- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 35. Supplement. Cambrai - Glis /
1131-1132

(1923) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Fältdräkt ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

1131

Fängelsepredikant-Fängelsesystem

1132

i Växjö. Förutvarande centralfängelset i Malmöhus
slott ersattes 1914 genom nytt vid Lundavägen i
Malmö. Straffängelset i Mariestad, med hvilket
förenats Marieholms kungsgård, omändrades 1919
till centralfängelse för sysselsättande af manliga
fångar i jordbruk, ladugårds- och skogsskötsel
m. m. (jordbruksfängelse). S. å. anordnades i
anslutning till centralfängelset å Härianda en s. k. f
å n g k o l o n i (se d. o. Suppl.) vid Singes-hult
i Vrå socken, Kronobergs län, där manliga straffångar
under något friare former sysselsättas med nyodlingar
å mossmarker och med andra landt-arbeten. Kolonien
mottager omkr. 30 fångar. Sedan Fårösunds fästning
på Gottland nedlagts, ställdes densamma 1919 till
fångvårdens disposition för upprättande därstädes
af en fångvårdsanstalt, som dock ännu ej blifvit
erforderlig. Anläggningen har föreslagits till
interneringsanstalt för samhälls-farliga förbrytare,
om och när lagstiftning ang. sådana kommer till
stånd. Centralfängelset i Karlskrona nedlades
1920, hvarefter byggnaderna med tillhörande område
öfverlämnats till sjöförsvaret. Centralfängelset
i Norrköping tjänstgör sedan s. å. allenast som
kronohäkte.

Under användning finnas följande centralfängelser:
å Långholmen vid Stockholm, i Malmö, å Härianda
vid Göteborg, i Härnösand, Mariestad och Växjö;
samt straffängelser: i Stockholm, Uppsala (användt
som s. k. ungdomsfängelse, vid hvilket ynglingar
sysselsättas bl. a. med trädgårdsbruk), Linköping,
Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Kristianstad,
Vänersborg, Karlstad, Örebro, Västerås, Falun
och Gäfle (det sistnämnda likaledes användt
som ungdomsfängelse). För vård af sinnessjuka
fångar ha upprättats sinnessjuka]’delningar vid
centralfängelserna å Långholmen och i Härnösand samt
vid kronohäktet i Västervik, hvarjämte sådan vård
lämnas äfven vid öfriga centralfängelser. Till dessa
af delningar öfverflyttas sinnessjuka fångar i af
bi-dan på tillfrisknande eller intagning å allmänt
hospital.

Enligt Strafflagen för krigsmakten 23 okt. 1914
bör straffarbete eller fängelse, äfven då det är
förvandlingsstraff för böter, i fall straffet ådömts
krigsman för rymning, brott mot krigslydnaden,
åsidosättande af tjänsteplikt m. m., aftjänas
i särskildt militärhäkte. Där bör också aftjänas
förvandlingsstraff för böter, som för brott mot allmän
lag ådömts officerare, manskap med fast anställning
m. fl. Militärhäkten finnas visserligen vid samtliga
regementen, flottstationer m. m., men ej i tillräcklig
omfattning, utan äfven dessa straff aftjänas i viss
utsträckning vid de allmänna straffanstalterna.

K r o n o h ä k t e n äro att anse som
mindre fängelser, dock hufvudsakligen
afsedda för rann-saknings- och bötesfångar.
V. A-t.

* Fängelsepredikant benämnes prästman, som
är anställd vid straffängelse, kronohäkte
eller vid centralfängelset i Mariestad.
Vid centralfängelset å Långholmen finnas l
förste och l andre pastor, vid öfriga
centralfängelser pastorer. Förste och andre
pastor samt pastorer äro i stat upptagna
som ord. tjänstemän med civil pensionsrätt.
V. A-t.

* Fängelsesystem. Under senaste årtiondet har

alltmera beaktats vikten däraf, att icke genom
straffverkställigheten fångarnas andliga och
kroppsliga hälsa blir lidande. De tidigare åsikterna
om cellstraffets ofarlighet i nämnda hänseende ha af
erfarenheten allt mera vederlagts, i det att vissa
individer visat sig icke utan men kunna fördraga en
lång tids straff i enrum. Då emellertid alltjämt
kvarstår å ena sidan, att cellstraffet utgör en
i regel behöflig skärpning af frihetsstraffet,
och å andra sidan, att samvaron fångar emellan kan
leda till moralisk försämring och sålunda motverka
straff ändamålet, har nyare lagstiftning inriktats
på möjligheten att låta cellstraffets användning
bli beroende af individuella grunder. Tillika har i
allmänhet tiden för cellvistelsen betydligt nedsatts,
men rätt medgetts att förlänga densamma i fråga om
fångar, som icke utan våda kunna hållas tillsammans
med andra. Jfr Straffanstalt.

I Sverige har genom lag 24 mars
1916 ang. verkställighet af straffarbete och
fängelsestraff förordnats bl. a. att, om den, som
undergår straffarbete eller fängelse, vid straffets
början fyllt 20 år, skall han hållas till straff
i enrum under hela strafftiden, där denna icke of
verstiger 3 år, och där strafftiden är längre, de
3 första åren. Har fången vid straffets början ej
fyllt 20 år, inskränkes tiden till l år. Enrumsfången
skall hållas innesluten i cell, där ej hans vistelse
utom densamma betingas af deltagande i gudstjänst,
skolundervisning, rörelse i fria luften eller
gymnastik m. m. Cellstraffet skall af bry tas, om
men för fångens andliga eller kroppsliga hälsa däraf
inträder eller uppenbarligen kan befaras. Genom lag
af 6 maj 1921 har vidare förordnats att, då fånge,
som vid straffets början ej fyllt 20 år, aftjänat 4
månader och annan fånge aftjänat l år, må han tillåtas
utföra arbete gemensamt med andra fångar. Därigenom
är en-rumsstraffet i själfva verket inskränkt till
4 månader för de yngre och till l år för de öfrige
fångarna. Ensamhetsfångarna må kunna sysselsättas
jämväl utom straffanstaltens slutna område, såvidt
förbindelse mellan fången och obehöriga därvid
förhindras. Äfven gemensamhetsfångarna skola under
softid städse hållas isolerade hvar för sig, utom
vid de s. k. fångkolonierna (se d. o. Suppl.). En
klassindelning är genomförd så, att fångarna
successivt efter välförhållande och af-t j anad
strafftid uppflyttas i högre klass med något ökade
förmåner. I följd af de nya lagbestämmelserna har
en omläggning af straffanstalterna skett, i det
att s. k. ungdomsfängelser, l jordbruksfängelse (i
Mariestad), fångkolonier och sinnes-sjukaf delning ar
upprättats (se F ä n g e l s e. Suppl.). Vid vissa
fängelser bedrifvas fullständiga yrkesarbeten
under utbildade ledare, hufvudsakligen för
statsförvaltningarnas behof. Det iakttages, att
fångar med något längre strafftid placeras vid
fängelse med sådant yrkesarbete, som bäst lämpar
sig för honom, dels för tillvaratagande af redan
förvärf vad yrkeskunskap, dels för hans utbildning
därtill. För ändamålet finnas vid de större
centralfängelserna särskilda s. k. arbetsceller
eller verkstadsrum anordnade för enrumsfångarna. För
gemensamhetsfångarna finnas gemensamhetssalar med
maskinella inredningar. Gemensamhetsfångar, som
tillhöra den jordbrukande befolkningen eller lämpa
sig för landtarbeten, öfverflyttas till jord-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Nov 21 01:36:37 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/nfco/0588.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free