- Project Runeberg -  Hovedregister til innstillinger og betenkninger 1935-1971
(1974) [MARC] Author: Vincent Johansen
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

HOVEDREGISTER TIL INNSTILLINGER OG BETENKNINGER 1935–1971

FRA KONGELIGE OG PARLAMENTARISKE KOMMISJONER, DEPARTEMENTALE KOMITÉER M. M. UTARBEIDET AV VINCENT JOHANSEN FØRSTESEKRETÆR VED STATENS TRYKNINGSKONTOR UTGITT AV STATENS TRYKNINGSKONTOR ISBN 82-00-70165-4 A/S O. Fredr. Arnesen Bok- og Akcidenstrykkeri, Oslo 1974

Förord till den elektroniska utgåvan

Skriftserien "Innstillinger og betenkninger" ersattes 1972 av Norges offentlige utredninger (NOU). Vincent Johansen, førstesekretær ved Statens trykningskontor, sammanställde 1974 den här katalogen över allt som utkommit 1935-1971. När Statens trykningskontor utgav sin historik I hundre år : et kort riss om Statens trykningskontor (1976; 10 sidor) tillägnades skriften Vincent Johansen som då hade varit anställd där i 50 år.

Boken, som har digitaliserats av Nasjonalbiblioteket, kopierades i september 2013 till Projekt Runeberg för att texten lättare ska kunna sökas och korrekturläsas. OCR-texten kommer från NB.

This volume was scanned by the Norwegian National Library, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: titelside, titelbladets bakside, iii

