- Project Runeberg -  Sundsvalls Tidning / Årgång 1888 /
254

Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

Ångf. „NORDSTJERNAN“,
Kapten C. A. Pettersson,
afgår från Stockholm till Sundsvall den 11 juni,
        kl. 6 e. m., samt den 19 och 27 Juni,
        kl. 12 middagen.
„ „ Sundsvall till Hernösand och Nyland
den 12, 20 och 28 Juni efter skedd
lossning.
Återvänder till Stockholm den 14, 22 och 30 Juni.
Afgångstid från Nyland kl. 10 f. m., från
Hernösand kl. 1.30 e. m., från Sundsvall kl. 6.30 e. m.

(2015)          GUST. LARSON.


Till Hernösand och Wasa afgår
Ångf. „WASA“,

Kapten W. Roos,

Tisdagen den 5 Juni, kl. 12 middagen. Från Wasa
den 8 Juni på aftonen via Hernösand.

O. B. JOACHIMSON.


Till S:t Petersburg direkt afgår
Ångf. „WASA“


Söndagen den 10 juni e. m.

(1985)          O. B. JOACHIMSON.


Ångfartyget „INDALEN“
afgår tillsvidare hvarje söknedag

från Glimån till Lunne kl. 6 f. m. och 3 e. m.
„        Lunne till Glimån kl. 10 f. m. och 6 e. m.
OBS. Lördagar inställes eftermiddagsturen från
Lunne.

Söndagar:
från Lunne till Glimån kl. 10 f. m. och 7 e. m.
samt återvänder från Glimån kl. 5 e. m.

illustration placeholder
Med anslutning till ångf. »Indalen» afgår
bogserångaren »Skönvik» hvarje söndagsmorgon kl.
8 från staden till Wifstavarf, anlöpande Gustafsberg,
Tunadal, Sund, Johannesvik och Skönvik.

Ångaren Indalens turer äro i öfrigt satta i
förening med lämpliga ångbåtar på Alnösundet näml.:

Söknedagar:
Ångf. „Skön“ kl. 7 f. m. från Sundsvall.
„        „Timrå“ kl. half 6 e. m. från Wifstavarf.
Söndagar:
„        „Skön“ kl. half 8 e.m. från Wifstavarf.

illustration placeholder
Skulle oförmodat hinder i trafiken på
Indalselfven uppstå kungöres dylikt fortast medelst
anslag på husknuten utanför O. B. Joachimsons
kontor.         (1958)


Ångaren „GÖSTA“,
Kapten A. Björklund,

afgår från Juniskär till Sundsvall hvarje Onsdag
och Lördag kl. 8 f. m. Återvänder kl. 6 e. m.
samt anlöper mellanliggande stationer och
medtager passagerare och fraktgods.

(1973)        J. GUSTAFSON.


Ångaren „FREDRIK“,
Kapten S. Jönsson,

afgår från Köpenhamn till Sundsvall via
mellanstationer Måndagen den 4 Juni.

(1981)        O. B. JOACHIMSON.


Reseturer för Ångarne
„Prins Gustaf“ och „Njurunda“

Sökendagar:
„Prins Gustaf“
från Sundsvall till Wärsta kl. ½11 f. m., 3 & 7 e. m.
„        Wärsta till Sundsvall kl. ½8 f. m., ½1 & 5 e. m.
„Njurunda“
från Sundsvall kl. 7 f. m., 1 och 5 e. m.
„        Wärsta kl. ½ 10 f. m., ½3 och 7 e. m.

Söndagar:
„Prins Gustaf“
från Sundsvall till Wärsta kl 11 f. m., 4 & 8 e. m.
„        Wärsta till Sundsvall kl. 8 f. m., 1 & 6 e. m.
„Njurunda“
från Sundsvall kl. 8 f. m., 2 och 6 e. m.
„        Wärsta kl. 10 f. m., 4 och 9 e. m.        (1743)


Billig Midsommarresa till
utställningen i Köpenhamn.


För personer, hvilka önska besöka
utställningen i Köpenhamn under midsommardagarne
blifver, såvida ett tillräckligt antal deltagare anmäla
sig, lägenhet med förstklassiga, nyreparerade och
för passagerare beqvämt inredda ång. „SVEA“,
Kapten H. Bodman, som afgår från Sundsvall
omkring d. 16 Juni direkt till Landskrona,
hvarifrån passagerare omedelbart befordras till
Köpenhamn, hvarest de kunna påräkna att inträffa
omkring den 20 Juni. Passagerareafgifterna äro
1:sta klass Kr. 24, 2:dra klass Kr. 18,
inberäknadt biljetten till Köpenhamn.

Utmärkt restauration finnes ombord till pris
af Kr. 3 pr person pr dag.

Vidare meddelar O. B. Joachimson.

OBS. Afgångstiden kommer framdeles att
närmare bestämmas.        (1979)


Läs!
En yngling, som med utmärkt vackra betyg
genomgått 5:te klassen vid Sundsvalls allmänna
läroverk, önskar anställning såsom undervisare för
mindre gossar, helst på landet. Mycket små
pretentioner. Härå reflekterande behagade vända sig
till undertecknad, som benäget lemnar närmare
upplysningar.
P. O. WESTBERG.
Skollärare.
Svartvik.


Nytt för Säsongen!
Petterson & Bloms

Klädes- och Manufakturhandel
rekommenderar nyinkommit, välsorteradt lager af:

Kostym-, Rock- och Byxtyger, Paletåtyger, Regn-, Vår- och
Sommarkapptyger, svarta och kulörta.
Klädningstyger i hel- och halfylle, nya, moderna och smakfulla
mönster, samt utmärkt vackra mönster i Percaler.
Möbeltyger, Cretoner och Bolstervar.
Gardintyger, hvita och kulörta.
Stockholms Siden och Silkesdukar.
Paraplyer och Parasoller.

