- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 30. Tromsdalstind - Urakami /
1155-1156

(1920) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Unyamwezi ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

1155

Uppbudsförfarande-Uppbördsprovision

1156

(köpebrefvet) i stadgad ordning vid domstolen uppvisas
och uppbjuda egendomen. Detta förfaringssätt blef
i 1734 års lag fastställdt för både land och stad
(Jordabalken 1: 2; 4: l, 2; 9: 3). I stad skulle
uppbuden ske å tre måndagar med fyra veckors mellantid
och förvärfvet (köpet) bli lagståndet (se L a g s
t å n d e n), om klander därå (lösningsanspråk) ej
kom inom tolf veckor från tredje uppbudet. På landet
skulle uppbuden ske på tre lagtima häradsting eller,
å ort med endast ett sådant ting om året, på två
ting (k. förordn. 13 juni 1800), och förvärfvet
blef lagståndet, till en början, ett år efter
sista uppbudet, sedermera - efter år 1800 - å
närmaste ting efter tredje uppbudet eller, å ort
med blott två lagtima ting om året, å samma ting,
då sista uppbudet skedde. Vid första uppbudet skulle
fångeshandlingen (köpe-brefvet) offentligen uppläsas
och i lagfartsprotokollet intagas, hvarefter en
förteckning å alla första gången beviljade uppbud
skulle å rättens dörr anslås. Uppbuden förlorade
mycket af sin betydelse genom bördsrättens upphörande
och afskaf-fades i vårt land helt och hållet genom
k. förordn, om lagfart å fast egendom 16 juni
1875. I Finland tillhöra de ännu i dag gällande
rätt. Jfr Bördsrätt, Fastebref, Hembud och Lagfart.
K. H. B. (C. G. Bj.)

Uppbudsförfarande, i fråga om patent. Se P a-t
entlagstif tnin g, sp. 220.

Uppbåd benämnes i den moderna härordningen hvarje del
af krigsmakten, som rekryteras af manskap under samma
tjänsteförhållanden, såsom fältarmén, landtvärn,
landstorm, landtvärn af första och andra uppbåden
o. s. v. I Schweiz benämnes fältarmén uppbådet
(der auszug). - Med uppbåd förstår man äfven folk,
som tillfälligtvis uppkallas till truppernas
förstärkande eller till krigföring på egen hand,
såsom "folkuppbåd", "uppbådad allmoge" o. s. v.
C. O. N. Uppbörd, förv., upptagning af skattpliktigas
utskylder. Uppbörd af kronoutskylderna å
landet verkställes fr. o. m. 1918 endast
genom postverkets försorg. Den skattskyldige
har nämligen att med företeende af debetsedeln
jämte därvid fogad skattepostanvisning under den
utsatta uppbördsterminen (21 nov.-5 dec.) inbetala
utskyldsbelop-pet antingen kontant eller medelst
på postverket utställd postremissväxel, å hvilken
postanstalt som helst i riket. Efter det postanstalten
mottagit likvi-den, frånskiljer och behåller
anstalten skattepost-anvisningen samt återställer
till den skattskyldige debetsedeln, af vederbörande
posttjänsteman kvitterad och afstämplad i enlighet
med å debetsedeln lämnade anvisningar. När den utsatta
uppbörds-terminen tilländagått, mottar postverket icke
längre skattepostanvisning å kronoutskylder. Från
postverket öfversändas skattepostanvisningarna till
vederbörligt landskontor, som har att om inbetalningen
göra anteckning i uppbördsboken samt att upprätta
restlängd öfver de utskyldsposter, för hvilka likvid
icke influtit. De oguldna utskylderna indrifvas därpå
exekutivt, hvarvid den restskyldige har att förutom
utskyldsbeloppet erlägga indrifningsafgift med 3
proc., om utskyldsbeloppet ej of verstiger 25 kr.,
dock minst 25 öre, och eljest med 6 proc. Se vidare
Uppbördsstämma. Hft. Uppbördsbok,
förv., en efter löpande årets man-

