- Project Runeberg -  Rösträtt för Kvinnor / I Årg. 1912 /
8:1

(1912-1919)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

RÖSTRÄTT FÖR KVINNOR

Tidning utgiven av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt

Motto: Vi kunna aldrig göra så mycket för en stor sak som en stor sak kan göra för oss.

STOCKHOLM, 15 JUNI 1912.

Först när kvinnorna stå som jämnbördiga
medborgare vid männens sida, kunna de rätt fylla sitt värv
som uppfostrare av de framtida medborgarna.
Delaktighet för kvinnorna i politisk makt och politiskt
ansvar är ur denna synpunkt sett en fosterländsk
fråga av största betydelse. Det folk, som ger sina
kvinnor fullt medborgarskap, har också att vänta ett
vidgande och fördjupande av medborgarsinnet hos
kommande generationer.

Anna Whitlock.

Anna Whitlock 60 år.

I ÅRG.

RÖSTRÄTT FÖR KVINNOR

utkommer den 1 och 15 i var månad
Redaktör : Elisabeth Krey.

Träffas onsdag och lördag kl. 1/2 4—Va 5.
Redaktion och Expedition : 6 Lästmakaregatan I
Expeditionen öppen vardagar kl. 1—4.
Rikstel. Norr 600. Allm. tel. Brunkeb. 944.
Telegramadress: Rösträtt, Stockholm.
Distribuering i Stockholm:

Rikstel. Norr 585. Allm. tel. 209 68.
9 f. m.—7 e. m.
Prenumeration genom posten

Pris för 1912 75 Öre. Losnummer 5 öre.
För Utlandet 1 krona 75 öre i poBtanvisning till

tidningens expedition.
Annonspris: 20 öre per millimeterhöjd, större
annonser och årsannonser rabatt.
Rikstel. 456. Allm. tel. 604.
9 f. m.—7 e. m.

När jag: i min ungdom läste Thomas
Carlyle’s "Lectures on Heroes",
grämde det mig mycket, att ingen enda
"he-roine" fanns ibland dessa sex typer för
olika slags storhet. Där skildrades
hjälten som gud, som profet, poet,
präst, författare och kung.

Har det då icke funnits även kvinnor,
som förtjäna att nämnas inom dessa
verksamhetsområden? Jo, naturligtvis,
men de räknades på den tiden icke med
som människor. Det finns en sorts
kvinnor, författaren i förbigående talar
om, nämligen makan och älskarinnan,
som haft lyckan leva i hjältens skugga,
såsom "den snälla Kadijah",
"favorithustrun" Ayesha, Beatrice och
Fran-cesca. Och det varigenom sitt
förhållande till en "han" de haft betydelse och
icke genom egen personlighet.

Carlyle skrev sina lectures 1840 och
däri kan ju ligga en förklaring. Sedan
dess ha kvinnorna hunnit lära världen,
att de äro människor och alldeles icke
någon quantité négligeable i det
offentliga livet. Och om ett liknande arbete
kommer att skrivas år 1940, blir det helt
säkert allmänt mänskligt och icke
ensidigt manligt. Då kanske vi få Anna
Whitlocks namn med i en sådan bok.

För att se om ungdomsintrycket var
detsamma efter en halv människoålders
förlopp, tog jag fram ur bokhyllan mitt
gamla slitna exemplar av Carlyle’s
He-ro-worship,och det första min blick föll
på var ett obs.! i marginalen vid
följande sats: "Hjälten kan vara poet,
profet, kung, präst eller vad ni vill,
det beror på den tid och de
förhållanden han födes till världen i. För min
del kan jag inte tänka mig en stor man,
som inte kunde ha varit vilket som
helst. Poeten kan inte bara gå och
sätta sig på en stol och svarva ihop
krigssånger, om han inte själv är, eller
kunde vara, en krigshjälte. Han bär
inom sig politikern, tänkaren,
lagstiftaren och filosofen. Det fundamentala
i storheten ligger i det varma
hjärtelaget och den vidsynta uppfattningen av
tillvarons öppna hemlighet — öppen
endast för de utvalda."

Passar icke allt detta in på Anna
Whitlock?

En människas ord och gärningar äro
fönstren, genom vilka vi få en inblick

J önköpings-Magasinerb
Etabl. 1873. Regeringsgatan 45. A. T. 55 41.

