- Project Runeberg -  Nordisk familjebok /
Uggleupplagan. 30. Tromsdalstind - Urakami

(1920) Tema: Reference
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

NORDISK FAMILJEBOK
KONVERSATIONSLEXIKON
OCH
REALENCYKLOPEDI

Ny, reviderad och rikt illustrerad upplaga

Redaktionskommitté:
Lagerheim, G., professor vid Stockholms högskola
Leche, V, f. d. professor vid Stockholms högskola
Nordensvan, G., skriftställare
Westrin, Th., filosofie doktor, kommitténs ordförande

Redaktör: Th. Westrin

TRETTIONDE BANDET
TROMSDALSTIND - URAKAMI

Stockholm 1920
Nordisk familjeboks förlags aktiebolag
Nordisk familjeboks tryckeri


Förord till den elektroniska upplagan

Detta är 30:a bandet av andra utgåvan ("uggleupplagan") av Nordisk familjebok. Bandet presenteras här som en faksimilutgåva i svartvitt.

Några intressanta artiklar ur detta band: Tryckfrihet, Turbin, Turkiet, Tyskland, Undervattensbåt, Ungern, Universitet, Uppsala.

Planscher ur bandet:


Tryckpress


Trädgårdens skadeinsekter


Trädgårdskonst


Turbin


Turbin


Tyska Riket 1914, före Världskriget


Tyskland år 1919 enligt Versailles-freden


Undervattensbåt


Undervattensbåt


Undervattensbåt


Undervattensbåt


Uniform


Uniform


Uniform


Uniform


Uppsala


Uppsala


Uppsala universitet


The above contents can be inspected in scanned images: smutstitel, titelsida, titelbladets baksida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - smutstitel, titelsida, titelbladets baksida
Ordinarie medarbetare - v, vi, vii
Tillfälliga medarbetare i detta band - vii, viii
I detta band förekomma signerade artiklar af följande bland den första upplagans ej ofvan nämnde samt af denna upplagas genom döden bortryckte medarbetare - viii
Signering af artiklarna - viii
Uttalsbeteckning - ix
Förteckning öfver illustrationer i trettionde bandet - ix, x, xi
Förkortningar - xii, xiii, xiv
Rättelser - xv, xvi
Tillägg - xvi

