- Project Runeberg - Nordic Authors /
Erik Nyström

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Nyström, Erik (1842–1907), , missionary, writer, politician, lexicographer, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:


Johan Erik Nyström, svensk missionär, författare, politiker, född 8 september 1842 i Stockholm, död 3 juli 1907 i Alger, Nordafrika. Biograferad i Betelseminariet 1866-1941. Porträttkatalog (1941).

1866 Fil. Dr. vid Uppsala universitet
1867--1872 lärare i Betelseminariet i Stockholm, men lämnade baptismen
1878--1881 missionär för kristendomen bland judar i Beirut
1885--1887 liberal riksdagsman för Stockholms stad
1888--1907 missionär bland judar och muslimer i Algeriet

Links

Skrifter / Works

Sophokles' Antigone, 1866
den klassiska texten utgiven av Nyström, samt akademisk avhandling
Biblisk ordbok för hemmet och skolan, 1868
3. uppl. 1888
Elektronisk utgåva från Projekt Runeberg
Om det heliga predikoembetet, 1868
utgivet under pseudonymen Clericus Eremita
Fyra bref om religionsfrihet, 1868
utgiven under pseudonym Johannes Baptista
Föredrag om läseriet, 1872
Bibliotek för biblisk fornkunskap, 1874
Bref till broder Olof om den kristna försoningsläran, 1876
Några önskemål för vår kyrka, 1876
Grundlinjer till Guds rikes historia, 1876
Bibelnyckeln eller Biblisk ordbok i sammandrag, 1887
2. uppl. 1898
Morceaux choisis du Nouveau testament, traduits en arabe, 1901
Nyströms översättning av valda delar av Nya Testamentet till den arabiska dialekt som talades i hans missionsområde i Algeriet. Före sin död 1907 översatte han hela N.T., som senare utgivits av andra.

Find other Nordic Authors named Nyström, others born in 1842 or deceased in 1907.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2007-06-10 22:04 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/nystreri.html

Valid HTML 4.0!