- Project Runeberg -  Svensk Läraretidning / 43:e årg. 1924 /
987

(1891-1933)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Nr 49

SVENSK LÄRARETIDNING.

987

länsstyrelsen icke frånkänna skolrådet befogenhet att besluta även i föreliggande fall. 4) Ej stora utsikter att med länsstyrelsens hjälp få till stånd någon ändring.

823. Tacksam för svar. 1) Om det gäller ett tillfälligt vikariat, sa bör arvodet enligt vår mening utgå med 3,oo kr. pr timme efter den l juli 1924. Jfr stadgan § 40 mom. 2! 2) Beror på vad stämman därom beslutat. Antagligen skall beloppet utgå även till vikarien. 3)-4) Naturligtvis kan man begära sådan ersättning, men det finns ingen möjlighet att tilltvinga sig den, om vederbörande vägra att betala.

824. Q. Om ledigheten inräknas i den i reglementet föreskrivna årliga lästiden, sa skall vikarien uppbära lön och den tjänstlediga vidkännas avdrag å sin lön. Skulle däremot, som vi förmoda ar fallet, »potatis-lovet» icke få inräknas i det fastställda antalet läsveckor, sa har vikarien ej rätt till lön, och den tjänstledige avstår ingen del av sin lön för denna tid, som icke tillhör »fortgående Jästermin».

825. Epe 1912. 1) Skolrådet ar icke skyldigt att till tjänstebostad åt folkskollärarinna upplåta mer au 2 rum och kök, även om bostaden består av 3 rum och kok. Numera eller i varje fall efter ar 1928 kan skolrådet dock inte mot E l ert bestridande upplåta det 3:e rummettill bostad åt annan person, då tamburen, såsom enda ingång till rummet skulle bli gemensam. 2) Nej, ersättning for att egen ingång saknas utgår ej. Se svar 728! 3) Tvättstuga, matkällare, vedbod och hemlighus äro de uthus, som man enligt boställsordningen kan pafordra. 4) Ingen bestämmelse om maximiavstånd. Bast att hon, innan beslut i ärendet fattas, rådgör med inspektören. 5) 10,00 kr. för arbetsdag, 1,75 pr timme, 2,50 pr timme. Se vidare sid. 631 i nr 32!

8^6. Undrande. 1) Ja, vid upprättande av förslag till lärartjänst, som ej ar lagligen förenad med annan tjänst, får hänsyn tagas endast till meriter för lärartjänsten. Inspektören kan också trots annonsen vägra den valde att åtaga sig avlönad befattning, som ej ar lagligen förenad med lärartjänsten. 2) Ej troligt. 3) Ja.

827. Alice Pettersson. Säkerligen utsiktslöst, då en sådan mängd av välmeriterade examinerade lärarinnor icke kunna få plats. C. Sehlin och C. Christensen, Östersund, P. Svedberg, Vännäs, F. Ahlman, Vindeln, N. Almkvist, Skellefteå.

828 Pensionerad. Det ar ganska ovisst, om någon ersättning kan utkrävas. Enligt löneförfattningen »bör» skoldistriktet med det belopp, »som av skoldistriktet bestämmes», lämna gottgörelse för resekostnad. Som synes en mycket svävande bestämmelse.

829. Mx. Högst 34 dagar för samma kurs. 2) Nej, endast skillnaden mellan manlig och kvinnlig vikaries lön, om vikarien ar manlig. 3) Ratt for vikarien. För den ordinarie beräknas enligt anvisningarna i sådant fall statsbidraget efter kalendermånad. (Medgiver inspektören rekvisition enligt detta alternativ?) 4) Ja, påverkas ej av statsbidraget.

830 N. T. 100. De ha rätt till u/i2 av 100 kr. liksom av årslönen.

831. J. G. Nej.

832 Utan rådgivare. Formellt ar det inte ännu for sent att utkräva dyrtidstillägg for 1919. Men det kan bli ganska besvärligt att sa långt efteråt skaffa ordentliga uppgifter om Eder verkliga fordran, och skolrådet kan icke erhålla medlen från statsverket utan särskilt medgivande av k. m:t. Ni borde ha omedelbart, då dyrtidstillägget uteblev, vänt Eder till länsstyrelsen eller inspektören. Angående beskattningsfrågorna skall Ni rådgöra med taxeringsnämndens ordförande. T*g med alla skattsedlarna till honom! Märk. att kommunalskatt för inkomst 19l9 förföll till betalning 1921!

833. Ö Ä. Å. 1)-3) Därom ar ännu intet känt. 4) Åtminstone ej f. n. 5) Troligen blir det skolöverstyrelsen.

834. Ej lagman. Myndigheterna ha hittills

visat sig ha skilda meningar i den frågan, och ärendet har ej ännu prövats av k. m:t. Jfr sid. 936 i nr 47! Beslutet överklagas hos länsstyrelsen och anföres därvid, att stämman (fullmäktige) ej har befogenhet att handlägga ärenden av detta slag. Dessutom uppmärksammas, att utgiften måste beslutas med § majoritet, varför votering bor begäras, om majoriteten ej ar alltför påtaglig. Beslutet skall också underställas k. bfhdes prövning och godkännande.

