. Härigenom hållas
safterna qvar i den återstående delen af
stjelken och hindra blommorna att
hastigt vissna.

Bostaden.Att borttaga blodfläckar från golf.
Bästa sättet är att skrapa och skura
det samma med 4 delar vatten och 1
del svafvelsyra. Sedan fläcken
försvunnit, skurar man med rent vatten, men
får i intet fall använda såpa, enär eljes
en flottfläck skulle uppstå. Finnes
ännu något syra i träet, kan denna
göras oskadlig genom något lut eller
aska.

Att rengöra golfmattor om vintern.
Man breder ut mattorna med den räta
sidan mot en ren och temligen fast
snöyta samt piskar dem derefter
grundligt. Dam och smuts blifva då
qvarliggande på snön och mattorna erhålla
nästan utseende af nya.

Polityren på möbler vill gerna med
tiden försvinna, i synnerhet på billiga
möbler. På följande sätt kan man
dock med lätthet åter framkalla den
nya glansen. I en ren, glacerad
spillkum blandas 10 gram alkannarot med
med 5 matskedar linolja. Blandningen
kokas långsamt öfver svag eld,
hvarefter man öfverstryker möblerna med
den samma och åter afgnider dem väl
efter 36 timmars förlopp. De skola
då stråla i sin forna glans.

Köket.Att färska upp smör. Man brukar
först det härskna smöret med
kalkvatten, genomknådar och urtvättar det
derefter väl med rent, mjukt vatten
och slutligen med mjölk. Kalkvattnet
tillredes af 1 del släckt kalk, som
bestänkes med litet kallt vatten, så att
den smular sig, hvarefter man tillsätter
50 delar kallt vatten (allt efter vigt)
under ständig omröring. Blandningen
får stå under en qvarts timmas tid, så
att de grumliga delarne sätta sig på
bottnen; den vätska, som flyter ofvanpå,
är det omtalade kalkvattnet. Efter
denna behandling förlorar smöret det
mesta af sin härskna smak.

När mjölkmat brännes vid. Inträffar
en dylik olycka, hälles maten genast i
en annan gryta. Härefter ilägges en
hel lök eller ett litet stycke hvit flanell,
hvarvid den brända smaken vanligen
alldeles försvinner eller åtminstone
betydligt förminskas. Har man ej ny
flanell att tillgå, kan man använda
litet hvitt ullgarn.

Rengöring af vin- och ölbuteljer.
Flaskor, i hvilka invändigt bildat sig
en hård skorpa, som ofta motstår alla
vanliga medel, omskakas något med en
lösning af öfvermangansyradt natron,
eller, om det är nödvändigt, låter man
lösningen en kort tid stå och verka
derpå. Återstoden af orenligheterna
låter derefter lätt aflägsna sig med en
flaskborste.

Hermetisk tilslutning. Buteljer
tillslutas lufttätt, om man doppar dem i
lack, tillredt af sju delar harts,
upplöst i 10 delar eter, hvartill ytterligare
tillsättes 15 delar kollodium. Lacket
kan färgas genom tillsats af anilin.

Emaljerade jerngrytor, i hvilka
emaljen blifvit brun, skall man bestryka
invändigt med utspädd saltsyra och
derpå låta dem stå öfvertäckta några
timmar, hvarefter de skuras med sand
och sköljas omsorgsfullt.

Polering af koppar och messing sker
lättast med en blandning af 1 del hvit
vinsten, 2 delar alun och 2 delar
koksalt. Silfver poleras bäst med den
moderna silfvertvålen, som kan
erhållas i hvarje specerihandel.

Fönsterträdgården.Blomsterodling. Akasian är en
mycket vansklig planta att öfvervintra.
Hon är mycket känslig för drag och
förlorar lätt bladen. Vanligen bör man
derför skaffa sig nya exemplar hvarje
år. Om exemplaren omplanteras och
toppen afskäres, torde det må hända
hjelpa. Innan hon fått nya grenar
och alltså har blad, genom hvilka
fuktigheten får utdunsta, bör hon endast
vattnas sparsamt. Denna regel gäller
för öfrigt hvarje växt.

Heliotropen hör äfven till de växter,
som äro svåra att öfvervintra.
Trädgårdsmästaren uppdrager alltid på våren
nya exemplar och använder endast de
öfvervintrade att taga sticklingar utaf.
Detta förfaringssätt är likväl alltför
besvärligt för de flesta blomsterodlare.
Heliotropen bör äfven omplanteras på
våren, enär hufvudorsaken till, att dess
blad vissna (särskildt de nedersta),
vanligen är att jorden i krukan blifvit
för fattig på näringsämnen. Litet
torfströ eller pulveriseradt träkol, blandadt
i jorden, är af god verkan både för
akasian och heliotropen.

För blomsterälskare. Har man fått
en riktigt vacker bukett, vill man ju
gerna, att den skall hålla sig så länge
som möjligt. Detta kan ske på
följande sätt. Man köper något
salpetersyradt natron, upplöser det i litet vatten
samt tillsätter häraf ett par teskedar
till det vatten, hvari blommorna ställas.
Vidare öfvertäcker man blommorna
under natten med ett stycke
silkespapper af någorlunda tjocklek, doppadt
i vanligt vatten. Dessa båda åtgärder
i förening göra, att blommorna stå
sig dubbelt så lång tid som annars.

Klädedrägten.Färgfläckar på kläder. Kläder
rengöras lätt från färgfläckar, om man
gnider dem med ett stycke ylletyg,
doppadt i nafta.

