- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 12:e årg. 1893 /
574

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 47. (621.) 22 november 1893 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)


Tidlund i Sibbamåla, 2) G. E. Hartman i
Kristvalla, 3) J. M. Olsson i Kalmar.

- Till en folkskolläraretjänst i Falkenberg:
1) Karl Danielsson i Värmskog, 2) G. V. Ahlén
i Bjurkärn, 3) A. H. Lundberg i Halmstad.

- Till en folkskolläraretjänst i Farhult, Mim.:
1) A. B. Dalstein i Viken, 2) S. P. Francke i
Ousby, 3) M. .G. Hedelin i Styrsö. (16 sökande.)

- Till en folkskolläraretjänst i Bettna, Södnv.
1) C. G. Holmgren i Sollentuna, 2) K. P.
Olander i Värmdö, 3) E. G. Eurén i Gunnarskog.

Valde. Till kantor i Maria församling
härstädes: t. f. kantorn G. M. Lindqvist med 1,063
röster. (Organisten G. J. Björling erhöll 834;
röster.)

- Till folkskollärare, klockare och organist
i Hulterstad, Kalm.: B. O. A. Johansson från
Furuby, Kron. (enhälligt; i år utexaminerad
från.Växjö seminarium).

- Till folkskollärare och .organist i
Hökhuf-vud, Sthm: C. E. Vendin i Ösmo med 830
röster, (l Hellen i Morkarla erhöll 788 och G.
Lindeberg i Hållnäs 34 röster.)

- Till folkskollärare i Nottebåck-Granhult,
Kron.: K. R. Karlsson i Traheryd.

- Till folkskollärarinna i Köping: vik.
lärarinnan Anna Sandström.

- Till folkskollärarinna i Ytterby^ Gtbg:
Agnes Vingren i Kungsör.

- Till lärarinna vid Gillberga folkskola,
Vittinge, Vstm.: e. o. lärarinnan därstädes
Hedvig N. Andersson.

- Till föreståndare för Gäfle stads af
söndringsskola för vanartiga gossar: folkskolläraren
F. E. Larsson i Hasslösa. (14 sökande.)

- Till biträdande folkskollärarinna i
Haparanda: Angelika Lsestadius därstädes. (3
sökande.)

- Till vik. folkskollärarinna i Marstrand:
Elin Jönsson i Jönköping.

- Till småskollärare i Malmbäck, Jönk.:
Anders V. Bengtsson i Virestad.

En pension af 50 kr. årligen har k. m:t
tillerkänt förre kateketen i Arjepluogs
församling Bengt Larsson.

- Ett extra, nådar har k. m:t tillagt änkan
efter aflidne klockaren och organisten i
örme-valla Karl Björkman.

- På Svenska akademiens stora ordbok har
för folkskolornas räkning subskriberats af
Öfverselö, Liareds och Västra Förlanda församlingar.

- Bland pristagare vid Chicagoutställningen
märkas Nääs slöjdlärareseminarium, fröken
Hulda Lundin, Tekniska skolan i Stockholm
samt skolläraren J. Henriksson i Mellerud.

- Elevantaleto vid Södermanlands läns
folkhögskola vid Asa utgör detta läsår 51, däraf
13 vid landtmannaskolan. Grebbestads
folkhögskola besökes af 24 elever och den därmed
förenade slöjdskolan af 7.

- En gåfva af 60 kr. har i dagarna
öfverlämnats till Filipstads folkskola. Däraf
afsättas 40 kr. till en grundplåt för ett blifvande
lärjungebibliotek. För det öfriga skall inköpas
lämplig barnlitteratur till den stundande julen.

- Ett nytt skolhus invigdes vid Voxna bruk
den 12 d:s. Huset inrymmer fyra lärosalar,
nämligen folk- och småskola samt särskilda
slöjdsalar för gossar och flickor. Till andra
våningen äro förlagda bostäder för
folkskolläraren och småskollärarinnan.