Färdiggjorda Manskläder och Fruntimmerskappor
realiseras till mycket billiga priser.
Beställningar
å Manskläder och Fruntimmerskappor emottagas och utföras fort, väl och
till billigaste priser här på platsen.
Sundsvall i Maj 1888.

(1825) Petterson & Blom.


Sundsvall 7 Juni.

Minneslista

Lördag 9, kl. 10 f. m., auktion å diverse
lösegendom å auktionskammaren.
— före kl. 12 p. d., inställelse i handl.
Abraham Zells konkurs.
— kl. 5 e. m., sammanträde med aktieegarne
i ångbåtsaktiebolaget Sundsvall—
Indalselfven å börsföreningens lokal.
— kl. 7 e. m., syföreningsauktion å
goodtemplarlokalen å Skönsberg.

Söndag 10. Före denna dag anmälas ouppgjorda
affärer med afl. ångbåtsbefälhafvaren I. M.
Rozetskys sterbhus till C. G. Dahlström.


<b><i>Ångaren „Njord“</b></i> som i dag på
morgonen besökt vår hamn på sin första resa
norrut för året medförde, utom full last af
styckegods, öfver 200 järnvägsarbetare
ämnande sig till Gellivarajärnvägsbygnaden.
De resa som man säger på vinst och
förlust utan att veta om de få arbete när de
framkomma. Ett tiotal arbetare som här
inväntat »Njord» kunde båten icke medtaga.
Njords resa har försenats af storm.

— Ångfartyget «Ångermanland», som
afgick från Stockholm i går kl. 10 f. m.,
anlände hit kl. 5 i dag på morgonen.

<b><i>Emigrantströmmen</b></i> från Finland
fortsätter. Så hitkommo i natt från Vasa med
ångaren »Sundsvall» ej mindre än 130
personer, hvilka alla ha Amerika till mål.

<b><i>Ångaren „Indalen“</b></i> började sin
trafik på Indalsälfven den sista maj. En kaj
har under våren uppförts vid Indals
sågverk och skulle vara till bekvämlighet för
trafiken, om den blott vore försedd med
bräd- eller plankbeläggning, så att
passagerarne hade någonting att gå på till och
från ångbåten. Men Rom bygdes icke på
en dag.

Vattenståndet i älfven har sedan
ofvannämda tid på fyra dygn fallit med omkring
1½ fot. Ett sådant förhållande är högst
ovanligt för denna årstid, och beror utan
tvifvel på den låga temperaturen.

<b><i>Sundsvalls järnvägsaktiebolag</b></i>
hade i går ordinarie bolagsstämma.

Såsom representant för Sundsvalls stads
2,600 aktier, var drätselkammarens
ordförande, hr A. P. Sundquist, närvarande.

Af revisorernas berättelse inhämtas, att
bolagets tillgångar vid 1887 års början
utgjordes af kr. 540,318.67 samt dess
skulder af samma belopp.

Årets vinst: räntor kr. 11,443.80 och
försålda inventarier kr. 400.98. Sedan
omkostnaderna härifrån afgått med kr. 3,314.01,
har återstoden afskrifvits.

Tillgångar vid 1887 års slut:
Bibanan Wattjom—Marmen ........ 181,818.97
Rörlig materiel ................ 22,943.69
Inventarier .................... 100.00
Fordringar af banker m. fl. .... 261,489.25
Kassabehållning ................ 279.70
Brist .......................... 73,637.06
Summa kr. 540,268.67

Skulder:
Aktiekapitalet ................. 354,700.00
Öfriga skulder ................. 185,568.67
Summa kr. 540,268.67

Den här ofvan upptagna bristen har
naturligtvis icke uppkommit under det gångna
räkenskapsåret, utan åsamkats bolaget
under flera föregående år.

I enlighet med revisorernas förslag
beviljades styrelsen full ansvarsfrihet för det
gångna räkenskapsåret.

I styrelsens berättelse framhölls, att
bolaget under år 1887 icke bedrifvit någon
affär och att, oaktadt gjorda försök, bolaget
icke lyckats erhålla något anbud å sin
rullande materiel samt att Wattjom—
Marmen-banan ej heller kunnat försäljas. Ett
svagt hopp att inom kort få köpare till den
samma finnos emellertid; dock ansåg
styrelsen att det först blefve nödvändigt att
ombygga banan till bredspårig.
Överenskommelse har emellertid tränats med
statens järnvägstrafikstyrelse om banans
trafikering under ytterligare ett år från den 1
nästa juli räknadt.

På af styrelsen gjord framställning
beviljade stämman styrelsen full myndighet
att rörande Wattjom—Marmen-banans
ombygnad handla såsom den för godt finner
och i enlighet med bolagets intresse.
Samma bemyndigande erhöll styrelsen rörande
realisation af den rörliga materielen och
återstående inventarier.

Arvodet till styrelsen bestämdes till
samma belopp som förra året eller 1,500 kr.,
och till arvode åt revisorerna anslogs ett
belopp af 150 kr.

I tur att ur styrelsen afgå voro hrr Aug.
Sundberg, S. Axell och M. Arhusiander,
hvilka samtliga återvaldes med acklamation.

Till styrelsesuppleanter återvaldes hrr A.
F. Christiernin och C. T. Jacobsen.

Till revisorer valdes hrr A. G. Dahlman
och Aug. Edström samt till deras suppleant
hr L. M. Altin.


<b><i>Den 1 juli</b></i> nämnes från tillförlitligt håll
gissningsvis såsom den tidpunkt, från
hvilken den nya tulltaxan torde komma att
träda i kraft. Vederbörande uppgifvas anse
det vara nästan omöjligt att låta
tillämpningen inträda tidigare.