835. Klockare. 1) Vi förmoda, att han ar skyldig att i den mån det numera ar’ möjligt och rimligt, ställa sig stiftets gamla klockarstadga till efterrättelse, även om detta ej omnämnts i annonsen. 2) Åtminstone i vissa fall kan han åläggas sådan skyldighet. Jfr k. m:ts utslag den 11 maj 1921 återgivet i nr 24 av Sv. Ltg 1921!

836. Lagenligt. Vi kunna endast svara, att skolan bor ordnas enligt reglementet och med hänsyn till barnens bästa.

Annonser.

LYSNING.

KARL BJORKQVIST. MARTHA CARLGREN.

Fiflered. Veddige.

Vigsel i Göteborg den 16 december 1924.

TILLKÄNNAGIVANDEN.

Folkskollärarinneseminariet i Umeå.

Inträdesprövning äger rum 9-15 juni 1925. Omkring 60 elever kunna intagas i första klassen. Stipendier åt mindre bemedlade. Ansökningar senast 10 maj hos rektor, som lämnar upplysningar om inträdesvillkor och böcker för förberedelse i hemmet.

Umeå i november 1924.

N. H. Nyman.

Rektor.

Meddelande,

Å Kalbo gård i Skedevi socken (postadress Simonstorp) öppnas den l januari 1925 Kalbo skyddshem för flickor. Dess huvudmän äro Norrköpings stadsfullmäktige och Östergötlands läns landsting. Skyddshemmet ar avsett att enligt gällande barnavårdslag uppfostra vanartade flickor, som enligt beslut av barnavårdsnämnd skola intagas i skyddshem. Sådana fi ekor mottagas icke blott från Östergötlands län utan också enligt avtal från följande län, vilkas landsting förbundit sig att erlägga viss avgift, nämligen Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, Biekinge, Uppsala och Västmanlands län.

Ansökan om barns intagande i skyddshemmet ställes till styrelsen under adress folkskolornas expedition, Norrköping, och skall åtföjjas av vissa handlingar, varom besked erhålles hos styrelsen.

Skyddshemsstyrelsen.

Sedan Jönköpings läns landsting beviljat 320 kronor att utgå med 80 kronor till var och en av fyra lärare eller lärarinnor från landstingsområdet, vilka ämna deltaga i en av centralförbundet för nykterhetsundervisning anordnad social fortbildningskurs for lärare m. fi i Stockholm den 26 juni-25 juli 1925, har sökande till dessa stipendier att inlämna sina ansökningar, åtföljda av tjänste- och övriga kompetensbetyg, till landstingets förvaltningsutskott, Jönköping, fore den 31 december 1924. De, vilka tilldelas landstingets stipendier, komma jämväl i åtnjutande av statsstipendium å 160 kronor jämte reseersättning.

Jönköping den 20 november 1924. Jönköpings lans landstings förvalt-nmgsutsk* tt

Organistelever!

Under nästkommande vårtermin kunna ett par organistelever emottagas vid undertecknads musikskola. Närmaie på förfrågan. C. Wilh. Ryman, Sölvesborg.

SAMMANTRÄDEN.

Norrköpings folkskollärarförening

sammanträder å S:t Olofsskolan lördagen den 13 december kl. 10 f. m.

1. Val av tre styrelseledamöter samt revisorer och skolhusombud.

2 Läxor i folkskolan.

Diskussion med inledningsföredrag av folk-skolinspektören rektor Karl Lindahl.

3. Några bidrag till djurens psykologi.

Föredrag av civilingenjör J. E. Hallin, Finspång.

Sång av Lärarkåren.

Styrelsen.

Karlskrona folkskoiförening

firar sin årsfest lördagen den 6 december 1924 kl.7 e. m. i Tullskoian Därvid hålles föredrag av bataljonspredikanten E. N. Petersson över ämnet: Något om ungdomskri ounalitetens orsaker. Solosång av folkskolläraren Hugo Johansson. Körsång. Deklamation av folkskolläraren Thure Sterne och lärarinnan fröken Josefina Kjellberg. Musik för violin, cello och piano. - Tesupé. - Anmälan om deltagande i festen torde ske till fröken Anna Svensson, tel. 1133, Karlskrona.

Ordföranden.

Glöm ej Saga!

LEDIGA TJÄNSTER.
Nederkalix skoldistrikt.
Examinerad folkskollärare
erhåller anställning för vårterminen 1925 sås’»m vakansvikarie vid Båtskärsnäs folk-sko!a, litt A. Samma grundlön som ordinarie lärare i första lönegraden. Tjänsten kommer a?t under vårterminens lopp besättas med ordinarie innehavare.
Till skolrådet ställd ansökan bör vara undertecknad tillhanda senast den 20 december.
Kalix den 25 november 1^24.
Gustaf Sol berg. Överlärare.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Feb 4 17:45:45 2022 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/svlartid/1924/0995.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free