- Project Runeberg -  Sundsvalls Tidning / Årgång 1888 /
36

Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Nr 9

SUNDSVALLS TIDNING LSrdag 21 Januari

18t8

Stränga vintrar. Den gamla goda tidens
vintrar kommer man lätt att tänka på då
man hör huru många trakter i mellersta
och södra Europa ha ett mindre vanligt vin-
terväder med rikliga snöfall. Mycket snö
behöfver ju ej betyda sträng vinter i egent-
lig mening, men att älven södra Europa
stundom varit hemsökt af mycket hårda
köldgrader vet man af berättelser från lång
tid tillbaka.

I trettonde århundradet blefvo Italiens
floder isbelagda, dess vägar blockerade af
snö och en mängd af dess skogar illa med-
farna af snöstormar. Mot slutet af fjorton-
de seklet låg hafvet rundt kring Venezia
tiUfruset. Äarmare våra dagar finna vi åter
en svår vinter 1739—40, då det heter att
vägarne i Spanien och Portugal voro be-
täckta med åtta till tio fot djup snö. Na-
turligtvis äro slika vintrar dock en sällsynt-
het där nere, och det är icke ofta det händt,
att hela den sydeuropeiska kontinenten haft
en temperatur under fryspunkten. Särskil-
da delar däraf åro allt emellanåt utsatta för
arktisk köld. Så skall Svarta hafvet ha varit
helt och hållet isbelagdt år 401 efter Kristi fö-
delse, och 642 låg is öfver både Svarta
hafvet, Dardanellerna och Marmorasjön.
Tvåhundra år senare eller så omkring var
hela Adriatiska hafvet täckt af is, och efter
ytterligare fyratio år rådde en vinter så
sträng, att nästan hela Sydeuropas vinplan-
tager förstördes och boskapen frös ihjäl inne
i sina stallar.

I de mera centrala delarne af Europa ha
de historiskt bekanta vintrarne varit samti-
diga med dem i det södra. Under den här
ofvan nära da minnesvärda vintern 1739—40
kunde man passera öfver Zuider See på
isen. Bekant är ju Cari X Gustafs tåg
öfver Bälten 1658. Ar 1408 hade Jutland
att försvara sig mot en ännu märkligare
invasion, nämligen af norska vargar, hvilka
drefvos söderut af den stränga kölden och
funno att man kunde promenera torrskodd
mellan Lindesnäs och Skagen. Ar 1809
gick en armé på 15,000 man, iijfanteri, kja-
valleri och artilleri, öfver från Abo till A-
landsöarna på isen. I England minnes man
som särdeles stränga vintrar 1205, 1285,
1564, 1608, 1683 och 1814. Ett tecken på
ovanligt sträng vinter är det att Themsen
fryser.

Ögonblicksfotografierna. Professor
Mach i Prag har lyckats fotografera böss-
kulor i flykten, afskjutna ur repetergevär
och med "en hastighet af omkring 500 me-
icr. De erhållna bi derna bekräfta det
teoretiska antagandet, att kulan under sin
flykt särdeles starkt sammanpressar luften
omedelbart framför sig. Äfvenså visa de
Machska fotografierna, att i luften efter
kulan bildar sig en strömfåra med hvirflar,
liknande rörelsen i kölvattnet efter ett far-
tyg. Fotografien af dylika skott tagas i
slutna rum och på 3å sätt, att kulan bely-
ses elektriskt i samma ögonblick hon far
förbi objektivet.

Ferdinand de Lesseps skall, trots sin
framskridna ålder, i mars åter begifva sig
till Panamanäset för att inspekta de stora
regleringsarbetena vid Culebra, där flodens
vatten ledes bort till stora bassiner. Detta
regleringsarbete kommer att räcka flera år,
men lär för öfrigt, enligt Lesseps’ uttalande,
icke vara något hinder för att kanalen kan
öppnas på bestämd tid 1889.

Diverse annonser.
Förmyndareräkningar

uppgöras af Notarien S. Sinionsson.

Herr Lundahl torde bos F. G. Eng-

man innan d. 22 Januari 1888 afhemta sitt bord
i annat fall försäljes det för betäckande af repa-
rationskostnaden (402)

En flicka söker till instundande flyttning plats
som kokerska i bättre familj eller i brist der-
af hos ungherre. Den sökande är kunnig i finare
och enklare matlagning. Svar märkt »H. E.» lem-
nas å SundsvalU Tidnings kontor. (427)

"C^n fruntimmers gummigalosch är uppphittad
¦*-J och återfås å Sandsvalls Tidnings kontor der
den i motsatt fall söker sin make, för att komma
till nytta, om den af egaren vill undvaras.

