- Project Runeberg -  Sveriges national-litteratur 1500-1920
(1921) [MARC]
Översikt | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

SVERIGES NATIONAL-LITTERATUR 1500-1920

1 - 30 STOCKHOLM
Albert Bonniers förlag
1921-1922
verket planlagdt af OSCAR LEVERT1N
utgifvet af HENRIK SCHUCK och RUBEN
G:SON BERG under medverkan af fr. böök,
g. castrén, n. erdmann, j. mortensen,
o. sylwan, sv. söderman, k. warburg,
fr. wetterlund och e. wrangel * * * *

Förord till den elektroniska utgåvan

Detta är den andra utgåvan av Sveriges nationallitteratur, ofta förkortat SNL, som omfattar tiden 1500-1920 och utgavs i 30 volymer 1921-1922. Den överensstämmer i stora drag med den första upplagan, vilken utkom i 26 delar 1907-1912. Verkets ambition vid utgivandet var att samla all svensk litteratur av värde åren 1500-1920 - d.v.s. en svensk Kulturell kanon. Det planlades av Oscar Levertin och utgavs av Henrik Schück, Ruben G:son Berg och Fredrik Böök.

I boken Sveriges national-litteratur är inte bara historia av Per Rydén, som utkom 2012, behandlas verket utförligt. Se även artikel i Wikipedia

Andra upplagans tre sista delar uppdaterar verket med litteratur från 1900-talets två första decennier. De som här har hämtats från The Internet Archive tillhör University of Toronto Libraries och anpassades och OCR-tolkades för Projekt Runeberg i mars 2015 av Bert H.Innehåll / Table of Contents


Översikt
1. Reformationstiden. Olavus Petri, Gustaf II Adolf, Lars Wivallius. 1921 (Jfr SNL 1500-1900 Band 1)
2. Svensk renässanslitteratur. Skogekär Bärgbo, Georg Stiernhielm, Samuel Columbus, Andreas Arvidi, Urban Hiärne, Lars Johansson, Johan Runius, Haquin Spegel, Gunno Dalstierna, Israel Holmström, Jacob Frese. 1921 (Jfr SNL 1500-1900 Band 2)
3. Frihetstidens poesi.Triewald, Lohman, Dalin, fru Nordenflycht, Creutz, Gyllenborg, Bergklint. 1921 (Jfr SNL 1500-1900 Band 3)
4. Carl Mikael Bellman; Jakob Wallenberg. 1921 (Jfr SNL 1500-1900 Band 4)
5. Gustavianernas poesi. Kellgren, Leopold, Oxenstierna, Thorild, Lidner, fru Lenngren. 1922 (Jfr SNL 1500-1900 Band 5)
6. 1700-talets prosaförfattare. Mörk, Dalin, Linné, Lagerbring, Kellgren, Thorild, Leopold, Ehrensvärd, Lehnberg, Gustaf III, Rosenstein. 1922 (Jfr SNL 1500-1900 Band 6)
7. Sengustavianerna. Franzén, Wallin, Tengström, Silverstolpe, Valerius, Wadman; 1700-talets dramatik. Gyllenborg, Modée, Kellgren, Leopold, Gustaf III, Kexél, Hallman, Envallsson, Lidner, Lindegren. 1922 (Jfr SNL 1500-1900 Band 7)
8. Esaias Tegnér; Erik Gustaf Geijer. 1922 (Jfr SNL 1500-1900 Band 8)
9. Svensk romantik, 1. Atterbom, Hedborn, Elgström, Afzelius, Eufrosyne. 1922 (Jfr SNL 1500-1900 Band 9)
10. Svensk romantik, 2. Ling, Stagnelius, Sjöberg, Nicander, Dahlgren. 1922 (Jfr SNL 1500-1900 Band 10)
11. Realistiska och romantiska skildrare från 1800-talets början. Ödmann, Knut och Henrik Lilljebjörn, L.F. Rääf, Clas Livijn, V.P. Palmblad, Törneros, C.F. Dahlgren, Bernhard v. Beskow, Lovén. 1922
12. C. J. L. Almquist. 1922 (Jfr SNL 1500-1900 Band 11)
13. 1800-talets äldre prosadiktare. 1. Cederborgh, Crusenstolpe, Fredrika Bremer, Sophie von Knorring. 1922 (Jfr SNL 1500-1900 Band 12)
14. 1800-talets äldre prosadiktare. 2. Emilie Flygare-Carlén, August Blanche, Orvar Odd, Onkel Adam. 1922 (Jfr SNL 1500-1900 Band 13)
15. Poeter från 1830-50-talen. Nybom, Wennerberg, Malmström, Silverstolpe, Sommelius, von Braun, Sehlstedt, F. A. Dahlgren, Strandberg, Sturzen-Becker. 1922 (Jfr SNL 1500-1900 Band 14)
16. Viktor Rydberg; Pontus Wikner. 1922 (Jfr SNL 1500-1900 Band 15)
17. Svensk lyrik från tiden efter 1860. "Signaturerna" och andra. Snoilsky, af Wirsén, Bäckström, Björck, Gellerstedt, Melin, Anna Wästberg. 1922 (Jfr SNL 1500-1900 Band 16)
18. August Strindberg. 1922 (Jfr SNL 1500-1900 Band 17)
19. Anne Charlotte Leffler; Ernst Ahlgren; Alfhild Agrell; Georg Nordensvan; A.U. Bååth; Ellen Key. 1922 (Jfr SNL 1500-1900 Band 18)
20. Gustaf af Geijerstam; Tor Hedberg; Ernst Josephson. 1922 (Jfr SNL 1500-1900 Band 19)
21. August Bondeson ; Ola Hansson ; Sophie Elkan ; Axel Lundegård ; Daniel Fallström. 1922 (Jfr SNL 1500-1900 Band 20)
22. Verner von Heidenstam ; Oscar Levertin. 1922 (Jfr SNL 1500-1900 Band 21)
23. Selma Lagerlöf ; Gustaf Fröding. 1922 (Jfr SNL 1500-1900 Band 22)
24. Per Hallström ; Erik Axel Karlfeldt. 1922 (Jfr SNL 1500-1900 Band 23)
25. 1800-talets dramatik. von Beskow, F.A. Dahlgren, Aug. Blanche, J.J. Wecksell, Frans Hedberg, Harald Molander. 1922 (Jfr SNL 1500-1900 Band 24)
26. Johan Ludvig Runeberg. 1922 (Jfr SNL 1500-1900 Band 25:1)
27. Finländsk litteratur utom Runeberg. Stenbäck, Topelius, von Qvanten, Wecksell, Tavaststjerna, Lybeck. 1922 (Jfr SNL 1500-1900 Band 25:2)
28, Författare från 1900-talets början. 1
29, Författare från 1900-talets början. 2
30, Essayister och vetenskapsmän. Finländska författare från 1900-talets början

Korrstaplar / Proof bars for subvolumes

28
29
30


Project Runeberg, Sat Mar 28 18:45:13 2015 (www-data) (diff) (history) (download) Next >>
http://runeberg.org/snl2/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free