- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 38. Supplement. Riksdagens bibliotek - Öyen. Tillägg /
641-642

(1926) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Svenska förbundet för skyddsuppfostran - Svenska föreningen för döfvas väl - Svenska föreningen för invärtes medicin - Svenska föreningen för Nationernas förbund - Svenska försäkringsföreningen. Se Försäkringsföreningen (äfven i Suppl.) - Svenska gods och gårdar - *Svenska grossisternas herrkonfektionsförbund. Se Svenska arbetsgifvareföreningen äfven i Suppl. - *Svenska gymnastikläraresällskapet - *Svenska gymnastik- och idrottsföreningarnas riksförbund. Se Idrottsorganisationer äfven i Suppl. - Svenska handelsagenters förening - Svenska handelsbanken

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

641

Svenska föreningen för döfvas väl-Svenska handelsbanken

642

dets af delning för barnavård. Jfr Svenska
fattigvårdsförbundet. Suppl. O. Sjn.

Svenska föreningen för döfvas väl, bildad i
Stockholm 1921, är en sammanslutning af döîva och
lomhörda samt andra för deras väl intresserade per-
soner. Hufvudföreningen har sitt säte i Stockholm,
lokalföreningar finnas i Göteborg, Sundsvall, Upp-
sala och Västerås. Föreningen sprider upplysning om
öronsjukdomar och om medlen att förekomma och
underlätta döfhet och lindra dess följder, ordnar
kurser i labiologi, sakkunnig af prof ning af hör-
apparater samt söker förmedla arbete åt döfva och
lomhörda. Stockholms- och Göteborgsföreningarna
ha upplysningsbyråer och samlingslokaler med för
lomhörda afsedda radioapparater. I Stockholm har
föreningen skola för döfva småbarn. Samkväm,
föredrag och gudstjänste: anordnas af alla för-
eningarna. Årsafgift är minst 3 kr. G. M-n.

Svenska föreningen för invärtes medicin, i
Stockholm, stiftad 1905 på Svenska läkaresällska-
pet, är en sammanslutning mellan de interna specia-
listerna i Sverige i och för å ena sidan inbördes
meddelande af iakttagelser och erfarenheter vid
sjuksängen i form af föredrag och demonstrationer,
å den andra diskussion om och aktion för invär-
tesåäkarnas specialintressen i medicinska frågor.
Föreningen sammanträder l gång i månaden (jan.
-maj, sept.-nov.) på något sjukhus, vanligen i
Stockholm, till vetenskapligt möte, dessemellan till
extra sammanträden för särskilda frågor. Årsmö-
tet hålles i början af maj. Föreningen räknar omkr.
150 medlemmar. Förhandlingarna äro offentlig-
gjorda sedan 1915 i "Hygiea", sedan 1921 i "Lä-
kartidningen". m J. T-n.

Svenska föreningen för Nationernas förbund
bildades i Stockholm 31 jan. 1919. Enligt de då
antagna stadgarna är föreningens ändamål "att
verka för Sveriges anslutning till ett Nationernas
förbund, afsedt att under tillgodoseende af de små
staternas rätt skapa mellanfolkliga rättsmedel till
förekommande af krig" samt "att arbeta för att de
frågor, som uppstå vid bildandet och utvecklingen
af Nationernas förbund, blifva för allmänheten
kända och föremål för öfverläggning". Medlems-
antalet 1926 är 335. Ordf. är friherre T. Adel-
swärd. Föreningen utger sedan 1922 en tidskrift
"Meddelanden rörande Nationernas förbund",
hvars redaktör är fru Anna Wicksell. Den anord-
nar föredrag och diskussioner samt har en byrå i
Stockholm, som står allmänheten till tjänst med
upplysningar om Nationernas förbund. Föreningen
är sedan 1920 ansluten till Union internationale
des associations pour la Société des nations i
Bruxelles. Jfr Fredsrörelsen. Suppl., sp.
1044. F- K. J.

Svenska försäkringsföreningen. Se Försäk-
ringsföreningen (äfven i Suppl.).