En randig filt borttappades Söndagen den 15
Januari mellan torget och Mobög. Upphit-
taren erhåller vedergällning om han anmäler sig
bos åkare Hjelm.

Tfn våning om 3 å 4 rum och kök önskas hyra
-E* från 1 April öster i staden. Anmälan göres
å Sundsvalls Tidnings kontor. (343)

En våning

5—7 rum och kök önska8 hyra fräii 1 April.

Närmare underrättelser i Bokhandeln, Bank-
huset (393) !

ITontorslägenheter finnas att
hyra uti nya bankhuset vid
Tangafran. Vaktmästaren J.
Nordlund meddelar upplysnin-
gar och mottager anmälningar
härtill. (242)

Central Handelsiägenhet

vid Skönviks lastageplats, innehållande salubod,
packbod s»mt rum och kök finnes att hyra. När-
mare hos Joh. Nyberg, Sundsvall.________(asa)

Cirka 5,000 aln. byggnadstimmer,

tort och rakt eller ock hugget under innevarande
månad, minst 7 tum i topp önskas köpa. An-
visning Norra Sjögatan 7 B (369)

Kalt-, Get-, Ref- I Mårdsta

uppköpas tili högsta priser af

(5017) P. Frolin, Fränsta.

Utmärkta sorter, alla storlekar, billigt hos
(375) Bob. Almgren.

Två unga, I012 qvarter stora,

vackra norskjemtåton, lika i ålder och passande
! till vagnsston, finnas för billigt pris till salu hos

(25s> S. Wftlstedt.

Räf-, Mård- Lo-, Utter-, Ekorr-

samt Här-Skinn uppköpas af
(3927) P. F. Hejdettberg.

Klöffett

uppköpes efter anvisning å Sundsvalls Tidnings
tryckeri.

Hudar och Skinn

uppköpas till högst gällande priser. Nya Kyrko-
ga.s63i) ’ Alfred Lindberg.

Order å PockenhoLa,

Talg och ^aigpannefilt upptages af

(37 7) , F. J. EEHBINDER.

Till försäljning

utbjudes härmed aflidne Konsul J. W. Hell-
bergs sterbhus tillhöriga följande fastigheter:

l:o) Gården och tomten M 39 i 2:dra
qvarleret vid Köpmangatan i Sundsvall, med
ett tomtområde af 5,495 qvadratfot. Byggna-
derna utgöras af: ett tre våningars stenhus
innehållande 20 boningsrum, 3 kök, och I
bryggstuga, samt rymliga källare — en ut-
husbygnad af trä, tillsammans brandförsäk-
rade för 105,000 kronor, och är fastigheten
bevillningstaxerad till 60,000 kronor.

2:o) Lägenheten Hasselbacken å staden
Sundsvalls mark med ett jordområde af 14
qvadratref, 83 qvadratstänger, hvarå finnas
uppförde corps de logis i en våning, med
frontispis, innehållande 7 rum och 2 kök, en
byggnad innehållände: bryggstuga, stall, och
vagnsbod m. na. samt källare. Byggnaderna
äro brandförsäkrade för 30,000 kronor, och
är fastigheten bevillningstaxerad till 19,500
kronor.

Närmare upplysningar och köpevilkoren
meddelas af Auditören Carl Hellberg i Stock-
holm och kamrer Adolf Sandelin i Sunds-
vall. Sundsvall den 10 Januari 1888.

(390) Sterbhusdelegarne.

En ny gärd,

innehållande 3 rum, källare j era te nödiga uthus
finnes af en händelse till salu att tillträdas in-
stundande vår. Vidare meddelar

Maskinisten J. M. JOUSSOII.
(412) Stadsmon M 35.

Gård till salu!

I anseende till affiyttning från orten låter un
dertecknad försälja sin efter Köpmangatan och
hörnet af Nygränd centralt belägna gård M 7 A.

(383) ’ O. E. Pettersson.