T


Tromsdalstind ... - 1-2, 3-4, 5-6
Trondhjem ... - 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16
Tronföljd ... - 17-18, 19-20, 21-22, 23-24, 25-26
Tropism ... - 27-28, 29-30, 31-32, 33-34, 35-36
Trott zu Solz ... - 37-38, 39-40, 41-42, 43-44, 45-46
Trozellis fond ... - 47-48, 49-50, 51-52, 53-54, 55-56
Trummelsberg ... - 57-58, 59-60, 61-62, 63-64, 65-66
Trust ... - 67-68, 69-70, 71-72
Trybom, Arvid Filip - 71-72
Tryck (Pression), fys. - 71-72, 73-74
Trycka, jaktv. Se Hålla - 73-74
Tryckaccent l. Intensitetsaccent. Se Accent, sp. 83 - 73-74
Tryckande koppel, mus. Se Koppel, sp. 999 - 73-74
Tryckare. 1. Boktr. - 73-74
Tryckare. 2. Mek. Se Hammarställning - 73-74
Tryckbank, väg- o. vattenb. Se Bank 2 - 73-74
Tryckcentrum (Centrum pressionis), mek. - 73-74
Tryckeri - 73-74
Tryckeritunnan, detsamma som bibeltryckstunnan (se d. o.) - 73-74
Tryckfel. Se Korrektur - 73-74
Tryckfernissor. Se Tryckfärg - 73-74
Tryckfjädrar, maskinb. Se Fjäder, sp. 485-486 - 73-74
Tryckform (Form, Stilform), boktr. - 73-74
Tryckfrihet - 73-74, 75-76, 77-78, 79-80
Tryckfriheten den välsignade, tidning. Se Lund, P. af - 79-80
Tryckfrihetsförordningen - 79-80, 81-82, 83-84, 85-86, 87-88
Tryckfrihetskommittén. Se Kommitterade för tryckfrihetens vård - 89-90
Tryckfrihetsombud - 89-90
Tryckfärg, boktr. - 89-90
Tryckfördelare, mek. Se Lokomotiv, sp. 1011 - 89-90
Tryckförlust, fys. Se Brandväsende, III, sp. 1488-89 - 89-90
Tryckgas, tekn. Se Suggas - 89-90
Tryckglas, med. Se Ljusbehandling, sp. 893 - 89-90
Tryckgradient, meteor. Se Gradient - 89-90
Tryckhållfasthet, tekn. Se Hållfasthet, sp. 54 - 89-90
Tryckknappsmanövrering, tekn. Se Hiss, sp. 762 - 89-90
Tryckkurva, artill. - 89-90
Trycklampor, tekn. Se Lux, sp. 1 - 89-90
Tryckledningar, tekn. Se Lysgas, sp. 107, samt Vattenledning - 89-90
Tryckluft, Pressluft l. Komprimerad luft - 89-90, 91-92
Tryckluftverktyg, mek. - 91-92
Tryckmaskiner. Se Tryckpress och Tygtryck - 91-92
Tryckmetamorfism, geol. Se Metamorfism - 91-92
Tryckmeteorograf. Se Meteorograf - 91-92
Tryckmokett, text. Se Mokett - 91-92
Tryckmätare, krigsv. - 91-92
Tryckning af plåtkärl. Se Bleckslageri, sp. 665 - 91-92
Tryckpress, boktr. - 91-92, 93-94
Tryckpress. Cylinderpressen (i dagligt tal mest kallad snällpress) - 93-94, 95-96, Till art. Tryckpress. I., Till art. Tryckpress. II., 97-98, 99-100
Tryckpump, mek. Se Pump, sp. 586 - 99-100
Tryckpunkt, elektrot. Se Elektricitetsverk, sp. 217, och Ledningsnät - 99-100
Tryckregulator, tekn. Se Lysgas, sp. 106 - 99-100
Trycksaker, postv. Se Korsband, sp. 1084 - 99-100
Trycksinnet, fysiol. o. psyk. - 99-100, 101-102
Tryckslang. Se Brandväsende, sp. 1490 - 101-102
Tryckstafvelse, språkv. Se Stafvelse - 101-102
Tryckstil. Se Stil - 101-102
Trycksvärta, svart färg, som användes vid boktryck m. m. Se Tryckfärg - 101-102
Trycktaffel, äldre namn på hvad som senare kallades biljard (se d. o., sp. 379) - 101-102
Trycktelgraf. Se Telegraf, sp. 731 - 101-102
Tryckt som manuskript. Se Manuskript - 101-102
Tryckvattenmaskiner - 101-102
Tryckvattensamlare, tekn. Se Kraftsamlare - 101-102
Tryckyta, boktr. - 101-102
Tryckår - 101-102
Tryde, socken i Kristianstads län - 101-102
Tryffel (ty. trüffel, fr. truffe, it. tartufo), bot. - 101-102, 103-104
Tryffelsvampar ... - 103-104, 105-106, 107-108, 109-110, 111-112
Trådglas ... - 113-114, 115-116, 117-118, 119-120
Tråvad (Tråfva), socken i Skaraborgs län - 119-120
Trä, teknisk benämning på ved (lat. lignum) - 119-120, 121-122, 123-124, 125-126, 127-128
Trä, äldre svenskt rymdmått för handel med ostron och hummer - 127-128
Träa, jaktv. - 127-128
Träbeläggning. Se Gatläggning, sp. 802 - 127-128
Träben, ersättning för förlorad fot eller ett felande ben - 127-128
Träbitaren, zool. Se Långhorningar - 127-128
Träbomull, konstgjord bomull, framställd af cellulosa (se d. o.) - 127-128
Träborrare, zool. Se Ptinidæ 2, sp. 538 - 127-128
Träborrmaskiner, maskinb. Se Borrmaskiner, sp. 1224 med fig. - 127-128
Träbyggnader. Se Bostad, Byggnadskonst, Ryggåsstuga och Stafkyrka - 127-128
Träcellulosa. Se Trämassa - 127-128
Träcka (af holl. trekken, draga), sjöv. - 127-128
Träcksedel (af holl. trekken, draga), sjöv. - 127-128
Träd (lat. arbor), bot. - 127-128, 129-130
Träd (eng. trade). Se Trade - 129-130
Träda, landtbr. Se Träde - 129-130
Trädarkitektonik, bot. - 129-130
Trädbockar, zool. Se Cerambycidæ - 129-130
Träddyrkan, etnol., relig.-vet. Se Trädkult - 129-130
Träde, Träda (fsv. træþi), landtbr. - 129-130, 131-132
Trädestillation, tekn. Se Kolning och Tjärbränning - 131-132
Trädgård, ett inhägnadt område, afsedt för prydnads- eller gagnväxter - 131-132, Trädgårdens skadeinsekter. I., (blank), Trädgårdens skadeinsekter. II., (blank), 133-134
Trädgården, trädgårdstidskrift, med undertitel "Tidning för Nordens trädgårdsodlare" - 133-134
Trädgårdens skadeinsekter, zool. - 133-134
Trädgårdsanemon, bot. Se Anemone - 133-134
Trädgårdsanläggningskonst. Se Trädgårdskonst - 133-134
Trädgårdsarkitekt - 133-134
Trädgårdsbalsamin, bot. Se Impatiens - 133-134
Trädgårdsbönor, bot., namn på odlade arter af släktet Phaseolus - 133-134
Trädgårdsfilosoferna. Se Epikuros - 133-134
Trädgårdsförbund. Se Trädgårdsföreningar - 133-134
Trädgårdsföreningar - 133-134, 135-136
Trädgårdsförgätmigej, bot., namn på odlade former af Myosotis silvatica - 135-136
Trädgårdsförstäder. Se Trädgårdsstad - 135-136
Trädgårdshallon, trädg. Se Hallon - 135-136
Trädgårdshumlan, zool. Se Humlor - 135-136
Trädgårdsjord - 135-136
Trädgårdskolonier, det officiella namnet på koloniträdgårdar (se d. o.) - 135-136
Trädgårdskonst, Trädgårdsanläggningskonst. Trädgårdsarkitektur - 135-136, Till art. Trädgårdskonst. I., Till art. Trädgårdskonst. II., Till art. Trädgårdskonst. II. (forts.), Till art. Trädgårdskonst. III., 137-138, 139-140, 141-142
Trädgårdskonsulent. Se Länsträdgårdsmästare - 141-142
Trädgårdskrasse, bot., namn på Lepidium salvium - 141-142
Trädgårdslöparen, zool. Se Jordlöparsläktet - 141-142
Trädgårdsmollan, bot. Se Spenatväxter - 141-142
Trädgårdsmyran, zool. Se Myror, sp. 110 - 141-142
Trädgårdsnattviol, bot., namn på Hesparis matronalis - 141-142
Trädgårdsnejlika, bot., namn på Dianthus caryophyllus. Se Dianthus, sp. 314 - 141-142
Trädgårdsnunnan, zool. Se Löfskogsnunnan - 141-142
Trädgårdsodling (Hortikultur) - 141-142, 143-144, 145-146, 147-148, 149-150
Trädgårdsranunkler, bot., namn på odlade former af Ranunculus asiaticus - 149-150
Trädgårdssax, trädg. Se Sekatör - 149-150
Trädgårdsskolor - 149-150
Trädgårdsskyffel. Se Skyffling - 149-150
Trädgårdsskötsel. Se Trädgård och Trädgårdsodling - 149-150
Trädgårdssmultron, bot. Se Fragaria - 149-150
Trädgårdssnäckan, zool., liktydigt med den i art. Helix omtalade Helix hortensis - 149-150
Trädgårdssofvaren, Eliomys l. Myoxus quercinus, zool. - 149-150
Trädgårdsstad (eng. garden city, fr. cité-jardin) - 149-150, 151-152
Trädgårdsstil. Se Trädgårdskonst - 151-152
Trädgårdssyra, bot., namn på odlade former af Rumex acetosa - 151-152
Trädgårdssyren, bot. Se Syren - 151-152
Trädgårdssångaren, zool. Se Trädgårdssångarsläktet - 151-152
Trädgårdssångarsläktet, Curruca, zool. - 151-152
