- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 16:e årg. 1897 /
29

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

VECKOBLAD FÖR FOLKUNDEI^ VISNINGEN.

N:r3.

(786.)

STOCKHOLM, 2O JANUARI 1897

16:e årg.

Prenumerationspris ;
Vi år 3,50okr., 3/4 år 3 kr., J/2 år 2 kr., J/4 år 1,25 kr. (postarvodet inberäknadt).
Prenumerationen sker såväl i landsorten som i Stockholm å närmaste postanstalt.
Byrå:
Barnhusgatan 6, en tr. upp. Kontorstid: 10-1, 4-6. Allm. tel. 60 00.
Postadress :
Läraretidningen, Stockholm N.
Redaktör och ansvarig utgifvare: EMIL HAMMARLUND.
Träffas säkrast 10-11, 5-6.
förläggare : Svensk Läraretidnings Förlagsaktiebolag.
Tryekt hos Idun» Tryckeri Aktiebolag, Stockholm.
Lösnummer
å 10 öre säljas å tidningens byrå samt å allm. tidningskontoret Gust. Adolfs torg 10.
Utgifningstid :
hvarje onsdags förmiddag.
An nonspris:
25 öre pr petitrad (=14 stafvelser). Födelse-, förlofnings- och vigselannons 1 kr., dödsannons 2, so kr.
Annons bör vara inlämnad senast måndags afton för att inkomma i veckans nummer.

könereglering

för

småskolans lärarepersonal,

Ett anförande till
statsrådsprotokollet.

Med anledning af kontraktsprosten C.
G. Grundeils motion beslöt förlidet års
riksdag i skrifvelse till k. m:t anhålla,

att k. m:t täcktes låta verkställa
utredning, om och på hvilka villkor aflöningen
för biträdande lärare och lärarinnor vid
folkskolor, lärare och lärarinnor vid mindre
folkskolor samt lärare och lärarinnor vid
småskolor må kunna regleras, och därvid
taga i öfvervägande, huruvida deras
lönevillkor må så bestämmas, att den kontanta
lönen för- dem ej understiger 300 kronor,
att de förses med tjänlig bostad och nödigt
bränsle eller skälig ersättning därför, samt
att de berättigas att efter tio års oförvitlig
tjänstgöring erhålla ett ålderstillägg af 50
kronor, äfvensom för riksdagen framlägga
det förslag i ämnet, hvartill berörda
utredning kunde föranleda.

Dylikt förslag har nu utarbetats i
ecklesiastikdepartementet och i går framlagts
för riksdagen. Ur bilagan till
statsverkspropositionen skynda vi att återgifva
följande anförande af chefen för
ecklesiastikdepartementet , statsrådet Gil/jam,
hvilket anförande lämnar en fullständig
redogörelse för k. m:ts förslag i ämnet.
Efter ett referat af riksdagens skrifvelse
i ämnet samt länsstyrelsernas och
domkapitlens utlåtanden yttrar hr statsrådet
till statsrådsprotokollet för den 14 dennes:

I likhet med riksdagen anse de
myndigheter, från hvilka underdåniga utlåtanden
blifvit infordrade, att de skäl, som
motionären anfört till stöd för sitt förslag, tyd-

ligt ådagalägga önskvärdheten af en reglering
och förbättring af löneförmånerna för
ifrågavarande lärare och lärarinnor. Endast Eders
k. m:ts befhde i Malmöhus län är tveksam, om
det föreslagna ålderstillägget å 50 kronor
vore för deras anständiga bergning
erforderligt på landsbygden.

Äfven om det å ena sidan måste
medgifvas, att de lärare, hvarom nu är fråga,
kunna med åtnjutande af nuvarande
löneförmåner draga sig fram, om de iakttaga
stor sparsamhet och underkasta sig ett
äfven för deras ställning indraget lif.
synes det mig dock å andra sidan icke
obilligt, om de erhölle så stor tillökning i
sina inkomster, att det för dem blefve
möjligt att for ålderns dagar spara något,
och därigenom erhålla ett väl behöfligt
tillskott till det ålderdomsunderstöd, hvartill
de i Öfrigt äro berättigade. I förhållande
såväl till de kostnader, de måst underkasta
sig för att vinna behörighet till sina
befattningar, som till det viktiga och mödosamma
arbete, som åligger dem, torde de med allt
skäl kunna räknas bland de lågt aflönade,
äfven om de erhålla den löneförbättring,
som nu blifvit föreslagen.

Emellertid tillstyrker äfven Eders k. m:ts
befhdQ i sistnämda län ett ålderstillägg åt de
i motionen omförmälda lärare,, fastän Eders
k. m:ts befhde vill betrakta denna
löneförbättring såsom en sporre till ett ihärdigt och
omsorgsfullt arbete. Äfven från denna
sist-berörda synpunkt synes mig jämväl
ålderstillägget berättigadt. Som ett villkor för
erhållande af ålderstillägget borde, enligt
samma Eders k. m:ts befhde förmenande,
föreskrifvas oförvitlig tjänstgöring under hela
den tid, som lärarne skött sina befattningar.
Det synes dock allt för hårdt och obilligt
att för all framtid taga från läraren hopp
om ocji rätt till ålderstillägg, därför att han
af en eller annan anledning fått anmärkning
för ett fel, som ej betraktas så stort, att
han därför anses olämplig att fortfarande

användas i skolans tjänst, och som kanske

ej vidare förnyas.

#

Det har ock blifvit satt i fråga, om icke
till förebyggande af den nog stora
rörligheten inom lärarepersonalen såsom villkor
för erhållande af ålderstillägg efter tio års
tjänstgöring borde stadgas, att
vederbörande-lärare skulle af de tio å ren hafva tjänst
gjort åtminstone fem vid skola inom samma
skoldistrikt. Att täta ombyten af lärare
inverka menligt på skolan, kan ej förnekas.
Det förekommer mig dock, som om det
föreslagna stadgandet ej vore rätta medlet
till förebyggande af ofta upprepade
växlingar af lärare. Stadgades det nämligen,
att lärare för att blifva berättigad till
ålderstillägg skulle tjänstgöra tio år och af dessa
fem år vid skola inom samma skoldistrikt,
kunde lätt inträffa, att en lärare nödgades
tjänstgöra mer än tio år, innan han blefve
berättigad till erhållande af ålderstillägg.

Det beror ju icke alltid på läraren själf,
om han får stanna kvar vid en skola. Denna
kan indragas eller förändras, och läraren i
följd däraf blifva nödsakad att lämna sin
befattning. Äfven af annan anledning kan
läraren blifva tvungen lämna sin tjänst inom
ett skoldistrikt, innan han tjänstgjort
därstädes under fem år. Dessutom skulle
genom nämda stadgande en lärare kunna komma
i den ställning, att han nödgades afstå från
att söka en befattning, som vore honom
synnerligen eftersträfvansvärd, i händelse
han ej föredroge att tjänstgöra mer än tio
år, innan han blefve berättigad att erhålla

ålderstillägg.

#

Den förändring i motionärens förslag, att
ålderstillägget skulle komma vederbörande
lärare till godo redan efter fem års
tjänstgöring, har blifvit föreslagen. Mig synes
dock förslaget att föreskrifna tio år som
villkor för rätt till ålderstillägg välbetänkt.
Många af dem, som utbildats för och er-

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Oct 11 13:07:43 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1897/0033.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free