Svenska gods och gårdar, titel på 2 illustre-
rade uppslagsböcker of ver svenska herrgårdar,
utg. den ena 1923 af G. H. Y. Planting-Gyllen-
båga och Erik Åkerhielm, den andra 1924 af Erik
Åkerhielm. Ehuru det ej på något sätt anges på
titelbladet, är den senare en 2:a del af den förra.
Båda äro ordnade i bokstafsföljd och upptaga inal-
les omkr. 1,200-1,300 egendomsbeskrifningar, de
flesta med af bildning af gården.

’Svenska grossisternas herrkcnfektionsförbund.

Tryckt den 10/4 26

Se Svenska arbetsgifvareföreningen
äfven i Suppl.

"Svenska gymnastikläraresällskapet. I sällska-
pet uppgick 1920 Svenska gymnastiklä-
rareföreningen. I fråga om led:s af gifter ha
vidtagits vissa ändringar. Angelägenheter hand-
has af en centralstyrelse (11 led.) och 4 distrikts-
styrelser. Vid sammanträden inom distrikten an-
ordnas föredrag och diskussioner i gymnastiska
ämnen. Arbetet inom distrikten kan vid behof upp-
delas på 3 sektioner: den friskgymnastiska, den
sjukgymnastiska och den militärgymnastiska. Fon-
den för Lingsstatyn uppgår f. n. till omkr. 50,000
kr. Antalet betalande led. 1925 var 416. S. Drbpr.

’Svenska gymnastik- och idrottsföreningarnas
riksförbund. Se Idrottsorganisationer
äfven i Suppl.

Svenska handelsagenters förening, konstituerad
23 okt. 1914 i Stockholm, landets ledande sam-
manslutning af handelsagenter, som utöfva sin
verksamhet enligt lagen om kommission, handels-
agentur och handelsresande af 18 april 1914, har
till ändamål att åstadkomma sammanslutning inom
handelsagentkåren, värna dess anseende, tillvara-
taga dess och medlemmarnas intressen, icke minst
genom att söka hindra illojal konkurrens, samt att
bilda en understödsfond för behöfvande medlemmar
och deras familjer. Den bistår sina medlemmar vid
utredning och biläggandö af tvister mellan agent
och hufvudman, äfvensom mellan föreningens leda-
möter inbördes, samt sträfvar efter att klarlägga
handelsagenternas rättsliga ställning. 1926 hade
föreningen 340 aktiva och 116 passiva led. samt
ett kapital af 64,000 kr. B. Sv-n.

Svenska handelsbanken, Aktiebolaget,
namn, som A.-b. Stockholms handels-
bank (se d. o.) antog 15 nov. 1919 i samman-
hang med, att det öfvertog Bankaktiebola-
get Södra Sverige (bildadt 1902 genom
öfvertagandet af Kristianstads ensk. bank och
sedermera utvidgadt med bl. a. Kalmar, Gotlands
och Borås ensk. banker), som vid slutet af 1918
hade en grundfond på 30 mill. samt en reserv-
och dispositionsfond på 15,2 mill. kr. Efter ge-
nomförandet aí denna nyorganisation hade Sv.
handelsbanken ett aktiekapital af 80 mill. kr.,
reservfonder å 100 mill. kr. och ett filialnät af
mer än 250 kontor. Till följd af den ekonomiska
íredskrisens verkningar vidtog banken 1922-23 en
konsolidering genom vissa afskrifningar, genom
ofverföring af 40 mill. kr. från reservfonden till
ett särskildt reservationskonto och uppläggande af
ett del-credere-konto på 20 mill. kr. Efter dessa
åtgärder egde banken utom det orörda aktiekapi-
talet på 80 mill. kr. äfven 20 mill. kr. på re-
servfonden. För att underlätta likviditeten upp-
togs dessutom ett förlagslån à 7 proc. på 40 mill.
kr. Vid bokslutet 31 dec. 1925 kvarstodo 28,7
mill. kr. på reservationskontot, hvarjämte del-
credere-fonden på 20 mill. kr. var orörd. Åren
efter konsolideringen ha kännetecknats af rask
återhämtning i bankens verksamhet. - Efter 1925
aftalad fusion med A.-b. Mälarebanken (un-
der namnet Mälareprovinsernas ensk. bank bildadt
1847), som trädde i kraft 1926, uppnår Sv. han-
delsbanken en omslutning af l Va milliard kr., upp-
går aktiekapitalet till 90,? mill. kr. och omfattar

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Jul 3 21:47:49 2016 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/nfcr/0357.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free