- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
208

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 17. (591.) 26 april 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

208

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 17

Den nuvarande oredan på detta område
kommer alltså att fortfara. Såsom vi flera
gånger framhållit kunna emellertid
bestämmelserna aldrig tolkas därhän, att
kyrko-värd äfven är vald till skolrådsledamot
för lifstiden - en tolkning, som dock på flera
håll gjort sig gällande.

Undervisning åt beväringsmän.

Utan diskussion har första kammaren
godkänt sitt tillfälliga utskotts utlåtande,
hvari afstyrktes bifall till andra
kammarens beslut rörande undervisning i
rätt-och välskrifning samt räkning åt
beväringsmän. Frågan har därmed förfallit.

Läsebok för folkskolan.

Dechargebetänkandet föredrogs i andra
kammaren sistlidne onsdag. Den i förra
numret återgifna reservationen bragtes
därvid icke på tal.

En folkskolestadga för de
större städerna.

Hr E. Hammarlunds motion i detta
ämne är af lagutskottet afstyrkt. Utskottet
menar, att det blir hvarje stads ensak att
skaffa sig en dylik stadga, om så anses
behöfligt.

Latinskrifningen.

Första kammarens andra tillfälliga
utskott har i fråga om latinskrifningen så
till vida biträdt andra kammarens beslut,
att en framställning till k. m:t tillstyrkes
med anhållan, att det skriftliga
öfversätt-ningsprofvet från svenska till latin i
mogenhetsexamen måtte afskaffas.

Viljans uppfostran.

I en finsk tidning skrifver Zach.
Topelius - på tal om återupplifvande! af
den s. k. »Majföreningen», en förening
af barn och ungdom till småfåglarnas
skydd - bl. a. följande:

Just därför att barnets håg fladdrar från
intryck till intryck, är det af så stor vikt
att koncentrera dess vilja på frivilliga löften.
Hvartill gagna förmaningar och föresatser,
som i nästa ögonblick äro glömda? Löftet
är något annat, det är en samvetsfråga,
det binder. Hycklare och lättsinniga
löftes-brytare kunna ju finnas, men de
kontrolleras -beständigt af sina kamrater. Det var
rörande att se, huru samvetsgrant många
af dessa små togo sina afgifna löften. Ofta
kommo barn med en fråga, om det eller
det var tillåtet; andra kommo gråtande af
blygsel öfver, att en kamrat hade brutit
sitt löfte. Och alla, som tvekade eller
vacklade, fingo rådet att hellre frivilligt
afgå. Det var början till en stor och
välgörande väckelse inom barnvärlden, men
beklagligen fick den ej ett varaktigt stöd
af de äldres medverkan.

När man ser bland de fullvuxna i vår
tid så mycken slapphet i viljan, så
elastiska samveten, så mycket vacklande mellan
rätt och orätt, med ett ord så många
karaktärer utan fast botten - eller rättare
så få verkliga karaktärer -, då måste

man ju fråga sig, om ej felet närmast
ligger i viljans försummade uppfostran
under växande år. Hvad gör hemmet, hvad
gör skolan, hvad gör litteraturen - jag
hade så när sagt: hvad gör kyrkan -
för att uppfostra starka viljor i sedlig
riktning emot bestämda mål? Teorier,
förmaningar, läxor - därpå är ingen brist!
Men hvar är tillämpningen? Och utan
tillämpningen i bestämda konkreta fall är
sederegeln ett ord i vinden. Gif barnen
en tillämpning af det rätta; då skola de
förstå det, och då skola de minnas det!
Som man ser, växer denna i sig själf
obetydliga djurskyddsfråga om barn och
småfåglar genom sina konsekvenser ut
till en stor uppfostringsfråga. Betrakta
henne ytligt, såsom hon blifvit betraktad,
och hon skall saklöst kunna försvinna
bland mängden af andra välmenta försök
att roa och sysselsätta de kära barnen.
Tag vara på grundtanken, och denna fråga
kommer utan allt tvifvel att få en framtid.
Formerna kunna växla, men ett består:
utan fasta viljor vackla folken som
gungande vass, och dessa fasta viljor måste
vilja det rätta.

Möten mellan skolråd

och lärarepersonal.

(Meddelanden till Svensk Läraretidning.)

Anderslöf, Mim.: Frågan om skolväsendets
ordnande inom församlingen var mötets
hufvud-fråga. Inspektören hade inkommit med en
promemoria, däri han, dels på grund af läget
och dels på grund af utrymmet, underkänt flera
af de använda lokalerna. Mötet beslöt i
anledning däraf för sin del, att två större
skolhus skulle byggas och flera småskolor inrättas.
Förslag i denna riktning kommer att
framläggas för majstämman. Lärarne åtogo sigoatt
inkomma med förslagsritningar till de
ifrågasatta skolhusbyggnaderna. Förslag till nytt
reglemente skall utarbetas af två lärare och
två skolrådsledamöter. Lärarnes önskan att
få använda fyra läslördagar till gemensamma
besök hos hvarandra i syfte att åhöra
undervisningen och diskutera skolangelägenheter blef
beviljad.

