- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
517

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 42. (616.) 18 oktober 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

N:r 42

SVENSK LÄRARETIDNING

517

34. Frans G. Edoall, Gryt, Östg.

70 kr., fr. l jan. 1893.

35. Johan G. Juthe, Gärdsrum, Kalm.

.100 kr., fr. l Jan. 1893.

36. Anders Mörk, Ölmstad, Jönk.

140 kr., fr. l juli 1893.

37. Amalia K. Niklasson, Uddevalla.

70 kr., fr. l juli 1893.

38. Sofia A. Lenström, Simtuna, Vstm.

70 kr., fr. l jan. 1893.

39. Emilie Ch. Fischer, Siljansnäs, Kpbg.

120 kr., fr. l jan. 1893.

40. Johan P. Andersson, Lönneberga, Kalm.

150 kr., fr. l aug. 1893.

Breflåda.

(Meddelanden och förfrågningar i bref och å brefkort,

som icke äro undertecknade med afsäudarens namn och

adress, lämnas utan afseende.)

Prenumerant. B. 1) Först till tjänsteårets
slut och sedan ett nådar. 2) Nej. 3) Ja. 4)
Genom att skrifva till kassans direktion.

Oviss. Ja, för tiden efter den dag, läraren
uppnått fem tjänsteår, erhålles statsbidrag efter
700 kr.

G ... 1) Intet prejudikat. 2) Ja. Hvad
menar Ni med att förslaget men icke valet
vunnit laga kraft? Vid förenade skollärare-,
organist- och klockarebefattningar vinna förslag
och val laga kraft på en gång. 3) Ja; dito.

Patrik. 1) Tvistigt. 2) Ja, om kyrkorådet
fordrar detta.

St-r. 1) Nej, icke i ett fall sådant som
detta. 2) Ja.

Augustinus. 1) och 3) Anmäl förhållandet
till domkapitlet! 2) Jo. 4) Förordningen
angående klockarnes lönereglering är af den 2
nov. 1883.

Fionn. 1) Olika meningar råda härom. 2)
Intet stadgande. 3) Kyrkorådet torde äga denna
rätt.

Edvard. Till ordföranden i »Nordiska
lärarnes helnykterhetsförening», folkskolläraren L.
G. Broomé, adr. Bårslöf.

F. De 16 ledamöterna i högsta domstolen
finnas uppräknade i statskalendern. (Frågan
ligger alldeles utanför denna tidnings område,
så mycket hellre som folkskolemål icke alls
höra under högsta domstolens ompröfning.)

Servus. 1) Naturligtvis icke. För den
nionde månaden skall Ni hafva i lag stadgad
öfverläsningsersättning (J af minimilönen). 2)
Obekant.

Kalle P. 1) Närmare bestämmelse härom
finnes ej. 2) Skolrådet kan väl besluta, att
skolbarnen skola elda och städa skollokalen,
men om föräldrarna ej godvilligt släppa sina
barn till detta arbete, har beslutet ingen
praktisk betydelse. Ingen kan nämligen tvinga
föräldrarna att i dylikt syfte skicka sina barn
till skolan. Folkskolestadgan säger
uttryckligen, att »skolrådet bör draga försorg därom,
att de till skolorna upplåtna rum underhållas,
uppvärmas och hållas rena».

A. E-m. Statsbidrag erhålles ej för
öfverläsningstiden.

O. S. H. Beror på, under hvilka
förhållanden åkern kommit att tillhöra skolan.

A-o-s. Ja.

Spörjande. Lär nog ej föranleda till valets
upphäfvande.

F. V-n. Så snart genom posten ingår
anmälan om felande exemplar, utlämnas de
genast från oss.

Minneslista.

Okt. Vid kyrkostämma i denna månad
bestämmes nästa års utgifts- och
inkomststat för skolväsendet. (K. F. §§ 9 och 36.)

21. Linköpings folkskollärareförenings möte i
Linköping.

- Kongsbacka skolförenings möte i Kongs-

backa.

- Mönsteråskretsens lärareförenings möte i

Mönsterås

- Stockholms folkskollärareförenings möte

i Stockholm.

Familjenotiser.

Förlofvade,

Olof Åsbrink, Öfvergran, och Augusta
Stenman, Stockholm.

Födde.

Josefina och E, Sandbloms dotter, Mjöbäcks
folkskola, 11 okt.

Död.

Folkskollärarinnan Anna Maria J. Gulin,
Gunnilbo, 6 okt., 35J år.

Lediga tjänster.

Förenade.

Härlöf, kl.- o. org.-tj., 60 d. fr. 12 okt., 1.
175 kr., adr. Växjö.

Vid folkskolan.

S:t Nikolai, Sthm, en läraretj. med lön
1,400 kr., en Järarinnetj. på 1,100 kr., 60 d.
fr. 10 okt., adr. Stockholm.

S:t Klara, Sthm, en läraretj. på 1,400 kr.,
två lärarinnetj. på 1,100 kr., 60 d. fr. 10 okt.,
adr. Stockholm.

Jakob oeh Johannes, Sthm, en läraretj.
på 1,800 kr., en d:o på 1,400 kr., en
lärarinnetj. på 1,400 kr., fem d:o på 1,100 kr., 60 d.
fr. 10 okt, adr. Stockholm.

Adolf Fredrik, Sthm, två läraretj. på 1,400
kr., en lärarinnetj. på 1,400 kr., nio d:o på
1,100 kr., 60 d. fr. 10 okt, adr. Stockholm.
(Se annonsen i n:r 41!)