<b><i>Stadens och ortens skeppsredare</b></i>
och fartygsbefälhafvare voro i går kallade
att inför magistraten taga del af Sundsvalls
sjömanshus räkenskaper och förvaltning.
Den upplästa revisionsberättelsen innehöll
ej några anmärkningar, utan föreslogo
revisorerna ansvarsfrihet åt styrelsen för 1887
års förvaltning, som ock beviljades.


<b><i>Vesternorrlands läns
hushållningssällskap</b></i> kommer att hålla sitt
sammanträde å Bergsåker i Selånger d. 17 augusti.

Samtidigt anordnas utställning af
mejeriprodukter och strömming. Till bestyrelse
har utsetts hrr Botv. Johansson, H.
Berencreutz och C. Kihlman. Till prisdomare
för mejeriprodukter skola kallas hrr H. A.
Persson, Axel Larsson, Ola Sten, S. F.
Ehinger samt fru de Bèsche, samt för
strömming hrr A. F. Forssell, Aug. Sundberg
och J. G. Blomberg.
H.-p:n.


<b><i>Belöningar.</b></i> Hushållningssällskapets
förvaltningsutskott tilldelade i tisdags vid
sitt sammanträde drängen Aron Johansson
i Torsåker för långvarig och trogen tjänst
en matsked af silfver samt
sågverksarbetaren O. Nyström vid Heffners ångsåg en
sparbanksbok å 20 kronor för långvarig och
trogen tjänst.
H.-p:n.


<b><i>Till slöjdskolor</b></i> i förening med
folkskola har hushållningssällskapets
förvaltningsutskott anvisat 150 kronor till
skolorna vid Gustafsberg, Alnö, Stenhammar,
Styrnäs, Junsele, Fjällsjö och Långsele,
samt hundra kronor till den vid Graninge
bruk och till skolorna å Skönsmon och
Ortviken 75 kronor hvardera.

<b><i>Till befälhafvare</b></i> å skeppet »Frans»,
tillhörande grossh. Emil Sandelin i
Sundsvall, har antagits förutvarande styrmannen
å sagde skepp, sjökapten Erik Holmberg
från Hernösand i stället för kaptenen G.
Westman som erhållit annat fartyg. H. P.

<b><i>Kreatursimport.</b></i> Ej mindre än 200
svinkreatur från Vasa landsatte ångaren
»Sundsvall» i går i Hernösand. Dessutom
medfördes 22 nötkreatur och 3 hästar, jämte
diverse landtmannaprodukter. H. P.

Rymd dåre. Den 29 maj på
morgonen afvek från Hernösands hospital
sinnessjuke straffången Olof Jonatan Berggren
från Vittangi by i Juckasjärvi socken.
Berggren, 24-årig, var vid tillfället iklädd
hospitalets gångkläder.

Om de nordliga länens
utsträckning göra vi »sydländingar» oss mången
gång ganska underliga begrepp, skrifver
Karlstadstidningen. Att Norrbotten ensamt
utgör med sina 940 kvadratmils yta nära ¼
af Sverge och med Vesterbotten, om det i
närmaste 500 kv.-mils vidd, mer än ½ af
riket, torde en sydsvensk icke ens kunna
göra sig en föreställning om. Se här
några uppgifter, som möjligtvis kunna bidraga
att reda föreställningarna. Att Gefleborgs
län, Gestrikland och Helsingland, har en
betydlig areal, tror ni er veta. Kan ni dock
ens föreställa er, att inom Norrbotten finnes
åtminstone 3 pastorat, som hvar för sig
ledigt kunna rymma hela Gefleborgs län? Ja!
I ett af dem, Jockmock, kunde man väl
därutöfver inrangera Blekinge och Halland!
Ifrån ena ändan af Norrbottens län till den
andra är i det närmaste lika långt som
mellan Stockholm och Malmö och ifrån ena
ändan till den andra i Torneå domsaga lika
långt som mellan Stockholm och Göteborg.

I sammanhang med ofvanstående vilja vi
nämna — skrifver samma tidning — att vi
i dagarne haft besök af en värmländing,
som i flere år arbetat inom Norrbottens län.
Han skildrar detta län som erbjudande ej
allenast god arbetsförtjänst med billiga
lefnadsförnödenheter, billigare än här, utan
äfven såsom ett framtidsland, hvilket genom
nyodling skulle kunna gifva arbete åt mång
tusende, ty »där finnas», sade han, »utmärkt
jord som ligger obrukad». Vi upplyste
honom då om att landshöfding H. A.
Vidmark härstädes väckt motion inom
riksdagen i just det syftet, och däröfver gladdes
vår värmländing mycket, hoppandes att den
behjärtansvärda motionen måtte leda till
önskvärdt resultat.

Långväga mjölktransport. Från
Umeå i Vesterbotten afsändes den 14 maj,
till en i Skumsjö i Blekinge bosatt
norrländing, 1/3 liter så kallad tätmjölk
(långmjölk), hvilken framkom till
bestämmelseorten den 21 i nyssnämda månad och
befans fullt användbar till det afsedda
ympningsändamålet. Egendomligt nog vinner
denna erkändt helsosamma och
välsmakande mjölk föga eller ingen
uppmärksamhet i mellersta och södra delen af vårt land,
säger Nord. Mej. T:s meddelare.

Af stapeln löpte i lördags vid
Ludvigsbergs mekaniska verkstad en därstädes
för aktiebolaget Sandslån nybygd ångare.
Den nya ångaren, som erhöll namnet
Sandslån, är ämnad för trafik på
Ångermanälfven.

