- Project Runeberg -  Danmarks Riges Krønike /
Forord til anden Udgave

Author: Saxo Grammaticus, N. F. S. Grundtvig, Gudmund Hentze - Tema: Danish Literature
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   
Note: Gudmund Hentze died in 1948, less than 70 years ago. Therefore, this work is protected by copyright, restricting your legal rights to reproduce it. However, you are welcome to view it on screen, as you do now. Read more about copyright.

Forord til Anden Udgave

Det er nu en Menneskealder siden Saxe Runemesters Danmarks-Krønike, i følge med Snorre Sturlesens Norges Konge-Krønike, udkom paa Dansk fra min Haand (1818-1823), og der belv trykt 3000 Exempl., hvoraf vel en Del Ødelagdes af Branden paa Bogtrykkerens Loft og langt flere gik i Skuddermudder ved Uforstandighed paa den ene og Skjødesløshed paa den anden Side, men hvoraf dog Størstedelen blev omstrøet i Danmark, da kun 300 blev sendt til Norge. Desuagtet maa Saxes Danmarks-Krønike dog næsten gjælde for en ny Bog i den danske Læseverden, thi den er forholdsvis kun læst meget lidt, saa det var mig en Glæde, at Hr. Boghandler Iversen paatog sig at udgive den paa ny til billig Pris, thi jeg har ingen Tvivl om, at den jo endnu vil finde mangfoldige Læsere i Fædernelandet, til uberegnelig Nytte og Fornøjelse. At nemlig de højlærde udskreg min Fordanskning for uefterrettelig og mit Dansk i Bogen for Bonde-Sprog og Borgestu-Snak, det har ingen Skade gjort og kan ingen Skade Gjøre, men det var allerede et halvt Vidunder i Danmarks gruelige Dødningetid, efter Udtæringen og Skilsmissen fra Norge, at jeg havde Mod og Kraft til at begynde og fuldføre Værket, og at det mismodige og forarmede Folk skjød Penge sammen til at bekoste det, og det vilde været baade et helt og et stort Mirakel, om Værket var blevet skattet, brugt og benyttet efter Fortjeneste. Selv var jeg nær sovet hen under Arbejdet, saa det maatte ikke undre mig at de fleste sov ind under Læsningen, thi det er kun de uskyldige Børn, der kan glæde sig ved at læse deres Fædernelands Krønike, naar Folket synes uddøet.

Nu derimod, da, midt i al vor Daarlighed og under megen Gjenvoridghed, dog Modet og Haabet er levet op igjen, nu vil det muntre og glæde den danske Ungdom i det hele at læse om vore gyldne Dage i den fjærne Oldtid og om den store Modgang, hvorunder Danmarks Rige dog med Æren er blevet et af de ældste Kongeriger i Verden.

Om min Fordanskning vil jeg kun sige, at jeg ved paa ny at læse den med Opmærksomhed og sammenholde den med det latinske Grund-Skrift, har fundet, først at den er, hvad saadan en Bog fremfor alt skal være, læselig, uden hvert Øjeblik at minde om, at den er oversat fra et fremmed Sprog med en Dannemænd meget vanskelig og besværlig Stil, og dernæst at den er saa tro, som en saadan Bog, for at være læselig og gjøre sin Nytte, endnu kan være, saa man finder hverken mer eller mindre fortalt i den danske end i den latinske Saxe, og at selv Saxes egne Betænkning er givet i det mindste meget tydeligere og fuldstændigere paa Dansk end nogensinde før.

Med "Versene" er det vistnok en egen Sag, thi naar de lærde siger, at dem har jeg aabenbar selv gjort, da kan jeg ikke nægte, det er sandt: dem har hverken de eller Saxe gjort, saa dem har jeg selv gjort, men det var jo for saa vidt en tvungen Sag, thi det skulde jo, baade efter Saxes Vidnesbyrd og efter Læsernes Tarv, være "danske" Vers, og i Saxes Bog fandet jeg kun latinske Efterligninger af danske Vers, der bliver til ingen Ting, naar man igjen paa Dansk vil efterligne dem, og noget bedre end ingen Ting tør jeg dog nok tro, mine, eller rettere Kæmpe-Aandens Gjætninger kan være om, hvordan de danske Vers omtrent have set ud, som Saxe paa Latin med al sin Flid kun meget maadelig kunne efterligne. At jeg imidlertid har pint alt det danske, jeg kunde, ud af Saxes latinske Vers, det vil Efterslægten vel opdage, og jeg er i det hele meget rolig for, at hverken skal hos Efterslægten jeg have Skam af min Fordanskning, eller den danske Læseverden faa Skam af mig som Pennefører paa Modersmaalet, og udelukkende paa det alene, saa mit Ønske skal kun være, at den danske Læseverden maa faa al den Nytte og Fornøjelse af mine danske Bøger, som jeg har haft for Øje ved at skrive dem.

Kjøbenhavn, den 1ste Juli 1855.
N.F.S. GRUNDTVIGProject Runeberg, Fri Dec 14 20:58:58 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/saxo/saxo02.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free