- Project Runeberg - Nordic Authors /
Amalia Fahlstedt

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Fahlstedt, Amalia (1853–1923), writer, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Project Runeberg has published the following works that this author has translated:


Amalia (Emelie) Fahlstedt (1853-1923) använde pseudonymen Rafael, och varierade dessutom stavningen av sitt förnamn.

(Hennes bror Frans Eugen Fahlstedt medverkade i andra upplagan av Nordisk Familjebok under signaturen "E. F-t.")

Följande beskrivning är tagen ur Nordisk Familjebok, andra upplagan (uggleupplagan), häftet tryckt 7 aug 1907:

Fahlstedt, Amalia Vilhelmina, författarinna, f. 8 jan. 1853 i Stockholm, innehade 1878-95 en förberedande samskola därstädes. Fröken F. har utom många bidrag till tidningar och tidskrifter författat berättelsesamlingarna I flygten (1883), Ax och halm (1887) och Hvita boken (1904; liksom ett par andra arbeten under märket Rafael) samt de större novellerna Ismaël (1895), En passionshistoria (1897), hennes bästa arbete, känsligt och stämningsfullt, och I dödvattnet (1899). Dessutom har hon skrivit ungdomsboken I sommartid (1901) och sagorna Mor Sagas skymningsprat (1902) samt öfversatt van Eedens "Ut bland människorna" och Fogazzaros "Ett helgon". Fröken F:s författarskap tillhör realismen, med utprägladt intresse för etiska och humanitära spörsmål.
R-n B.

(Signaturen "R-n B" är Gustaf Ruben G:son Berg, docent vid Stockholms högskola, medlem af Nordisk Familjeboks redaktion.)

Ur supplementet, häftet tryckt 23 juli 1923:

Fahlstedt, Amalia V., dog 29 jan. 1923 i Djursholm.

Links

Böcker av Amalia Fahlstedt

Översättningar till svenska

Källor:

[1] Leonard Bygdén: Svenskt anonym- och pseudonymlexikon. Bibliografisk förteckning öfver uppdagade anonymer och pseudonymer i den svenska litteraturen, Uppsala 1898-1905, Akademiska boktryckeriet, Edv. Berling, Faksimilutgåva av originalupplagan med rättelser och tillägg samt person- och pseudonymregister, Bokförlaget Rediviva, Stockholm 1974, ISBN 91-7120-040-1

Find other Nordic Authors named Fahlstedt, others born in 1853 or deceased in 1923.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2014-02-01 21:43 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/fahlstea.html

Valid HTML 4.0!