- Svenska flaggan är anskaffad till
skolhusen i Rydalr Älfsb., Vittsjö, Krist., Väckelsång,
Kron., samt Hosjö kapell, Kpbg. Inom Frödinge
församling, Kalm., är svenska flaggan
anskaffad endast till Nyshults skolhus (gåfva af
läraren).

- De besvär, som anförts öfver Visseltofta
församlings beslut vid kyrkostämma den 9 sistl.
juli i fråga om sammanslagning af
klockaretjänsterna i Visseltofta och Verums
församlingar, hafva lämnats utan afseende af såväl
domkapitlet som af k. m;t.

- En samskola skall från och med början
af nästa års hösttermin upprättas i Hedemora.

Skolan skall ersätta den indragna pedagogien
och omfatta 5 klasser. Stadsfullmäktige hafva
för ändamålet anslagit högst 1,000 kr. årligen
under fem år under villkor att frielever
antagas till ett antal af högst fem, samt att högst
tio elever mottagas mot half afgift.

- En biblioteksförening har bildats inom
Karlskrona folkskollärarekår. Vid möte den 17 d:s
utsågs styrelse för föreningen, hvarvid till
ordförande valdes lektor G. R. Schlyter. Bidrag
till biblioteket har utlofvats af åtskilliga
personer, och lektor Schlyter har till detsamma
skänkt ett af sina arbeten, hvars
bokhandelspris är 100 kr. Biblioteket börjar sin
verksamhet den l instundande december.

- Till förmån för fattiga skolbarns bespisning
hade Linköpings lärarekår den 10 d:s anordnat
en basar. En mängd gåfvor hade influtit och
försäljningen var liflig. Behållningen uppgick
till 552 kr. Biskop G. V. Charleville höll vid
tillfället ett föredrag, hvarjämte sång och
musik utfördes. Genom denna basar komma
ungefär 140 af skolans fattigaste barn att
dagligen under vintern erhålla middagsmåltid.

- En barnfest var den 12 d:s anordnad i
Björksjö folkskola i Hjulsjö. Festen afsåg
firandet af Uppsala möte 1593. Läraren på
stället höll föredrag om nämda möte i förening
med några korta antydningar om
reformationen i Tyskland och Sverige före 1593. Flera
sånger utfördes såväl solo som unisont af
barnen. I den festligt prydda skolsalen
undfägnades därpå barnen med kaffe och dopp. Många
af barnens anhöriga hade infunnit sig.

- För ett lömskt öfverfall blef folkskolläraren
J. G. Karlsson i Helsingborgs landsförsamling
härom aftonen utsatt, då han återvände från
staden till hemmet. Han kom nämligen i
sällskap med en person från trakten, som, sedan
de vandrat en stund tillsammans, öfverföll K.
och tillfogade honom ett djupt sår öfver näsan
med en knif eller något annat hvasst tillhygge.
Därefter tog våldsverkaren till flykten.
Mannen, som har barn i skolan, har antagligen
velat hämnas på läraren för det denne
tillrättavisat barnen. Skolrådet lär komma att taga
saken om hand.

- Gamla lasarettet i Mariestad skall, såsom
i förra numret omnämdes, apteras till skolhus.
Enligt ritningarna skall den del af
lasarettsbyggnaden, som är ämnad till skollokaler,
blifva så fullständigt ombyggd, att endast de
gamla ytterväggarna komma att stå kvar. Den
del af byggnaden, som förut varit bostäder för
läkare och syssloman, skall inredas till
bostäder för lärare. Skollokalerna äro ämnade att
blifva fullt tidsenliga med afseende på storlek,
belysning, inredning och ventilation.
Tomtplatsen invid Tidan kan rymma en mindre
trädgård samt en rymlig lekplan för
skolbarnen. Kostnaden för ombyggnaden är beräknad
till 32,500 kr., hvartill sedan kommer omkring
18,000 kr. såsom inköpssumma för de gamla
byggnaderna.

Dödsfall.