Hemman till salu

med naturskönt och fördelaktigt läge, godt mul-
bete och födorådsfritt. Uppgörelse kan ske med
Per Persson i Hässjö & Gasabäck. (38o)

Gård tiU salu

med dertill hörande \/2 tunnland jord på everlde-
lig tid. Uppgörelse med egaren å Alnön & Myr-
näs. (431) C. ANDERSSON.

Grädde,

Mjöl

söt och skummad Mjölk, färskt Smör, HÖ
och Hafra bos A. 0. Svedlund.

Köpmangatan 54.

rärskt Mejerismör

samt Ångermanlands Smör, billigast hos
(425) K. 0. Boström.

Prima Vadmal,

blått, grått samt Jemtvadmal, staropadt och
ostampadt tili lägsta pris i (s 81)

L. F. Bern & C:nis Garnbodar.

En 16 hästkrafters ny ångmaskin

(409) hos J. A. Enhörning.

Johansfors sundhetsmjöl

bör finnas i hvarje hem.

Det bästa och billigaste medel mot maglidaa-
den är sundhets välling beredd af Johansfors
sundhetsmjöl. En thésked sundbetsmjöl upplö-
ses i litet kallt vatten, en thékopp kokande vat-
ten tillsättes. Kokas och vispas väl i 20 minu-
ter, silas, serveras. Socker och salt efter behag.

För barn är sundhetsvälling ett helsosamt och
närande födoämne.

Johansfors ångpreparerade hafregryn

äro lätt kokta, välsmakande o. fullkomligt friska.

Johansfors s. k. skotska hafregryn
äro fullt jemförliga med de från utlandet impor-
terade.

Johansfors s. k. amerikanska hafre-
gryn iBreakfast Cereals) i kartonger öfvertråffa
vida de amerikanska, men kosta endast hälften
så mycket.

Order, som insändas till oss direkt, expedieras
skyndsamt till alla delar af riket mot efterkraf. £

Johansfors Sågverks aktiebolag.

Adress: Oskarström.

Realisation

För vinnande af utrym me re-
aliseras nndertecknads stora la-
ger af Möbler, Fianinon och
Orglar till betydligt nedsatta
priser. (sie)____J. Höst.

Ryskt Insektpulfver

i bleckburkar, att fordrifva kakerlackor och all
slags insekter, i kommission i boktryckeriboden
bakom stadshuset

Torr Barrved

(340)___________hos N. J. SELLSTEDT.

Färskt Mejerismär

från 90 öre till 1 krona pr skalp, dagligen hos
(283) Sundsvalls Mej. Aktiebolag.

Rullgardiner,

oljemålade på prima väf, från 2 kronor st. Kor-
nicher från de enklaste till de finaste. Stort ur-
val till billiga priser. Tafvelramar & Tapetlister,
Fönster- & Spegelglas m. m. uti

J. F. Petterssons Spegelmagasin.

Lokal: Grosshandl. G. O. Mattssons
(293) gård vid Torget.

ör,

Ångermanlands och Jeratlands i parti och mi-
nut hos mjölhandlare A. G. Ohlsson
(347) å torget.

Skidor

af alla storlekar och qvalitéer finnas till salu hos
(261) Knaust & Larsson.

Pass på! -Ett.r.’?

Till salu.

En ny tvåsitteig åksläde, för par och enbet,
samt en y mtskrinda jemte två stokreatur, grofva
och felfria, passande för skogskonung. Vidare
å Sundsvalls Tidnings kontor. (5043)

Texlar på

säljas af Sundsvalls Handelsbank.

kärl å 55 öre 3 hos
RUBIN.

Jpff par arbetskälkar, ett par kälkar till en
J^dtt droska, allt nytt för billigt pris hos
RUBIN.

Rysk Vägglustinktur

med hvilkcu man på ett snyggt och ofelbart sätt
dödar dessa obehagliga insekter. Säljes i kom-
mission i boktryckeriboden bakom stadshuset.

Fin Pressjäst, \-£Z’

RUBIN.

Tapeter, Bårder k Takrosetter,

billigast uti

J. F. Petterssons Spegel magasin.

Lokal: Grosshandl. (i. O. Mattssons
(294) gård vid Torget.

Lite roligt åt de snia på vers och prosa,

af en luirtf.vän.

Med många vackra teckningar och taflor af Ot-
tilia Adelborg, Ax. Sjöb rg ra. fl. konstnärer.