Hedvig Eleonora, Sthm, en läraretj. på
1,800 kr., en d:o på 1,400 kr., en lärarinnetj.
på 1,400 kr., tre do på 1,100 kr, 60 d. fr. 10
okt., adr. Stockholm.

Kungsholmen, Sthm, två läraretj. på 1,400
kr., en lärarinnetj. på 1,400 kr., fem d:o på
1,100 kr., 60 d. fr. 10 okt, adr. Stockholm.

Maria Magdalena, Sthm, en läraretj. på
1,800 kr., en d-.o på 1,400 kr., en lärarinnetj.
på 1,400 kr., nio d:o på 1,100 kr., 60 d. fr. 10
okt., adr. Stockholm.

Katarina, Sthm, en läraretj. på 1,800 kr.,
en d:o på 1,400 kr., två lärarinnetj. på 1,400
kr., tio d:o på 1,100 kr., 60 d. fr. 10 okt, adr.
Stockholm.

Haeksta, Upps., framd. fören. m. kl.- o.
org.-tj., före 10 dec., skoll.-l. enl. L, kl.-l. 105
kr. m. m. (Se annonsen i n:r 41!)

Öckerö, Gtbg, flytt., 60 d. fr. 10 okt., 1. enl.
1.., adr. Torslanda. (Se annonsen i n:r 41!)

Ljusnedals bruksförsrg, Jmtl, flytt., 60
d. fr. 10 okt., 1. 700 kr. m. m., adr. Hede.

Stehag, Hassle, Mim., 60 d. fr. 12 okt, 1.
enl. L, adr, Stehag.

Ljusterö, Mjölnarström, Sthm, före 14 dec.,
adr. Ljusterö.

Färnebo, Persberg, förste läraretj., före 15
nov., 1. 1,000 kr. m. m., adr. Persberg. (Se
annonsen !)

Lunda, lärarinna, 60 d. fr. 16 okt, 1. enl.
1., adr. Nyköping.

Vikariat m. m.

Växjö, adr. Växjö. (Se annonsen!)
Käflinge, Krist., genast, adr. Vinslöf. (Se

annonsen!)

Tanum, Gtbg, lärarinna, genast, adr. Tanum.

(Se annonsen!)

Vid mindre skola.

Öster-Löfsta, Hillebola, Upps., före 15 nov.,
adr. Leufsta bruk. (Se annonsen !)

S:t Olof, lärarinna, adr. Sigtuna. (Se
annonsen !)

Vid andra undervisningsanstalter.
Johannesbergs idiotanstalt,
slöjdlärare-tj., före l nov., adr. Mariestad. (Se annonsen!)

Våra vänner

ombedjas att godhetsfullt verka för, att
Svensk Läraretidning varder känd bland allt
flera lärare, lärarinnor, organister,
skolrådsmedlemmar och skofvänner.

ANNONSER.

SAMMANTRÄDEN.

Stockholms
folkskollärareförening sammanträder i
Landtbruksakademiens hörsal, Mäster-Samuelsgatan 43, lördagen
den 21 okt kl. 6,15 e. m.

Vid sammanträdet förekommer:

1. Om lärjungebibliotek.

2. Kyrkomötet och lärarinnornas rättsliga
ställning.

LEDIGA TJÄNSTER.

Vikariat,

Examinerad folkskollärare erhåller vikariat
i genom lärarens död lediga fasta folkskolan
i Näflinge, Kristianstads län, från den l
november detta år och till den l juli 1894.
Betyg jämte uppgift om löneanspråk, utom fritt
vivre, insändas snarast till undertecknad.
Vinslöf den 9 oktober 1893.

H. E. Hallberg, kyrkoherde.
Adr. Vinslöf.

Lärarinneplatsen

vid fasta mindre folkskolan i S:t Olofs socken
sökes hos skolrådet. Adress Sigtuna.

Vid

i Färnebo socken är första lärarebefattningen
ledig. Lön på platsen är för år, utom
husrum, vedbrand och planteringsland, 1,000
kronor, hvari kofodersersättning jnbegripes, mot
skyldighet att undervisa 38 läsveckor.
Ansökningar, ställda till styrelsen för Persbergs
folkskola, åtföljda af vederbörliga betyg, böra före
15 nästa november insändas under adress
Persberg. (G. 23213)

Examinerad lärarinna

erhåller vikariat i folkskola under återstående
lästid af höstterminen samt nästa års
vårtermin, om betyg jämte löneanspråk ofördröjligen
insändas till skolläraren

P. O. Pehrsson, Tanum, Bohuslän.

Med anledning af

inträffadt sjukdomsfall sökes nu genast
vikarie för upprätthållande af undervisningen i en
gossklass i Växjö folkskola Sökande, såväl
manliga som kvinnliga, kunna anmäla sig hos
undertecknad skolrådets ordförande.
Aflönings-villkor 75 kr. pr läsmånad.
Växjö den 16 oktober 1893.

S. A. Hallborg.

Sliiilliririjirittiimi

vid

Johannesbergs idiotanstalt

är till följd af sjukdomsfall ledig att genast
tillträda. Intyg om skicklighet i yrket
äfvensom läkarebetyg böra af kompetente sökande
insändas före l november till
Föreståndarinnan för Johannesbergs idiotanstalt, Mariestad.

Läraretjänsten

vid fasta folkskolan i Båtstorp sökes hos
skolrådet i Hällestad inom 60 dagar efter första
kungörandet häraf i Post- och Inrikes tidningar.
Lön enligt lag.

Hällestad, Östergötlands län, i oktober 1893.

Skolrådet.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0529.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free