- Project Runeberg -  Salmonsens konversationsleksikon / Anden Udgave / Bind IX: Friele—Gradient /
760

(1915-1930)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Glagolica - Glahn - Glahn, Henrik - Glahn, Poul Egede - Glais-Bizoin, Alexandre - Glaisher, James - Glaize, Auguste Bartélemy og Pierre Paul Léon

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

glagolitiske hos de gr.-kat. Slaver og endnu den
Dag i Dag bruges af dem.
K. S.

Glahn, gl Slægt, efter Traditionen
stammende fra Hannover. Kgl. Kok Henrik
Christopher G.
(1672—1757) var Fader til
Sognepræst til Alling og Tulstrup, Provst
Adam Wilhadt G. (1707—80), hvis store
Børneflok talte Henrik Christopher G.
(1738—1804). Denne virkede efter endt teol.
Embedseksamen som Missionær i Grønland
1763—69, i høj Grad paaskønnet af
Missionskollegiet. Han udgav »Bemærkninger til David
Crantz’ Grønlands Historie« (Kbhvn 1771) og
fl. mindre Afh. om grønlandske Forhold; hans
utrykte Dagbøger (6 Bd) fra den nævnte
Periode anses som et meget vigtigt Kildeskrift.
Efter 1771 at have ægtet en Datter af Poul
Egede gik han til Norge som Sognepræst, 1778
forflyttedes han til Falster, det flg. Aar fik han
Prædikat som Prof. i det grønlandske Sprog
ved Kbhvn’s Univ. Hans Søn, Sognekapellan
ved Garnisons Kirke og Lærer ved
Landkadetakademiet Poul Egede G. (1778—1846), der
konfirmerede Prins Christian af Glücksborg
(Christian IX) og senere ægteviede denne, var
Svigerfader til Biskop Peder Christian
Kierkegaard
og Fader til den ansete
Stiftsprovst i Aalborg, siden Sognepræst i Store
Hedinge Hans Egede G. (1814—98). Blandt
Professorens Børn var endvidere Generalmajor
Marcus G. (1781—1868) — Fader til General
Poul Egede G. (s. d.) — Apoteker i Sorø
Hans Egede G. (1783—1874) — Fader til
den udmærket dygtige Ingeniørofficer,
Anlæggeren af Lejren ved Hald, Oberst Hans Otto
G.
(1817—1914), bl. hvis Sønner kan nævnes
Sognepræst paa Frederiksberg, Provst Otto
Valdemar G.
(1847—1908) og Overlærer ved
Sorø Akademi Alfred Rosenstand G.
(f. 1865), fonetisk Medarbejder ved Salmonsen’s
Leksikon — og endelig Generalkrigskommissær,
Oberstløjtnant Tønne Bloch G. (1788—1874).
Dennes Søn, Generalmajor Henrik G. (s. d.),
blev bl. a. Fader til Formanden for Roskilde
Præstekonvent, Sognepræst Ludv. G. (f. 1861),
Oberstløjtnant Aage G. (f. 1868) og
Kontorchef i Undervisningsministeriet Kai G. (f.
1875), der har udg. en kommenteret Udg. af
Bern-Konventionen og af Forfatterloven. — 1917
stiftedes G.-Samfundet af Slægtens
Medlemmer. (Litt.: P. B. Grandjean,
»Familien G.’s Slægtebog« [Kbhvn 1907]).
P. B. G.

Glahn, Henrik, dansk Officer, f. 29. Marts
1827 i Rendsborg, d. 5. Apr. 1886 i Kbhvn, blev
Sekondløjtnant 1845 og gjorde 1848 Tjeneste
ved 1. Jægerkorps, hvormed han deltog i
Kampen ved Bov og Slaget ved Slesvig (saaret og
fangen); som Premierløjtnant 1849 kom han til
3. Reservejægerkorps, men blev kort efter
Adjutant ved 3. Brigade; som saadan var han
med ved Solbro. Efter Krigen deltog han i
Opmaalingsarbejder under Vejdirektionen, blev
Kaptajn 1860, og deltog ved 10. Regiment i
Dybbøls Forsvar og Kampene om Als, hvor
han atter toges til Fange. 1867 udnævntes G.
til Kaptajn af Generalstaben og Souschef ved
1. Generalkommando, blev 1876 Oberst og Chef
for 4. Bataillon og kom 1882 tilbage til
Generalkommandoen som Stabschef; 1885 udnævntes
han til Generalmajor og Chef for fynske
Brigade.
P. Nw.

