- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 14. Kikarsikte - Kroman /
639-640

(1911) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Kommentar - Kommentator. Se Kommentar. - Kommentera. Se Kommentar. - Kommern - Kommers - Kommersdeputationen. Se Seputation. - Kommersefaktor, hist. Se Faktor 2. - Kommerseråd. Se Kommerskollegium. - Kommersiell, som rör handslsväsendet. Om den s. k. kommersiella koden se Signalkod. - Kommerskollegium - Kommersläst - Kommiliton - Komminister - Komministeradjunkt - Komministratur. Se Komminister. - Komminut, med. Se Benbrott, sp. 1319. - Kommis, handelsbiträde. Jf Commis. - Kommiss-

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Kommentator-Kommiss-

640

smädlig) af andras yttranden och handlingar. -
.Kommentator, en som förklarar, utlägger, lämnar (i
tal eller skrift) kommentarer, tolkare. - Kommentera,
förklara, utlägga, lämna kommentarer.

Kommentator. Se Kommentar.

Kommentera. Se Kommentar.

Ko’mmern, by i preussiska reg.-omr. Köln
(Khen-provinsen), vid Bleibach. 2,084 inv. (1900). I
närheten ett stort blybergverk med 2,400 arbetare.
J. F. N.

Kommers (fr. commerce, lat. comme’rcium, af con,
med, och merx, handelsvara), varubyte, handel,
handelsrörelse (det svenska ordet användes dock numera
blott i mer skämtsam eller föraktlig betydelse);
ett med bestämda ceremonier ordnadt dryckeslag bland
tyska studenter. En samling af de vid sådana samkväm
brukliga sångerna kallas kommersbuch.

Kommersdeputationen. Se Deputation.

Kommersefaktor, hist. Se Faktor 2.

Kommerseråd. Se’ Kommerskollegium.

Kommersiell (fr. commercial), som rör
handelsväsendet. Om den s. k. Kommersiella koden
se Signalkod. (Å. W:sonM.)

Kommerskollegium, ett af de numera
till Finansdepartementet hörande centrala
ämbetsverken. Enligt instruktion af 30 okt. 1891 med
senare ändringar har kollegium i allmänhet att med
uppmärksamhet följa tillståndet med rikets handel och
sjöfart samt bergshandteringen och andra industriella
näringar inom landet och att vidtaga eller hos K. M:t
föreslå de åtgärder, som kollegium anser lämpliga för
främjandet af de näringar, som falla inom området för
dess verksamhet, börande kollegium äfven taga kännedom
om alla dessa näringars tillstånd och utveckling i
andra länder samt om de för deras främjande vidtagna
anordningar, vidare att årligen till K. M:t af
ge berättelser om rikets handel och sjöfart,
bergshandtering samt fabriker och manufakturer
för nästföregående år, äfvensom att verkställa
utredningar ang. arbetsstatistiska förhållanden
m. m. - Kollegium utgöres af en generaldirektör som
chef och 3 kommerseråd som ledamöter och chefer för
hvar sin byrå. Dessutom äro inom kollegium anställda
en byråchef och föreståndare för afdelningen
för arbets-statistik samt en förste aktuarie och
föreståndare för afdelningen för näringsstatistik,
och skall en hvar af dem i vissa fall inträda som
ledamot i kollegium. Underlydande tjänstemän äro dels
3 sekreterare, en vid hvar och en af de tre byråerna,
och 2 aktuarier å afdelningen för näringsstatistik,
dels gemensamma för ämbetsverket l registrator och
arkivarie samt l kassör och sjöpassnotarie. Till byrån
för ärenden ang. utrikes handeln och sjöfarten höra
bl. a. konsulatväsendet, epidemiska sjukdomars samt
smittsamma husdjurssjukdomars förekomst å utrikes
ort, föreskrifter med afseende på emigrationen
m. m. Till byrån för ärenden ang. inrikes handeln
och sjöfarten höra bl. a. frågor om inrättandet
af städer och köpingar samt deras stapelrätt,
nederlags- och transiträtt, tolag, marknader, hamn-
och kanalaf-gifter och reglementen, hafsfisket
vid västkusten, skeppsmätningsförfattningar
och fartygsregistrering, sjömanshusen, befälet å
svenska handelsfartyg m. m. Till byrån för ärenden
ang. bergshandteringen och andra industriella näringar
höra, utom hvad namnet direkt anger, ärenden om de
lägre bergsskolorna, yr-

