- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 21:a årg. 1902 /
514

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - N:r 28. (1,071.) 9 juli 1902 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

514

SVENSK LÄRARETIDNING.

N:r 28

skolläraren E. Eliasson i
inspektorsbygg-naden höll föredrag om »huru vi skola
väcka och nära entusiasm». Hemfärden
ägde rum under synnerligen angenäm
stämning.

Söndageris förhandlingen började med
morgonbön, föredrag af d:r Setterberg
om »demonstrationer» samt diskussion
om åtskilliga föreningen och dess
sträfvanden berörande frågor. Kl. 3 e. m.
tågade mötesdeltagarne öfver stora
torget, där halt gjordes och folkskolläraren
E. G. Gustafsson höll ett fosterländskt
tal, till Vasakyrkan, där det offentliga
mötet skulle hållas, eftersom det på
grund af kylig väderlek ej kunde gå af
stapeln i det fria.

Här höllos flera föredrag. Så af
redaktör Lindström-Saxon i Östersund,
kand. A. F. Zellner, med. d:r Hj. Selldén
i Hedemora. Deklamation och sång
omväxlade med föredragen.

På aftonen fortsattes förhandlingarna
om förbundets angelägenheter, om
lä-rarnes ställning till dess verksamhet o.
s. v. Det beslöts, att nästa års
förbundsmöte skall hållas i Jönköping.

Kl. 9 på aftonen hölls afslutningsfest
t godtemplarhuset med tal och
tacksarn-hetsbetygelser till alla, som visat
förbundet välvilja och tillmötesgående. Först
vid l/2 l-tiden skedde uppbrottet.

»Stackens» sommarhem för
lärarinnor är äfven i år öppnadt i
Marstrand. En brefskrifvare till Gr. H. T.
skildrar i lifliga färger sina intryck från
detta sommarhem, som denna sommar
har 12 gäster.

Öfverallt, säger han, mötte jag ljus och
glädje. Solen sken in i den stora matsalen
med blommor på bordet. Sol låg det äfven
öfver de af strängt arbete och försakelser
tärda anletsdragen hos pensionärerna. Och
likväl var det en mycket mörk
lefnadshistoria, som låg- bakom en del af dem. Se
nu t. ex. på dalkullan här, som ler så
fryntligt! Hon har allt slitit ondt, stackare,
un-dervjsat i trånga, fuktiga rum, mången kall
natt under sin första tid måst bo i en
ladugård, då skollokalen» - tillika »bostället»
- varit skådeplatsen för bondens och hans
gelikars vilda orgier. Nu har reumatismen
satt sig1 fast i alla leder och vridit hennes
fingrar på sned. När hon kom, kunde hon
ej kläda sig själf; nu däremot rör hon sig
riktigt ledigt. Lynnet tyckas dock hos
henne inga vedervärdigheter kunnat förstöra.

Eller se på denna bleka blodfattiga kvinna
från det karga Småland! Under tio års tid
har hon lefvat på tvåhundra kronor, sedan
fick hon tvåhundrafemtio - men af nåd.
Och den nåden var hon församlingen så
innerligt tacksam för. Nu, efter 22 års
arbete, har hon 350 - om hon orkar
tjänstgöra, men det har hon ej kunnat den sista
termin. Sitt intresse, sina krafter har hon
ej gifvit »af nåd» utan fullt och helt, därför
ha de äfven tagit slut. Betecknande för,
huru folket förstår att bedöma värdet af en
dylik kontant erkänsla är ett yttrande, som
hon allt ibland fått höra: »Ho måtte ha
lagt ihop e lita rikedom, ho som unner så
många är haft e så grym lön».

Om folkskoleväsendet i
Linköping under år 1901 har berättelse från
trycket utgifvits af stadens
folkskoleinspektör J. A. Söderlund.

Lärarepersonalen utgjordes af 9
ordinarie och l e. o. folkskollärare, 8
ordinarie och l e. o. samt 2 biträdande
folkskollärarinnor, 14 småskollärarinnor
och 2 slöjdlärarinnor; summa 37.

De skolpliktiga barnen utgjorde vid
årets slut 2,104. Af dessa
undervisades i stadens folk- och småskolor 67,26
%, i enskilda skolor 11,79, i allmänt
läroverk 7,70, i folk- och småskolor utom
distriktet 3,18 och i hemmen 0,38 %.
Utan undervisning voro enligt §§ 47
och 48 i folkskolestadgan afgångna 7,12
%) och uppgifter saknades om 0,24 %.
Allmänt lof lämnades 11 dagar.

De slö j d ande gossarna voro
höstterminen 164, fördelade i 10 grupper; de
slöjdande flickorna 405 i 11 afdelningar.

Badrum inreddes under året i nya
folkskolehuset. Under höstterminen
badade 1,295 gossar och 1,111 flickor, eller
summa 69,78 % af de närvarande
barnen. Kostnaden pr båd utgjorde i
medeltal 6,03 öre.

Frånvarodagarna utgjorde i medeltal
för hvarje barn för sjukdom 8,20 och
utan förfall 0,18.

Till 120 fattiga skolbarn utdelades
4,262 matportioner. En skollofskoloni
örn 26 barn var utsänd under
sommaren. Kostnaderna uppgingo till 42
öre pr barn och dag.

Skolräkenskaperna slutade på 275,202
kronor.

Två bilder från gossarnas och
flickornas slöjdsal äro i häftet intagna.

Tjänsters tillsättning.

FÖRSLAG. Till läraretjänsten vid
Kastets folkskola, Gäfle: 1) E. Byström i
Svartvik, 2) O. Lundevall i Katrineholm, 3) L.
Salqvist i Elfvestorp. (16 sökande.)