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innhold / Table of Contents


Titel och innehåll - titelside, titelbladets bakside, iii
Stikkordregister og sakområde med henvisning til side i Hovedregister over innstillinger - v, vi, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi, xvii, xviii
    Abortus ... - v
    Avgiftskomitéen ... - vi
    Det ... - vii
    Finansiering ... - viii
    Fullbyrdelse ... - ix
    Jernbanens ... - x
    Landbruket ... - xi
    Musikkfagskole ... - xii
    Organisasjonsrett ... - xiii
    Rensing ... - xiv
    Skatteutvalget ... - xv
    Stemmerett ... - xvi
    Trøndelagskomitéen ... - xvii
    Verneplikt ... - xviii
Hovedregister over innstillinger - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147
    Abortus ... - 1
    Akademiske ... - 2
    Alkohol ... - 3
    Allmennfag ... - 4
    Arbeidervern ... - 5
    Arbeidskraftspørgsmål ... - 6
    Arbeidstiden ... - 7
    Arbeidstilsynet ... - 8
    Arbeidsvilkår ... - 9
    Attføringsinstitutt ... - 10
    Avistransporten ... - 11
    Barnehager ... - 12
    Beitekomitéen ... - 13
    Bergverksloven ... - 14
    Bladportoen ... - 15
    Boligsparelag ... - 16
    Bredtveitutvalget ... - 17
    Budsjett ... - 18
    Bygningsadministrasjon ... - 19
    Databehandling ... - 20
    Det offentliges ... - 21
    Distriktsbefalskomitéen ... - 22
    Dyrevern ... - 23
    Eigedomshøve ... - 24
    Ekteskapslovgivningen ... - 25
    Energirådet ... - 26
    Erstatningsansvar ... - 27
    Europeiske ... - 28
    Fargefjernsyn ... - 29
    Fengsling ... - 30
    Finansdepartementets ... - 31
    Fiske ... - 32
    Fiskeredskaper ... - 33
    Fiskerilovene ... - 34
    Fjernsyn ... - 35
    Fluorider ... - 36
    Fondsutvalget ... - 37
    Forkjøpsrett ... - 38
    Formuesstigning ... - 39
    Forskuttering ... - 40
    Forsvarskommisjonen ... - 41
    Forsøksplaner ... - 42
    Fraktordning ... - 43
    Frøomsetningens ... - 44
    Gartnerikomitéen ... - 45
    Granskningskommisjoner ... - 46
    Handikapte ... - 47
    Helsepersonellkomitéen ... - 48
    Hotelloven ... - 49
    Husleiestøtten ... - 50
    Hæren ... - 51
    Håndverksnæring ... - 52
    Industrigasser ... - 53
    Inseminasjonslovkomitéen ... - 54
    Jernbanens ... - 55
    Jordbrukets ... - 56
    Jordødeleggelse ... - 57
    Karaktersystemet ... - 58
    Kjøttkontroll ... - 59
    Kommunebudsjettene ... - 60
    Kompetansekomitéen ... - 61
    Kontinentalsokkelsaker ... - 62
    Kraftutbyggingen ... - 63
    Krigsskadelovutvalget ... - 64
    Kunst ... - 65
    Landbruk ... - 66
    Landmilitære ... - 67
    Lederopplæring ... - 68
    Levekostnadene ... - 69
    Lokalforsvarets ... - 70
    Luftforurensning ... - 71
    Lærebrukskomitéen ... - 72
    Lærlinger ... - 73
    Lønnskontroll ... - 74
    Maksimalfrakter ... - 75
    Megling ... - 76
    Militærvesenets ... - 77
    Myntvesenet ... - 78
    Natur- ... - 79
    Niårig ... - 80
    Norges ... - 81
    Normeringsutvalget ... - 82
    Norske ... - 83
    Offentlighetsprinsippet ... - 84
    Omsetning ... - 85
    Oppfindelser ... - 86
    Opphetning ... - 87
    Organister ... - 88
    Partifinansieringsutvalget ... - 89
    Pensjon ... - 90
    Pensjonsordninger ... - 91
    Planleggings- ... - 92
    Post- ... - 93
    Prioritetskomitéen ... - 94
    Prokura ... - 95
    Radiostøy ... - 96
    Referendum ... - 97
    Reiseregulativ ... - 98
    Rettigheter ... - 99
    Riksgalleriet ... - 100
    Råfiskordningen ... - 101
    Samfunnsplanlegging ... - 102
    Samtrafikkutvalget ... - 103
    Sentraladministrasjon ... - 104
    Sildemel ... - 105
    Sivilopplæringskommisjonen ... - 106
    Sjømannsloven ... - 107
    Skade ... - 108
    Skattelovgivningen ... - 109
    Skatteutjevning ... - 110
    Skip ... - 111
    Skogoppsynets ... - 112
    Skoleverket ... - 113
    Skuespillernes ... - 114
    Skuleheimsskipnaden ... - 115
    Sola ... - 116
    Sparing ... - 117
    Statens berginteresser ... - 118
    Statens garantikasse ... - 119
    Statens lånekasse ... - 120
    Statsbanenes ... - 121
    Statsselskapskomitéen ... - 122
    Stortingsvalg ... - 123
    Straffeprosesslovkomitéen ... - 124
    Studieadgangskomitéen ... - 125
    Sydvaranger ... - 126
    Symfoniorkestre ... - 127
    Tannlegetjenesten ... - 128
    Teknisk-naturvitenskapelige ... - 129
    Tilsetting ... - 130
    Tollspørsmål ... - 131
    Trafikkråd-komitéen ... - 132
    Trygderetten ... - 133
    Turist- ... - 134
    Tørrfisk ... - 135
    Umyndige ... - 136
    Ungdommens ... - 137
    Utbyggingsformål ... - 138
    Utetilleggene ... - 139
    Utsalgssteder ... - 140
    Valutakomitéen ... - 141
    Vaskeriordningen ... - 142
    Veglovkomitéen ... - 143
    Vernelov ... - 144
    Videreutdanning ... - 145
    Vårsild ... - 146
    Økonomisk ... - 147
Register over komitéformenn - 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163
    Alexander ... - 149
    Bache-Wiig ... - 150
    Brøgger ... - 151
    Endresen ... - 152
    Gilhuus-Moe ... - 153
    Hassel ... - 154
    Holmboe ... - 155
    Kjelsen ... - 156
    Lundh ... - 157
    Nordhus ... - 158
    Ringen ... - 159
    Seweriin ... - 160
    Strømsheim ... - 161
    Uri ... - 162
    Aabrek ... - 163

Project Runeberg, Wed Sep 4 00:09:27 2013 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/iobhreg/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free