- Project Runeberg -  Rösträtt för Kvinnor / I Årg. 1912 /
9-10:4

(1912-1919)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

4

RÖSTRÄTT FÖR KVINNOR

N:r 9—10

Gävle, saiut fröken Sigrid Kruse, Karls
krona.

Först upplästes anlända telegram
från fruarna Hanna Sjöberg, Borås,
Ella Billing, Ezaline Boheman och
Ebba Palmstierna, Stockholm samt från
Skaraborgs länsförbund, undertecknat
av fruarna Andriette Florén, Jenny
Lindberger och Jenny Veländer,
varjämte en hälsning och lyckönskan från
Männens förbund för kvinnans politi
ska rösträtt framfördes av fru Louise
Woods-Beckman, som också ombads att
till ordföranden för nämnda förening,
hr Ernst Beckman, framföra mötets
tacksamhet.

Till behandling upptogs därefter
programmets första punkt:

Vad kan göras för att visa att
Sveriges kvinnor önska rösträtt?
Opinionsyttring till 191i års riksdag.

Fröken Whitlock gav i korta drag en
skildring av det politiska läget i landet
och kvinnornas rösträttsfråga i
förhållande till detta, och härefter följde en
på klara, sakliga inlägg rik diskussion
om en planmässig agitation till 1914.

Sedan man diskuterat i flera timmar,
föreslog ordföranden att grundplåten
till en dernonstrationskassa skulle på
stället insamlas bland de närvarande.
Detta förslag väckte livlig anklang, och
insamlingen sattes omedelbart i gång
medels improviserade kollekthåvar,
tvenne studentmössor, som buros
omkring av unga, entusiastiska
marskalkar. På knappa 10 minuter hade de
fullgjort sitt värv, och ordf. kunde
tillkännagiva, att insamlingen inbragt den
vackra summan av 1,055 kr. i kontanter
och skriftliga förbindelser.

Detta meddelande mottogs säkert av
alla de närvarande med en känsla av
fröjd över att både de kvinnor, som
något äga, och de, för vilka gåvan kanske
innebär en personlig uppoffring, äro
lika villiga att efter olika förmåga
offra för den gemensamma saken.

Då diskussionen om den första
frågan varit så livlig och långvarig,
be-slöto de närvarande att icke upptaga
till behandling den andra punkten på
programmet: "Vad kan göras för att
ännu mera än hittills utbreda intresset
för kvinnorösträtten bland
landsbygdens kvinnorT Och det fanns så
mycket större anledning till detta beslut,
som en del av den föregående
diskussionen kommit att beröra just denna
fråga.

Vid 2-tiden upplöstes sålunda detta
möte, som hos alla deltagare
kvarläm-nat ett intryck av fast sammanhållning,
kraftig arbetsvilja och ett levande
intresse.

På aftonen hölls avskedsfest i
Bjer-red, staden Lunds eget lilla hafsbad.
På andra sidan havsbuktens upprörda
vatten glimmade ljusen i’Malmö, och
fast kvällen var mulen och kylig, läto
näktergalarna höra sina drillar.

Det kändes vilsamt och värmande
att efter dagens många arbetstimmar
samlas vid festligt dukade bord i den
ljusa salen och lyssna till de friskt
klingande sångerna, av vilka ett par
voro för tillfället komponerade och
författade.

Under supéen talade docenten Hilma
Borelius för L. K. P. R:s ordförande,
närmast med anledning av hennes nyss
firade 60-årsdag. Hon tackade fröken
Whitlock för vad denna varit och var
för rösträttsrörelsen och betonade, vad
rörelsen betydde för deltagarna däri,
hur den bar dem och lyfte dem.
Docenten Borelius nämnde särskilt att
hon, när hon tänkte på dessa L. K. P.
R:s samlingsmöten, alltid förnam den
doft av sommar och blommor, som låg
över det första centralstyrelsemötet i
Göteborg, ett intryck, som hon sedan
alltid förknippade med fröken
Whitlocks person.

Fröken Whitlock svarade omedelbart
med ett tack, vari hon inlade all den
blida försynthet, den livande humor
och den med dessa båda egenskaper

6ommatatbttt fot rosträtten/

ftu ar tft att l)ålla samman.
é. fL R:? mtblcmmar rihtös tjötmrb en
all-tmtltg uppmaning att mtbtt sommaren sötm tmnm

***» ror rMnith,! ^^

ffprib ttpphjgnin$! ~ 3Utmal ***** ttu ht

ilanm m)a mcMcnnmir! «««mu»
fötenin– garna*» orbföranbe

oct) upptag arsaugiften. Samla autn prenumeranter

pa Ätetratt fdr fitiumor, J9rennmerera pa narmaste

po?tan?tatt. flrfe 75 öre fdr innen. år. —

♦ Idén hämtad från ett av Göteborgs F. K. P. R. utsänt, ovanligt trevligt kort.