Trädgårdssällskap. Se Trädgårdsföreningar - 151-152
Trädgårdstidningar - 151-152
Trädgårdstulpan, bot. Se Tulpan - 151-152
Trädgårdsvallmon, Vanliga, bot. Se Papaver, sp. 1478, med fig. - 151-152
Trädgårdsvifva, bot., namn på odlade former af Primula elatior - 151-152
Trädgårdsvintergröna, bot. Se Vinca - 151-152
Trädgårdsärter, bot. Se Ärter - 151-152
Trädhassel, bot. Se Hassel, sp. 55 - 151-152
Trädhöns, zool. Se Oreortyx - 151-152
Trädkryparen, zool. Se Trädkryparsläktet - 151-152
Trädkryparsläktet, Certhia, zool. - 151-152, 153-154
Trädkult, Träddyrkan, etnol., relig. vet. - 153-154
Trädkängurun, zool. Se Kängurudjuren, sp. 565 - 153-154
Trädlärkan, zool. Se Lärkor - 153-154
Trädlöparna, zool. Se Lepturinæ - 153-154
Trädnymfer, grek. myt. Se Dryader - 153-154
Trädoktorn. Se Engström, Jon - 153-154
Trädormar, zool. Se Dryophis - 155-156
Trädormbunkfamiljen, bot. Se Cyatheaceæ - 155-156
Trädpiplärkan, zool. Se Piplärksläktet - 155-156
Trädskatesläktet, Dendrocitta, zool. - 155-156
Trädskola, trädg. Se Plantskola - 155-156
Trädskägg, detsamma som tillandsiatågan. Se Beklädnadsväxter, sp. 1238 - 155-156
Trädutskott, anat., förgrening från ganglieceller (se d. o.) - 155-156
Trädödare, zool. Se Träfjärilar - 155-156
Träfartyg. Se Skeppsbyggeri. Om sådana i jämförelse med järnfartyg se d. o. - 155-156
Träffen (ty. treffen, eg. "träffning", strid), krigsv. - 155-156
Träffning (ty. treffen), krigsv. - 155-156
Träffprocent, artill. Se Träffsannolikhet - 155-156
Träffsannolikhet, artill. - 155-156
Träffsäkerhet, artill. - 155-156
Träffyta, artill. Se Spridning, sp. 799 - 155-156
Träfjärilar, Cossidæ, zool. - 155-156
Träfritt papper. Se Papper, sp. 1501 - 155-156
Träfrätare, Merulius lacrimans, bot. Se Hussvamp - 155-156
Träfärgning - 155-156
Träförskansningar. Se Fältbefästning, sp. 224 - 155-156
Träförädlingsindustri - 155-156
Trägas l. Vedgas - 155-156, 157-158
Träglasyr ... - 157-158, 159-160, 161-162, 163-164, 165-166
Trälleborgs landsförsamling ... - 167-168, 169-170, 171-172, 173-174, 175-176
Trämasseföreningen ... - 177-178, 179-180, 181-182, 183-184, 185-186
Träsnidare ... - 187-188, 189-190, 191-192, 193-194, 195-196
Trätugg - 197-198
Träull - 197-198
Trävaror. Se Trä - 197-198
Trävaruexportföreningen. Se Svenska trävaruexportföreningen - 197-198
Trävattna (Trevattna), socken i Skaraborgs län - 197-198
Träätare, zool. Se Skalbaggar, sp. 866 - 197-198
Träättika. Se Träsyra samt Ättika - 197-198
Trödjehällan, holme med fyr n. ö. om Edskön n. om Gäflebukten - 197-198
Trög, kam. - 197-198
Trögdjur, Bruta, zool. - 197-198
Trögds härad - 197-198
Trögds kontrakt - 197-198
Trögfotingar, zool. Se Spindeldjur, sp. 722 - 197-198
Trögfåglar, zool. Se Glansfåglar - 197-198
Tröggö kloster. Se Enköping - 197-198
Tröghet, Inertia, mek. - 197-198
Tröghetslagen, mek. - 197-198, 199-200
Trögskatt, kam. Se Mantalsräntan - 199-200
Trögstad - 199-200
Trögsteg. Se Spår, sp. 842 - 199-200
Trögverkande reläer. Se Telefon, sp. 708 - 199-200
Trökörna, socken i Skaraborgs län - 199-200
Trölladyngja, vulkan. Se Island, sp. 925 - 199-200
Tröltsch, A. F. von och Ernst. Se Troeltsch - 199-200
Tröndelag, Nord-T. och Sör-T., norska fylken. Se Trondhjems amt - 199-200
Tröndelagen (fno. Throendalög) - 199-200
Trönninge, socken i Hallands län - 199-200
Trönö, socken i Gäfleborgs län - 199-200
Trösk, landtbr. Se Tröskning - 199-200
Tröskaren, zool. Se Alopecias vulpes - 199-200
Tröske, bot. och med. Se Rhamnus och Torsk - 199-200
Tröskel. 1. Bygnk. (ty. schwelle, fr. seuil, eng. sill) - 199-200
Tröskelvärde, fot. Se Sensitometri, sp. 104 - 199-200
Trösklin, bot. Se Lin - 199-200
Tröskloge, landtbr. Se Loge, sp. 974 - 199-200
Tröskning, Trösk, landtbr. - 199-200, 201-202, 203-204
Tröskverk, landtbr. Se Tröskning - 203-204
Tröst, Sven, pseudonym för K. J. G. Snoilsky (se d. o., sp. 131) - 203-204
Tröst, Svend, pseudonym för H. H. H. Drachmann (se d. o., sp. 797) - 203-204
Tröstlöpning, sportv., en kapplöpning (se d. o.) - 203-204
Trötthet. 1. Fysiol. - 203-204, 205-206
Trötthet. 2. Landtbr. Jordens trötthet - 205-206
Trötthetsgift, Kenotoxin, med. Se Trötthet 1 - 205-206
Trötthetskurva, fysiol. Se Ergograf - 205-206
T. S., signatur för Rosa Carlén (se Carlén 5) - 205-206
Tsad-sjön, Tsade l. Tschad, Tchad - 205-206
Tsad-territoriet (fr Territoire Tchad) - 205-206
Tsai-feng. Se Tschun - 205-206
Tsai-tien, kejsare. Se Kuang-su och Kina, sp. 67 - 205-206
Tsajdam, Tsadam l. Zaidam - 205-206, 207-208
Tsana ... - 207-208, 209-210, 211-212, 213-214, 215-216
Tscherning ... - 217-218, 219-220, 221-222, 223-224, 225-226
Tschöng-tö ... - 227-228, 229-230, 231-232, 233-234, 235-236
Tuattara ... - 237-238, 239-240
Tubal-Kain - 239-240
Tubariträsken - 239-240
Tubbebo mosse - 239-240
Tube, eng. (eg. rör), underjordisk järnvägslinje (se London, sp. 1064) - 239-240
Tuber (plur. tubera, lat., knöl). 1. Anat. T. cinereum - 239-240
Tuber. 2. Bot. farm. - 239-240
Tuberaceæ, Tryffelsvampar, bot. - 239-240
Tubercularieæ, bot. Se Fungi imperfecti - 239-240
Tuberculum. Se Tuberkel - 239-240
Tuberineæ, bot. Se Ascomycetes, sp. 142, och Tuberaceæ - 239-240
Tuberkel (lat. tuberculum, plur. tubercula, liten knöl, liten svulst) - 239-240
Tuberkelbacillen (Tuberkulosbacillen, Bacillus tuberculosis). Se Bakteriologi, sp. 725-727 - 239-240
Tuberkulin, med. - 239-240, 241-242
Tuberkulinreaktion. Se Tuberkulin - 241-242
Tuberkulos (lat. tuberculosis; se Tuberkel), med. - 241-242, 243-244, 245-246, 247-248, 249-250, 251-252
Tuberkulosbacillen. Se Tuberkelbacillen - 251-252
Tuberkuloskonferenser. Se Internationella föreningen mot tuberkulos - 251-252
Tuberkulosläkarföreningar. Se Tuberkulos, sp. 244 - 251-252
Tuberkulossanatorium. Se Sanatorium - 251-252
Tuberkulös (fr. tuberculeux) - 251-252
Tubero, Horatius, pseudonym. Se La Mothe le Vayer - 251-252
Tuberos, bot. Se Polianthes - 251-252
Tuberös (lat. tuberosus), knölig, ojämn. Jfr Tuber - 251-252
Tubicaulis Cotta, Paleobot. - 251-252
Tubifloræ, bot. - 251-252
Tubintser, folk. Se Samojeder - 251-252
Tubiporidæ (Tubipora), zool. Se Orgelkoraller - 251-252
Tubitelæ (Tubitelarieæ), zool, rörspindlar. Se Spindeldjur, sp. 723 - 251-252
Tubkanon, artill. - 251-252, 253-254
Tubo-kurare ... - 253-254, 255-256
Tudor-ackumulatorer ... - 257-258, 259-260, 261-262, 263-264, 265-266
Tull ... - 267-268, 269-270, 271-272, 273-274, 275-276
Tullbord ... - 277-278, 279-280, 281-282, 283-284, 285-286
Tullparlamentet ... - 287-288, 289-290, 291-292, 293-294, 295-296
Tuln ... - 297-298, 299-300, 301-302, 303-304, 305-306
Tuna hed ... - 307-308, 309-310, 311-312, 313-314, 315-316
Tungblomstrig ... - 317-318, 319-320, 321-322, 323-324, 325-326
Tunicella ... - 327-328, 329-330, 331-332, 333-334, 335-336
Tunnbinderi ... - 337-338, 339-340, 341-342, 343-344, 345-346
Tuppkammen. 1. Anat. Se Hufvudskål, sp. 1228 - 345-346
Tuppkammen. 2. Bot. Se Celosia och Fasciation - 345-346
Tuptalo, rysk prelat. Se Dimitrij Rostovskij - 345-346
Tupungato - 345-346
Tupý, Karl Eugen - 345-346
Tuquerres - 345-346
Tu quoque fili, lat., "äfven du, min son" - 345-346
Tur (fr. tour) - 345-346
Tura, västlig biflod till Tobol - 345-346
