- Project Runeberg -  About Project Runeberg /
How to Write Presentations of Nordic Authors

Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

How to Write
Presentations of Nordic Authors

by Lars Aronsson, April 2000

Samma text på svenska

Project Runeberg, founded in Linköping, Sweden in 1992, does not only publish free online editions of classic Nordic literature, but also provides presentations of many Nordic Authors, composers, designers, artists, and other creative or famous people. These presentations are found by clicking on links where the person's name is mentioned anywhere on our website, or directly by searching our database.

The presentations are published so that each person gets their own URL, which makes it easy to bookmark them or to add "deep links" from external websites. Project Runeberg encourages such deep linking.

Each presentation consists of several sections. Some sections are automatically generated from our databases, such as links to books they have written (or illustrated), if Project Runeberg has published an electronic edition of the book. Other sections are written by our volunteers.

You are welcome to volunteer and help us write more and better presentations of Nordic Authors or other interesting people. These are some guidelines

 1. When the presentation is ready, you can e-mail it to runeberg@lysator.liu.se. We have a small staff of volunteer editors who receive and answer your mail, and enter your contribution into Project Runeberg's website.
 2. You can write the presentation in English and/or any of the Nordic languages, preferably the language of the person described. We expect our readers to speak English and at least one Nordic language.
 3. Tell us whether you want your name and/or e-mail to appear as the contributor of this presentation. Some of our volunteers appreciate this publicity and the feedback it generates to them. Others prefer to take a more anonymous approach. The only way we can know is if you tell us.
 4. Be sure always to identify the person your presentation is about, so our editors don't get confused. The best way is to mention the URL of the webpage where we indicated we wanted a presentation for this person. If you didn't find such a webpage, try to mention the full name, nationality, and birth year of the person.
 5. Tell us if there were any errors in the information that we already provided about this person. We sometimes make mistakes, and we need your sharp eyes as a guarantee for the best possible quality.
 6. Write a short biography, i.e. a section describing the life of this person, including background, education, occupation, any awards given to them, things like that.
 7. Compile a list of references to literature and/or webpages where more information can be found about the person. The list does not have to be complete, anything is better than nothing.
 8. Compile a list of works that the person created or participated in, e.g. books, films, music, phonograms, theater plays, performances, paintings, statues. List the works in time order. If you want, you can write a short summary or review of each work. If you think it is interesting, you can write notes about differences between various editions of the works. Do parallel translations exist?
 9. If you are a member of a literary society or a fan club pertaining to this person, you are welcome to present that society in a separate section. Several literary societies has used this as their first World Wide Web homepage, because they don't need to know anything about Internet publishing, and it comes for free. Do take a look at Projekt Runeberg's Tema Literary Societies.
 10. If you have more ideas for what should be part of the presentation, your suggestions are more than welcome.

Nordic Authors:
hur man skriver författarpresentationer

Projekt Runeberg, som grundades i Linköping 1992, ägnar sig inte bara åt att publicera fria elektroniska utgåvor av klassisk nordisk litteratur, utan tillhandahåller också presentationer av många nordiska författare, kompositörer, formgivare, konstnärer och andra skapande och berömda människor. Detta görs under rubriken "Nordic Authors". Presentationerna nås genom att klicka på en persons namn någonstans där detta nämns på vår websajt, eller direkt genom att söka i vår databas.

Presentationerna publiceras så att varje person får en egen websida med egen adress (URL), vilket gör det lätt att lägga bokmärken eller att göra "djupa länkar" från andra websajter. Projekt Runeberg uppmuntrar sådan djup länkning.

Varje presentation består av flera avdelningar. Några avdelningar sammanställs automatiskt ur våra databaser, såsom länkar till böcker som personen har skrivit (eller illustrerat), om Projekt Runeberg har gjort en elektronisk utgåva av boken. Andra avdelningar skrivs av våra frivilliga medarbetare.

Du kan också engagera dig i frivilligarbetet och hjälpa oss att skriva fler och bättre presentationer av nordiska författare och andra intressanta människor. Här följer några riktlinjer:

 1. När presentationen är klar, kan du skicka den med e-post till runeberg@lysator.liu.se. Vi har en liten stab av frivilliga redaktörer som tar emot och besvarar dina brev och lägger in presentationen på Projekt Runebergs websajt.
 2. Du kan skriva presentationen på något av de nordiska språken (förslagsvis det språk som personen i fråga talade) och/eller på engelska. Vi förväntar oss att våra läsare förstår engelska och minst ett nordiskt språk.
 3. Du måste berätta om du vill att ditt namn och/eller e-postadress ska synas som bidragsgivare till presentationen. Några av våra frivilliga medarbetare uppskattar den publicitet och den återkoppling som detta ger. Andra föredrar att vara mer anonyma. Vi kan inte veta hur du vill ha det, om du inte berättar för oss.
 4. Det är viktigt att alltid identifiera den person som din presentation handlar om, så våra redaktörer inte gör några misstag. Det bästa sättet är att ange websidans adress (URL) där vi efterlyste presentationen. Om du inte hittar något sådan websida, så ange personens fullständiga namn, nationalitet och födelseår.
 5. Berätta om du hittade några felaktigheter i den information som vi redan hade om personen. Det händer att vi gör misstag, och vi behöver din skarpa blick som en garanti för bästa möjliga kvalitet.
 6. Skriv en kort biografi över personen, alltså en levnadsbeskrivning med bakgrund, uppväxt, skolgång, yrken, om personen fick några utmärkelser eller priser och liknande.
 7. Sammanställ en lista över hänvisningar till litteratur och/eller websidor där man kan hitta mer information om personen. Listan behöver inte vara komplett, något är bättre än inget.
 8. Sammanställ en lista över verk som personen har skapat eller medverkat i, t.ex. böcker, filmer, musik, gramofoninspelningar, teaterpjäser, uppträdanden, målningar, statyer. Lista helst verken i tidsordning. Om du vill, kan du skriva en kort sammanfattning eller recension om varje verk. Om det är av intresse, kan du notera om det finns skillnader mellan olika utgåvor av verken. Finns det parallella översättningar?
 9. Om du är medlem i ett litterärt sällskap eller en fanklubb tillägnad personen, så får du gärna skriva en presenation om sällskapet också. Flera litterära sällskap har utnyttjat detta som sin första hemsida på webben, eftersom det inte kräver någon kunskap om publicering på Internet, och givetvis är det gratis. Ta gärna en titt på Projekt Runebergs temasida om litterära sällskap.
 10. Om du har ytterligare idéer om saker som borde ingå i en presenation, så är dina förslag mycket välkomna.


Project Runeberg, Thu Dec 20 03:34:56 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/admin/authors.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free