Begrafning utan präst, den första
i sitt slag i Ragunda, egde å därvarande
kyrkogård rum i lördags då stoftet efter ett
Per Medin och hans hustru i Krokvåg
tillhörigt barn nedsattes i grafven. Några
sånger sjöngos, hvarjämte baptistförsamlingens
föreståndare, Aug. Källberg, höll ett kort
tal och ledde i bön. Jämtl.-p:n.

Östersunds rösträttsförening hade
i söndags allmänt möte, vid hvilket följande
frågor diskuterades:

Hafva vänner till nykterhet och allmän rösträtt
något gemensamhetsarbete?

Å denna fråga antogs följande resolution:
»Mötet anser, att nykterhets- och
rösträttsfrågorna så nära sammanfalla, att vännerna af dessa
idéer böra gemensamt arbeta hand i hand med
hvarandra, om de vilja vinna sitt mål, och uppmanas
nykterhetsvännerna i landsorten att äfven göra hvad
de kunna för den allmänna rösträtten.»

Om den andra frågan:
Hvad har den nu senast afslutade riksdagen
uträttat till arbetarnes fromma?
uppstod ett ganska lifligt meningsutbyte
hvarunder flere deltagare uttalade att
riksdagen arbetat i hög grad på att upplysa
arbetarne äfvensom den mindre
jordbrukaren om falheten af protektionisternas vackra
löften. Äfvenså var »minoritetsriksdagens»
uttalande i rösträttsfrågan en kraftig
agitation för arbetarnes rösträttssträfvande.
Mötet antog följande resolution:

»Mötet anser, att den senaste riksdagen icke
direkt har uträttat något till arbetarnes fromma, utan
har afslagit alla sådana motioner, som i någon mån
kunnat anses arbetarvänliga, men däremot bifallit
sådana, som haft afseende på att förvärra deras
förut tryckta ställning. På ett indirekt sätt kan
detta riksdagens tillvägagående blifva till
arbetarnes fromma, ty dessa hafva därigenom kommit till
klar insigt om nödvändigheten af att starkt
organisera sig och därigenom skaffa sig den rätt, som
med rätta bör dem tillkomma, nämligen att få gå
med i rådslag om sina angelägenheter.»

Vid det enskilda mötet, som vidtog
efter det allmänna, beslöts, att föreningen skall
inköpa en fana, berättar Jämtlandsposten.

Katalog öfver Jämtlands
biblioteks småskrifter, häft. 1, förra
afdelningen, utgifven af lektor S. J. Kardell, har
nu utkommit af trycket.

Boken 262 sidor stor oktav, är åsatt ett
pris af kr. 2.50.

Den är synnerligen praktiskt och redigt
uppstäld. Böckerna äro ordnade i
kronologisk följd allt efter utgifningsåret.
Arbetet bör för dem, som egna sig åt
forskning i landets bibliotek, bli af ovärderligt
gagn, men äfven för dem, som icke gjort
detta till sin lifsuppgift, är det af intresse.

Bokens första hälft upptager förteckning
å politiska broschyrer allt ifrån
»Ordinantien, som gjordes uthi Wästeråås anno
1534» ända till »Berättelse af kommiterade
för uppgörande af förslag till en
pensionsinrättning för ecclesiastikstatens enkor och
barn 1847.»

Åtskilliga af de bokrubriker, som i denna
förteckning förekomma, skola helt visst
synas nutidens människor litet besynnerliga.
Vi skola upprepa några af dem vi på en
slump funnit bland det stora antalet:

Vällustens två blåsbälgar, näml. den höge
fontangen o. dhe blåtta brösten. 1690.

Then Aldrahögstes Wälbehag för then
oförlikneliga Sverges Monarch Carl th. XII:te. 1708.

Systematiske nödhjälpstanckar ell. okulstöteliga
grundsatzer til välgång för höga och låga i ett
fattigt land, där penningen har rymt. 1730.

Ordning, som kommer at i akt tagas vid Drott:ns
förlossning och Det Kgl Barnets Dop. 1807.

Tio högst vigtiga skäl för den förmodan, att
Ottomann. arméns öfverbefälh. Hussein pascha är
den återuppståndne och tillbakakomne Napoleon.
1829.

Bokens andra hälft upptager
lefnadsteckningar, och åminnelsetal ända från G.
Mylius’ parenttation öfver Luther, hållen i
Wittenberg 1592, till minnestalen vid Samuel
Ödmans jordfästning i Upsala 1829.

Vi beklaga blott — säger
Jämtlandsposten — att det statsanslag, 300 kr., hvilket
lektor Kardell erhöll för detta arbetes
utgifvande, var så begränsat att det i det allra
närmaste blifvit medtaget redan af
tryckningskostnaden för den nu föreliggande
delen. Måhända kommer dock framdeles att
utges en katalog öfver begrafningskväden
och dylikt.

Räddning ur djupet. En
meddelare till »Helsingen» skrifver: Ett
underverk kan man med skäl kalla följande
tilldragelse, som den 22 dennes passerade hos
Olof Sandström i Hå, Bollnäs. Sandströms
treårige son hade en stund blifvit lemnad
ensam ute på gården, och då modern
kommer ut för att se efter gossen, är han
försvunnen, men ett doft kvidande från den
öppna brunnen låter henne ana hvart han
tagit vägen. Då hon förfärad rusar dit,
finner hon gossen där nere i djupet, men
stående upprätt i vattnet, som till all lycka
ej var högre än att hufvudet nådde öfver
detsamma. Några karlar, hvilka voro i
närheten hörde moderns rop på hjälp, och en
af dem, en vig yngling, klättrade genast
ned i den 18 fot djupa brunnen och lyftade
gossen i vattenhinken, som varsamt
uppvindades, under det ynglingen klättrade
bredvid, hållande barnet så att det ej skulle
falla ur. Då gossen lyckligt och väl var
uppdragen befans han till moderns stora
öfverraskning och glädje vara alldeles
oskadad.

