- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
32

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 3. (577.) 18 januari 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

32

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 3

Å utställningsplatsen skall äfven uppföras en
byggnad för ett barnhem, hvartill medel
anskaffats genom en af damer i Chicago anordnad
basar.

Kock-folkskoleinspektör. För några
år sedan afskedade nuvarande ryske
undervisningsministern grefve Adlerberg sin kock,
hvilken enligt ministerns åsikt ej, som han borde,
följde med kokkonstens utveckling. För att
emellertid ej lämna kocken på bar backe
befallde han sin departementschef att gifva honom
någon underordnad syssla. Denne ville stå väl
hos sin förman och utnämde f. d. kocken till
undervisningsråd, och ministern undertecknade
utnämningen utan att läsa den. Någon tid
därefter träffade grefve Adlerberg sin förre
kock, klädd i en lysande uniform och
fungerande som - folkskoleinspektör i distriktet
Varschau. Kocken-folkskoleinspektören har nu
för kort tid sedan aflidit.

Fria ord.

Upp, västmanländingar!

Såsom synes af Svensk Läraretidning n:r l
för detta är, är Västmanlands län stadt i en
beklaglig tillbakagång i hvad gäller intresse för
Sveriges allmänna folkskollärareförening.

Orsaken? Ja, om man ej precis vill skylla
på den svenska trögheten eller liknöjdheten,
så kan man dock säga, att särskildt i en stad
i Västmanland lärarne sakna kåranda, De synas
nämligen aldrig på mötena. Jo, den äldste af
dem, som dessutom har många andra uppdrag,
har verkligen visat sig men ingen af de andra.

Landsbygdens lärare visa större sympatier,
större nitälskan för allmänna föreningen än
städernas lärare inom landskapet. Och säkert
är, att vore icke anslutningen till kretsarna
inom S. A. F. i Västmanland större på
landsbygden än i landskapets städer - så hade
föreningarna här för längesedan själfdött, sorgligt
att säga.

Därför, stadskamrater, låten enskildheter och
partiintressen falla och visen Eder litet flitigare
på kretsarnas möten, hvilka därigenom skulle
kunna göras betydligt mera lärorika. Hvarför
skall just Västmanland inom S. A. F. gå
tillbaka - detta på grund af städernas lärare?

Kommen alltså mangrant till våra möten i
sommar, att vi må rycka upp oss riktigt!

Gammal skolvän.

Våra

vänner

ombedjas att godhetsfullt verka för, att
Svensk Läraretidning varder känd bland allt
flera lärare, lärarinnor, organister,
skolrådsmedlemmar och skolvänner.

Pensionsbref,

utfärdade under december månad
1892.

Folkskollärarnes pensionsinrättning.

1.583. J. Ivarsson, Laholms landsförs:g

525 kr., fr. l jan. 1893.

1.584. N. O:son Engström, Gudmuntorp, Mim.

525 kr., fr. l jan. 1893.

1.585. F. A. Vickell, Näshult, Jönk.

525 kr., fr. l jan. 1893.

1.586. O. Hedström, Hedesunda, Gflb.

525 kr., fr. l jan. 1893.

1.587. K. Julin, Töcksmark, Vrml.

525 kr., fr. l jan. 1893.

1.588. P. Lindblad, Flakeberg, Skbg.

525 kr., fr. l jan. 1893.

1.589. P. G. Hjelte, Skedevi, Östg.

525 kr., fr. l jan. 1893.

1.590. A. M. Söderqmst, S. Vi, Kalm.

478 kr., fr. l jan. 1893.

1.591. J. Lundin, Karlskoga, Öreb.

478 kr., fr. l jan. 1893.

Folkskollärarnes änke- och pupillkassa.

516. A. Vennerholms ä. o. 6 b., Fägred, Skbg.

210 kr., fr. l nov. 1892.

517. J. E. Ericssons änka, Sundborn, Kpbg.

120 kr., fr. l nov. 1892.

518. A, Rosendahls dotter Maria, Blentarp, Mim.

70 kr., fr. l nov. 1892.

519. G. V. Lychmans ä. o. l b., Sala landsförs:g.

210 kr., fr. l juli 1892.