Säljes hos h’arje bokhandlare i tre olika
»portioner" till endast 90 öre stycket för in-
bundet exemplar.

»Man måste förvånas öfver, att en bok med så-
dana illustrationer kan säljas till så billigt pris»,
yttrar också Sthms Dagblad.

. Trätjära, Stenkol ,
fernissa, Kreosottjära,

J

läl

_________ . ;Takspåns-

eosotolja och Varnisch hos

_________________H. A. PerSSOD, Sundsvan.

" Lin-, Bom-, Rof-, Terpentin-, Trän- och Fotogen
J ¦ samt s. k. Svartolja och Cylinderolja, stort lager
lägsla priser hos_________________& A. PerSSOD.

fllement, Eldfast Tegel och Lera, Fönsterglas, Slipstenar, Röd-
V färg, Vitriol, Rödkrita, Malmökrita, Lutpulfver hos

________________________H. A. Persson..

importeradt Dref och Tågvirke från I. Hoths i Peters
burg verldsberömda tillverkning, stort lager hos

H. A. Persson.

ssennings- och. Segelduk, Buldan, Syremmar, Läderremmar,
Maschinpaekningar, alla sorter, Maschintrassel, Torkdu-
kar, Rysk och Svensk Talg hos ||. j| PeFSSOIl.

Oljerifna färdigblandade och torra Färger, alla slag
största lager.

Mönja, Blyhvitt och Zinkhvitt, kemiskt rena hvarå intyg
kan förevisas och säljes till verkligt billiga priser hos

H. A. Persson.

sfalt- och Förhydningspapp af Munksjö och Fiskeby Fa-
brikater till fabrikspris med hög rabatt hos

3) H. A. Persson,

A

Stor bortshmpning.

Af en tillfällighet realiseras ett mindre parti Cognac, till följande oei
nördt billiga priser:

Fin Cognac (ljus eller mörk) till 2 kr. pr k:na,
Extrafin d:o (d:o d:o ) „ 2,50 „ „
inberäknadt kärl, som ej behöfver men kan återsändas fraktfritt.

Expedieras minst 20 kannor och endast mot förut insänd liqyid. Bref adres

seras «fi C. Adolph Wising.

(G.10402X12) (379) ________________Stockholm._____

UR.

Verkligt goda & noggrant
justerade

V&gg- & Fick-Ur

blir genom sin varaktighet de
billigaste.

Mitt stora och välsorterade la-
ger häraf rekommenderas till för-
månligaste priser.

UR.

OBS. Dessutom finnes:

Lod-Regulatorer

till kr. 35 å 40.

Fjeder-Regulatörer,

stora, till kr. 16 å 20.
D:o d:O, små, till kr. 11 å 1

§e~ Försäljes såväl på afbetaluiog
som kontant.

Ii. Björnström.

Svenskt Nysilfver.

Stort lager af alla sorters NysilfvCiatiklai’ försaljes under full garanti för dess varaktiga

bestånd tili fabrikspris hos l Björnström.

OBS. Ytterst billiga men bestämda priser. (297)

BOfflULLS-VÄFVERI-AKTIE-BOLAGS

Blekta, Färgade och
Oblekta

Väfnader

försäljas i minut hos hvarje väl-
sorterad väfnadshandlare och i
parti från lager i Stockholm hos
P. A. COLLIJN. (2603)

BOMULLS-VÄFVERI-AKTIE-BOLAG.

Lomma Portlands Gement

frfln Skånska Cement-Aktiebolaget, i kommission hos

(284)

Mrnst

ännu i matealen. Han steg opp och räckte
d’Argenta> handen.

— Nå, vi ha ntfört vackra saker, skulle jag
tro! skrattade han.

Markisen drog undan sin hand.

— Hvad nu? Häpnar ni kanske öfver att
se Louffard göra tjenst som kammartjenare hos
mig ? Det är litet öfverdfidi^t, jag medger det,
men i nödfall kan han genom kallaren komma
in i huset bredvid och derifrån sätta sig i sä-
kerhet. Ba, lyckan står den djerfve bi. Som
ni ser, tar jag saken lugnt. Ni vet väl emel-
lertid, hvad aom händt?

— Jag vet allt.