Tura, Cosma (Cosimo), kallad Cosmè - 345-346
Turacin, kem. - 345-346
Turan, i äldre tider, stundom äfven i nutiden namn på Väst-Turkestan. Se Turkestan - 345-346
Turan-schah, medeltida egyptisk härskare, mördad 1250. Se Egypten, sp. 1487 - 345-346
Turanska språk - 345-346
Turati, Filippo - 345-346
Turba. Se Turbe - 345-346
Turba, stad. Se Tarbes - 345-346
Turbaco, ort i Colombia - 345-346
Turbæ (lat., plur. af turba, hop) - 345-346
Turban (sp. och it. turbante, af arab. dulband, af dul. hvarf, och band, bindel) - 345-346, 347-348
Turban, kokk. - 347-348
Turban, Ludwig Karl Friedrich - 347-348
Turbanknop, sjöv. Se Knop - 347-348
Turbe (Turba), turk., grafkapell - 347-348
Turbellaria, zool. Se Hvirfvelmaskar - 347-348
Turbin (af lat. turbo, snurra), mek. - 347-348, Till art. Turbin. I., Till art. Turbin. II., Till art. Turbin. III., Till art. Turbin. IV., 349-350
Turbinafbrytare, Turbinströmafbrytare. Se Induktorium och Strömafbrytare, sp. 423 - 349-350
Turbinaria, bot. Se Alger, fig. 11, C, D, och Fucaceæ - 349-350
Turbinfartyg, med ångturbinmaskineri drifvet fartyg. Se Propeller och Ångfartyg - 349-350
Turbinmejeri - 349-350, 351-352
Turbinprofningsanstalt - 351-352
Turbinpump, mek. Se Pump, sp. 591 - 351-352
Turbinregulator, mek. - 351-352, 353-354
Turbinseparator, mejerisk. - 353-354
Turbinströmafbrytare. Se Turbinafbrytare - 353-354
Turbodynamo, elektrot. - 353-354
Turbogenerator, elektrot. Se Elektriska maskiner, sp. 282 - 353-354
Turbot, zool., piggvar. Se Varsläktet - 353-354
Turbulent (lat. turbulentus, af turba, oväsen), bullersam, larmande, upprorisk, orolig - 353-354
Turchi, Alessandro, kallad l'Orbetto - 353-354
Turchino - 353-354
Turcilinger ... - 355-356, 357-358
Turgenev ... - 359-360, 361-362, 363-364, 365-366
Turi, Johan (eg. Johannes) Olofsson, skrifver sig vanligen Thuri eller Thuuri - 365-366
Turi, språk. Se Kolh, sp. 532 - 365-366
Turia, flod. Se Guadalaviar - 365-366
Turia, Ricardo de, pseudonym. Se Rejaule y Toledo - 365-366
Turialba, vulkan. Se Costarica, sp. 777 - 365-366
Turibulum (Thuribulum), lat., rökelsekar, användt vid offer- eller gudstjänst - 365-366
Turiller l. Bombonner, kem. Se Soda, sp. 240 - 365-366
Turin (it. Torino) - 365-366, 367-368, 369-370
Turinge. 1. Socken i Stockholms län - 369-370
Turinge. 2. Kronopark i Medelpads revir af mellersta Norrlands öfverjägmästardistrikt - 369-370
Turion (lat. turio), bot., årsskott, vinterknopp (se Hibernakel) - 369-370
Turis, flod. Se Guadalaviar - 369-370
Turist (eng. tourist, af tour, resa; fr. touriste) - 369-370
Turistförening. Se Turistväsen - 369-370
Turisthydda. Se Turiststuga - 369-370
Turist- och resebyråer. Se Resebyrå och Turistväsen, sp. 374 - 369-370
Turiststation - 369-370
Turststuga (Turisthydda) - 369-370
Turisttrafikförbundet. Se Turistväsen - 369-370
Turisttrafikföreningar. Se Turistväsen - 369-370
Turistväsen - 369-370, 371-372, 373-374, 375-376
Turkar - 375-376
Turkestan - 375-376, 377-378, 379-380, 381-382
Turkestan-järnvägen. Se Transkaspiska järnvägen - 381-382
Turkestankedjan. Se Alai-bergen - 381-382
Turkiet - 381-382, 383-384, 385-386, 387-388, 389-390, 391-392, 393-394, 395-396, 397-398, 399-400, 401-402, 403-404, 405-406, 407-408, 409-410, 411-412, 413-414, 415-416, 417-418, 419-420, 421-422, 423-424, 425-426, 427-428, 429-430
Turkis. Se Turkos - 429-430
Turkischrotöl, tekn. Se Alisarin - 429-430
Turkisgrönt - 429-430
Turkiska bad. Se Bad, sp. 613 - 429-430
Turkiska Dubica, stad. Se Dubica 1 - 429-430
Turkiska folk. Se Turkar - 429-430
Turkiska handdukar. Se Sammet, sp. 593 - 429-430
Turkiska hasselnötter, bot. Se Hassel, sp. 55 - 429-430
Turkiska Kroatien. Se Kraina, sp. 1189, och Kroatien, sp. 1482 - 429-430
Turkiska Kurdistan. Se Kurdistan - 429-430
Turkiska mattor. Se Brysselmattor och Orientaliska mattor - 429-430
Turkiska musiken. Se Turkisk musik - 429-430
Turkisk and, zool. Se Anka, sp. 1047 - 429-430
Turkiska språken. Se Turko-tatariska språken - 429-430
Turkiska språket och litteraturen - 429-430, 431-432, 433-434, 435-436, 437-438
Turkisk-grekiska halfön. Se Balkanhalfön - 437-438
Turkisk halfmåne. Se Halfmåne - 437-438
Turkisk hassel, bot. Se Hassel, fig. 2, och Himalaya, sp. 706 - 437-438
Turkisk musik - 437-438, 439-440
Turkisk peppar, detsamma som spansk peppar. Se Capsicum - 439-440
Turkisk-tatariska folk. Se Turkar - 439-440
Turkiskt hvete, bot. detsamma som majs - 439-440
Turkiskt pass. Se Sjöpass - 439-440
Turkiskt rödt (Adrianopelrödt) - 439-440
Turkiskt rödt-olja - 439-440
Turkiskt skinn. Se Läder, sp. 173 - 439-440
Turkmantschai - 439-440
Turkmener, Turkomaner, Tyrkmener, Truchmener - 439-440, 441-442
Turkologi - 441-442
Turkoma, skpsb. Se Turuma - 443-444
Turkomaner (Turkomener). Se Turkmener - 443-444
Turkopoler (af grek. polos yngling, "turksöner"). Se Tempelherreorden, sp. 803 - 443-444
Turkos l. Turkis, Kalait, Kallait, Johnit, miner. - 443-444
Turkos (fr. turcos) - 443-444
Turko-tatariska folk. Se Turkar - 443-444
Turko-tatariska språken - 443-444, 445-446
Turksadeln. Se Hjärnbihang och Hufvudskål, sp. 1226 - 445-446
Turks-öarna (eng. Turk islands l. Turks islands) - 445-446
Turku, det finska namnet på Åbo - 445-446
Turla, flod. Se Dnjestr - 445-446
Turlista - 445-446
Turlupin - 445-446
Turma (plur. turmæ), lat. Se Kavalleri, sp. 1337 - 445-446
Turmair (Thurmayr), Johannes. Se Aventinus - 445-446
Turmalin, miner. - 445-446
Turmalinplattor ... - 447-448
Turner ... - 449-450, 451-452, 453-454, 455-456, 457-458
Turuma ... - 459-460, 461-462, 463-464, 465-466, 467-468
Tuting ... - 469-470, 471-472, 473-474, 475-476, 477-478
Tvetaberg ... - 479-480, 481-482, 483-484, 485-486, 487-488
Tvåledsbåge ... - 489-490, 491-492, 493-494, 495-496, 497-498
Tvättsvamp ... - 499-500, 501-502, 503-504, 505-506, 507-508
Tygstaten ... - 509-510, 511-512, 513-514, 515-516, 517-518
Tyndalleffekt ... - 519-520, 521-522, 523-524, 525-526, 527-528
Typhus abdominalis ... - 529-530, 531-532, 533-534, 535-536, 537-538
Türck ... - 539-540, 541-542, 543-544, 545-546, 547-548
Tyrolerkaka ... - 549-550, 551-552, 553-554, 555-556
Tyrteiska sånger. Se Tyrtaios - 555-556
Tyrus, stad. Se Tyros - 555-556
Tyrvis (fi. Tyrvää). 1. Domsaga under Åbo hofrätts jurisdiktion - 555-556
Tyrvis. 2. Härad i Åbo och Björneborgs län - 555-556
Tyrvis. 3. Socken i ofvannämnda domsaga och härad - 555-556
Tyrväntö - 555-556
Tysfjord - 555-556
Tyska. Se Plattyska och Tyska språket - 555-556
Tyska evangeliska kyrkokonferensen - 555-556
Tyska flottförening (ty. Der deutsche flottenverein) - 555-556
Tyska folkpartiet (ty. Die deutsche volkspartei) - 555-556
Tyska frisinnade folkpartiet. Se Tyskfrisinnade partiet - 555-556
Tyska fursteförbundet. Se Fursteförbundet - 555-556
Tyska förbundet. Se Tyskland, sp. 662 - 555-556
Tyska församlingen i Stockholm, Tyska församlingen l. Sankt Gertruds församling (ty. Die deutsche St. Gertruds-gemeinde in Stockholm) - 555-556, 557-558, 559-560
Tyska haren, zool. Se Haren, sp. 1462, 1464 - 559-560
Tyska Jura. Se Jura - 559-560
Tyska kollegiet. Se Främlingskollegier, sp. 38 - 559-560
Tyska kristendomssällskapet (ty. Deutsche christentumsgesellschaft) - 559-560