Brädgårdsarbetarnes
löneförhållanden. På ett med samtlige
brädgårdsarbetare i mars månad utlyst, talrikt besökt
möte beslöts att ingå till härvarande
arbetschefer med följande skrifvelse:

Till styrelserna för härvarande sågverksbolag!

Undertecknade, samtlige anstälde vid Gefle
brädgårdar, få härmed, därtill tvungne af
omständigheterna, hos våra herrar arbetsgifvare i all
ödmjukhet göra följande framställning:

En hvar som känner till brädgårdsarbetet, har
sig väl bekant huru som detta icke blott är bland
de tyngsta, utan jämväl räknas till de farliga
arbetena. Att arbetslönen bör ställas i rätt
förhållande till själfva arbetet är ju naturligt, och i följd
däraf borde vår, brädgårdsarbetarnes, aflöning vara
jämförelsevis högre än arbetares i flere andra
yrken. Men så är icke förhållandet i allmänhet.

Så småningom har vår aflöning minskats under
årens lopp dels genom direkta afdrag, dels genom
indragning af vissa extra inkomstbelopp, som förut
varit oss tillerkända. Och vi ha ansett oss icke
böra knota, emedan vi dels haft billiga
lifsförnödenheter, dels varit fullt medvetna om att
träprisen stått lågt. Nu äro emellertid förhållandena
annorlunda. Genom införande af ett nytt system i
landets ekonomiska lagstiftning ha lifsmedelsprisen
i icke oväsentlig mån fördyrats och detta på ett
sätt som tyngst måste drabba den arbetande
klassen, hvars förnämsta föda ju är brödfödan.
Skilnaden i utgifter mellan nu och förr kan vid första
ögonkastet synas obetydlig, men för en
arbetarefamilj blir den dock i längden en outhärdlig börda.

Men äfven trävarumarknaden har blifvit lifligare
och prisen på dess varor höjts. Därigenom har
blifvit undanröjdt det andra skälet för att vi
hittills icke ansett oss böra göra någon framställning
om högre aflöning.

Vi våga för den skull, förvissade om att det skall
ligga våra herrar arbetsgifvare om hjärtat att skipa
full rättvisa med oss med särskildt afseende på
våra löneförmåner och under åberopande af ofvan
anförda skäl, hos våra herrar arbetsgifvare ödmjukt
framställa vår af förhållandena framtvungna
begäran om ökad aflöning, så att denna kommer i
någorlunda proportion till dels vårt arbete, dels
träprisen och dels våra ökade lefnadskostnader.

Gefle i mars 1888. Samtlige mötesdeltagare.

Ytterligare möte för alla till facket
hörande arbetare hölls den 13 maj då följande
skrifvelse beslöts:

Till herrar arbetschefer å härvarande brädgårdar!

På ett af samtlige brädgårdsarbetare hållet möte
den 13 dennes beslöts att medels skrifvelse ingå
till härvarande arbetschefer med anhållan om att
svar å de förut inlemnade skrifvelserna åtföljdt af
de af Eder bestämda prislistor för så väl
stabbläggare, utlastare som sågare välvilligt tillställes
brädgårdsarbetare-fackföreningens styrelse senast
den 25 maj detta år, under adress
Fackföreningslokalen f. d. Ångbageriet å Kålhagen.

Gefle den 13 maj 1888.

Då icke härpå, ej heller på en ytterligare
begäran om svar den 25 maj något besked
erhölls, utom från en mindre exportör, som
i en skrifvelse gaf nekande svar, hölls ett
nytt möte i lördags, ganska talrikt besökt,
hvarvid klander och beklagande uttalades
öfver arbetsgifvarnes uraktlåtenhet att lemna
svar på arbetarnes framställning. Efter en
längre öfverläggning beslöt mötet enhälligt
att fatta följande resolution, som jämte
skrifvelserna skulle offentliggöras:

»Mötet uttalar sitt ogillande af den likgiltighet
som hrr arbetsgifvare ådagalagt med afseende på
den skrifvelse som blifvit dem tillstäld med
begäran om högre aflöning. Att icke ens bevärdiga
arbetarne med ett svar på en human skrifvelse anser
mötet allt för oförsynt, särskildt som en sådan
begäran under dessa ekonomiska förhållanden är till
alla delar fullt berättigad. Och följderna af ett så
föraktfullt bemötande af arbetarnes berättigade
fordringar kan icke annat än uppväcka en bitter
känsla hos arbetaren, hvilken bör mana dem att
ännu kraftigare än hittills verka för
sammanslutning och därigenom tillkämpa sig det fulla utbytet
af sitt arbete». Norrl.-p:n.

För fylleri blefvo under 1887 6,790
män och 443 kvinnor eller tillsammans 7,233
personer i Stockholms polisdomstol bötfälda
till ett sammanlagdt belopp af 69,810 kronor.
Störst var antalet förseelser under oktober
månad med 760 och minst i januari med 423.

Rapphönsstammens förstärkning.

Skånska jagtföreningen har genom friherre
Wrangel å Ellinge fått mottaga från
England 500 rapphönsägg, för hvilka
kostnaderna, tull och frakt inberäknade, stiga till
omkring 550 kr. Äggen skola utdelas åt
föreningens medlemmar, och är det
meningen att genom denna import vår af
vintern hårdt medtagna rapphönsstam skall få
en väl behöflig förstärkning.

