- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / 1942. Allmänna avdelningen /
70

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Häfte 8. 21 febr. 1942 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Teknisk Tidskrift

Som motivering för de förstnämnda
kompetensvillkoren anföres, att fysikalisk-kemisk undersökning
är ’så svår att utföra och bedöma, att den kräver en
tämligen hög vetenskaplig utbildning’. Det lägre
kompetensvillkoret för utförande av bakteriologiska
undersökningar har föreslagits med anledning av, att
riksdagen anslutit sig till vad andra lagutskottet
anfört i sitt memorial nr 37 angående ifrågavarande
vattenundersökningar. Då detta uttalande varit
vägledande vid kompetensvillkorens utformande, må
detsamma citeras:

’Enligt det framlagda förslaget till förordning om
kontroll av vattenledningsvatten må bakteriologisk
undersökning utföras allenast av statens institut för
folkhälsan, av statens bakteriologiska laboratorium
eller av den, som av medicinalstyrelsen förklarats
behörig därtill. Ifrågavarande bestämmelse kommer
uppenbarligen att hava till följd, att vattenprov,
åtminstone till en början, i stor omfattning måste
översändas till de centrala undersökningsställena.
Enligt utskottets mening skulle emellertid åtskilliga
fördelar vara förenade med en mera decentraliserad
kontroll. En sådan kan emellertid genomföras
allenast i den mån erforderligt antal personer förklarats
behöriga verkställa dylika undersökningar. Enligt
vad som framhållits av statens institut för folkhälsan
bör sådan kompetens kunna vinnas genom viss tids
tjänstgöring antingen å institutet eller å något större
vattenlaboratorium. Utskottet vill framhålla
angelägenheten av att kompetensfordringarna avpassas
så, att vattenverkens egen personal i erforderlig
utsträckning kan erhålla behörighet att verkställa
undersökningarna. Därigenom skulle utan
nämnvärda kostnadsökningar bakteriologiska
undersökningar av vattnet kunna utföras oftare än vad som
föreskrives i författningsförslaget. Detta synes vara
av betydelse framför allt beträffande de mindre
vattenverken, där till följd av den i 3 § föreslagna
differentieringen av undersökningsfrekvensen
tidsmellanrummet mellan de föreskrivna
undersökningarna är avsevärt längre än vid större vattenverk.
Genom att undersökningar verkställas av
vattenverkens egen personal komma vidare olägenheterna med
provens försändande att bortfalla, varjämte
möjlighet vinnes att utan tidsutdräkt ingripa, för den
händelse vattnets beskaffenhet skulle befinnas vara
mindre tillfredsställande.’

Utskottet har genom detta uttalande sökt beakta
det av Svenska teknologföreningen framförda
önskemålet, att kontrollen av vattenledningsvatten ej
skulle centraliseras till vissa undersökningsställen i
Stockholm utan i görligaste mån förläggas till
vattenverkens egna laboratorier, ortens apotek eller
annat närbeläget laboratorium.

I sitt remissutlåtande över institutet för folkhälsans
förslag rörande kontroll av vattenledningsvatten har
teknologföreningen beträffande de fysikalisk-kemiska
undersökningarna påpekat, att lokal driftkontroll
redan nu förekommer vid vattenverken i stor
omfattning. Driftkontrollen, som ur hygienisk synpunkt är
av primär betydelse, ombesörjes i allmänhet av
vattenverkens egen personal, vid de mindre verken av
personal med lägre utbildning. I denna kontroll
kunna ingå t. e. bestämningar av pH-värde,
grumlighet, aluminiumhalt eller järn och mangan, varvid
kontrollens omfattning i varje särskilt fall beror på

reningsförfarandet. Därjämte måste vid alla renings
verk, som tillämpa klorering, kloröverskottet
bestämmas dagligen eller t. o. m. flera gånger om
dagen. Det bör här framhållas, att
kloröverskotts-bestämningarnas betydelse ur hygienisk synpunkt är
jämförlig med betydelsen av de bakteriologiska
undersökningarna.

Den jämlikt Kungl. maj:ts förordning den 19 juli
1941 anbefallda kontrollen, enligt vilken
fysikalisk-kemisk vattenundersökning skall ske en gång varje
kalenderår, är mycket gles. Teknologföreningen har
i förenämnda utlåtande framhållit det mycket
begränsade värdet av en sådan kontroll men dock —
med viss reservation för provtagningsfrekvensen —•
ansett den motiverad ur allmänna synpunkter.
Genom den stadgade kontrollen vinnes en årlig
inspektion av vattenlednings vattnets beskaffenhet ur
fysikalisk-kemisk synpunkt; uppenbarligen har dock
denna kontroll endast karaktär av stickprovskontroll

Man torde icke med fog kunna göra gällande att
utförandet av de fysikalisk-kemiska
vattenundersökningarna skulle vara av särskilt hög svårighetsgrad;
vid rutinmässiga analyser av här frågavarande slag
kommer arbetet enligt allmän praxis att utföras av
personal med lägre kvalifikationer. Vidare skall
medicinalstyrelsen jämlikt Kungl. maj:ts förordning
meddela närmare föreskrifter angående sättet för
utförande av fysikalisk-kemiska undersökningar och
avfattandet av protokoll över sådana undersökningar
samt utfärda allmänna råd och anvisningar till
ledning vid bedömandet av undersökningarna.
Uppenbarligen måste i dessa anvisningar fordringarna på
vattenledningsvattnets fysikalisk-kemiska
beskaffenhet klargöras. Under sådana förhållanden synes oss
den uppfattningen icke vara tillräckligt grundad, att
utförandet och bedömandet av de fysikalisk-kemiska
vattenundersökningarna skulle kräva en tämligen
hög vetenskaplig utbildning.

Det må framhållas, att vi icke ha något att erinra
mot högt ställda kompetensfordringar på personer,
som skola utföra de i förordningen avsedda
fysikalisk-kemiska vattenundersökningarna. Enligt vår
mening är det emellertid de fysikalisk-kemiska
undersökningarnas karaktär av stickprovskontroll, som
motivera deras utförande av högt kvalificerad
(be-hörighetsförklarad) person. Det är givetvis ett
Timligt krav, att sådan stickprovskontroll verkställes av
personer med en betydligt högre kompetens än de,
som vattenverken i normala fall förfoga över. F. n.
finnes emellertid inom landet ett flertal personer
utan hög vetenskaplig utbildning men med långvarig
och mycket stor praktisk erfarenhet i
fysikalisk-kemiska vattenundersökningar, som icke skulle kunna
förvärva ifrågavarande behörighet, om de av
medicinalstyrelsen föreslagna kompetensvillkoren
godtoges. Som ovan framhållits, anse vi icke kravet på
hög vetenskaplig utbildning tillräckligt motiverat
och finna sålunda, att möjligheter att bli behörig
-hetsförklarade böra förefinnas för personer med lägre
utbildning (t. e. vid teknisk elementarskola eller
tekniskt gymnasium) under förutsättning, att
vederbörande kunna väl styrka sin kompetens att utföra
och bedöma fysikalisk-kemiska vattenundersökningar.

Genom detta förslag till en viss sänkning av
kompetensvillkoren för behörighet att utföra
fysikalisk-kemiska vattenundersökningar ha vi ej velat under-

70

14 febr. 1942

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Nov 12 16:24:43 2019 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1942a/0084.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free