- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
455

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 37. (611.) 13 september 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r
37
SVENSK LÄR

455

där några fosterländska sånger afsjöngos.
Enstämmig sång med ledning af Svensk
Läraretidnings sångbok. öfvades för öfrigt
flitigt och till stor fröjd för
mötesdeltagarne.

Nästa möte skall hållas i Oskarshamn
under första hälften af september månad
1895. Till bestyrelse för detta möte
valdes komminister Lindblom, skollärarne E.
A. Rydmark och J. Kjellström samt
lärarinnorna Matilda Jonsson och Emma Crabbe.

Möten mellan skolråd

och lärarepersonal.

(Meddelanden till Svensk Läraretidning.)

Linköping; Vid sammanträde den 21 augusti
förekom följande: l)^lärarekåren skulle.till
skolrådet inkomma med förslag till läroböcker i
geografi och naturkunnighet; 2) frågan om
antagande af en gemensam välskrifningsmetod
diskuterades; 3) framställdes såsom ett
önskningsmål, att hushållslära o. d. skulle
förekomma i fortsättningsskolan för flickor, och
lämnades åt lärarinnorna att härmed förfara
på bästa sätt; 4) väcktes fråga om anordnande
af s. k. föräldramöten och lämnades åt lärarne
och lärarinnorna frihet att efter samråd med
skolornas inspektör anordna mindre sådana
möten i och för sina resp. klasser; 5) väcktes
förslag om inrättande af en tredje
småskoleklass (öfvergångsstadium till folkskolan) för
mindre begåfvade barn, och skulle skolrådet
taga denna fråga i närmare ompröfning; 6)
föreslogs, att undervisning i kvinnlig slöjd
(stickning) skulle införas två timmar i veckan
uti småskolans andra klass, och skulle
skolrådet närmare pröfva detta förslag.

Barnens sång
vid jubelfesten i Uppsala.

Första dagens festligheter vid förra
veckans jubileum i Uppsala afslötos med en
vespergudstjänst i domkyrkan. Aftonens
mest tilltalande nummer var nedanstående
af kontraktsprosten E. Kihlberg i
Söderhamn författade verser, hvilka utfördes af
<m barnkör, dold bakom altaret. (Melodi
till sången återfinnes under n:r 42 i Svensk
Läraretidnings sångbok, hvadan tillfälle är
beredt våra prenumeranter att inöfva den
med sina skolbarn.)

Vida kring jorden

mörk var natten vörden:

Herrens ord förborgadt var.

Skatten är funnen,

natten är svunnen

och solen lyser åter klar.

Människofunder,

falska tröstegrunder

veko för Guds sannings ljus.

Ordet blef brukadt,

bordet blef dukadt,

som bjuder nåd i Herrens hus.

Gamla och unga

på sitt språk få sjunga,

höra, läsa nådens ord,

så blef bevisadt,

så blef beprisadt,

hur syndarn blir rättfärdiggjord.

O må vi lofva

Herren för hans gåfva:

öppnad bibel, öppen famn!

Alla vi arma,

kalla bli varma,

om dit vi fly i Jesu namn.

Litteratur.

Nytt i bokhandeln.

Nerke, västra Västmanland och Karlskoga
bergslag jämte allmän öfversikt af jordytan af
K. O. Sjölander. (Svenska
landskapsbeskrif-ningar för folkskolan n:r 6.) Sthm, P. A.
Norstedt & söner. 35 öre.

En samling förebilder för teckning å
krit-tafla, utgifven af Alfred Sjöström. Sthm 1893.
2 kr.

Fredsrörelsen. En framställning af de
moderna Sträfvandena att ersätta krig med
skiljedom af Anna B. Vicksell. (Studentföreningen
Verdandis småskrift 49.) Sthm, Alb. Bonniers
förlag. 20 öre.

Dödsfall.

A. A. Rosvall f. Åter har en trogen
arbetare kallats till den eviga hvilan. Den
23 sistl. augusti afled läraren vid den med
Uppsala folkskollärareseminarium förenade
öfningsskolan Anders Adolf Rosvall i en
ålder af endast 37 år. R. var född i Orsa
af fattiga föräldrar. Tjänade först som
dräng, men kallades 1879 af pastor
Nyberg i Söderbärke till småskollärare, ehuru
häri icke aflagt någon examen. Efter
någon tid sökte och erhöll han inträde vid
ofvannämda seminarium. Därifrån
utexaminerades han 1886 och anställdes samma
år som lärare vid Hemmet för värnlösa
gossar i Uppsala. År 1888 kallades han
till lärare vid seminariets öfningsskola och
arbetade där troget till sin död. Under
vårterminen detta år låg han sjuk flera
veckor, hvarefter han än en gång
stapp-| lade till sitt arbete. Dock förmådde han
| intet uträtta, emedan sjukdomen,
strup-j lungsot, förtog honom målföret. Hans hälsa
försämrades allt mer, tills dödsängeln kom
och bjöd honom hvila från hans sträfsamma

R. har gjort sig känd som utgifvare af
en skrifmetodik. Gift sedan 1879
efterlämnar den aflidne änka och tre barn i
mycket bekymmersamma omständigheter.