kesinspektionen, reseunderstöd åt arbetare i
yrkena äfvensom åt teoretiskt och praktiskt, i
bergshandtering eller annat, bildade tekniker,
allmänna utställningar inom eller utom riket
m. m. Till denna byrå hör ock kollegiets
grufkartekontor. Afdelningen för arbetsstatislik
handlägger ärenden ang. arbetsstati-stik, olycksfalls-
och sjukkassestatistik, arbetsförmedling och medling i
arbetstvister m. m. Afdelningen för näringsstatistik’
utarbetar de ofvannämnda underdåniga berättelserna
och handlägger f. ö. alla ärenden af statistisk
beskaffenhet, utom dem, som afse det arbetsstatistiska
arbetet. - Upprättandet af ett kommerskollegium
för behandling af ärenden ang. handel och sjöfart
beslöts redan enligt k. br. 28 nov. 1637, men detta
ämbetsverk började dock icke sin verksamhet förrän
på 1650-talet. Kommerskollegium indrogs 1680, då
de ärenden, som tillhört detsamma, öfverflyttades
till Kammarkollegium, men återställdes 1711. Sedan
Manufakturkontoret (se d. o.) 1766 upphäfts,
förvaltades den s. k. manufakturfonden af
Kommerskollegium ända till 1877, då den öfvertogs
af Statskontoret. Ärenden ang. bergshandteringen
hänfördes till Kommerskollegium 1857, då
Bergskollegium (se d. o.) indrogs. En omorganisation
af ämbetsverket är nu (1910) ifrågasatt.
K. S. (S. B-h.)

KommeYsläst (se Kommers), det mått, i hvilket
danska och någon gång andra fartygs dräktighet
förr bestämdes. I Danmark gällde kommers-lästen
till 1867 och utgjorde 5,200 danska skålpund, eller
ett kubikinnehåll af S2l/2 danska kub.-fot vatten
å 63 skålpund. Det invändiga skeppsrummet i danska
kub.-fot, divideradt med 150, angaf lästetalet. En
kommersläst var = 0,ei svensk nyläst å 10,000 skalp. =
1,95 engelsk ton, eller 2,oe metriska ton ä 1,000 kg.
L. A. F.*

Kommiliton (lat. commilito), stridskamrat,
vapenbroder; kamrat i allmänhet.

Komminister (lat. comminifster, medtjänare,
medhjälpare), i Sverige benämning dels
på ordinarie hjälppräst, dels på präst i
annexförsamling. I kyrkolagen (kap. 24, §§ 24-29)
sammanfattas komministrar och kapell predikanter
under det gemensamma namnet kapellaner (jfr Ka
plan). Komminister väljes af församlingen efter af
vederbörande konsistorium upprättadt förslag. Några
komministraturer äro dock af patronell natur. Till
komminister må ingen utnämnas, som icke fyllt 25 år
(k. förordn. 5 juni 1739). Om komministrar i Stockholm
se Pastorat. - I Finland existera numera icke
komministrar, utan de ord. hjälpprästerna benämnas
kapellaner eller sockneadjunkter. - K o m m i n i-s
t r a t u r, en komministers ämbete. J- P- T. C.

Komministersadjunkt, en komministers biträde
i ämbetet, är vanligen en e. o. prästman,
som af konsistorium förordnas eller
"missiveras" för längre eller kortare tid.
J- P-

Komministratur. Se Komminister.

Kom minut (af lat. comminutim, i små stycken),
med. Se Benbrott, sp. 1319.

Ko’m m is (fr. commis), handelsbiträde. Jfr Görarn
i s.

Kommi’88- (af lat. commifssum, anförtrodt) brukas,
vanligen i sammansättningar, men äfven enbart,
om artiklar, hvilkas förfärdigande och aflämnande
i stora partier (i synnerhet för kronans räkning)
lämnas i kommission åt andra (leverantörer), t. ex.

Ord, som saknas under K, torde sökas under C.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Thu Sep 30 02:35:26 2021 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/nfbn/0346.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free