- Project Runeberg - Nordic Authors /
Erik Brate

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Brate, Erik (1857–1924), linguist, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Project Runeberg has published the following works to which this author has contributed:

Project Runeberg has published the following works that this author has translated:

Read more about Erik Brate in:


Erik Brate föddes den 13 juni 1857 i Norberg. Språkforskare och runkännare verksam i Uppsala och Stockholm. Gift med målarinnan Fanny Ingeborg Matilda Brate.

Links

Skrifter

Följande lista har kompletterats med uppgifter från Jan Owe ..., Svensk runbibliografi 1880 - 1993, http://hemsidor.torget.se/users/j/jaow/.

Nordische lehnwörter im Orrmulumm, 1884
i Pauls och Braunes »Beiträge zur geschichte der deutschen sprache und litteratur», X
Fornnordisk metrik, 1884, omarbetad 1898
Vers runiques. Antikvarisk Tidskrift för Sverige 10 nr. 2. Stockholm 1887-1891. 4 s. (Sammanfattning av Runverser nr 192.)
Runverser, tillsammans med S. Bugge, 1887-1891, i »Antiqvarisk tidskrift för Sverige», X, häfte 1-6
Runologiska spörsmål (KAMB 15, 1886, s. 1-25, 49-84) (Bl a om runornas namn. Jämför nr 1785.) (Sö 82, U 60, U 112, U 590, Gs 13)
Äldre Vestmannalagens ljudlära, 1887
i Uppsala universitets Årsskrift, tillsammans med professor S. Bugge
Runskriftens uppkomst och utveckling i Norden enligt senaste undersökningar" (SFT 7, Stockholm 1888-1890, s. 50-61)
En gotländsk dopfunt i en kyrka på Bornholm (SFT 7, Stockholm 1888-1890, s. 62-67) (DR 373, G 69, G Runkalendern 1328)
Dalalagens böjningslära, 1890
Själ, 1892, i Uppsalastudier, en festskrift tillägnad S. Bugge på hans 60-åra födelsedag, Uppsala 1892, s. 6-14)
De nya nordiska runverken, Stockholm 1895. 18 s. Även i: SFT 9, Stockholm 1896, s. 319-336. (Bl a: DR 279, DR 295, DR 296, DR 297, DR 347)
Skansens runstenar (Meddelande från Nordiska Museet, 1897, Stockholm 1898, s. 3-14) (U 72, U 871, Sö 352, U 419)
Svensk språklära, 1898
Fyrunga-stenen (ANF 14, 1898, s. 329-351) (Vg 63)
Ölands runinskrifter, tillsammans med S. Söderberg, häfte 1-2. KVHAA 1900-1906, IV+150 s. (SRI 1)
Ardre-stenarne (ANF 18, 1901, s. 132-141) (G 111 - G 114)
Östgötska runinskrifter 1-5, tillsammans med O. Klockhoff, (Meddelanden från Östergötlands Fornminnesförening, Linköping 1903, s. 22-27) (Ög 9, Ög 70, Ög 127, Ög 128)
Östergötlands runinskrifter (Meddelanden från Östergötlands Fornminnesförening, Linköping 1907, s. 33-35) (Ög 103, Ög 107, Ög 108, Ög 127, Ög 206, Ög 228)
Nordens äldre tidräkning (Södermalms högre allmänna läroverks i Stockholm årsredogörelse 1908, s. 9-17) (Runkalender)
Ölands runinskrifter, 1911-1918
utgör band 1 och 2 av »Sveriges runinskrifter» utgivna av Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.
Östergötlands runinskrifter, häfte 1-3, KVHAA 1911-1918. XXXIV+268 s. (SRI 2) (Ög 1 - Ög 248)
Sämunds Edda, översättning, 1913
Pireus-lejonets runinskrift, Antikvarisk Tidskrift för Sverige 20:3, Stockholm 1914. 48 s.
En forntida ö (Nordiska ortnamn. Hyllningsskrift tillägnad Adolf Noreen på sextioårsdagen, Uppsala 1914, s. 84-91. Även i: NoB 2, 1914-1915, s. 84-91) (U 16)
Rökstenen och Teoderik-statyn i Aachen (Eranos 15, 1915, Acta Philologica Suecana, Göteborg 1915, s. 71-98)
Möjebro-stenen (ANF 31, 1915, s. 227-235) (U 877)
Frisergillets runstenar i Sigtuna (UFT 31, 1916, s. 277-279) (U 379, U 391)
Ytterligare inlägg om runstenen Juel nr. 18 i Sigtuna, tillsammans med T. Arne och O. von Friesen, (UFT 32, 1917, s. 362-367) (U 391)
Rökstenen, KVHAA Stockholm 1918. s. 231-255+2s. (Separat ur Östergötlands runinskrifter, se nr 190.)
Alvastra-blyet, Ög. 248 (Fornvännen 13, 1918, s. 202-206)
Fg. beleþes byrd [i en gottländsk runinskrift] (Studier tillegnade E. Tegnér, Lund 1918, s. 8f) (G 171)
Rökstenstolkning (Svensk Humanistisk Tidskrift 3, 1919, spalt 33-38)
Besvärjelsen på Björketorp- och Stentoftenstenarne (ANF 35, 1919, s. 342) (DR 360, DR 357)
Runradens ordningsföljd (ANF 36, 1920, s. 193-207)
Ny Rökstenslitteratur (ANF 38, 1922, s. 294-301)
Ett runbrev från Säby (Västmanlands Fornminnesförenings Årsbok 13, Västerås 1923, s. 3-10) (Säby sn, från 1804)
Yttrande (FV 18, 1923, s. 222-224) (Pireuslejonet)
Södermanlands runinskrifter, påbörjad av Brate, avslutad av Elias Wessén, Stockholm, 1924-1936, häfte 1-4, KVHAA, XCII+427 s. + 217 pl. (SRI 3) (Sö 1 - Sö 383)
Svenska runristare, KVHAA Handlingar 33:5, Stockholm 1926. 139 s.
Sveriges runinskrifter. 2:a uppl. Natur och Kultur 11. Stockholm 1928. 152 s.

Find other Nordic Authors named Brate, others born in 1857 or deceased in 1924.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kansalliskirjasto (catalog, digi, metadata), Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2023-03-02 14:39 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/braterik.html

Valid HTML 4.0!