- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / Andra årgången. 1872 /
250

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - 7:e häftet. Oktober 1872 - Den nordiska industri- och konstutställningen i Köpenhamn 1872 - Verldsexpositionen i Wien 1873

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has been proofread at least once. (diff) (history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång. (skillnad) (historik)

maskinens gång. Har meningen med denna anordning endast
varit att få ett hastigt öppnande och slutande af ångkanalerna
– och vi kunna ej inse någon annnan – bör väl detta
kunnat vinnas på mångfaldiga andra, betydligt mindre komplicerade
sätt än det här anlitade. Maskinen är i öfrigt, hvad arbetet
beträffar, utförd med omsorg och noggranhet.

Fortsätta vi vår vandring, fästes ögat snart vid ett mycket
lysande föremål, en i cinoberrödt målad 6 hästkrafters, liggande
högtrycks-ångmaskin från herr H. R. Kofoed, Köpenhamn.
Det smaklösa och till och med, på grund af färgens
känslighet för smuts och dylikt, opraktiska i att måla en maskin i
en så bjert färg är alldeles påtagligt och kan. väl ej förklaras
på annat sätt, än att exposanten velat sålunda draga den
besökande publikens uppmärksamhet till maskinen – och deruti
kan han åtminstone sägas hafva lyckats, om också icke uti
att hafva åstadkommit en maskin värd denna uppmärksamhet.
I konstruktionen finnes först och främst intet ovanligt, om ej
en hop smärre konstruktiva fel, och vidare är utförandet långt
ifrån oklanderligt, om man undantager finputsningen och
poleringen, hvars fulländning dock just gör, att otätheterna i godset så
mycket tydligare sticka i dagen. Gjutningen (t. ex. svänghjulet)
är äfven dåligt utförd. Kommer härtill slutligen ett ingalunda lågt
pris (3200 rdr; jemför Dahlström & Lohmans maskin), så kunna
vi ej fatta meningen med denna röda (!) puff i maskinform.

Ännu hafva vi i maskingalleriet en 2 hästkrafters
högtrycksångmaskin (pris 800 rdr) från herrar D. Löwenar & Komp.,
Köpenhamn, samt ett par större ångmaskiner, hvilka alla äro
liggande och väl utförda. Den ena af de sistnämnda är en 20
hästkrafters högtrycksmaskin från herr Th. Hüttemeier,
Köpenhamn, och den andra en af herrar Möller & Jockumsen, Horsens,
exponerad 25 hästkrafters maskin, arbetande med högtrycksånga,
kondensation och föränderlig expansion. Vid båda dessa maskiner
observeras en särskild inrättning för igångsättningen. Den består
helt enkelt af en kran, som genom att vridas i olika
ställningar insläpper ånga af fullt tryck direkte till ena eller andra
änden af cylindern. Då expansionen härvid ej har något
inflytande, sättes maskinen med lätthet i gång. En detalj vid den
förstnämnda af dessa maskiner, som ej kan undgå att falla i
ögonen på en uppmärksam betraktare, är konstruktionen af
vefven. Denna är en dubbelvef, hvars båda armar äro lika
grofva, ehuru den ena af dem ej fortleder mera kraft, än som
erfordras för slidexcenterskifvornas rörelse, under det att den
andra fortplantar hela den återstående delen af drifkraften
vidare. Å Möller & Jochumsens maskin ligger kondensorn och
luftpumpen bakom ångcylindern, hvars genomgående pistonstång
är förbunden med pumpstången. Om så önskas, kan maskinen
äfven begagnas utan kondensation, då föreningen mellan de
båda kolfstängerna upphäfves och afloppsångan får direkte utgå
i luften. Denna ledes likväl alltid genom ett större
gjutjernsrör, inuti hvilket ett mindre kopparrör är anbragt, som leder
matarevattnet till pannan och sålunda tjenar såsom förvärmare.

I ett af annexen utefter Philosophgangen har herr M. P.
Allerup,
Odense, utstält en 6 hästkrafters liggande
högtrycksångmaskin samt en 8 hästkrafters horisontel lokomobil. Båda
äro försedda med de af utställaren patenterade
fjäderregulatorerna, hvilka i horisontel ställning äro anbragta ofvanpå
slidskåpen. Ångmaskinen har en mindre lyckad anordning af
matarepumpen, i det att dess kolf utgöres af den genomgående
stången till expansionssliden. Arbetet är godt, Detsamma kan
ej sägas om en af H Rasmussen, Slagelse, utstäld mindre
ångmaskin och en lokomobil.

Från Burmeister & Vains Maskin- og Skibsbyggeri är
det förut omnämnda lokomotivet, "Hödur", utstäldt.
Konstruktionen och utförandet äro mycket goda, men erbjuda ej
någonting nytt. Samma firma har äfven utstält några fotografier af
utförda sjömaskiner samt modeller till af dem bygda fartyg.