Granby, Mim.: Vid möte den 21 d:’s uttalades
önskvärdheten däraf att flera småskolor
inrättades. Ordföranden skulle för ändamålet inhämta
föräldrarnas önskningar i de respektiva
skol-rotarna. Slutligen diskuterades ett förslag om
5 timmars daglig lästid 6 dagar i veckan i
stället för nuvarande 6 timmar under 5 dagar
och 3 timmar under lördagar.

Herslöf, Mim.: Förslag till nytt reglemente
skall upprättas af församlingens båda
skollärare jämte vice ordföranden i skolrådet. Den
behöfliga Undervisningsmaterielen skall inköpas
efter förslag, som årligen skall af
lärareperso-nalen ingifvas. Väckt förslag om anskaffande
af en skolflagga hänsköts tid kyrkostämman.

Litteratur.

Nytt i bokhandeln.

Väggtaflor för linearritning, utgifna af
Hjalmar Berg. 15 planscher med handledning för
läraren. Sthm, Frans Svanström & C’.o.
Uppfodrade på papp 6 kr. 25 öre.

Svenska turistföreningens årsskrift för 1893.
Sthm, Vahlström & Vidstrand. H kr.

Den gyldene. Hyskan eller berättelsen om
Ephraim Benezet från Kansas af Ignatius
Do-nelly. Sthm, Looström & G: o. 3 kr.

En hvar sin egen lagkarl af Sven
Lindskog. 2:a haft. 25 öre.

Fahlcrantz $ K:is förlagskatalog för april
1893. Utdelas gratis.

.Bibelsamtal med ungdom eller Den heliga
skrift i enkelhet framställd för smått folk af
pastor J. L. Sooy. Haft. 3. 50 öre.

Svenska psalm- och evangelieboken jämte de
af J. G. F. Haeffner utgifna koralerna. Haft.
13-15 ä 30 öre.

Underbara resor, berättade af Jules Verne.
Haft. 18-20 ä 25 öre.

Dödsfall.

A. M. Svensson f. F.
folkskolläraren, klockaren och organisten i Lönneberga
Anders Magnus Svensson skattade åt
förgängelsen den 20 dennes. Han var född
i Hults socken af Jönköpings län 1822.
Fadern var hemmansägare. Med ganska
höga betyg aflade han folkskollärareexamen
i Kalmar 1846. Han var således en af
de gamle, som varit med från början.
Han var så godt som Lönneberga
församlings första examinerade lärare och fick
börja sin sådd i en allt annat än beredd
jordmån. Med 150 riksdalers lön blef
han år 1848 ordinarie lärare i Lönneberga
efter att en kort tid förut hafva som
folkskollärare, organist och klockare vikarierat
i Edshults församling. Ar 1859 blef han
organist, klockare och kantor inom
Lönneberga församling. Till år 1878 arbetade
han med god hälsa och goda krafter
oförtrutet för de ungas uppfostran som
socknens ende lärare. Nämda år erhöll han
afsked från lärarebefattningen med pension.
Därefter skötte han de öfriga tjänsterna
tills för ett par år sedan, då han för
sjuklighet nödgades skaffa vikarie.

Liksom flertalet af vårt lands
folkskollärare led S. af bröstsjukdom, som
tillsammans med andra tillstötande plågor nu
vid 71 års ålder lade den gamle »kantorn»
i grafven. Af såväl gammal som ung var
han aktad och afhållen, fastän man om
honom kan säga, att han hörde till »de
stilla i landet». Sympatisk, umgängesam
och språksam som han var hörde man
med nöje hans skildringar om
folkundervisningen från forna dagar. Han sörjes
närmast af efterlefvande maka och och tre
vuxna döttrar samt flera anförvanter. Hvile
nu den gamle läraren i frid!

J. P. Johanzon f. Den 8 dennes
afled i sitt hem förre skolläraren, organisten
och klockaren i Husby-Sjutolft af Uppsala
län /. P. Johanzon i en ålder af 68 år.
Den aflidne var född i Husby-Sjutolft 1825
utexaminerades från Uppsala seminarium
1845 och tillträdde två år därefter de
förenade tjänsterna i Husby-Sjutolft, hvilka
han innehade till 1872. Han var under
sin hälsas dagar en mycket anlitad
kommunalman.

Breflåda.

(Meddelanden och förfrågningar i bref och å bref k ort,

som icke äro undertecknade med afsäudarens namn och

adress, lämnas utan afseende.)

Inexperienced teacher. 1) Intet bestämdt
stadgande; 14 dagar ä l månad anses vara
nog. 2) Af Sjöberg & Klint. 3) Icke oss
veterligt. Se för öfrigt >Anvisningen» på sista
sidan!

45 år. Om platserna annonserats såsom
»förenade», är innehafvaren skyldig frånträda
dem alla på en gång.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0212.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free