- Project Runeberg -  Svenskt biografiskt handlexikon /
1. Armfeldt Carl Gustaf

(1906) Author: Herman Hofberg, Frithiof Heurlin, Viktor Millqvist, Olof Rubenson - Tema: Reference, Biography and Genealogy
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

1. Armfeldt, Carl Gustaf,

krigare. Född i Ingermanland d. 9 nov 1666. Föräldrar: öfverstelöjtnanten Gustaf Armfelt och Anna Elisabet Brakel.

Liksom släktens äldsta medleminar ägnade A. sig åt krigareyrket och ingick vid sjutton års ålder såsom korpral vid Nylands kavalleri.

1685 lämnade han denna post och begaf sig till Frankrike, där han erhöll plats som simpel soldat vid prins Ferdinands af Fürstenberg regemente. I tolf år följde han de franska fanorna och återkom till fäderneslandet såsom kapten. På grund af sin militära erfarenhet anställdes han vid finska hären såsom generaladjutant 1701 och kvarstannade under större delen af Carl XII:s krig vid denna armékår, till hvars öfverbefälhafvare han utnämndes 1713.

Under det långvariga kriget utmärkte han sig vid flera tillfällen, synnerligast vid försvaret af Helsingfors 1713 och i slaget vid Storkyro 1714, där han med sex tusen man skulle ha slagit den tredubbelt starkare fienden, om infanteriet, hvilket gjorde under af tapperhet, blifvit behörigen understödt af rytteriet, som kommenderades af general De la Barre.

Utnämnd till generallöjtnant 1717, emottog A. öfverbefälet öfver den arméfördelning, som på Carl XII:s befallning följande året inbröt i Norge för att intaga Trondhjem. Företaget, som misslyckades till följd af svenskarnas fåtalighet och dåliga utrustning, har vunnit en sorglig ryktbarhet genom de olyokor och lidanden, som träffade deltagarna under återtåget. Sedan konungen fallit vid Fredrikshald och hären fått befallning att återvända hem, kom den nyårsaftonen 1718 till Tydalen i Norge, hvarifrån man hade åtta mil till närmaste svenska by i Jämtland. När trupperna hunnit en mil från Tydalen, uppstod en svår nordvästlig storm med snöyra, hvarunder hela hären gick vilse på fjällen. Den skarpa kölden dödade redan första dagen vägvisaren jämte många af manskapet och under följande natten ihjälfröso flera hundra. Af öfver fem tusen man, som från Tydalen anträdde återtåget, funnos vid ankomsten till Dufeds skans blott 870 lefvande kvar, till större delen gamla härdade finnar. Ett genom allmän subskription åstadkommet minnesmärke öfver de fallne aftäcktes den 6 sept. 1892 på Dufeds skans.

1719 utnämndes A. till landshöfding i Viborgs län hvilket ämbete han dock aldrig tillträdde. Friherre 1731 och general af infanteriet 1735. Död på sin gård Isnäs i Finland d. 24 okt. 1736.

Gift 1700 med Lovisa Aminoff.


The above contents can be inspected in scanned images: I:45

For more information about this person, see Project Runeberg's Nordic Authors.

Project Runeberg, Sun Mar 23 23:35:12 1997 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/sbh/armfelt1.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free