Du trofast var intill dödens dag;
nu, gode tjänare, lönen tag.

J. M.

549. S. V. Gjerlings änka, Lerbäck, Öreb.
140 kr., fr. l aug. 1893.

Pensionsbref,

utfärdade under augusti månad.

Folkskollärarnes pensionsinrättning.

1.621. F. Lindqvist, Västerlösa, Östg.

525 kr., fr. l juli 1893.

1.622. C. /. Urell, Folkärna, Kpbg.
i 525 kr., fr. l juli 1893.

| 1,623. J. Carlsson, Lenhofda, Kron.

j 525 kr., fr. l sept. 1893.

l 1,624 /. Larsson, HammarlÖf, Mim.

j 525 kr., fr. l jan. 1894

j 1,625. P. Truedsson Norin, Kiaby, Krist.

j 525 kr., fr. l jan. 1894.

Folkskollärarnes änke- och pupillkassa.

543. A. Erikssons änka o. 2 b., Skanör, Mim.

210 kr., fr. l juli 1893.

544. G. Lindbloms änka, Kettilstad, Östg.

120 kr., fr. l juli 1893.

545. A. Vållgrens änka, Herrberga, Östg.

120 kr., fr. l juli 1893.

546. E. Lindgrens änka, Gällersta, Öreb.

140 kr., fr. l aug. 1893.

547. /. M. Gustafssons änka o. 5 b., Asa, Kron.

180 kr., fr. l aug. 1893.

548. B. M. Börjessons dotter Hildur Maria,

Fjärås, Hall. 70 kr., fr. l aug. 1893.

Understödsbref,

utfärdade under augusti månad

från

Småskollärarnes
ålderdomsunderstödsanstalt.

25. Kerstin Sjögren, Gäfle.

100 kr., fr. l septo 1893.

26. Ada M. Sandgren, Åsled, Skbg.

70 kr., fr. l jan. 1893.

27. Gustafva Magnusson, Fägred, Skbg.

140 kr., fr. l jan. 1893. Ig

28. Viktoria V. Körling, Odensala, Sthm.

70 kr., fr. l juli 1893.

29. Anna Olsson, Arvika landsf., Vrml.

110 kr., fr. l januari 1893.

30. Anna M. Sebenius, Arvika köping, Vrml.

140 kr., fr. l juli 1893.

31. Brita Norin, Fläckebo, Vstm.

110 kr., fr. l jan. 1893.

Breflåda.

(Meddelanden och förfrågningar i bref och å brefkort,

som icke äro undertecknade med afsäudarens namn och

adress, lämnas utan afseende.)

Attis. Något bestämdt stadgande härom
finnes ej. Öfverenskommelse borde träffats före
platsens tillträde.

Skolrådsordförande. Prejudikatet gällde
Blekinge. Hvad som där menas med »kortfamn»
är oss obekant.

And. 1) Hans förmyndare. 2) Skolrådet
har då ingen annan utväg än den i § 32
folkskolestadgan angifna.

Lars. Ombesörjes af denna tidnings
expedition. Pris 60 öre.

C. 1) Dito. 2) Tvistigt.

A. P. Någon förordning i ämnet kan icke
väntas blifva utfärdad förrän allra tidigast nästa
år. Riksdagen har icke beviljat anslag, blott
begärt ärendets utredning.

Pollux. Nej. Se § 12 folkskolestadgan!

m + n. 1) Två gånger. 2) Nej. 3) Ej gärna
någon risk.

A. H. Ifall Ni erhållit tjänstledighet på grund
af läkareintyg, kan skolrådet ej ålägga Eder
inträda i tjänstgöring före ledighetens utgång.

/. K-n. Om vikaries aflöning bör
Öfverenskommelse träffas före platsens tillträde.
Någon minimilön för vikarie finnes ej fastställd,
men om statsbidrag skall få åtnjutas, måste
till tjänsternas innehafvare under året
utbetalas lönebelopp, som sammanlagdt uppgå till
minst 1J gånger det uppburna statsbidraget.

- n. 1) Nej. 2) För pedagogiska o. d.
artiklar. 3) Efter deras inre värde - ej efter
längden. 4) Vid årets slut.

Ooiss. (H.) Högre statsbidrag än 466§ kr.
lämnas icke under några förhållanden för
folkskolläraretjänst. Om församlingen höjer den
kontanta lönen till 800 kr., kan
delaktighetsbeloppet i pensionsinrättningen äfven blifva
höjdt till samma belopp, därest församlingen
därom gör anmälan.

Minneslista.

Sept.

14 Romeletraktens kretsförenings möte i Ve-

beröd.
16. Bollnäs Arbråkretsens möte i Koldemo.

- Ystadstraktens skolförenings möte i Stora

Herrestad.

- Nyköpingskretsens möte i Oxelösund.

19. Haninge-Dalarö lokalskolförenings möte å

Galon.
23. Sydvästra Nerkes kretsförenings möte i

Hasselfors.

Lediga tjänster,

Förenade.

Lönneberga, Kalm., kl.- o. org.-tj., framd.
fören. m skoll.-tj., fore 6 okt., kl.- o. org.-l.
210 kr., adr. Lönneberga,

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0459.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free