P. M. Norén f- Åter har en af
arbetarne på skolans mödosamma fält gått
till hvila i det tysta. Den 14 dennes
ändades genom hjärtförlamning förre
folkskolläraren, klockaren Per Magnus Noréns
i Västerlanda lefnad. N. var född i
Öde-stugu i Småland 1833, genomgick
normalskolan i Stockholm och tog därefter
folkskollärareexamen i Göteborg 1855.
Anställdes som lärare vid Östads barnhus
nära Alingsås och blef skollärare och
klockare i Västerlanda i Bohuslän 1856, där
han allt sedan verkat. Han tillvann sig
under denna tid allmän tillgifvenhet och
kärlek genom sitt glädtiga, tillgängliga sätt
och sitt trogna arbete. Han har ock fått
röna många prof på församlingsbornas till-

gifvenhet, bland annat genom de
förtroendeuppdrag han fått. Då han vid 1889
års slut afgick från skollärarebefattningen,
erhöll han af församlingen en minnesgåfva
af silfver, värd öfver 350 kronor. Som
kanske enastående må nämnas, att han
åtnjutit så god hälsa, att han ej behöft
för sjukdom inställa skolan en enda dag
under hela sin läraretid.

N. var praktiskt anlagd och särskildt
hågad för trädgårdsskötsel och
trädplantering. Han har ock lämnat vackra
minnesmärken efter sig genom de många
planteringar, han verkställt. Västerlanda norra
folkskola, uppbyggd på en naken bergås,
har han för stor kostnad omgifvit med en
vacker trädgård. N. var äfven sedan
längre tid tillbaka poststationsföreståndare.

Sörjd af församlingsborna och en vid
vänkrets, hvile han i rö! Frid öfver hans
minne !

P. E. Nyström.

<b>JULTOMTEN,<b>

Skolbarnens jultidning,

var fullt färdig redan i lördags, den 18
november. Utsändandet började i måndags,
och i går var tidningen expedierad till
alla, som begärt att få Jultomten före den
l december, samt till alla, hvilka genom
postanvisning rekvirerat tidningen. Därest
den ej framkommit, är alltså skäl att höra
efter på närmaste post- eller järnvägsstation.

*Jultomten, tredje årgången, innehåller
sammanlagdt 36 illustrationer, 14 poem
samt 8 berättelser och sagor m. m.
Samtliga illustrationerna äro utförda och alla
textbidragen skrifna enkom för Jultomten.

Innehållsförteckningen har följande
utseende :

Titelvignett af Jenny Nyström. Med verser:
»Tomten kommer!»

Julklockorna. Ord och musik af Emmy Köhler.

Med vignett af G. T. Wallén.

Den heliga natten. Af Edvard Evers.

Fridsfurstens fest. Ett julminne af Henrik Wranér.
Med 2 teckningar af Axel Kulle.

Icke synlig gäst .... af C. D. af Wirsén.

Julafton af Gösta. Med 2 teckningar af V. Andrén.

Slug skall man vara. Berättelse af Z. Topelius.
Med 5 teckningar af G. E. Törner.

En framtidsdröm. Af Evelina Berggren. Illustr.
af Gerda Tirén.

Om lille Svante och hans höna. En historia för
barn af Gustaf af Geijerstam. Med 4
teckningar af G. E. Törner.

Styrsöflickan. Af A. U. Bååth. Illustr. af
Jenny Nyström.

En gosses visa om de fyra årstiderna. Af Ernst Beckman,
illustr. af Gust. Ankarcrona.

Annas födelsedag. Af Signe Alvarsson. Illustr.
af Jenny Nyström.

Lasse med träskorna eller »Bäst som sker». Saga
af Hugo Vallentin. Illustr. af Jenny Nyström.

Hälsoregler för skolbarn. (4. Klädedräkten.) Af
d:r A. E. Goldkuhl.

Den lilla, lilla gumman och hennes lilla, lilla katt.
Af Johan Nordlander. Med 5 teckningar
af Jenny Nyström.

Kolargossarne. Teckning af Axel Borg. Med
verser.

Fisken i badkaret. Af E. K. Musik af A. T.
Med vignett af Gerda Tirén.

Lillens föreläsning för lekkamraterna. Af Lea.
Illustr. af Jenny Nyström.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:21 2022 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1893/0586.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free