- Project Runeberg - Nordic Authors /
Otto Wilhelm Ålund

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Ålund, Otto Wilhelm (1822–1901), historian, geographer, cartographer, publicist, writer, translator, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Project Runeberg has published the following works that this author has translated:

Read more about Otto Wilhelm Ålund in:


Otto Wilhelm Ålund, född 19 sept 1822 i Örebro, död 23 mars 1901 i Uppsala. Ogift.

Verksam som lärare, reseskildrare, folkhögskoleföreståndare, medarbetare i Aftonbladet, Göteborgs Handelstidning, Dagens Nyheter och Illustrerad tidning, samt som historisk och geografisk författare och översättare.

Links

Skrifter

Följande förteckning är sammanställd från Libris-databasen och från artikeln i Svenskt biografiskt handlexikon. Författare är O. W. Ålund, där inget annat anges.

Per Daniel Amadeus Atterbom, Sveriges komiska vitterhet i Bellmans tid, 1851
Till detta verk står O. W. Ålund som medförfattare ("resp.") i Libris-databasen.
Elementarkurs i geografien, 1859
Edouard Laboulaye, Europa och Amerika,
Öfv. af O. W. Ålund ; Af d:r René Lefebvre
2. uppl. 1864
4. uppl. 1868
Edouard Laboulaye, Abdallah, eller Fyrväpplingen : arabisk berättelse
Öfv. af O. W. Ålund
2 uppl. 1866
Edouard Laboulaye, En resandes minnen : En saml. berättelser, 1866
Öfv. af O. W. Ålund
Edouard Laboulaye, Kung Pudel, 1868
Öfvers. af O. W. Ålund
Edouard Laboulaye, Smärre skrifter i politiska och sociala ämnen, 1869-1871
öfvers. af O. W. Ålund
Hermann von Berlepsch, Alperna : deras natur och folk, 1871
öfversättning från fjerde originalupplagan af O. W. Ålund,
Uppfinningarnas bok : öfversigt af det industriela arbetets utveckling på alla områden, 7 vol., 1873-1876
red. af O.W. Ålund ; öfvers. under medverkan af sakkunniga män
Detta är en svensk översättning och bearbetning av femte utgåvan av tyska Buch der Erfindungen, påbörjad av Friedrich Georg Wieck.
Andra verk med liknande titel:
"Ny, fullständigt omarbetad upplaga, utg. af A. Berglund", 10 vol., 1898-1907
"Öfversatt och bearbtad efter Spamerska editionen", 1901
"öfversättning och bearbetning af Petrus Hedberg", 1909
"Ny fullständigt omarbetad upplaga under red. av Sam Lindstedt", 9 vol. 1925-1939
Gun Aaröe (1920-) har 1985 utgivit ett Register till 2. upplagan Uppfinningarnas bok, tidigare utgivet som specialarbete vid Bibliotekshögskolan 1977:187. Tydligen är det Sam Lindstedts upplaga 1925-1939 som avses.
Geografi för skolans lägre klasser, 1872
Med 11 träsn. och 1 karta
G. M. Celander, Lärobok i geografi för folkskolor : Efter O. W. Ålunds "Geografi för skolans lägre klasser", 1887
H. T. Buckle, Smärre uppsatser, 1872
Öfv. af O. W. Ålund
Verldshandeln : dess utveckling, gång och medel, 1875
Öfv. under medverkan af sakkunnige män redig. af O. W. Ålund
E. A. Freemann, Två föredrag öfver den engelska nationen, 1876
Öfv. af O. W. Ålund
Fr. von Hellwald, Turkiet i våra dagar, 2 vol., 1878
Öfv. af O. W. Ålund
Thomas Carlyle, Franska revolutionen, 3 vol., 1884-1885
Öfv. af O. W. Ålund
Victor Hugo, Notre-Dame, 1885
"Ny öfversättning af O. W. Ålund"
ny uppl. 1906, 1915, 1924
Arminius Vambéry, Den annalkande striden om Indien : En skildring af Rysslands inkräktningar i Central-Asien och de faror som derigenom hota England, 1885
Öfv. af O. W. Ålund
Justin McCarthy, Englands historia i våra dagar, 2 vol., 1887
öfvers. af O. W. Ålund
H. Carnot, Franska revolutionen. 1789-1804, 1889
svensk bearbetn. af O. W. Ålund
Charles de Varigny, Industriens stormän och penningfurstarne i ångans tidehvarf : Biogr. anekdotiska teckn:r, , 1889
Öfv. af O. W. Ålund
John Ericsson : Några minnesblad, 1890
Med 17 illustr., 116 sidor
Finns även med 13 illustrationer, 80 sidor, i serien "Öreskrifter för folket", 1890
Fridtjof Nansen, På skidor genom Grönland : en skildring af den norska Grönlands-expeditionen 1888-89, , 1890
med 164 ill. af A. Bloch ... ; bemynd. svensk öfvers. af O. W. Ålund
Carl Peters, Nytt ljus öfver det mörkaste Afrika. Redog. för tyska Emin-pascha expeditionen, 1891
Sv. bearb. af O. W. Ålund : Med 107 illustr. samt 1 karta
Irland och Parnell, 1891
ingår i "Verdandis småskrifter"
Edward Engel, Zontariffen, den stora järnvägsreformen, 1892
Öfv. i sammandr. af O. W. Ålund
Världens Hufvudstäder skildrade af framstående förf:e samt med 325 illustr., 1892
Öfv. från franskan af O. W. Ålund
Amerika, dess upptäckt, eröfring och fyrahundraåriga utveckling, 1892
Med 35 porträtt, 31 scener och vyer samt 10 kartor
Gladstone (the grand old man) : Ett biografiskt utkast, 1893
Gustaf II Adolf : Ett 300-årsminne berättadt för ung och gammal, 1894
Med öfver 100 illustr. och flera kartor
Gustaf Eriksson Vasa : Sveriges befriare och nydanare : En liten minnesskrift, 1896
Med 38 illustr.
Folkens vandringar, 1897
Bismarck och hans verk, 1898
"Beckers världshistoria"
översatt och bearbetad av O.W.Å. 1894-1899

Find other Nordic Authors named Ålund, others born in 1822 or deceased in 1901.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kansalliskirjasto (catalog, digi, metadata), Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2007-06-12 21:02 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/alundotv.html

Valid HTML 4.0!