Tyska kyrkan i Stockholm. Se Tyska församlingen i Stockholm - 559-560
Tyska körfveln, bot. Se Anthriscus - 559-560
Tyska litteraturen - 559-560, 561-562, 563-564, 565-566, 567-568, 569-570, 571-572, 573-574, 575-576, 577-578, 579-580, 581-582, 583-584
Tyska nationalföreningen (Der deutsche nationalverein) - 583-584
Tyska nationalliberala partiet (ty. Die deutsche nationalliberale partei) - 583-584, 585-586
Tyska nationallyceum (Tyska skolan) i Stockholm - 585-586
Tyska Nya Guinea. Se Nya Guinea, sp. 142 - 585-586
Tyska orden (ty. Der deutsche orden) l. Vår Frus den heliga Marias tyska hus af Jerusalem - 587-588, 589-590, 591-592, 593-594
Tyska orden i Livland. Se Svärdsriddarorden och Tyska orden - 593-594
Tyska Orientsällskapet (Deutsche Orientgesellschaft) - 593-594
Tyska Ostmarkföreningen (Deutscher Ostmarken verein). Se Hakatist (där oriktigt står Ostmarkverein) - 593-594
Tyskar - 593-594, 595-596
Tyska reformföreningen. Se Tyskland, sp. 669 - 595-596
Tyska regeln, sjöv. Se Handelsflotta - 595-596
Tyska riket. Se Tyskland - 595-596
Tyska rikspartiet. Se Frikonservativa - 595-596
Tyska sjöföreningen. Se Tyska flottföreningen - 595-596
Tyska skolan i Stockholm. Se Tyska nationallyceum - 595-596
Tyska språket - 595-596, 597-598, 599-600, 601-602, 603-604, 605-606, 607-608
Tyska språkparagrafen - 607-608
Tyska Sydväst-Afrika - 607-608, 609-610
Tyska templet. Se Tempelsällskapet - 609-610
Tyska trädgårdsstilen. Se Trädgårdskonst, sp. 141 - 609-610
Tyska tullföreningen (Der deutsche zollverein) - 609-610, 611-612, 613-614
Tyska Öst-Afrika - 613-614
Tysk bezoar, farm. Se Bezoar - 615-616
Tysk boxer, zool. Se Hunden, sp. 1315 - 615-616
Tysk-demokratiska partiet (ty. Die deutsche demokratische partei) - 615-616
Tysk dogg, zool. Se Hunden, sp. 1314 - 615-616
Tysk ebenholts, bot. Se Idegran, sp. 350 - 615-616
Tysk-franska kriget 1870-71. Se Fransk-tyska kriget 1870-71 - 615-616
Tysk-frisinnade partiet (ty. Die deutschfreisinnige partei) - 615-616
Tysk gran, bot. - 615-616
Tyskhärd, metall. - 615-616
Tysk-katolicismen - 615-616
Tysk-katolska rörelsen. Se Tysk-katolicismen - 615-616
Tysk-konservativa partiet (ty. Die deutsche konservative partei) - 615-616
Tyskland - 615-616, 617-618, 619-620, 621-622, 623-624, (blank), Tyska Riket 1914, före Världskriget, Tyska Riket 1914, före Världskriget (forts.), (blank), (blank), Tyskland år 1919 enligt Versailles-freden, Tyskland år 1919 enligt Versailles-freden (forts.), (blank), 625-626, 627-628, 629-630, 631-632, 633-634, 635-636, 637-638, 639-640, 641-642, 643-644, 645-646, 647-648, 649-650, 651-652, 653-654, 655-656, 657-658, 659-660, 661-662, 663-664, 665-666, 667-668, 669-670, 671-672, 673-674, 675-676, 677-678, 679-680, 681-682, 683-684, 685-686, 687-688, 689-690, 691-692, 693-694, 695-696, 697-698, 699-700, 701-702, 703-704
Tysklands socialistiska arbetarparti. Se Socialdemokrati, sp. 170-173 (äfven i Suppl.) - 703-704
Tysk lönn, bot. Se Lönn, sp. 273 - 703-704
Tysk mispel, bot. Se Mespilus - 703-704
Tysk-nationella folkpartiet (ty. deutschnationale volkspartei) - 703-704
Tysk-romerska kejsardömet. Se Tyskland, sp. 649 ff. - 703-704
Tysk sköld, her. Se Sköld, sp. 1361 - 703-704
Tysksmide, metall. - 703-704
Tysk spets, zool. Se Hunden, sp. 1314 - 703-704
Tysk terpentin. Se Terpentin, sp. 939 - 703-704
Tyskt lås. Se Lås, sp. 156 - 703-704
Tysk vallhund, zool. Se Hunden, sp. 1314 - 703-704
Tysk-Östafrikanska kompaniet (Deutsch-Ostafrikanische gesellschaft) - 703-704
Tysk-Österrike (Tysk-Österrikiska republiken) - 703-704
Tysla, älf. Se Rena - 703-704
Tysling, bot. Se Vaccinium - 703-704
Tysnes - 703-704
Tysnessaata. Se Tysnes - 703-704
Tysnesöen. Se Tysnes - 703-704
Tysse, fabriker. Se Samnanger - 703-704
Tyssedal. Se Tyssefaldene - 703-704
Tysseelven. Se Samnanger - 703-704
Tyssefaldene - 703-704
Tyssens, Peter. Se Thys - 703-704
Tyssestrengene. Se Ringedalsvand - 703-704
Tysslanda skans - 703-704, 705-706
Tysslinge, socken i Örebro län - 705-706
Tysslingen. 1. Insjö på gränsen mellan Tysslinge och Gräfve socknar i Örebro län - 705-706
Tysslingen. 2. Kronopark i Askersunds revir af Bergslagsdistriktet, Örebro län - 705-706
Tysso, älf. Se Ringedalsvand och Tyssefaldene - 705-706
Tysta bolag. Se Bolag, sp. 992 - 705-706
Tysta panträtter, jur. Se Panträtt, sp. 1471, och Ogulden köpeskilling - 705-706
Tysta skolan - 705-706
Tystberga, socken i Södermanlands län - 705-706
Tystnadens torn (parsiskt dakhma) - 705-706
Tystnadssystem. Se Fängelsesystem, sp. 255 - 705-706
Tyst samtycke (lat. tacitus consensus), jur. - 705-706
Tyst urladdning, fys. Se Urladdare - 705-706
Tysvær ... - 707-708, 709-710, 711-712
Tågvirke ... - 713-714, 715-716, 717-718, 719-720, 721-722
Tårflöde ... - 723-724, 725-726, 727-728, 729-730, 731-732
Täckfjädrar ... - 733-734, 735-736
Täljeån - 735-736
Täljknif. Se Knif, sp. 391 - 735-736
Täljsten (da. och no. klæbersten), geol. - 735-736
Tällberg, by i Leksands socken - 735-736
Tällbergslinjen, polit. Se Persson, Daniel, sp. 590 - 735-736
Tält - 735-736
Tältgata. Se Läger, sp. 176 - 735-736
Tälthydda, krigsv. - 735-736, 737-738
Tältläger, krigsv. Se Läger, sp. 175 - 737-738
Tältpinne. Se Tält - 737-738
Tältränsel, krigsv. - 737-738
Tältstång. Se Tält - 737-738
Tälttak, bygnk. Se Tak, sp. 304 - 737-738
Tämnaren, Upplands största insjö - 737-738
Tämnarån - 737-738
Tämta, socken i Älfsborgs län - 737-738
Tändapparat - 737-738, 739-740
Tänder. 1. Anat. och zool. Se Tänderna. Jfr Lås, sp. 154 - 739-740
Tänder. 2. Tekn. Se Tender - 739-740
Tänderna (lat. dentes) - 739-740, 741-742, 743-744, 745-746
Tänderna. Jämförande anatomi - 745-746, 747-748, 749-750, 751-752, 753-754
Tändernas sjukdomar och vård - 753-754, 755-756, 757-758, 759-760, 761-762
Tändernas sjukdomar och vård. Tändernas vård - 761-762, 763-764
Tändhatt. Se Handeldvapen, sp. 1312, Knallhatt och Kanon, sp. 780 - 763-764
Tändkulemotor, tekn. - 763-764
Tändning för motorer - 763-764, 765-766
Tändnålsgevär. Se Handeldvapen, sp. 1313 - 765-766
Tändpatron, krigsv. Se Fyrpatron - 765-766
Tändplatta (Amorce), tekn. - 765-766
Tändrör. Se Stubin - 765-766
Tändsats. Se Tändstickor - 765-766
Tändspets, artill. Se Kanon, sp. 780 - 765-766
Tändstickor - 765-766, 767-768
Tändsticksmaskin. Se Lagerman - 767-768
Tändstickstrusten, i dagligt tal namn på Svenska tändsticksaktiebolaget (se d. o.) - 767-768
Tändstift, krigsv. - 767-768
Tändsvamp, detsamma som fnösksvamp. Se Fnöske - 767-768
Täng, socken i Skaraborgs län - 767-768
Tänjbarhet (Uttänjbarhet), fys. - 767-768
Tänjning, konstind. Se Drifvet arbete, sp. 863 - 767-768
Tänka fritt är stort, men tänka rätt är större - 767-768
Tänkandet. 1. Psyk. - 767-768, 769-770
Tänkandet. 2. Filos. - 769-770
Tänkaren, bronsstaty af A. Rodin (se denne, fig. 2) - 769-770
Tänkebok (med. lågty. denkebôk, "minnesbok") - 769-770
Tänkespråk - 769-770
Tännforsen - 769-770, 771-772
Tännsjön ... - 771-772
Tärningbenet ... - 773-774, 775-776, 777-778, 779-780, 781-782
Törel ... - 783-784, 785-786, 787-788, 789-790, 791-792
Törnesfall ... - 793-794, 795-796, 797-798, 799-800, 801-802
Törringe ... - 803-804, 805-806, 807-808, 809-810, 811-812