Varumarknaden är, skrifves det från
Göteborg den 1 dennes, öfver hufvud taget
fast, men affärerna hålla sig dock inom
temligen trånga gränser, beroende på den
reserverade hållning, som köpande kretsar
intaga under afvaktan på tullfrågans slutliga
afgörande. För kaffe, är särskildt
stämningen afgjordt fast, alldenstund förråden litet
hvarstädes äro reduserade och man från olika
håll sammanstämmer uti att betrakta
taxeringen af nya skörden för hög, hvarjämte
den uppfattningen allt mera vinner terräng,
att den nya varan skall komma senare i
marknaden, än först väntadt var.
Terminmarknaderna förete för närvarande stor
liflighet och hålla sig bra uppe. Telegram
från Rio angifver visserligen priset för good
first 200 reis lägre än veckan förut, men
detta synes ej hafva påverkat den
europeiska marknadens för artikeln gynsamma
mening. I socker har ej någon förändring
inträdt, och äro samtliga prisnoteringar
oförändrade. Så är äfven fallet för
amerikanska produkter. Leveransaffärerna hafva i
öfrigt ännu ej kommit i gång, alldenstund
priserna stå tämligen högt och köpare vilja
afvakta en möjligen inträdande lägre period.
För hafre är stämningen fortfarande mycket
matt och den bristande köplusten i engelska
marknaden gör, att exportörer måste
förhålla sig så godt som totalt overksamma.
Mjöl-marknaden är liflig och fast vid
stigande tendens.

Relegerad på egen begäran torde
väl höra till sällsyntheterna. Emellertid har
ett dylikt fall nu inträffat vid ett af
mellersta Sverges allmänna läroverk. I korthet
relateradt är förhållandet som följer. Några
ynglingar hade gjort sig kända för ett
mindre stadgadt lefverne och blefvo därför på
mellanterminen i julas af rektor, som
önskade undvika skandal både för pojkarnes
och framför allt för läroverkets räkning,
tillsagda att lemna skolan. Afgångsbetyg
erhöllos, men sedebetygskolumnen lemnades
tom. Ett par af ynglingarne, hvilka tillhört
läroverkets högsta klass, anmälde sig nu i
vår som privatister till afläggande af
mogenhetsexamen. I saknad af sedebetyg
blefvo de emellertid, såsom var att vänta,
vägrade deltaga i skrifningarna. Telegram
vexlades med rektor vid det läroverk, pojkarne
förut tillhört, om erhållandet af sedebetyg.
Man vore nöjd med äfven det sämsta.
Betyg kunde emellertid ej erhållas, då
skolstadgan lär fordra personlig inställelse af
ynglingen, som felat, inför läroverkets
kollegium, och dylik inställelse omöjliggjordes
för tillfället af både tid och afstånd.
Pojkarne måste afstå från skrifningarna. En
af dem har nu, som nämdt, på egen
begäran blifvit formligen relegerad från
läroverket, sedan han i enlighet med
skolstadgans bud iakttagit personlig inställelse inför
kollegium.

Svensk järnvägsmateriel börjar man
så småningom begagna sig af i Sverge. N.
D. A. har förskaffat sig nedanstående
uppgift på hvad från detta års början hittills
kontraherats om leveransen af inhemsk
materiel för statsjärnvägarnes behof:

10 st. 2-klass-vagnar från Kockums
mekaniska verkstad, 7 st. 3-klass- och
postvagnar från aktiebolaget Atlas, 7 st.
bagagevagnar från Göteborgs mekaniska
verkstad, 60 st. täckta godsvagnar fr. åtskilliga
svenska verkstäder, 155 st. öppna d:o fr.
d:o d:o, 5 st. lokomotiv från Motala mek.
verkstad, 6 st. d:o fr. Nydqvist & Holm,
Trollhättan, 850 st. spadar fr. Vedevågs
bruk, 3,000,000 st. spik fr. Boxholms bruk
och Kockums verkstad, 36,000 st.
kurvklotsar fr. åtskilliga platser, 4,000 st.
knalldosor från Mariebergs ammunitionsfabrik,
1,500 st. telegrafkrokar fr. Lessjöfors, 20,000
kg. telegraftråd från d:o, 7 st. brandsprutor
från major Sasse, 15 st. rökhufvar till
lokomotivstallar från Landskrona gjuteri, 115
st. spårvexelkorsningar från Ankarsrum,
350,000 st. sliprar från div. platser, 211,000
st. rälsspik från bultbolaget Skyllberg, 61,000
st. skarfbultar från Bultbolaget, 34,000 par
skarfjärn från St. Kopparberget, 25,000 ton
stenkol från Kropps aktiebolag, 3,500 d:o
d:o från Vallåkra, 500 d:o cokes från Aug.
Carlsson & komp:s cokesfabrik i Göteborg,
39,000 kg. kokt linolja från Sommelius &
komp., 86,000 kg. rofolja fr. d:o, 28,600 kg.
talg, 24,000 kg. stearinljus från Liljeholmens
och Monténs fabriker, 5,000 kg.
maskinpackning från Fredfors, 110,000 kg. järnplåt
från Surahammar och St. Kopparberget,
200,000 kg. järn från Laxå, bult, mutter,
naglar m. m., att leverera i mån af behof,
från Bultbolaget och Hallstahammar, 4,600
kg. fjäderstål från Lessjöfors, träskrufvar i
mån af behof från Uddeholm, 1,000 kg.
tubringsstål från Fagersta, verktygsstål i mån
af behof från Stridsberg & Biörk och
Larsbo Norn, 30 st. lokomotivaxlar från
Surahammar, 250 par vagnsaxlar med hjul från
d:o, 150 par d:o med d:o fr. Atlas, 2,000
st. bromslock fr. Surahammar, 180 st.
lagerboxar fr. Atlas, 600 st. bufferhylsor från
Kockums mekaniska verkstad, 23 st.
pistonstänger fr. Fagersta, 10 st. pistonkannor fr.
Ankarsrum, 32 st. lokomotivcylindrar fr.
Motala och Nydqvist & Holm, Trollhättan, 16
st. lokomotiv-hjulcentra från Surahammar,
329 st. hjulringar från Sandviken, 130 st.
vagnshjulringar från d:o, 114 st.
lokomotivfjädrar fr. Söderfors och Lessjöfors, 1,100
st. vagnsfjädrar fr. d:o d:o, 2,265 st.
snäckfjädrar fr. Fagersta, 2,000 st. spiralfjädrar
fr. Surahammar, 12 st. manometrar fr. A.
F. Kihlström, Stockholm, 15,000 kg. såpa
fr. Grumme & Son, Stockholm, 6,325 st.
smörjdyneämnen från A. Ericsson,
Liljeholmen, eldfast tegel att leverera efter behof
från Kropps bolag, 30,000 st. torkdukar fr.
diverse platser, 24,000 kg. bomullstrassel fr.
d:o, 1,450 m. hamptyg fr. Almedals
fabriker, 3,300 m. takväf fr. Jonsereds d:o, 600
m. bomullslärft fr. div. platser, 25,410 m.
presenningsväf fr. Jonsered, 610 m. kläde
fr. Bergsbro, 600 m. tågmattor fr. Gefle
ångväfveri, 400 st. hänglås fr. Joh. Walén,
Eskilstuna, 1 vagnvåg från J. T. Tengelin,
Stockholm.