- Till läraretjänsten vid Åraslöfs
folkskola, Vinslöf, Krist.: 1) J. A. Vallendorff i
Näfiinge, 2) P. Arman i Årröd, 3) J.
Gudmundsson i Jonstorp.

- Till en folkskollärarbefattning i
Kells-torp, Mim.: 1) O. Nordström fr. Östergötland,
2) A. Esping i Hör j a, 3) Fr. Holmström i
Söfde.

VÄLDE. Till klockare och kantor vid
Lunds domkyrka: t. f. domkyrkokantorn S.
N Holm därstädes.

- Till folkskollärare, klockare och
kyrkosångare i Brismened, Skbg.: J. Högberg i
Bottnaryd (enhälligt).

- Till lärare vid Långalma folkskola,
Börstil Sthm: K. J. VidénJ Väddö.

- Till lärarinna vid Östads folkskola,
Näsum, Krist.: Agnes Hallström i Göteborg
(ensam sökande).

- Till e. o. lärarinna vid Kungsörs
folkskola, Kung Karl, Vstm.: Olga Stille i
Täf-velsås.

- Till vik. folkskollärare i Växjö: G.
Lindskog i Linneryd.

- Till vik. lärare vid Helmershults
folkskola, Värnamo, Jönk.: hr Hultman i Mossle.

- Till vik. folkskollärare i V. Torsås,
Kron.: S. Kraft i Jönköping.

- Till vik. lärare vid Gärde folkskola,
Skön, VnrL: A. Erikstam i Vittinge.

- Till vik. folkskollärarinnor i Stor a Tuna,
Kpbg: Frida Johansson och fru Hilda
Öhr-nell.

- Till vik. folkskollärarinna i Söderhamn:
Anna Hollander i Of vans j ö.

.- Till lärarinnor vid mindre folkskolor i
Jockmock, Nbtn: Tyra Grafström och Nanna
Svensson därstädes samt Jenny Sundén i
Neder Luleå.

-Till småskollärarinna i Njutånger, Gflb.:
Lajalia Johansson i Nordmyra.

- Till småskollärarinna i Vittsjö, Krist.:
Karin Bengtsson i Lönsholma.

- Till vik. småskollärarinna i Stora Tuna,
Kpbg: Anna Vettervik.

Till skolläkare i Helsingborg har
skolrådet för tre år förordnat d:r Carl Lindman.
Sex läkare hade sökt befattningen.

- Till deltagarna i sommarkurserna i
Stockholm denna sommar har direktör O.
Köhler erbjudit sig att öfverlämna 300
biljetter till en simuppvisning den 17 augusti.

- Stor anslutning har den slöjdkurs
vunnit, som skolrådet i Gäfle anordnat under
pågående sommarferier. Icke mindre än
138 gossar äro hittills anmälda.

- Till beklädnad åt behöfvande
folkskolebarn i Strängnäs ha Strängnäs sparbanks
hufvudmän anslagit 350 kronor för
innevarande år.

- För grundande af ett barn- och
ungdomsbibliotek hafva Strängnäs sparbanks
hufvudmän anslagit för innevarande år 100
kronor.

- Sveriges äldste tjänstgörande kantor
torde vara F. Delen i Frenninge, Mim. Han
är 88 år gammal och har i ungefär 60 år
tjänstgjort som kantor i Frenninge och
Voll-sjö, däraf 51 som ordinarie.

- Minst halfva lästiden skall hvarje barn
vid Räfvåla skola från och med nästa
termin åtnjuta undervisning enligt ett af
Västerås domkapitel till skolrådet i Grangärde
gjordt förständigande.

- Som afskedspresent erhöll
folkskolläraren P. Ekborgh vid afflyttning från
Björs-torp i Vittsjö församling1, Krist., af
tacksamma föräldrar och målsmän ett finare guldur
med kedja samt 5 tiokronor i guld.

- En vacker minnesgåfva öfverlämnades
genom pastor Plenglér vid
terminsafslut-ning i Estuna småskola, Sthm, till fröken
Josefina Wåhlin. Gåfvan bestod af ett
guldur och 50 kronor i guldmynt, subskriberade
bland församlingens föräldrar och målsmän.

- En sparbanksbok å 1,000 kronor
öfverlämnade Karl Olsson i Viken, Mim., vid
examen den 30 juni till skolrådets ordförande.
Af summan skall årligen tagas 40 kronor
till kläder åt 10 fattiga skolbarn inom
församlingen. Räcker ej räntan, användes
kapitalet, tills det tager slut.

- Sin sista examen höll folkskolläraren
Ludvig Mörrby i Boge, Gotl., den l dennes,
sedan han 37 år verkat i den församling,
hvars förste folkskollärare han var.
Skolrådets ordförande hembar den gamle
läraren ett varmt tack för troget och
framgångsrikt arbete.

- Kyrkosångareexamen är aflagd vid
direktör N. P. Norlinds musikskola i Lund af
folkskolläraren J. G. Mellqyist därstädes och
i Kalmar af folkskolläraren K. Lundqvist i
Algutsrum. I Kalmar har organist- och
kyrkosångareexamen afiagts af
folkskolläraren K. Sjöqvlst i Växjö.

- Landstingsstipendier åt
lärarepersonalen för underlättande af besök vid
sommarkurser beslöt Kristianstadsortens
lärareförening vid nyligen hållet möte söka utverka
genom motion hos länets landsting genom
lämplig person, på sätt Munka
Ljungbykretsen hemställt hos öfriga kretsar inom länet.

- En protest uttalade Sunnerbokretsen
vid möte i Ljungby den l dennes mot det
sätt, som vissa skolrådsordförande begagna
att i nattvardsskolan mottaga barn, som
sakna afgångsbetyg från skolan, samt att

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri May 10 17:33:03 2019 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1902/0520.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free