U


Ubikvitet ... - 813-814, 815-816, 817-818, 819-820, 821-822
Uddemantalskassor ... - 823-824, 825-826, 827-828, 829-830, 831-832
Uddnäs ... - 833-834, 835-836, 837-838, 839-840, 841-842
Uganda ... - 843-844, 845-846, 847-848, 849-850, 851-852
Ugglor ... - 853-854, 855-856, 857-858, 859-860, 861-862
Uhland ... - 863-864, 865-866, 867-868, 869-870, 871-872
Ukari ... - 873-874, 875-876, 877-878, 879-880, 881-882
Ukraina ... - 883-884, 885-886, 887-888, 889-890, 891-892
Ule träsk ... - 893-894, 895-896, 897-898, 899-900, 901-902
Ulfeld-Ridderschantz ... - 903-904, 905-906, 907-908, 909-910, 911-912
Ulf Uggesson ... - 913-914, 915-916, 917-918, 919-920, 921-922
Ullman ... - 923-924, 925-926, 927-928, 929-930, 931-932
Ulricehamn ... - 933-934, 935-936, 937-938, 939-940, 941-942
Ulsfjorde ... - 943-944, 945-946, 947-948, 949-950, 951-952
Ultuna ... - 953-954, 955-956, 957-958, 959-960, 961-962
Umeå ... - 963-964, 965-966, 967-968, 969-970, 971-972
Undantagslagar ... - 973-974, 975-976, 977-978, 979-980, 981-982
Underkäken ... - 983-984, 985-986, 987-988, 989-990, 991-992
Undersvik, socken i Gäfleborgs län - 991-992
Undersåker. 1. Socken i Jämtlands län - 991-992
Undersåker. 2. F. d. tingslag i Jämtlands län - 991-992
Undersåkers och Offerdals tingslag - 991-992
Undersåkersälfven. Se Indalsälfven - 991-992
Undersåte - 991-992
Undersökningsbord - 991-992
Undersökningsmetoden l. Undersökningsprincipen, jur. Se Förhandlingsmetod och Straffprocess - 991-992
Undersökningsort, bergsv. Se Ort, sp. 957 - 991-992
Undertangent, mus. Se Pianoforte, sp. 805 - 991-992
Underterm, log. Se Slutledning - 991-992
Undertoner, mus. - 991-992, Till art. Undervattensbåt. I., Till art. Undervattensbåt. II., Till art. Undervattensbåt. III., Till art. Undervattensbåt. IV., Till art. Undervattensbåt. V., Till art. Undervattensbåt. VI., Till art. Undervattensbåt. VII., Till art. Undervattensbåt. VIII., 993-994
Underträd, bot., namn på Ricinus communis - 993-994
Undertunga, anat. Se Tungan, sp. 316 - 993-994
Undertungkörteln, fysiol. Se Spottkörtlar - 993-994
Undertungnerven. Se Hjärnnerver, sp. 850 - 993-994
Undervant, sjöv. Se Vant - 993-994
Undervasall. Se Länsväsen, sp. 195 - 993-994
Undervattensbåt (ty. unterseeboot och tauchboot, eng. submarine, fr. sousmarine och submersible), förk. U-båt - 993-994, 995-996, 997-998, 999-1000
Undervattenskabel. Se Elektriska ledningar, sp. 258, Telefon, sp. 709, och Telegraf, sp. 734 med fig. 23 - 999-1000
Undervattenskropp, skpsb. - 999-1000
Undervattensmina. Se Mina, sp. 561 - 999-1000
Undervattenssignalering. Se Signal, sp. 437 - 999-1000
Undervattenstub, sjöv. Se Torpedtub - 999-1000
Underverk. 1. Se Under - 999-1000
Underverk. 2. (fr. positif). Mus., en klaviatur i orgeln. Se Manualer - 999-1000
Underviol, bot. Se Viola - 999-1000
Undervisningsinspektör, da. - 999-1000
Undervisningsmateriel. Se Materiel - 999-1000
Undervisningsplan, pedag. - 1001-1002
Undervisningsprof, pedag. - 1001-1002
Undervisningsråd, titel på ledamot af den 1918 tillsatta kungl. Skolöfverstyrelsen (se d. o. Suppl.) - 1001-1002
Undervisningstrupper (Instruktionstrupper) - 1001-1002
Undervisningsväsen. Se Skolväsen - 1001-1002
Undervägare. Se Järnvåg, sp. 420 - 1001-1002
Undervärme, trädg. Se Plantering, sp. 1020 - 1001-1002
Under ånga, Under ånga och segel, sjöv. Se Under segel - 1001-1002
Undiner (ty. undinen, af lat. unda, bölja) - 1001-1002
Undre planeter, astron. Se Inre planeter - 1001-1002
Undre världen, detsamma som demimonde (se d. o.) - 1001-1002
Undset. 1. Ingvald Martin U. - 1001-1002
Undset. 2. Sigrid U. - 1001-1002
Undsättningsfonden - 1001-1002
Undulation (af lat. undula, dim. af unda, bölja, våg), vågrörelse - 1001-1002, 1003-1004
Undulationsteorien ... - 1003-1004, 1005-1006
Unga Tyskland ... - 1007-1008, 1009-1010
Ungdoms-Vännen, en svensk-amerikansk månadsskrift - 1009-1010
Unge, Per - 1009-1010
Unge, Erik Adolf Maurits - 1009-1010
Unge, Vilhelm Teodor - 1009-1010
Unge, von, svensk adlig ätt - 1009-1010, 1011-1012
Unger. 1. Johann Georg U. - 1011-1012
Unger. 2. Johann Friedrich Gottlieb U. - 1011-1012
Unger, Franz - 1011-1012, 1013-1014
Unger, Karoline - 1013-1014
Unger. 1. Friedrich Wilhelm U. - 1013-1014
Unger. 2. William U. - 1013-1014
Unger, Karl Rikard - 1013-1014
Unger, Joseph - 1013-1014
Unger, Max - 1013-1014
Unger, Hans - 1013-1014
Ungern - 1015-1016, 1017-1018, 1019-1020, 1021-1022, 1023-1024, 1025-1026, 1027-1028, 1029-1030, 1031-1032, 1033-1034, 1035-1036, 1037-1038, 1039-1040, 1041-1042, 1043-1044, 1045-1046, 1047-1048, 1049-1050, 1051-1052, 1053-1054
Ungern-Sternberg, svensk adlig ätt - 1053-1054
Ungern-Sternberg. Mattias Alexander von U. - 1053-1054, 1055-1056
Ungerska litteraturen - 1055-1056, 1057-1058, 1059-1060, 1061-1062
Ungerska Sankt Stefansorden. Se Ordnar - 1061-1062
Ungerska språket - 1061-1062, 1063-1064, 1065-1066
Ungerska vetenskapsakademien. Se Akademi, sp. 407 - 1065-1066
Ungerska viner - 1065-1066
Ungersk gyllen - 1065-1066, 1067-1068
Ungersk stäppboskap (Bos taurus primigenius hungaricus), husdjurssk. - 1067-1068
Ungersk syren, bot. Se Syren - 1067-1068
Ungerskt bittervatten. Se Bittervatten - 1067-1068
Ungerskt gulholts. Se Fisett-trä, sp. 406 - 1067-1068
Unges telemeter. Se Afståndsmätning, sp. 293 - 1067-1068
Ungfennomaner (Jungfennomanska partiet). Se Fennomani, sp. 40 - 1067-1068
Ungfinska partiet (fi. Nuorsuomalainen puolue) - 1067-1068
Unghegelianism (Junghegelianism). Se Hegel, sp. 232. Jfr Intelligensblad - 1067-1068
Unghinkar. Se Hinkean - 1067-1068
Unghäst, zool. Se Hästen, sp. 183 - 1067-1068
Unghöger - 1067-1068
Ungkarl - 1067-1068, 1069-1070
Ungkarlsskatt - 1069-1070
Ungkyrklia rörelsen - 1069-1070
Unglax, zool. Se Laxsläktet, sp. 1452 - 1069-1070
Ungnad, Jan. Se Slovenska litteraturen, sp. 1473 - 1069-1070
Ungnadia speciosa, bot. - 1069-1070
Ung-nicænare. Se Gregorius af Nazians - 1069-1070
Ungrarna, ung. magyar, plur. magyarok - 1069-1070, 1071-1072, 1073-1074
Ungrenässans. Se Renässans, sp. 1418 - 1073-1074
Ungro-Vlahia - 1073-1074
Ungskär - 1073-1074
Ungsocialister. Se Svenska socialistiska ungdomsförbundet, sp. 1049 - 1073-1074
Ungsvin. Se Svinafvel - 1073-1074
Ungtjecherna. Se Böhmen, sp. 883, och Tjecher - 1073-1074
Ungturkar - 1073-1074
Unguentum, lat., välluktande smörjelse, farm. - 1073-1074
Unguibus et rostro, lat. (eg. med klor och näbb), med näbbar och klor, med alla krafter - 1073-1074
Unguiculata, zool. - 1073-1074, 1075-1076
Unguis, lat., klo, nagel - 1075-1076
Ungula, zool. Se Ungulata - 1075-1076
Ungulata (af lat. ungula, hof, klöf), Hofdjuren, zool. - 1075-1076, 1077-1078, 1079-1080
Ungulites (af lat. ungula, hästhof), paleont. Se Obolus - 1079-1080
Ungulitsandsten l. Obolussandsten, geol. - 1079-1080
Ungvár, hufvudstad i förra ungerska komitatet Ung (se d. o.) - 1079-1080
Uni. Se gardar Svavarsson, sp. 737 - 1079-1080
Uniater, med romerks-katolska kyrkan förenade ortodoxa. Se Unerade - 1079-1080
Unibifokalglas. Se Glasögon, sp. 1299 - 1079-1080
Unicorn (af lat. unus, en, och cornu, hörn), "enhörning" (se d. o. 1) - 1079-1080
Unicum (Unikum). Se Unik - 1079-1080
Unie - 1079-1080
Unierade, kyrkohist. Se Unerade - 1079-1080
Unificering (af lat. unus, en, och facere, göra), enande, sammanslagning, utjämning - 1079-1080
Unifilar upphängning (af lat. unus, en, och filum, tråd), fys. - 1079-1080
Uniform - 1079-1080, 1081-1082, 1083-1084, 1085-1086, 1087-1088
Uniforma brefportot. Se Frimärke, sp. 1447 - 1081-1082
Uniformera (se Uniform), göra likformig; utrusta med uniform - 1081-1082
Uniformitet - 1081-1082
Unigenitus Dei filius (lat., "Guds enfödde son") - 1081-1082