— Hvilken besynnerlig ton. Hvad kom-
mer åt er? Löper icke ni samma fara som
jag? Jag hade verkligen väntat litet mera
tacksamhet från er sida. Man befriar ej alla
dagar en fånge ur gendarmernas händer, allra
minst i sjelfva justitiepalatset, och hvad affären
med Senechals lik beträffar, sä har något dylikt
aldrig förekommit i polisens annaler.

Bonquin yttrade detta muntert, under det
han sjelfbelåtet blåste ut röken från sin
cigarr.

— Vill ni röka frSgade han nu markisen,
räckande honom en låda äkta havannao.

— Nej, tack!

— Hur är det med er? Hvarför ser ni ut
som en lik bjud are? Kommer ni med dåliga
underrättelser, så ut med dem. Goda nyhe-
ter kunna sparas, men dåliga måste genast

— 841 -

fram. Fem minuters tidsförlust kan anställa
oersättlig skada.

Norbart skakade på hufvudet.

— Jaså, det gäller ej sådant. Nå, hvad vill
ni då?

Deras blickar korsade hvarandra som två
stålklingor.

Markisen gjorde sig god tid. Slutligen lu-
tade han sig fram mot honom och svarade
sakta:

— Jag har kommit hit för att döda er.
Kouquiu spratt till och bet ett stort stycke

af cigarren.

— För att döda mig? frampressade han.

— Ja.

Nu förpassade han sig i största hast bakom
ett bord och såg sig om efter ett vapen.
Markisen log.

— Var ej rädd, jag är ingen mördare.

— Hvem säger er, att jag är rädd? utbrast
Rouquin, hemtande sig. Hvad har ni för re-
Bten fått i hufvudet i dag, herr d’Argental?
Kan ni icke bitta på något lämpligare skämt?

— Jag skämtar icke.

— Hvad är då meningen9

— Edra brott inge mig afsky, och vi mfiste
s!åss på lif och dod.

— Galenskaper. Det kan ju hända, att ni
sjelf faller, och då förlorar jag millionerna.

— Ni antager således icke min utmaning?

— Nej.

— Godt. Då förolämpar jag er på ett of-
fentligt ställe. En af oss måste dö — eller
helst båda.

- 344 -

Nu kommo några år af ro och lycka. In-
gen oblandad sailhet ges dock i Jifvet. En
stormig natt drunknade Valentin utanför Kon-
stantinopel

Men ej b eller sorgen varar beständigt. Ef-
ter ytterligare några år finna vi Gabriella som
Murads maka.

(SLUT.)

- 337 -

— Inser ni då icke, att Rouquin skulle blif-
vit min dödsfiende, i fall bau fått en aning
derom?

— Och ni är rädd för honom.

– Jag fruktar honom icke for min utan för
er egen skull. Hans hämd skulle drabba er
lika väl som mig. — Kan ni rlå icke »kånka
mig ett enda ord af förlåtelse, Gabriella?

Hon aflägsnade sig långsamt, utan att svara.

Markisen sjönk fortvifl.id ned på en stol.

TRETTIONDE KAPITLET.

Kvällen kom, och ännu satt d’Argental kvar
på sa mm a plats. Den domnintj, hvari Lan fal-
lit, hade öfvergStt i en dvdllik sömn.

Till siat kunde betjenten ej lägga band på
sin oro, utan gick in.

— Herr niakis! aade han ängsligt, då denne
ej rörde sig.

Intet svar.

Han lade handen på husbondens axel. Då
ej heller detta hjelpte, ruskade han honom.
Nu ändtligcn slog d’Argental upp ögonen.

— Jag vill v,tra ensam, eade han msrl
matt röst.

— Önskar icke herr markisen spisa?

— Bär in »upeen hit.

Betjenten dukad** på ett litet bord och drog
sig tillbaka.

»Hundra Millioner.» 43

Nya böckei

uti C. 0. Collins Bokhandel

Sundsvall. Telefon 233. Bankhuset

(f. (1. Hollnerska Bokhandeln)

med författningar och Btadganden till den is al

vember J888 utgifven af N. W. Lundqviat. foat

gerad af D:r J. A. Thurgren. *m’

Pris haft. 2.25, bundea 6.60, halffranskt band 7 U

Expedieras fraktfritt från mikt-

C. O. COLLINS BOKHANDEL.

Sundsvall.
(F. 5. Hollnerska Bokhandeln).