Huskurer.Medel mot vårtor. De som icke hysa
förtroende för de otaliga s. k.
»sympatikurerna» mot dessa obehagliga
tingestar, kunna försöka följande recept:
jod (kristalliserad) 2 gram, karbolsyra
(kristalliserad) S gram, sprit 24 droppar.

Skrapa utaf vårtan så mycket som
möjligt, utan att den blöder, och
använd medlet genom att medels en
spetsig pinne försigtigt drypa det på
vårtan. Upprepa skrapningen och
fortsätt med påpenslingen så länge som
möjligt! I de flesta fall går nästan
hela vårtan bort på en gång.

Styng af insekter kunna vara mycket
besvärliga, ja till och med farliga. De
läkas bäst, om man badar dem med
salmiaksprit. Vid bistyng måste man
först noga se till, att gadden blir
uttagen.

Husgerådet.Att rengöra glas och skålar. Glas
och porsslinskålar, på hvilka organiska
ämnen intorkat och äro svåra att få
bort, rengör man bäst på följande sätt.
Man fuktar de ställen, som skola
rengöras, med koncentrerad svafvelsyra,
strör härefter sönderstött dubbelt
kromsyradt kali på syran och låter
blandningen stå några timmar (t. ex. öfver
natten) på en lagom varm ugn.
Härvid upplösas alla organiska ämnen
fullkomligt och aflägsnas jemte den öfriga
syran medels vatten.

Hvarjehanda.Huru skrufvar utdragas. Ofta är
det mycket svårt att få ut skrufvar ur
trävirke, om de hafva suttit der länge, och
stundom händer det, att man slutligen
måste skära bort något af träet för att
få ut dem. Allt detta besvär kan
undvikas, om man blott berör skrufven
några få minuter med ett glödgadt jern.

Målarlukt. När ett rum är
nymåladt, aflägsnas målarlukten hastigast på
följande sätt: Skär några lökar i
mycket fina skifvor, lägg dem i vatten och
sätt dem midt i rummet; stäng igen
dörren och låt endast fönstren i och
för luftvexlings skull stå på glänt.
Efter några timmars förlopp skall
lukten hafva försvunnit. Till ett stort
rum bör man dock helst använda ett
par ämbar vatten och en större
qvantitet lök.

Billiga släckningsapparater. För icke
länge sedan kommo engelska och sedan
danska eldsläckningsbomber i handeln.
De bestå af en glasbehållare fyld med
en vätska, som hastigt bortdunstar, då
hon kommer i beröring med elden och
bildar luftlager, som hämma
förbränningen. Vid försök har visat sig, att
bomberna förträffligt bidraga till att
släcka en nyligen utbruten eldsvåda;
de borde derför icke saknas i något
hus. De, som finnas i handeln, hafva
emellertid det felet, att de äro dyra,
men denna vansklighet kan man lätt
undgå, om man tillreder dem sjelf.
En vigtdel salmiak och 2 vigtdelar
koksalt lösas i 7 vigtdelar vatten och
fylles på vanliga buteljer. På detta
sätt får man kraftigt verkande
eldsläckningsbomber, som, då de skola
användas, med all kraft böra kastas mot
det antända stället, så att de
sönderspringa.

Varningar.Förgiftning genom karbolsyra.
sista tiden hafva tidningarna ofta
meddelat underrättelser om
sjelfmordsförsök medels intagande af karbolsyra.
Exemplet verkar smittande, och det
tyckes verkligen, som om
underrättelserna i tidningarna hafva bidragit till,
att bruket af karbolsyra i detta
afseende blir mer och mer allmänt. Det
kunde derför vara på tid att fästa
uppmärksamheten vid, att man knappast
kan tänka sig fruktansvärdare smärtor
än dem, som följa på intagningen af
karbolsyra. Den verkar hetsande på
mun, matstrupe och mage samt
framkallar fruktansvärdt brännande
smärtor, som kunna vara mycket
långvariga, enär karbolsyran är ett långsamt
verkande gift.

Bakverk.Tebröd i S-form. 1/2 (skålpund) socker, 1/2
(skålpund) hvetemjöl, 8 lod smält smör samt 3
ägg arbetas väl tillsammans, trillas till
ett fingers tjocklek och formas till S.
Dessa senare smörjer man med ägghvita
och beströr med groft socker. Några
droppar vanilj kunna med fördel
tillsättas. Degen är så lös, att den ej bör
tagas ur fatet mer än litet i sender,
allt efter som man trillar ut den.

                                        Hilda.

Mandelkransar. Två ägghvitor slås
med en knif på ett kopparlock till hårdt
skum, hvilket bör ske i kallt rum.
Häri hälles en matsked ättika samt
några droppar eau de cologne,
hvarefter iröres 1/2 (skålpund) rifvet socker samt
1 1/2 (skålpund) sötmandel och 6 stycken
bittermandlar. Mandeln skalas först och
skäres längs efter i tunna skifvor.
Degen formas med en tesked till kransar
på vaxade plåtar, som insättas i sval ugn.

                                        Eva.

*I Bokhandeln till salu:

Tillståndet efter döden


af professor H. Cremer. 50 öre.

Efter döden


eller det tillkommande lifvet,
af Louis Figuier. 2 kr., inb. 3 kr.
                        [15]

*


Ännu lefva


Kajsa Rulta och hennes katt 60 öre.

Mormor Spitsnos och hennes hund
60 öre,

Lilla sotarmurres öden 1:25.

Nisse och Nasse 1:25.


Gamla välkända barnböcker, till salu
i alla boklådor.                        [13]

*Husmödrar, spriden eder egen tidning!<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Nov 20 23:09:11 2020 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/idun/1887/0005.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free