520. /. Pehrssons änka, Billeberga, Mim.

80 kr., fr. l mars 1892.

Breflåda.

(Meddelanden och förfrågningar i bref och å brefkort,

som icke äro undertecknade ined afsändarens narnn och

adress,, lämnas utan afseende.)

A. L. Ni har utan tvifvel rätt däruti, att
en regelbundet utkommande barntidning,
redigerad i Jultomtens anda, är af behofvet
påkallad i vårt land. Om en dylik tidning skulle
röna den uppmuntran, att företaget kunde »bära
sig» - såsom Ni förmodar - är däremot högst
tvifvelaktigt. Då Ni får veta, att ensamt text
och illustrationer till ett enda sådant nummer
som senaste Jultomten betinga en kostnad af
1,495 kr., kan Ni lätt uträkna, huru vanskligt
det vore att gifva ut t. ex. 26 dylika nummer
om året. Vi mottogo redan till julen 1891
uppmaningar från skilda håll att sätta oss i
spetsen för utgifvandet af en ständig
barntidning i Jultomtens anda, men sade då bestämdt
nej. Sedan vi nu såväl skriftligt som muntligt
erfarit, att behofvet af en dylik tidning anses
fortfarande vara lika stort, lofva vi att
åtminstone tänka på saken.

-t, C. P.,-m. fl. Tack för uttalandena om
Jultomten! Se i öfrigt ofvanstående svar!

Mycket tacksam prenumerant. 1) Nej, ej
rättighet men skyldighet. 2) Ja, vid
landsförsamlingar. 3) Om kyrkostämman lämnar sitt
medgifvande, kan nog ingen hindra denna
anordning.

Fyraårig prenumerant, 1) Stadgan
bestämmer endast:, »nödigt bränsle». 2) Nej.

-/i. 1) Är Ni ordinarie lärare, så är Ni ock
utan vidare delaktig i pensionsinrättningen
efter minst ’700 kr., och om tillsättningen skett
efter 1876 års början, måste Ni äfven vara
delaktig i änke- och pupillkassan efter samma
belopp. 2) Pensionen efter 700 kr. blir 140
kr. för änka och 210 kr. för änka med barn.

Lärare. Se § 62 folkskolestadgan!

»Johnsson.» De nya bestämmelserna i ämnet
finnas i denna tidning n:r 37 år 1892. Säkrast
om hela skoldistriktet begär delning; eljes får
köpingen göra det, hvarvid ärendet af k. m:t
remitteras till församlingen.

K. H. E-n. 1) Enligt gifvet prejudikat
fordras för sökande af klockare-tjänst ej ens
betyg i säng, ännu mindre musikbetyg. 2) Jo,
kompetensfordringarna för klockare äro angifna
i kyrkolagen; de inskränka sig för öfrigt till att
»vara boklärd och kunna sjunga och skrifva,
så att han däruti kan undervisa församlingens
ungdom», samt att hafva betyg om färdighet
i vaccination och åderlåtning. För sökande af
kyrkosångarebefattning fordras däremot
kyrko-sångarebetyg, utfärdadt af musikkonservatorium
eller af domkyrkorganist. 3) och 4) Beror på,
om domkapitlet i det ifrågavarande stiftet
förordnat någon censor (hvilket ej är obligatoriskt).

Anton. Om artikeln på något sätt berört
trädgårdsskötseln i folkskolan, skulle vi intagit
den, men nu ligger den alldeles utanför denna
tidnings område.

Minneslista.

Jan. Skolrådets ordförande skall under denna
månad (»vid början af hvarje år»)
upprätta förteckning öfver distriktets
skolpliktiga barn. (F. S. § -36.)

25. Södertörns lärareförenings möte i
Södertälje.

28. Stockholms folkskollärareförenings möte
i Stockholm.

Familjenotiser.

Förlofvade.

Folkskolläraren Klas Danielsson och Anna
Johansson, Näshult.

Skolläraren Gust. Bergström, Fagersta, och
Anna Eriksson, Bälinge.

Krister Hagström och Terese Eriksson, Säfve,
7 jan.

Födde.