Parfym^ och Ramaffår*

i hennes personlighet. Anna Whitlocks
ovanligt omfattande verksamhet
erbjuder många klara och lockande
kristallrutor att blicka in igenom och beskriva
vad man ser. Men då jag nu särskilt
dröjer vid "rösträttsrutan", så ligger
icke däri något underskattande av de
andra synpunkterna, utan det enkla
skäl att jag i tio år haft tillfälle att stå
och titta in genom densamma och låta
min själ fröjdas av synen.

Sju kvinnor, representanter för de
sex första föreningarna i Sverige för
kvinnans politiska rösträtt, möttes en
dag i Stockholm för att öfverlägga om
en sammanslutning av föreningarna.
Landsföreningens bildande beslöts då,
och att Anna Whitlock med sin erkända
organisationsförmåga, sitt levande
intresse för saken och sina politiska
insikter skulle bli rörelsens ledare säger
sig självt.

En ovanligt rik och omfattande
upplysningsverksamhet även på det
politiska området låg bakom denna nya
uppgift. Arten röjes hos de unga —
redan vid fjorton års ålder visade Anna
Whitlock prov på sin för en flickunge
på 1860-talet mycket ovanliga art, då
hon valde som kriaämne: "Biskoparnas
ställning om
representationsförändringen går igenom." Och ett tiotal år
senare skrev hon från Paris politiska
artiklar till Aftonbladet, vilka väckte stor
och välförtjänt uppmärksamhet samt
anbud från tidningen om plats som
pa-riserkorrespondent. Till lycka för vårt
svenska kulturliv emottogs icke
anbudet, det var ett långt större arbetsfält,
som väntade henne inom det egna
fosterlandet. Efter hemkomsten från
utlandet arbetade hon på Nordisk
Familjeboks redaktion och som föreläsare på
Stockholms arbetareinstitut, där hon
var den första kvinnliga föreläsaren.
Hon uppehöll sin verksamhet därstädes
under en tidrymd av sjutton år. Men
att de politiska intressena icke lågo
nere, därom vittna de gärna lästa
artiklarna i en norsk huvudstadstidning.

Dessa sociala och politiska intressen
jämte de pedagogiska — Anna
Whitlocks namn är ju ett av de främsta
inom skolväsendet, välkänt vida utöver
Sveriges gränser — ha så småningom
smält samman i ett enda stort upplys-

ningsarbete. Världens elände har sin
rot i okunnighet — det är roten, som
skall ryckas upp. Sociala
missförhållanden skola avhjälpas genom social
upplysning. Den felande hörnstenen i
statsbyggnaden — rättfärdighet — kan
inte inpassas på sin plats utan politisk
kunskap. Denna uppfattning hos den
ledande kraften inom den svenska
rösträttsrörelsen har varit av mycket
stor betydelse och kommer helt säkert
att bli det ännu mer den dag kvinnorna
fått full medborgarrätt. Tack vare
Anna Whitlock är det inga oskolade och
ansvarslösa "väljaremassor" — som
högern älskar att uttrycka sig —, som då
göra sitt inflytande gällande till
samhällets bästa.

Den, som stått Anna Whitlock
närmast i arbetet, är vice ordföranden i L.
K. P. R., fröken Signe Bergman, och må
det tillåtas mig att återge några ord ur
en artikel i Dagny 1909, som fröken
Bergman skrev med anledning av ett
tillfälligt chefsombyte i L. K. P. R: "Huru
nära förbundet Anna Whitlocks namn
varit med allt det som rört
rösträttsarbetet, veta de bäst, som själva deltagit
däri. Det var hon, som skrev det
första uppropet till Sveriges kvinnor om
samling kring rösträttskravet, som
infördes i pressen. Det är hon som gjort
upp stadgeförslagen såväl till
Stockholmsföreningen som Landsföreningen
och de flesta lokalföreningarna. Nästan
alla officiella skrivelser till regering
och riksdag, som under dessa år sett
dagen, äro av Anna Whitlocks hand.
–Då en stor manlig politisk
förening — Frisinnade landsföreningen —
för första gången inbjöd en medlem av
kvinnornas politiska organisation att
tala å ett offentligt möte, var det Anna
Whitlock som besteg talarstolen.