Af motorer för vattenkraft kunde vi ej upptäcka flera än
tvenne, hvilket väl har sin grund deri, att i Danmark tillgången
på denna slags drifkraft är mycket inskränkt. De ifrågavarande
maskinerna voro en horisontel turbin från herr N. Mikkelsen,
Aarhus, samt en af tvenne oscillerande cylindrar bestående
vattentryckmaskin från herr A. W. Borum, Köpenhamn.
Turbinens skoflar voro ställbara för olika vattenmängd. Från den
förstnämnde af dessa utställare finnes äfven en centrifugalpump,
hvilken likasom den i förra häftet omnämnda Forsvikspumpen
samt en af Anker Heegaard utstäld, taga vattnet ur
Stadsgrafven, derifrån de uppkasta det temligen högt i luften, ända
tilf 17 fot (5,05 m.)                         (Forts.)

Verldsexpositionen i Wien 1873.


VII.

Generalplan och den stora rotundan.

(Plansch 14.)

Redan vid ett föregående tillfälle[1] hafva vi meddelat våra
läsare en kortfattad öfversigt öfver totalanordningen af den
oftanämnde verldsutställningen i Wien nästkommande år. För att
komplettera de då lemnade uppgifterna samt i ändamål att
bättre lokalisera våra läsare i den för hvarje dag allt mer och
mer sig omgestaltande Pratera, så att de i vår tidskrift tid efter
annan återkommande artiklarne om denna utställning, hvilken
obestridligen blir af stort intresse, bättre kunna uppfattas, hafva
vi ansett oss böra redan nu bifoga en generalplan öfver
utstälningsplatsen med sina många bygnader och anordningar.
Vi återgifva derföre å pl. 14 en dylik plan, hvars närmare
detaljer framgå af å densamma utsatta siffror med sina förklaringar.

Derjemte är å samma plansch framstäld efter "Allgemeine,
Illustrirte Weltausstellungs-Zeitung" den stora rotundan, som
bildar midtelpartiet till det egentliga industripalatset, och
hvilken väl med skäl kan räknas till ett af 19:de århundradets under
inom bygnadskonsten. För närmare beskrifning af detta kolossala
arbete, hänvisa vi till denna tidskrifts 4:de häfte för
innevarande år, sid. 177; och vilja nu blott tillägga, att det der
omnämnda egendomliga sättet för rotundans utförande redan
framskridit så långt, att båda takringarne äro på sina platser och
nu hålla på att förenas med takstolarne. Den stora takringens
upphissande med de efter hand tillskrufvade pelarstyckena har
lyckats så väl och gått så jemnt, att ej större höjdskilnader vid
skrufvarne någonsin uppkommo än 5 linier (15 m.m.).

VIII.

Utställning af fruntimmersarbeten.

I undervisningsgruppen på "Wiener-verldsutställningen skall
ett försök göras att sammanföra det qvinliga könets arbete till
en hel ordnad bild. Hittills har man sett dylika försök endast
vid utställningar af skolmateriel. På alla andra områden har
qvinnans andel i framställningen af.konstens, litteraturens och
industriens produkter gått förlorad. Ingen kan konstatera, hvad
som blifvit uträttadt genom fruntimmershänder, eller till hvilket
omfång qvinnan medverkar till verldens produktionsförmåga.
Denna gång skall, såsom redan är anmärkt, ett försök göras
att gifva en omfattande bild af denna fruntimmernas verksamhet.

Utställningen inom denna grupp omfattar alla områden
af qvinnoarbeten i ordets vidsträcktaste bemärkelse, d. v. s.
a) utställning från skolor för det qvinliga könet, oafsedt
om dessa skolor äro offentliga eller privata;
b) utställning af sådana fruntimmersarbeten, som äro nationela
eller eljest för orten egendomliga, och icke för
verldsmarknaden bestämda husslöjdsalster;
c) utställning af företrädesvis industriela fruntimmersarbeten
på hvit- och färgbroderiområdet, inom
blomsterfabrikationen och andra industrigrenar, hvilka pläga
utöfvas af fruntimmer, oafsedt om arbetena äro
dilettant-rbeten eller om de fackmässigt bedrifvas;
d) utställning af fruntimmersarbeten på ritkonstens,
måleriets, plastikens och de dermed beslägtade grenarnes af
konstindustrien områden;
e) utställning af litterära produkter af fruntimmer.

Ändamålet med denna utställning är att gifva en
omfattande bild af verksamheten hos det qvinliga könet i första


[1] Teknisk Tidskrift, 1872, häftena 4 och 5.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Nov 12 16:23:03 2019 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1872/0282.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free