Unik (lat. unicus) - 1081-1082
Unilateral (af lat. unus, en, och latus, genit. lateris, sida), ensidig (om kontrakt; se Aftal) - 1081-1082
Unimak - 1081-1082
Unio, zool. Se Flodmusselsläktet. Jfr Fiskar, sp. 416, och Kritsystemet, sp. 1475 - 1081-1082
Union - 1081-1082, 1083-1084
Unión. 1. La U., stad i spanska prov. Murcia - 1083-1084
Unión. 2. (San Carlos de la U.) Hamnstad i centralamerikanska republiken Salvador - 1083-1084
Union, U. hill l. Town of U., stad i staten New Jersey - 1083-1084
Union Castle, engelskt, 1900 grundadt rederibolag. Se Ångfartygslinjer - 1083-1084
Union des mines, fr. Se Marokko, sp. 1038 - 1083-1084
Unionell, som åsyftar eller innebär union (se d. o.) - 1083-1084
Unionen - 1083-1084
Union générale, fransk "katolsk" bank. Se Bontoux, P. E. - 1083-1084
Union hill, stad. Se Union - 1083-1084
Unionidæ, zool. Se Flodmusslor - 1083-1084
Union internationale des associations de presse. Se Pressföreningar, sp. 187 - 1083-1084
Union internationale de secours aux enfants. Se Internationella föreningen Rädda barnen, Suppl. - 1083-1084
Unionister (se Union). 1. I motsats till konfessionella benämning på anhängarna af Evangeliska unionen (se d. o.) - 1083-1084
Unionister. 2. Under nord-amerikanska inbördeskriget 1861-65 förfäktarna af unionen, i motsats till sydstaternas konfedererade - 1083-1084
Unionister. 3. Politisk partigrupp i England. Se Liberala unionister - 1083-1084
Union-Jack - 1083-1084
Union label. Se Fackförening, sp. 1241 - 1083-1084
Union league of America, polit. hist. - 1083-1084
Union pacific railroad, eng. Se Pacifikjärnvägar, sp. 1214 - 1083-1084
Union postale universelle, fr., Världspostföreningen. Se Postförening, sp. 15 - 1083-1084
Union sacrée - 1085-1086
Unionsakt - 1085-1086
Unionsgös, sjöv. Se Gös - 1085-1086
Unionsklippingar. Se Klipping, sp. 300 - 1085-1086
Unionskommittéer - 1085-1086
Union steamship company of New Zealand, engelskt rederibolag. Se Ångfartygslinjer - 1085-1086
Unionstecknet (no. unionsmærket) - 1085-1086
Union-öarna. Se Tokleau-öarna - 1085-1086
Unipolarmaskin, elektrot. Se Elektriska maskiner, sp. 279 - 1085-1086
Unipolär, Unipolar (af lat. unus, en, och polus, pol), fys. - 1085-1086
Unirem, skpsb. Se Galär - 1085-1086
unis., förkortning för it. unisono - 1085-1086
Unisono, förk. unis., it. (af lat. unus, en, och sonus, ton, stämma), mus. - 1085-1086
Unison sång - 1085-1086, 1087-1088
Unitarier (af lat. unitas, enhet). 1. Teol. - 1087-1088, Till art. Uniform., Till art. Uniform., Till art. Uniform. I., Till art. Uniform. II., Till art. Uniform. III., Till art. Uniform. IV., Till art. Uniform. V., Till art. Uniform. VI., Till art. Uniform. VII., Till art. Uniform. VIII., 1089-1090
Unitarier. 2. Fys., anhängare af Franklins unitariska teori (se d. o.) - 1089-1090
Unitariska fraktionen. Se Hicks, E. - 1089-1090
Unitariska teorien, fys. - 1089-1090
Unitarism. Se Unitarier - 1089-1090
Unitas fratrum. Se Böhmiska bröderna - 1089-1090
United brethren of Christ - 1089-1090
United empire trade league. Se Imperial federation league - 1089-1090
United free church of Scotland. Se Skottland, sp. 1163 - 1089-1090
United irish league - 1089-1090
United irishmen - 1089-1090
United kingdom alliance, The, eng. Se Nykterhetsrörelsen, sp. 223 - 1089-1090
United kingdom of Great Britain and Ireland, The, eng., Det förenade konungariket Storbritannien och Irland. Se Storbritannien, sp. 136 - 1089-1090
United presbyterian church, eng., "Unerade presbyterianska kyrkan". Se Skottland, sp. 1163 - 1089-1090
United provinces of Agra and Oudh - 1089-1090, 1091-1092
United states of America, The, eng., officiell förk. U. S. A., Amerikas förenta stater. Se Nord-Amerikas förenta stater. Jfr Uncle Sam - 1091-1092
Unitet (lat. unitas), enhet - 1091-1092
Unitis viribus. Se Viribus unitis - 1091-1092
Univers, L' - 1091-1092
Universal-. Se Universell - 1091-1092
Universal - 1091-1092
Universalalfabet - 1091-1092, 1093-1094, 1095-1096
Universalarfvinge (lat. heres ex asse) - 1095-1096
Universalfideikommiss. Se Fideikommiss, sp. 157 - 1095-1096
Universalfräsmaskinen, maskinb. Se Fräsmaskiner, sp. 301 - 1095-1096
Universalgalvanometer, fys. Se Elektriska mätningar, sp. 301 - 1095-1096
Universalia, filos. - 1095-1096
Universalinstrument. Se Astronomiska instrument, sp. 292 - 1095-1096
Universalism (af lat. universalis, allmän, alltomfattande). 1. Sträfvan eller förmåga att omfatta allt - 1095-1096
Universalism. 2. Teol., universalisternas (se d. o.) lära. - Om den s. k. universalismus hypotheticus se Amyraut - 1095-1096
Universalister (af lat. universalis, allmännelig) - 1095-1096
Universalitet (senlat. universalitas), egenskapen eller förmågan att omfatta allt. Jfr Universell - 1095-1096
Universalkyrka, ett kyrkosamfund, som omfattar flera stater. Se Kyrkorätt, sp. 514 - 1095-1096
Universallexikon, stundom namn på encyklopedi (se d. o.) - 1095-1096
Universallänk, detsamma som cardan-länk (se d. o.) - 1095-1096
Universalmedel l. Panacé, farm. - 1095-1096
Universalmonarki, Världsvälde - 1095-1096, 1097-1098
Universal postal union, eng., Världspostföreningen. Se Postförening, sp. 16 - 1097-1098
Universal rule, eng., skpsb. Se Mätningsregel, sp. 297 - 1097-1098
Universalrättshistoria. Se Rättshistoria - 1097-1098
Universalskrift. Se Pasigrafi - 1097-1098
Universalskrufstäd, tekn. Se Skrufstäd, sp. 1219 - 1097-1098
Universalspråk. Se Världsspråk - 1097-1098
Universalsuccession, jur. - 1097-1098
Universaltangentbord. Se Skrifmaskin, sp. 1203 - 1097-1098
Universaltröskverk, landtbr. Se Tröskning, sp. 201 - 1097-1098
Universalvalsverk (Universalverk). Se Valsning - 1097-1098
Universalvinkel, mek. Se Måttverktyg, sp. 228 - 1097-1098
Universell, i sammansättningar universal- (lat. universalis) - 1097-1098, 1099-1100
Universella broderskapet och Teosofiska samfundet (sign. U. B. och T. S.) - 1099-1100
Universella gravitationskraften, mek. fys. Se Potential, sp. 65 - 1099-1100
Universell testamentstagare. Se Arfvinge - 1099-1100
Universell tid - 1099-1100, 1101-1102, 1103-1104
Universitas - 1103-1104
Université, l', fr. - 1103-1104
Universitet - 1103-1104, 1105-1106, 1107-1108, 1109-1110, 1111-1112, 1113-1114, 1115-1116, 1117-1118, 1119-1120, 1121-1122
Universitet. Idén om folkuniversitet - 1121-1122
Universitet. Svenska studerande vid utländska universitet i äldre tider - 1121-1122
Universitet. De svenska statsuniversitetens nuvarande organisation - 1121-1122, 1123-1124, 1125-1126, 1127-1128, 1129-1130
Universitetsbibliotek. Se Bibliotek - 1129-1130
Universitetskansler - 1129-1130, 1131-1132
Universitetsstipendiater - 1131-1132
Universitetsutvidgning (eng. university extension) - 1131-1132, 1133-1134, 1135-1136, 1137-1138
University college, eng. Se College, sp. 529 - 1137-1138
University courts - 1137-1138
University extension, eng., universitetsutvidgning (se d. o. samt Feriekurser och Sommarkurser) - 1137-1138
University press. Se Claredon press - 1137-1138
Universum, lat., det hela; allt skapadt, världen, världsalltet (se d. o.), världsbyggnaden. Jfr Kosmos - 1137-1138
Unjamvesi (Unyamwezi) - 1137-1138, 1139-1140
Unjanjembe ... - 1139-1140, 1141-1142, 1143-1144, 1145-1146
Unyamwezi ... - 1147-1148, 1149-1150, 1151-1152, 1153-1154, 1155-1156
Uppbördsreglemente ... - 1157-1158, 1159-1160
Uppenbarelseboken (Johannes' uppenbarelse, Apokalypsen) - 1159-1160
Uppenbarelsekyrkan - 1159-1160
Upper Avon, fold. Se Avon 1 - 1159-1160
Upper new red sandstone, eng. Se Trias-systemet, sp. 705 - 1159-1160
Upper ten (thousand), The - 1159-1160
Upperudsälfven - 1159-1160