Men det har icke blott varit i det
arbete som synts och som varit riktat
utåt, som hon varit verksam. Det största
och mesta arbetet har nog varit utfört
i det tysta, d. v. s. inom och för själva
föreningen. Främst bland det som här
uträttats, måste utan tvivel det
socialpolitiska upplysningsarbetet nämnas,
vilket helt kan sägas vara Anna
Whitlocks verk."

Detta har även i andra länder vunnit
erkännande och efterföljd och befästat

N:o 8.

Till våra prenumeranter.

På grund av det rika material, som
under riksdagen stått tidningen till
buds, har Rösträtt för Kvinnor sett
sig nödsakad att under de tre första
månaderna utgiva icke mindre än två
åttasidiga och fyra sexsidiga nummer.
Av denna anledning — formatet var
från början endast beräknat till fyra
sidor — utkommer tidningen endast en
gång i juli eller omkring den 8. Den 1
augusti utkommer tidningen åter i
vanlig ordning. Redaktionen.

den svenska rösträttsrörelsens
anseende.

Ett enastående politiskt konststycke,
som inte mången statsman gör efter, är
Anna Whitlocks förmåga att leda en
politisk neutral rörelse för ett politiskt
mål och hålla den samman i ett tiotal
år, med personligt orubbat förtroende
från såväl höger- som vänsterhåll. Och
detta utan att låta sin egen starka
partifärg blekna en enda nyans. Det var
först när högern tvingade därtill, som
L. K. P. R. vid valen 1911 tog politisk
partiståndpunkt.

Det ger oss, kämpande i ledet, mod
och styrka att veta Anna Whitlock i
spetsen för vår armé.

Ett par dagar efter rösträttsdebatten
i riksdagen den 18 maj voro några av
oss rösträttskvinnor samlade hos Anna
Whitlock i hennes vackra,
blomster-fyllda hem på Djursholm. Stämningen
var odelat glad och förhoppningsfull,
genomträngd av detta drag i Anna
Whitlocks naturell, som är av så
oändligt stor betydelse i såväl politik som
vardagsliv — humorn. Det finns hos
henne en fond gaillard som är
oskattbar; intet kan som den slå bro mellan
olika meningar, då allt annat virke
skulle komma till korta.

Det är dock ett intryck från denna
afton, som jag gömmer djupast inne
som det vackraste och käraste. Vid
värdinnans sida satt hennes
fosterdotter, och jag såg huru vid ett par
tillfällen den senares hand förstulet gav
"mor" en smekning och den vackra
blicken, som därvid mötte "mors", sade
just det som är för rikt och för starkt
för språkets fattiga ord, men som varje
kvinna med moderskänsla förstår.

Det är till Anna Whitlock —
sam-hällsmodern — som Sveriges
rösträtts-kvinnor på hennes 60-årsdag sända
hälsning och tack.

Frigga Carlberg.

L. K. P. R. hyllar sin ordförande.

Landsföreningen för kvinnans
politiska rösträtt överlämnade genom sitt
Verkställande Utskott till Anna
Whitlock på 60-årsdagen den 13 juni Carl
Milles* monumentala skulpturverk
"Lekande elefanter". Gåvan, till
vilken bidrag lämnats av
lokalföreningarna landet runt, åtföljdes av en av
fröken Eivor Hedvall konstnärligt
textad adress av följande innehåll:
Gåvan, minne från stolta dagar,
Redan kär dig ju vorden,
Bringar från tusende kvinnor i Norden
Hälsning och tack på din sextiårsdag.
Ledare, hell! Må du segra en dag!

CONSTANCE MALMSTRÖM

f. d. A. E. Schuldhels — Firman grundad 1794

RAM- å BQRSTAFFlR samt rikhaltigt lager af Toilettartiklar

23 Regeringsgatan 23 73 C Drottninggatan 73 C

Allm. Tel. 112 42 Allm. Tel. 10633

Friska blommor och vackra begrafningskransar

"LA ROSE" Blomsterhandel

30 Sturegetan, Stockholm.

LAGERSONS

SKOMAGASIN

•Jakobsgatan 18 • Fredsgatan 8

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Jul 3 22:26:10 2016 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/rostrattkv/1/0045.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free