Skolböcker,
Lexikon, *,*.
Skolmaterial,

billigast. Skolråd och hrr Skollärare erhålla
hög rabatt i

C. O. COLLINS BOKHANDEL
(f. d. Hollnerska. Grundlagd 1818).

Prenumeration

Svenska och Utländska

JonrDalerf8&TWsmifter

emottages till billigaste priset uti

C. O. COLLINS BOKHANDEL

(f. d. Hollnerska Bokhandeln.)

Bankhuset.

Modetidningar 1888

för Herrar och Damer
till billigaste priser.

Ur dagens krönika 1888.

Månadsskrift tör skönlitteratur, teater och politik
Pris for årgång 12 häften 10 kronor;

Linnea.

Barntidning 1888. Pris 3 kronor.

Förr och Nu 1888.

Illustrerad läsning för hemmet.

Utgifven af B. Wadstrom.

Utkommer i 12 häften å 25 öre

f)^* Helt år endast 3 Kronor. <*^g

Profnummer gratis.

Hemvännen 1888.

Illustrerad tidning för de svenska hemmen.

Utkommer 2 gånger i månaden.

Pris endast 4 kronor for helt år.

Profnummer gratis.

För Damer!

Julie Wagners

Hi för Sve«ges Damer, Jour-
mUllMtt lUlllllU nal för plattsom, klädei-
och hvita Broderier. Hvarje n:r kommer att inns-
hålla omring 20 å 25 mönster och namn Utkom-
mer 2 ggr i månaden. 1 krona i qvartal.
£|^- Helt år endast 4 kronor. -^Q

af Stockholms
tkontor. Pris pr år-
gång 5 kr., pr qvartal T.85.
Prenumeration emottages uti

C. O. COLLINS BOKHANDEL
(f. d. Hollnerska Bokhandeln).

Direkta Ilgodssändningar 2 ggr i veckan.
188$ års Journalkatalog gratis.

Snabbaste expedition i

C. O. COLLLNS BOKHANDEL

(f. d. Hollnerska. Grundlagd 1848).

Mönstertidning, £n*t°

gång 5 kr., pr qvartal Lä5.

Pianinon och Orglar.

lidité »om ton oh
ull sk yttcrat ligt

Orglar af min välbekants tillverkning säljas till ft-

Agenter.

Bedbara agenter sökas vid alla jernvägsstatio-
ner inom Medelpad, Jemtland & Aiigerraanlnnd
samt vid alla större industriella anläggningar for
försäljning af prima färsk sill. Som jag står i di-
rekt förbindelse med fiskarena i Bohuslänska »kar-
gården, så är jag i tillfälle lemtia billigaste pris
och hög provision. Vidare korrespondens med
P. FrÖHll, Fränsta. (<894)

- ä
Furu- & Grantimmer,

7 & 8 t., (mest grantimmer) af prima qralitenl’
jes billigast genom P. Frölin, Franaia (5018)

Hafra! Hafra!

(såväl finsk ritorr som svensk)
samt alla sorters

Mjöler, Fläsk, Sill,
Socker, Caffo

m. ro. m. m. till ovanligt billisja priser hos

JP. Fröliti, Fränsta.
OBS. Sändes äfven mot efterkraf. (4ioj

alla bänkplatser säljas af

(2i6) Sundsvalls Enskilda Bank.

P.MånssW/fiustaf

nsgård intill mejeriet.

(265)

Lin/rökakor och Kapftkakor, så»a

bela som krossade, i sackar om ll/7 cf-ntner af
Soramelius d Co. utmärkta tillverkning, hos

Knaust & Larsson.

Önskas mindre än hel säck, erhållas det hos

ierr B O. Boström harstadr-s.

BeBkrifning ofver användningssätt samt {>"«-
ippgift på begäran gratis 4 franco. (2 58)

FÖNSTERGLAS

af Sandö nya, prisbelönta, vilkUnda tillverk
ning, alla dimensioner, ständigt lager hos
KIHLMAN & Co.

Råg- och Hvetekli samt
Fodermjöl

11 nedsatta priser hos (2 30)

\ktiaholaqet Sundsvalls Ångqvarn é Mälieri.

COLLODIN.

Erkändt bästa medel mot LiltorQir och

rårtor.

Absolut oskadligt och användes utan emärtii
säljes i kommission ä 1 krona pr flaska i boktrjc-
keriboden bakom stadshuset.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sat Nov 21 03:33:55 2020 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/sundtidn/1888/0036.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free