Uppfinnareföreningen. Se Svenska uppfinnareföreningen - 1159-1160
Uppfinnarpatent. Se Patent och Patentlagstiftning - 1159-1160
Uppfinnarrätt. Se Patentlagstiftning - 1159-1160
Uppfinning - 1159-1160
Uppfinningsskydd. Se Patentlagstiftning - 1159-1160
Uppfordring, krigsv. - 1159-1160
Uppfordringsschakt, bergsv., grufschakt, som används för uppfordring af malm. Jfr Schakt - 1159-1160
Uppfordringsverk, tekn. - 1159-1160, 1161-1162
Uppfostran - 1161-1162, 1163-1164, 1165-1166, 1167-1168, 1169-1170, 1171-1172, 1173-1174, 1175-1176, 1177-1178
Uppfostringsanstalt, Allmän. Se Tvångsuppfostran - 1177-1178
Uppfostringshjälp - 1177-1178
Uppfostringskommittéer - 1177-1178
Uppfostringskommittéer. 1. Uppfostringskommissionen af år 1745 - 1177-1178
Uppfostringskommittéer. 2. Uppfostringskommittén af år 1812 - 1177-1178
Uppfostringskommittéer. 3. Stora uppfostringskommittén, af år 1825 - 1177-1178, 1179-1180
Uppfostringssällskapet. Se Upfostringssälskapet - 1179-1180
Uppfrysning. Se Frostförsäkring, sp. 1494 - 1179-1180
Uppfyllelseintresse, jur. - 1179-1180
Uppgiga, sjöv., detsamma som giga (se d. o.) - 1179-1180
Uppgrundning. Se Landvinning - 1179-1180
Uppgång, astron. - 1179-1180
Uppgångsamplitud ... - 1179-1180, 1181-1182, 1183-1184, 1185-1186
Upphandlingsafgift - 1185-1186
Upphandlingsdeputationen (äfven kallad Kungliga deputationen och endast Deputationen) - 1185-1186, 1187-1188
Upphettande medel (lat. calefacientia, af calefacere, göra varm), med. - 1187-1188
Upphettning - 1187-1188
Upphostning, detsamma som sputum (se d. o.) - 1187-1188
Upphärad, socken i Älfsborgs län - 1187-1188
Upphöja, mat. - 1187-1188
Upphöjdt arbete. Se Relief - 1187-1188
Upphöjelsetillstånd, Kristi, teol. Se Förnedring - 1187-1188
Uppkastning, med. Se Kräkning - 1187-1188
Uppköpsmejerier. Se Mejeri, sp. 1493 - 1187-1188
Upplagshamn. Se Hamn, sp. 1276, 1277 - 1187-1188
Upplagsnäring, bot. Se Reservnäring - 1187-1188
Upplagsplatta, bygnk. Se Underlagsplatta - 1187-1188
Upplagsrot, bot., detsamma som ammrot (se Rot) - 1187-1188
Uppland (Upland) - 1187-1188, 1189-1190, 1191-1192, 1193-1194, 1195-1196, 1197-1198, 1199-1200
Uppland, hertigar af. Se Gustaf, svenska prinsar 3, och Sigvard - 1199-1200
Upplandning l. Till-landning, geol. - 1199-1200
Upplands artilleriregemente, sedan dec. 1904 namn på Andra Svea artilleriregemente (se d. o., äfven i Suppl.) - 1199-1200
Upplands infanteriregemente - 1199-1200
Upplandslagen. Se Landskapslagar - 1199-1200
Upplands landthäst. Se Landthäst - 1199-1200
Upplands regemente. Se Upplands infanteriregemente - 1199-1200
Upplandsrim, metr. Se Rim, sp. 413 - 1199-1200
Upplappning (Lappning), boktr. - 1199-1200
Upplefvelseförsäkring. Se Lifförsäkring, sp. 429 - 1199-1200
Upplofning, sjöv. Se Anlofning - 1199-1200
Upplopp, straffr. - 1199-1200, 1201-1202
Upplopp, sportv. - 1201-1202
Upplysningen. 1. Teol. - 1201-1202
Upplysningen. 2. Hist. och filos. Se Upplysningstidehvarfvet - 1201-1202
Upplysningsbyrå. Se Soliditetsupplysningsbyrå - 1201-1202
Upplysningsfilosofi. Se Popularfilosofien och Upplysningstidehvarfvet - 1201-1202
Upplysningstidehvarfvet - 1201-1202, 1203-1204
Upplysta despotismen. Se Upplysningstidehvarfvet - 1203-1204
Upplåtelse, jur. - 1203-1204
Uppläggning och dekorering, kokk. - 1203-1204
Upplänga, skpsb. Se Spant - 1203-1204
Upplösande äktenskapshinder, jur. - 1203-1204, 1205-1206
Upplösning. 1. (Af fästning) Jur. Se Trolofning - 1205-1206
Upplösning. 2. Kem. - 1205-1206
Upplösning. 3. Mat. - 1205-1206
Upplösning. 4. Mus., fortskridningen af en dissonans (se d. o.) - 1205-1206
Upplösning. 5. Statsr. - 1205-1206
Uppmaning till brott, straffr. - 1205-1206
Uppmarsch, krigsv. - 1205-1206
Upp med roret! Se Ned med roret! - 1205-1206
Uppmjukande medel, med. Se Emollientia - 1205-1206
Uppmjukningscystor, patol. Se Cysta - 1205-1206
Uppmärksamhet, psyk. och pedag. - 1205-1206, 1207-1208, 1209-1210
Upp- och afskrifning. Se Bank, sp. 858 - 1209-1210
Upp- och afslag. Se Afslag och Auktion - 1209-1210
Upp- och nedstigande skyldskap, Rätt upp- och nedstigande skyldskap. Se Skyldskap - 1209-1210
Upp- och nedstigande svågerskap l. svågerskap, Rätt upp- och nedstigande svågerlag. Se Svågerlag - 1209-1210
Uppritsning, tekn. - 1209-1210
Uppropslista (vid underrätt), jur. - 1209-1210
Uppror, straffr. - 1209-1210
Upprymningsstål, artill. Se Rymnål - 1209-1210
Uppsala (Upsala). 1. (Fsv. Uppsalir, "salarna därupp") Forntida tings-, marknads- och tempelplats. Se Gamla Uppsala - 1209-1210
Uppsala. 2. (Latinis. Upsalia) Stapelstad i Uppland - 1209-1210, 1211-1212, 1213-1214, 1215-1216, (blank), Uppsala, Uppsala (forts.), (blank), Till art. Uppsala. I., Till art. Uppsala. II., 1217-1218, 1219-1220
Uppsala, tidning. Se Upsala - 1219-1220
Uppsala domkyrka - 1219-1220, 1221-1222, 1223-1224, 1225-1226
Uppsala domprosteri - 1225-1226
Uppsala-Ekeby aktiebolag. Se Ekebybruk. Suppl. - 1225-1226
Uppsala-Enköpings järnväg (sign. U. E. J.) - 1225-1226, 1227-1228
Uppsalagranit. Se Uppland, sp. 1190 - 1227-1228
Uppsala-Gäfle järnväg (sign. U. G. J.) - 1227-1228
Uppsala hospital och asyl - 1227-1228
Uppsala högar - 1227-1228, 1229-1230
Uppsala läkareförening - 1229-1230
Uppsala län - 1229-1230, 1231-1232
Uppsala-Länna järnväg. Se Stockholm-Roslagens järnvägar - 1231-1232
Uppsala läns mellersta domsaga - 1231-1232
Uppsala läns norra domsaga - 1231-1232
Uppsala läns södra domsaga - 1231-1232
Uppsala möte. Se Kyrkomöte, sp. 506 - 1231-1232
Uppsala nya tidning. Se Upsala nya tidning - 1231-1232
Uppsala-Näs, socken i Uppsala län - 1231-1232
Uppsala-psalmboken. Se Psalmbok - 1231-1232
Uppsala simsällskap. Se Simsällskap - 1231-1232
Uppsala slott - 1231-1232, 1233-1234, 1235-1236
Uppsala studentkår. Se Uppsala universitet, sp. 1239 - 1235-1236
Uppsala studentsång - 1235-1236, 1237-1238
Uppsala trädgårdssällskap. Se Trädgårdsföreningar - 1237-1238
Uppsala universitet - 1237-1238, 1239-1240, Till art. Uppsala universitet. I., Till art. Uppsala universitet. II., 1241-1242, 1243-1244, 1245-1246, 1247-1248, 1249-1250, 1251-1252, 1253-1254, 1255-1256, 1257-1258, 1259-1260, 1261-1262, 1263-1264, 1265-1266, 1267-1268, 1269-1270, 1271-1272
Uppsala ärkestift - 1271-1272, 1273-1274
Uppsala öd - 1273-1274
Uppsalir. Se Gamla Uppsala - 1273-1274
Uppsjö. Se Mälaren, sp. 239 - 1273-1274
Uppskof, jur. - 1273-1274
Uppskofsdagar, hand. Se Respit - 1273-1274
Uppskofsränta, jur. - 1273-1274
Uppskärning. 1. Mus. Se Labialpipor, sp. 724 - 1273-1274
Uppskärning. 2. Sjöv. Se Gelning - 1273-1274
Uppslag, boktr., två mot hvarandra stående sidor i en bok - 1273-1274
Uppslagsbok - 1273-1274
Uppslagsbok öfver Riksdagens verksamhet - 1273-1274
Uppslagsgods, sjöv. - 1273-1274, 1275-1276
Uppslagsord - 1275-1276
Uppslutning, krigsv. - 1275-1276
Uppsnörning, text. Se Väfning - 1275-1276
Uppstad (gammalsv. upstadher) - 1275-1276
Uppsticka, sjöv. - 1275-1276
Uppstoppning (Dermoplastik, Taxidermi) - 1275-1276, 1277-1278
Uppstråk, mus. Se Nedstråk och Stråke - 1277-1278
Uppström, geogr. Se Mälaren, sp. 239 - 1277-1278
Uppström. 1. Anders U. - 1277-1278, 1279-1280
Uppström. 2. Anders Erik Vilhelm U. - 1279-1280
Uppström. 3. Aivva Astrid Vilhelmina U. - 1279-1280
Uppståndelse, De dödes (lat. resurrectio mortuorum), teol. - 1279-1280, 1281-1282
Uppståndelsedrama ... - 1281-1282, 1283-1284, 1285-1286, 1287-1288, 1289-1290
Uppåkra ... - 1291-1292, 1293-1294, 1295-1296, 1297-1298, 1299-1300
Ur ... - 1301-1302, 1303-1304, 1305-1306, 1307-1308, 1309-1310

Project Runeberg, Tue Dec 18 17:02:00 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/nfcj/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free