- Project Runeberg - Nordic Authors /
Friedrich Georg Wieck

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Wieck, Friedrich Georg (1800–1860), merchant, industrialist, writer, Germany.

Friedrich Georg Wieck var tysk handelsman som i Chemnitz lät konstruera den första bobbinettvävstolen utanför Storbritannien. Dessa för den industriella revolutionen strategiska maskiner var vid den tiden belagda med exportförbud. För att främja den tekniska industrins ställning i Tyskland utgav Wieck Buch der Erfindungen vars femte upplaga även översattes till svenska med titeln Uppfinningarnas bok, 1873-1876, redigerad av Otto Wilhelm Ålund.

Links

Project Runeberg has published the following works by this author:


Find other Nordic Authors named Wieck, others born in 1800 or deceased in 1860.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2007-07-08 14:22 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/fgwieck.html

Valid HTML 4.0!