Nykterhetmken och kvinnosaken.

I arbetet för nykterhetssaken ha
kvinnorna från början tagit en verksam del och
visat, att denna fråga låg dem varmt om
hjärtat. De ha bildat egna
nykterhetsföreningar och räkna bland sig många
utmärkta nykterhetstalare, av vilka en
mängd samtidigt äro varmt övertygade
rösträttskvinnor. Ty det har så småningom
gått upp för kvinnorna, att de, för att
kunna uträtta något för saken, måste skaffa
6ig ett direkt inflytande på lagstiftningen.
Och även männen ha lärt sig inse, att
kvinnornas hjälp först härigenom kan bli
verkligt värdefull.

På senare tiden har det allt oftare hänt
att kvinnorna uppmanats att hålla
rösträttsföredrag på nykterhetsmöten, och
särskilt i sommar ha flera av våra talarinnor
uppträtt och talat rösträtt och nykterhet.
Så har fru Ella Billing talat vid
Brunnbäcks färja, fru Elisabeth Wsern-Bugge och
fru Jenny Veländer talade i Skövde på
midsommardagen för 2,000 personer och d:r
Gulli Petrini har talat på flera ställen i
Småland, där särskilt bondkvinnorna visat
sig livligt intresserade av frågan. "Gud
välsigne henne, hon har så rätt så; vi
kvinnor måste vara med, annars kommer det
ingen väg med nykterheten", sade en
bondhustru med sådan trohjärtad övertygelse.
Kvinnorna börja vakna litet varstanB i
vårt land, men ännu behövs det mycken
upplysning, och rösträttskvinnorna ha ett
rikt arbetsfält ute i bygderna.

Norges första kyinnliga professor.

Fil. d:r Kristine Bonnevie har i 6tatsråd
utnämnts till e. o. professor i zoologi vid
universitetet. Norge har därmed erhållit
sin första kvinnliga professor.

förenade framstående klokhet, som
karaktäriserar varje än så litet
anförande av henne.

Även andra tal höllos under aftonens
lopp: för Fredrika Bremer-Förbundets
värderade ordförande, fru Agda
Mon-telius, för Nackarpsmötets övriga
talarinnor, för de nitiska marskalkarna
och för dem, som med sina sånger
bidragit till att höja stämningen. Till
sist upplästes ett brev från Ellen Key,
däri hon bortförklarade den artikel i
Idun, som givit anledning till så
mycken undran. För att fatta både
artikeln och brevet behöver man hålla fast
vid de uppsatser Ellen Key skrivit i
Tankebilders första del, och för att
trösta sig själv måste man ihågkomma de
ord av utpräglad frihetsälskan hon en
gång yttrade: "Om en enda skranka
finnes, som hindrar en enda kvinna att
bli vad hon vill, så skall den skrankan
falla."

Den frisinnade ungdomen och
kvinnornas rösträttsfråga.

Vid det frisinnade ungdomsmötet i
Jönköping, söndagen den 16 juni, hade frågan
om kvinnans politiska rösträtt fått en
framskjuten plats och en värdig
förespråkare 1 fröken Gerda Planting-Gyllenbåga,
vars föredrag om "Kvinnan och
samhällsarbetet" åhördes under den mest spända
uppmärksamhet och belönades med varma
applåder.

Efter föredraget antogs enhälligt
följande resolution:

I bestämd Övertygelse att politisk rösträtt och
valbarhet för kvinnor kommer att bli en kraft, icke till
splittring av personlighet, hem och intressen, men till
fördjupat och personligare färgat samhällsarbete av
samlande betydelse, uttalar frisinnade ungdomsmötet i
Jönköping sin varmaste sympati för kvinnornas krav på
full medborgarrätt. För dess 6nara genomförande bör
en energisk kamp fortsättas af de frisinnade.

Detta var den enda resolution, som
fattades under mötesdagarna, och för alla vänner
av kvinnornas rösträtt är det en glädje,
att intresset för frffgan börjat vakna på
allvar hos ungdomen, som med sin tillsats
av entusiasm och oförbrukad energi säkert
kan hjälpa till att föra frågan ett gott
stycke framåt.

Meddelanden från V. U.

1. Då det under sommaren är så gott
som omöjligt att komma i förbindelse med
centralstyrelsens till olika platser spridda
medlemmar, måste V. U. till början av
hösten uppskjuta framläggandet av de förslag,
som diskuterades vid det halvenskilda
mötet i Lund, i vilket deltogo medlemmar från
skilda delar av landet.

2. Den vid sista centralstyrelsemötet
tillsatta resefördelningskommittén hade
sammanträde i Lund den 18 juni. Det av
kommittén uppgjorda förslaget kommer att i
cirkulär underställas centralstyrelsens
prövning.