Utställningen i Köpenhamn. Att
det är Sverge som först drar vår
uppmärksamhet till sig, skrifver Svenska Dagbladets
korrespondent, behöfver alls ej vara
förestafvat hvarken af patriotism eller att den
svenska utställningens område är det som
på den plats vi intaga ligger oss närmast
till hands. Äfven utan dessa betingelser
skulle nog vårt lands vackra, rikhaltiga och
smakfullt anordnade utställning tilldraga sig
uppmärksamheten.

En pjäs, som hvar kvart åtminstone drar
allas öron dit är den höga, bronsklädda
riddare, som firman Linderoth utstält i
tvärskeppets midt och som med gälla slag på
en klocka förkunnar tidens snabba flykt för
hvar och en som alltför länge glömmer sig
kvar, försjunken i betraktandet af någon mer
än vanligt vacker sak.

Men icke endast hörseln äfven synen dras
genast från början ditåt, med minnets makt
hos den som i Sverge har sitt hem och
redan på förhand i Stockholm känner en af
världens skönaste städer, hos främlingen af
den beundran hvarje nytt verk af konstens
och naturens förenade högsta skönhet måste
väcka hos ett därför öppet sinne. Från vårt
tvärskepps fondvägg och behärskande hela
utställningen där nedanför lyser oss
nämligen till mötes, mästerligt framtrollad af
Grabows hand, den välbekanta bilden af
Norrström med slottet öfvergjutet af ett varmt
solljus till höger, Blasieholmens
strandsträcka och Skeppsholmens i vårens ljusa
grönska skiftande alléer till vänster. Denna vy
är på en gång den vackraste
väggdekoration och den mäst verkande dragningskraft
för att föra turistströmmen vidare mot norr,
för att sedan den gått sig trött på
utställningen och i Själlands solvärme svalka och
förfriska sig i vårt land.

Vi böra inte låta häjda oss däraf att vi
vid ingången till vår utställning bli mottagna
af alla krigets mordverktyg, Finspongs
kanoner och Nordenfelts kulsprutor. Den höga
kandelabern från Bolinders står ju för
rästen som ett vittnesbörd om att det inte
bara är i krigets tjänst vår metallindustri
utmärker sig, utan att vi äfven på
fredligare områden låta vårt ljus lysa för
människorna. Hvad öfrigt smått och godt vi på
vår svenska afdelning möta, är det ej vår
sak att skildra. Vi ha blott att nämna att
totalintrycket är det bästa. Allt där gör
ett solidt, godt, vi skulle vilja säga ärligt
intryck. Att vår konstskicklighet ej är ringa,
det visa väl bland annat Handarbetets
vänners och slöjdföreningens stilfulla
ruminteriörer, Jakob Kulles ypperliga väfnader,
Rörstrands kakelugn samt Olofströms blott
på en allt för obemärkt plats stående
präktiga dryckeshorn. Att vi äfven förstå oss
på att på ett anslående sätt ställa fram hvad
vi ha det utvisa Turistföreningens och Klara
stearinljusfabriks originella utställningar.

Kort och godt, vi lemna vår utställning
med det glada intrycket att om vi än ej
låta tala om oss mer än andra, vi dock på
ett hedrande sätt försvara vår plats och
ingalunda spela rollen af »en Spurv i
Tranedands».

Telefonmani. Det är naturligt att de
fixa idéerna hos förryckta hafva benägenhet
att antaga en viss tidsenlig form, så att för
tillfället rådande religiösa eller
vetenskapliga åsigter och erfarenheter gerna påtrycka
dem en på tidsandan beroende prägel. Då
under medeltiden idén om onda andars
inflytelse var förherskande, träffar man
numera, åtminstone bland de bildade klasserna,
högst sällan några »besatta»; däremot är icke
ovanligt att träffa förryckta, som tro sig stå
under inflytelse af magnetiska eller
elektriska krafter.

I en af oss förut omtalad bok »Andliga
farsoter» af professor Regnard i Paris
berättas om en dåre, hvilken tror sig vara
laddad med elektrisitet och alltjämt bär ett
tvättfat af porslin på hufvudet för att
isolera detsamma.