Anna och A. F. Sjögrens son, Kalmar,
10 jan.

Augusta och Herman S. Larssons son,
Trollhättans skola, 9 jan.

Edla och Aug. V. Hedströms dotter,
Västerljungs kyrkskola, 12 jan.

Hilda och Lars Lunells son, Gagnef, 14 jan.

Döde.

F. klockaren, organisten och skolläraren i
Lännäs Klas Fredrik Lundquist, 7 jan., 72 år.

Folkskolläraren Axel Bremer, Sörgöl, 12 jan.,
29 år.

Lediga tjänster.

Vid kyrkan.

Masthuggsförsamlingen, Gtbg, org.-tj.,60
d. fr. 13 jan., 1. 1/200 kr., adr. Göteborg.

Förenade.

Näshult, Jönk., skoll- (flytt.), kl- o. org.-tj.,
före 20 mars, skoll.-l. enl. L, kl.- o. org.-l. 200
kr., adr. Näshult. (Se annonsen!)

Istorp, Älfsb., skoll.- (flytt.), kl.- o. org.-tj.,
60 d. fr. 13 jan., skoll.-l. enl. L, kl.- o. org.-l.
285 kr., adr. Horred.

Grolanda, Skbg, skoll.-, kl.-, org.- o.
kant.-tj., 60 d. fr. 16 jan., 1. enl. 1., adr. Grolanda.

Vid folkskolan.

Dunker, Björndammen, Södm., lärarinna,
60 d. fr. 10 jan., 1. 600 kr. m. m., adr.
Ekens-holm.

Biskopskulla, Upps., framd. fören. m. kl.-,

0. org.-tj., 60 d. fr. 13 jan., skoll.-l. 700 kr.
m. m., kl.- o. org.-l. 330 kr., adr. Långtora.
(Se annonsen!)

Gudmundrå, Stjärte, Vnrl., före 15 mars,

1. 700 kr. m. m., adr. Frånö. (Se annonsen!)
Älfdalen, Kpbg, två tj., 60 d. fr. 13 jan.,

1. enl. L, adr. Älfdalen. (Se annonsen!)

Östervåla, Stärte, Vstm., lärare, 60 d. fr.
14 jan., 1. enl. L, adr. Östervåla. (Se
annonsen !)

Hanebo, Västerberg, Gflb,, ledigkungörandet
i förra numret återkalladt. (Se annonsen!)

Vikariat m. m.

Hjälmseryd, Jönk., flytt., fore 15 febr., adr.
Stockaryd. (Se annonsen !)

Hanebo, Gflb., genast, adr. Kilafors. (Se
annonsen!)

Näsum, Axeltorp, Krist., före 21 jan., adr.
Näsum. (Se annonsen !)

Näshult, Jönk., flytt., före 28 jan., adr.
Näshult. (Se annonsen!)

Björnlunda, Södm., e. o. lärarinnetj., före
4 febr., adr. Björnlunda. (Se annonsen!)

Floda, Löfsjön, Kpbg, före 20 jan., adr.
Holsåker. (Se annonsen!)

Färnebo, före 5 febr., adr. Filipstad. (Se
annonsen!)

Bälinge, genast, adr. Uppsala. (Se
annonsen !)

Brunskog, Takene, Vrml., genast, adr.
Brunsberg. (Se annonsen !)"

Ramsberg, Morskoga, Öreb., genast, adr.
Forshammar. (Se annonsen!)

Skedevi, Eksjö, Östg., genast. (Se annonsen!)

Kolleberga, Kron., genast, adr. Orrefors.
(Se annonsen!)

Lerbäck, Mariedam, Öreb., bitr. läraretj.,
före 10 febr., adr. Lerbäck. (Se annonsen!)

Vid mindre skola.

Väster-Färnebo, Häggebäcken, Vstm.,
lärarinna, före l febr., adr. Väster-Färnebo. (Se
annonsen!)

Ljusdal, Gflb., tre tj., genast, adr. Ljusdal.
(Se annonsen!)

Gryt, Fredriksnäs, Östg., lärarinna, före 5
febr., adr. Gryt. (Se annonsen!)

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0036.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free