tals- och taxeringslängder upprättad specifik
förteckning, upptagande alla personer, för hvilka
debetsedlar skola utfärdas jämte de utskylds-belopp,
som blifvit enhvar af dem påförda. För landet
upprättas dessa uppbördsböcker af härads-skrifvaren
och för stad af vederbörande tjänsteman. För
hvarje slags skatteafgift finnes en kolumn, hvari
på grund af jordebok, mantals- och taxeringslängd
m. fl. officiella handlingar införas de skattebelopp,
som hvar och en skall erlägga. Hft.

Uppbördsborgen kallas den säkerhet en uppbördsman
ställer för sin uppbörd. Kungl. kung. af
5 mars 1886 innehåller föreskrifter rörande
den uppbördsborgen, som statens tjänstemän böra
ställa. I st. f. borgen eger tjänsteman rätt att
nedsätta antingen obligationer af det slag och
till det värde, som i författningen närmare anges,
eller ock för-säkringsbref, utfärdadt af bolaget Tre
kronor. Hft.

Uppbördselektriker, sjöv. Se Uppbördsman.

Uppbördskommissärier, de under öfverståthållar-ämbetet
lydande tjänstemän, som ombesörja debitering, uppbörd
och redovisning af krono- och kom-munalutskylderna
inom Stockholms stads uppbörds-distrikt.
Kbg.

Uppbördsläkare, en före Marinläkarkårens
(se d. o.) omorganisation använd benämning
på läkare på örlogsfartyg. De kallas numera
fartygs-läkare. En fartygsläkare kan dessutom
åläggas att tjänstgöra som divisions-, flottilj-,
stabsläkare, beroende på sammansättningen af
den sjöstyrka, vid hvilken han är kommenderad.
J- K-

Uppbördslängd, förv. Kronoutskylder, som icke
skola upptagas i uppbördsbok (se d. o.), i
regel tillfälliga statsskatter, såsom värnskatt
och krigs-konjunkturskatt, införas i särskild
uppbördslängd. Debiterings- och uppbördslängd öfver
de kommunala afgifter, som till uttaxering beslutits
af stadsfullmäktige, kommunalfullmäktige eller
kommunalstämma, upprättas i stad af magistraten och på
landet af kommunalnämnden. Under en tid af 14 dagar,
hvarom kungörelse af vederbörande utfärdas, skall
längden vara tillgänglig för granskning. Anmärkning
mot längden kan framställas i stad hos magistraten,
på landet vid ord. kommunalstämman i dec.
A. G-m.

Uppbördsman. 1. I allmänhet person, som om-händerhar,
ansvarar för och redovisar viss materiel eller
penningmedel. - 2. Yid marinen finnes en mängd
olika förråd, företrädesvis spannmåls-, proviant-,
beklädnads-, sängpersedel- och sjukvårdsförråd samt å
flottans varf inventarie- och material-förråd, hvilka
alla omhänderhas af olika uppbörds-män, merendels
marinintendenter eller underofficerare. Ombord å
flottans fartyg benämnas inven-tarieuppbördsmännen:
artilleriuppbördskonstapel, uppbördsskeppare,
torpeduppbördsman, minupp-bördskonstapel,
uppbördsstyrman, gnistuppb or ds-man,
uppbördsmaskinist, uppbördselektriker och
uppbördstimmerman. Förrådsuppbördsman är
fartygsintendenten eller, där sådan ej finnes,
en underofficer som redogörare. Å smärre
fartyg handhar samma person flera uppbörder.
H. W-1.

Uppbördsmaskinist, sjö??. Se Uppbördsman.

Uppbördsprovisiön kallas en sportelinkomst för
tjänstemän, som ha bestyr med uppbörden af skatter
och hvarjehanda allmänna afgifter. Provi-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri May 10 18:43:35 2019 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/nfcj/0634.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free