Öfverläkaren vid Konradsbergs hospital
meddelar nu i en redogörelse till
medisinalstyrelsen, att han fått mottaga flere
patienter, hvilka inblanda telefonen och
telefontrådarna i sina förföljelseidéer.
Professor Björnström berättar i sammanhang
därmed utförligt en sällsam sjukdomshistoria
om en agent B. från Stockholm, hvilken år
1883 intogs på Konradsberg. I följd af
hjärnfeber i barndomen, klen hälsa och brist
på sysselsättning, sedan han af sjukdom
nödgats lemna sin plats å kontor, har han
blifvit sinnesrubbad samt anser sig vara en
af andra begagnad telefon. Det är andra,
som tala genom honom; hans mun är blott
en telefonmynning, som släpper fram
ljuden, utan att han gör något därför.

Detta är hufvudföreställningen i hans
vanvett. För öfrigt har han naturligtvis en
hel mängd bizarra idéer, i hvilka dock
nutidens vetenskapliga upptäckter synas spela
en viss roll. Om aftnarne ser han
stundom bilder, som kastas in i hans rum
genom fönstret ofvan dörren och som alstras
af en laterna magica. Så har han sett
Gripsholms slott, bekanta kvinnoansigten
m. m. Under hans rum finnes en
»hickmaskin» (frenograf) som, orsakar honom
rätt mycket obehag. I maten finnes opium
o. s. v.

Rik fångst och låga pris. En
ovanligt rik strömningsfångst gjordes i
Simrishamn i onsdags. En båt hade fått 700
valar, men kunde ej få dem sålda. Priset
gick ned från 26 till 5, ja till sist ända till
2 öre pr val — något, som ej händt i
mannaminne, säger Ystads-P.

Jenny Linds testamente.
Prokansleren har bemyndigat konsistoriet i
Upsala, att till förvaltning, efter de grunder,
som framdeles varda bestämda, mottaga den
af Jenny Lind-Goldschmidt gjorda
donationen å 50,000 kr. till understöd åt fattige
studerande.

Upsala domkyrkas restaurering.
Planen att bekläda en del af de fristående
pelarne med tegel har uppgifvits, meddelar
tidningen Upsala. Alla fristående pelare
komma att beklädas med gotländsk
kalksten. Pelarne i koret bestå af kalksten
och icke, såsom man förut antagit, af
marmor.

En hemsk tilldragelse. Från Malmö
skrifves i Skånska Aftonbladet för
fredagen:

I går vid middagstiden anmäldes i
polisen af en arbetare att han vid 12-tiden,
under det han arbetade å
fruntimmersbadhuset vid Östra fördämningen, observerade
ett barnlik flytande på vattnet ungefär 120
fot från land emellan badhuset och
vattenuppfordringskvarnen.

Han tillkallade en kamrat och anskaffade
en båt, hvarefter båda rodde ut till liket,
som befans vara efter en 4-årig gosse och
upptogs i båten. Liket transporterades
sedan genom polisens försorg till bårhuset.
Den lille döde gossen hade blondt, nästan
gult hår samt var iklädd en kort rock af
blågrått ylletyg med en rad gula,
fasonerade metallknappar, byxor af blått ylletyg,
blå bomullsstrumpor och långa snörskor,
hvit skjorta och om halsen en blå duk med
stora gula prickar och gulblå bård, med en
smal röd rand i midten. Ett stycke från
liket flöt på vattnet en svart och hvit
stråhatt. Vid med de båda männen hållet
förhör i polisen berättade den ene att han i
går på morgonen vid 8-tiden sett ett okändt
fruntimmer gå österut på fördämningslinien
med två barn i sällskap, af hvilka det ena
var en gosse med stråhatt, liknande den
funna. Något tecken till yttre våld finnes
emellertid icke å den döda kroppen.

Vår detektiva polis har emellertid allt
sedan fyndet hittades varit i verksamhet
för att bringa ljus i denna sak, och den
upplysning som redan erhållits belyser
tyvärr en tafla, hvars vemodiga innehåll
måste ingifva en hvar fasa och medlidande.

Det har nämligen konstaterats att den
lille döde gossen, som blott var tre år
gammal, var son till hamnarbetaren Karl
Vilhelm Gustafsson, en 30 års man, och hans
hustru, som var omkring 24 år gammal.
Gustafsson hade med sin hustru ännu en
son, ett år och tio månader gammal. I den
torftiga bostaden sväfvade dock ej fridens
och förnöjsamhetens genier kring vid
barnalekar och glada skratt, missämja och träta
läto allt för ofta höra sig. Senast i går
morse hade en sådan där huslig scen egt
rum, efter hvilken hustrun hade aflägsnat
sig, medtagande sina båda barn, samt hade
vid bortgåendet förklarat för ett par
grannar, att de icke skulle få se henne mer.
När härtill kommer hvad vi ofvan nämt
att man sett en kvinna med två barn
gående utåt fördämningslinien, att fadren
igenkänt sin döde sons lik och måst
tillstå, att hans maka ej i går återvändt,
är det tydligt, att den bedröfvade makan
och modren dränkt både sig själf och
barnen.

Den höga sjön i dag utmed stranden
samt det upprörda, grumliga vattnet har
hittills hindrat försöken att finna liken efter
modren och det andra barnet.

Försök till smuggleri. Vid
ångaren Torneås, kapten J. Tornberg, ankomst
till Stockholm i söndags på eftermiddagen togos
af tullbevakningen i beslag 15 lådor
marmelad och 70 paket cikoria. Godset var
synnerligen skickligt gömdt i en så kallad
donkeypanna, som inuti var försedd med tvärslåar
af trä, på hvilka marmeladen och cikorian
voro uppstaplade. Tullbevakningens
misstankar blefvo väckta genom den
synbarligen alldeles färska kittningen af en fog i
pannan. Vid begäran att få se pannan
inuti vägrades detta, hvarför tullbevakningen

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri May 10 17:25:39 2019 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/sundtidn/1888/0254.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free