Avesta—Krylbo F.K.P.R,

liade lördagen den 15 juni anordnat ett
talrikt besökt halvenskilt möte i Krylbo
god-templarlokal. Huvudnumret på
programmet, som i övrigt utfylldes med musik,
utgjordes av ett föredrag över "Kvinnan och
samhällsfrågorna", hållet av fru Ella
Billing och mottaget med livligt bifall. Flera
nya medlemmar ingingo i föreningen.

Ny landvinning,

F. K. P. R. har bildats i Rönninge efter
föredrag av fru Elisabeth Waern-Bugge,
Stockholm, och fru Maria Dehn, Södertälje.

De engelska suffragetterna.

För de för konspiration anklagade
ledarna av Women’8 Social and Political Union
har saken utvecklat sig så, att Mrs Tuke
lösgivits såsom icke varande delaktig, JMiss
Christabel Pankhurst försvunnit, Mrs
Pankhurst, Mr och Mrs Pethick-Lawrence
dömts till 9 månaders fängelse i andra
divisionen jämte ersättning av
rättegångskostnaderna. Juryn hade erkänt renheten
av de motiv, som föranlett handlingarna,
och anbefallt mild och lindrig dom.
Omedelbart efter utslagets avkunnande begärde
också en stark allmän opinion ändring däri,
särskilt så, att de dömda genast skulle
överflyttas till första divisionen och betraktas
som first class mis-demeaners. Det
hänvisades till Parnell 1881, Stead 1885, Jameson
1896 och nu sist till strejkledaren Toni
Mann, som uppmanat soldater till myteri
och erhållit 6 månaders fängelse, som dock
nedsattes till 2 månader. En massa
memorial och protester tillställdes regeringen;
från in- och utlandet, från enskilda
personer och. korporationer, alla utmynnande i
begäran om de dömdas överflyttning till
första divisionen.

Bland de många kända namnen på den
lista, som cirkulerat i utlandet för att
uttrycka protest mot suffragetternas
behandling, märkas de fyra svenska namnen:
Hjalmar Branting, Ellen Key, Selma Lagerlöf,
Carl Lindhagen.

Och vare sig trycket av opinionen
verkade eller regeringen kommit på andra
tankar än förut, alltnog, måndagen den 10
juni Överflyttades ledarna till första
divisionen och man trodde att de därmed skulle
få åtnjuta den behandling, som i alla
civiliserade länder kommer politiska fångar
till del.

Det var dock ej så; de tillåtas hava sina
egna möbler, kläder, böcker, tidningar och
mat, men de få ej lov att använda sina
sekreterare eller mottaga brev och besök,
annat än de vanliga för alla fångar i första
divisionen, ett av vardera slaget var
fjortonde dag.

Alla de Övriga suffragettfångarna befinna
sig ännu på andra divisionen, och det
arbetas nu på att få även dem förflyttade
till första och att för alla utverka
rättigheten att anses som politiska fångar.

Ett memorial, undertecknat av mer än
hundra parlamentsmedlemmar tillställdes
inrikesministern den 15 juni, och vid W. S.
P. U:s stora möte i Albert Hall samma
dag sade Mrs Tuke, att hon bemyndigats
tillkännagiva för mötet att alla de fångna
suffragetterna, de ledande inbegripna, skulle
göra hungerstrejk och att denna skulle
taga sin början den 19 juni, om ej deras
fordran dessförinnan beviljades.

Hungerstrejken sattes i verket och två
doktorer gingo omkring i Holloway för att
utföra tvångsmatningens tortyr. Denna
ohyggliga strejk pågick flera dagar, innan
regeringen till sist genom trycket av den
allmänna meningen, interpellationer i
parlamentet och demonstrationer från
suffragetterna tvingades att giva vika. Den 1:4
juni utsläpptes suffragetternas ledare ur
fängelset och frigivandet har sedan dess
pågått eller i andra fall överflyttandet till
första avdelningen. Mr George Lansbury
M. P. har genom sin kraftiga protest i
underhuset mot den behandling
suffragetterna fingo undergå gjort sig till hjälten
för dagen i deras led.

Roosevelt ar for hvinnorösträtten.

Från Oyster-Bay meddelas att Roosevelt
genom domaren Lindsay i Denver låtit
förklara, att han är anhängare av kvinnans
politiska rösträtt och att det program,
som han kommer att framlägga på det
republikanska konventet i Chicago,
kommer att innehålla otvetydiga bevis härför.

Roosevelt har ju nyligen till en kvinnlig
korrespondent till Aftonbladet uttalat sig
i vad man skulle kunna kalla en annan
riktning. Han hörde vid detta tillfälle till
den falang, som ha för mycken "aktning
för kvinnan för att vilja ha henne med
i något så hoprafsat som politiken". Men
i en valkampanj kan man ju lätt komma att
ändra åsikter.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Nov 21 02:45:55 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/rostrattkv/1/0052.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free