- Project Runeberg -  Teknisk Tidskrift / 1942. Allmänna avdelningen /
205

(1871-1962)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Like | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Häfte 17. 25 april 1942 - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Teknisk Tidskrift

icke tillfyllest för att den på ett tillfredsställande
sätt skall kunna fullgöra de viktiga uppgifter, som
åvila densamma. I jämförelse med vad som göres i
utlandet (t. e. Förenta staterna och Finland) på detta
område, framstå våra hittillsvarande insatser för
skogsproduktforskningens främjande såsom
oproportionerligt små. Med vår skogsindustris starka
inriktning på export och med den svåra konkurrens, som
här föreligger, är det av yttersta vikt, att vi i det
teknisk-vetenskapliga utvecklingsarbetet på detta
område icke stå efter i förhållande till övriga
exportländer för skogsprodukter.

Utredningen framhåller, att det icke torde kunna
undvikas, att vårt näringsliv, om det alltför mycket
blir hänvisat till att utnyttja utomlands framkomna
forskningsresultat, blir ställt i efterhand vid
exploaterandet av dessa. Nya förädlingsprocesser komma då
fortsättningsvis att i första hand växa upp
utomlands och där baseras på import av halvfabrikat från
vårt land. Det torde då sannolikt visa sig bliva
ytterligt svårt att få till stånd en inhemsk tillverkning
och i synnerhet export av sådana produkter i
konkurrens med dessa utomlands redan etablerade
industrier, som på allt sätt komma att skyddas av tullar
etc. Exemplen från konstsilkeindustrien och
konst-massaindustrien visa tydligt detta.

Utredningen anser det alltså vara en angelägenhet
av omedelbar och vittgående betydelse, att sådana
resurser snarast tillskapas, att vårt land skall kunna
uppnå en ledande ställning på
skogsproduktforskningens område. För att uppnå detta kräves ett
samlande av alla ansträngningar till snabbt och
målmedvetet genomförda kraftåtgärder. I nuvarande tid,
då så enorma anspråk ställas på landets
produktionsförmåga, torde det vara av större vikt än någonsin,
att de utomordentliga naturtillgångar vi ha i våra
skogar på bästa sätt utnyttjas.

Institut för skogsproduktforskning.

Utredningen har funnit, att ett rationellt ordnande
av skogsproduktforskningen icke kan åstadkommas
genom ökad medelstilldelning till redan befintliga
forskningsorgan. För åstadkommande av dels de
ökade resurser, som här erfordras, samt dels det
önskvärda samordnandet av
skogsproduktforskningens olika grenar föreslås upprättande av ett särskilt
institut, benämnt Svenska träforskningsinstitutet, för
centraliserad teknisk-vetenskaplig forskning inom det
åsyftade området.

Institutets verksamhet skall i första hand avse
undersökningar på längre sikt rörande problem av
grundläggande och principiellt intresse. Arbetena
skola enligt förslaget fördelas på följande
avdelningar:

1) Trätekniska avdelningen. Dennas
forskningsuppgifter omfatta bl. a. träfysikaliska
undersökningar (allmän materialforskning rörande trä), forskning
rörande träets torkning samt materialförstöring,
konservering och ytbehandling ävensom undersökningar
rörande träets mekaniska bearbetning och förädling
i syfte såväl att förbättra förefintliga maskinella
metoder som att utveckla nya förädlingsförfaranden och
användningsområden för trä som
konstruktionsmaterial.

2) Träkemiska avdelningen. Denna avdelnings
verksamhetsområde angives omfatta bl. a. undersök-

ningar i allmän träkemi (träets kemiska
sammansättning, metoderna för analytisk bestämning av dess
komponenter m. m.), försockring av trä,
torrdestillation av trä samt vidare principiell forskning rörande
cellulosaframställning ur ved (i första hand
sulfit-och sulfatprocessernas kemi), undersökningar
angående cellulosans blekning och förädling samt rörande
framställning av och egenskaper hos olika
cellulosaderivat. Till området räknas även undersökningar
angående i cellulosaindustrien förekommande avlutars
och biprodukters kemiska egenskaper och
utnyttjande.

3) Papperstekniska avdelningen. Vid denna
avdelning skola bl. a. utföras grundläggande
undersökningar rörande cellulosafiberns morfologiska,
fysikaliska och tekniska egenskaper, studiet av
fiber-suspensioner samt av färgnings- och
limningsprocesserna ävensom överhuvud taget principiella
undersökningar rörande pappersframställningens kemiska
och fysikaliska grundvalar. I samband härmed böra
enligt förslaget upptagas mikrobiologiska
undersökningar angående i pappers- och cellulosaindustri
förekommande mögelskador, slembildning i
fabrikations-vatten o. d.

4) Avdelning för allmänna analysarbeten. Denna
har till uppgift att. på uppdrag från institutets övriga
avdelningar, utföra enklare, ofta förekommande
kemiska analysarbeten. Genom att koncentrera arbeten
av detta slag till en särskild avdelning vinnes
fördelen, att de kunna utföras av i och för sig mindre
kvalificerad men för ändamålet speciellt tränad och
van personal, samtidigt som de mera kvalificerade
forskarnas tid och krafter fritagas från det ofta
tidsödande, rutinmässiga analysarbetet. Avdelningen
skall jämväl utföra systematiska undersökningar till
förbättrande av analysmetoderna samt i samband
härmed utarbeta föreskrifter för analysförfaranden.

Utredningen framhåller önskvärdheten av att
institutet, närhelst så befinnes lämpligt, inleder nära
samarbete med på angränsande områden verksamma
forskningsorgan. Sålunda förutsattes samverkan
komma att äga rum med bl. a, Skogsförsöksanstalten
(träets tekniska egenskaper, insektsangrepp m. m.),
Växtförädlingsanstalten i Ekebo (träkemiska och
morfologiska analysarbeten), Statens provningsanstalt
(träets hållfasthetsegenskaper), Fysikalisk-kemiska
institutionen i Uppsala (cellulosans och
cellulosaderivatens molekylstruktur) och Bränsletekniska
försöksstationen (träkolning och därmed sammanhörande
forskningsfrågor). Utredningen har tagit hänsyn till
möjligheterna till samarbete i ovanstående avseenden
bl. a. vid planering av institutets utrustning i syfte
att undvika onödiga dubbleringar av speciellt
dyrbarare apparatur.

Institutets styrelse och personal.

Enligt förslaget skall institutet underställas en
styrelse bestående av ordförande och 10 ledamöter, av
vilka ordförande och fem ledamöter, representerande
med institutet sammanhörande forskningsintressen,
skola utses av Kungl. maj:t och fem ledamöter av en
stiftelse Svensk träforskning, bildad av
träförädlingsindustriens ledande branschorganisationer (se nedan).

Kungl. maj:t skall efter förslag av institutets
styrelse förordna en styresman för institutet, vilken har
att ansvara för institutets förvaltning och administra-

11 april 1942

205

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Tue Nov 12 16:24:43 2019 (aronsson) (download) << Previous Next >>
http://runeberg.org/tektid/1942a/0221.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free