Glahn, Poul Egede, dansk Officer, f. 16.
Septbr 1811 i Kbhvn, d. smst. 6. Febr 1896. Han
blev Stykjunker 1826, Officer 1830 og var ved
Krigens Udbrud 1848 Kaptajn og Adjutant ved
Artilleribrigaden. Udnævnt til Chef for 3.
Batteri 1849 deltog han med dette i Kampen
ved Solbro. Som Major var han
1856—64 Forstander for Artilleriunderofficersskolen,
ansattes i Krigen 1864 som Kommandør for 1.
Divisions Artilleri og deltog i Kampen ved
Mysunde og i Dybbøls Forsvar. Stillingen som
hojestkommanderende Artilleriofficer paa Als
overtog han s. D., som Øen blev erobret,
hvornæst han blev Kommandør for hele
Feltartilleriet; 1865 Chef for Feltartilleriregimentet og
Oberstløjtnant, samt 1867 Oberst og Chef for
1. Artilleriregiment. 1876 afskedigedes han p.
Gr. a. Alder og fik Generals Karakter. Fra
1882 var han Formand for Selskabet »De
danske Vaabenbrødre« og senere Næstformand for
»Selvbeskatningen«, hvorefter han 1891 blev
Storkors af Dannebrog.
P. Nw.

Glais-Bizoin [’glæ-bi’zwæ], egl. G. de B.,
Alexandre, fr. Politiker (1800—77), var
1831—48 Medlem af Deputeretkamret, hvor han
hørte til yderste Venstre og særlig udmærkede
sig ved Forespørgsler og vittige Afbrydelser. I
Nationalforsamlingen 1848 sluttede han sig til
de maadeholdne Republikanere og stemte for
Grévy’s Forslag om at overdrage
Nationalforsamlingen Valget af Republikkens Præsident.
1863—70 var han Medlem af den lovgivende
Forsamling og gjorde sig her bemærket ved
sine bidende Udfald mod Kejserdømmet;
allerede 1840 havde han betegnet de
napoleonistiske Ideer som en af vor Tids Landeplager.
Han stemte Juli 1870 imod Krigen og blev efter
Kejserdømmets Fald Septbr s. A. Medlem af
Forsvarsregeringen; hørte siden til dens
Afdeling i Tours, men trængtes helt i Skygge af
Gambetta. Han valgtes ikke 1871 til
Nationalforsamlingen og tog ikke senere Del i det
offentlige Liv, men, udgav 1872 en Fremstilling
af »5 Maaneders Diktatur« (ɔ: Septbr
1870—Jan. 1871).
E. E.

Glaisher [’g£ei∫ə], James, eng. Fysiker, f.
7. Apr. 1809 i London, d. 7. Febr 1903, var
først Assistent ved Observatoriet ved
Cambridge, senere i Greenwich, 1840—74 Direktør
for den magnetisk-meteor. Afdeling af
Observatoriet i sidstnævnte By. 1867 blev han
Præsident for Royal Meteorological Society, senere
tillige for Aeronautical Society. G. foretog i
meteor. Øjemed talrige Luftballonfarter og
naaede paa en af dem (5. Septbr 1862) en
Højde af 11000 m (31800 Fod) ell. c. 1600 m
(5000 Fod) højere end de højeste Bjergtoppe
paa Jorden. Han har bl. a. skrevet
Hygrometrical tables (1847) og Travels in the air (ny
Udg. 1880).
(W. J-n.). K. S. K.

Glaize [glæ.z], 1) Auguste Bartélemy,
fr. Historiemaler, f. 15. Decbr 1807 i
Montpellier, d. 8. Aug. 1893 i Paris. Han var, under
sine Lærere A. og E. Déveria, vokset op med
den romantiske Skoles Kunstsyn, viste hurtig

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Jan 21 21:40:59 2022 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/salmonsen/2/9/0783.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free