- Project Runeberg -  Biblisk ordbok för hemmet och skolan
(1896) [MARC] Author: Erik Nyström - Tema: Christian Literature, Language, Reference, Dictionaries
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

BIBLISK ORDBOK
för
hemmet och skolan

Med 5 kartor och 237 afbildningar.
Efter nyaste källor
af
Erik Nyström
Fjärde omarbetade upplagan.

Stockholm
P. Palmquists Aktiebolag.

Stockholm. Tryckt hos P. Palmquists Aktiebolag 1896.


Förord till den elektroniska utgåvan

Vi vet inte hur vi ska göra denna elektroniska utgåva fullt användbar på bästa sätt. Dina synpunkter och önskemål kan vara till stor hjälp för oss. Läs vidare!

Detta är en elektronisk faksimilutgåva av Erik Nyströms Biblisk ordbok, utgående från fjärde omarbetade upplagan 1896, som omfattar cirka 5000 uppslagsord, 237 illustrationer, 5 kartor och två bihang, alltsammans på 579 sidor. Vi har scannat alla sidorna i svartvitt, och du kan se dem här. Sidorna visas i 150 dpi gråskala. De vackra bilderna (träsnitt) är tyvärr något svartare här än i trycket.

Men att bläddra sig fram sida för sida är kanske inte det mest behändiga sättet att använda en uppslagsbok på Internet. Det vore bättre att kunna söka efter och hänvisa direkt till olika uppslagsord, samt att länka direkt till rätt bibelställe som pekas ut. Projekt Runeberg har ju faktiskt publicerat hela texten till Bibeln i 1917 års svenska översättning. Man kunde också tänka sig att länka från Bibeltexten tillbaks till den här ordboken. Nog skulle det bli en användbar kombination!

Det vore alltså fullt möjligt att bygga ett avancerat söksystem ovanpå den befintliga faksimilutgåvan. De inscannade boksidorna kan man vilja ha kvar ändå, som en kvalitetskontroll, en fast grund att bygga på. Men hur ska vi bäst utnyttja de möjligheter som står till buds? Hur kan vi systematisera och i största möjliga mån undvika manuellt, enformigt arbete? Hur ska vi skapa garantier mot de fel som hotar att smyga sig in?

Ett jämförbart verk är Svenskt biografiskt handlexikon, som omfattar 4400 uppslagsord på 1400 sidor. Där har vi upprättat en traditionell innehållsförteckning, som alltså blev 4400 rader lång. Det var ett manuellt arbete, och tog längre tid än vi hade trott. Att scanna fler boksidor är lätt, maskinerna gör det åt oss, men att lägga till fler rader i en innehållsförteckning, det är jobbigt eftersom vi måste göra det för hand. I fråga om den bibliska ordboken rör det sig alltså om ännu fler uppslagsord, men dessutom tillkommer hänvisningarna till bibeltexten, om man nu vill göra dem till klickbara länkar.

Den svenske missionären Johannes Svensson utarbetade 1912–1920 en rysk översättning av ordboken. Denna trycktes först 1971 (i Bromma) och har 2002 och 2011 utgivits på nytt i Sankt Petersburg. Den finns också på nätet. Det är lätt att konstatera att svenska artikeln om storken motsvarar den ryska artikeln аист.


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida
Förord till tredje upplagan - i, ii
    

Uppslagsord A - 1
    A och O - 1
    Abraham... - 4, 5
    Adama... - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
    Ahala - 10
    Altare... - 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
    Ananja - 20
    Ararat... - 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
    Aroniter - 30
    Avva... - 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
    

Uppslagsord B - 36
    Babels land - 40
    Begrafning... - 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55
    Bergsbruk - 50
    Bibeln... - 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65
    Blodskam - 60
    Bok, Böcker - 60, 61, 62
    Bårar... - 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75
    

Uppslagsord C-D - 67
    Cyrene - 70
    Dedan... - 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85
    Domare - 80
    

Uppslagsord E - 85
    Ed... - 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95
    Efraim - 90
    Ela... - 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105
    Emmaus - 100
    Esbaal... - 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115
    

Uppslagsord F - 113
    Fartyg... - 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
    Friviljeoffer... - 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135
    Försoning... - 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145
    

Uppslagsord G - 138
    Gibea... - 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155
    Gissel - 149
    Golgata - 150
    Guds berg... - 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165
    

Uppslagsord H - 159
    Helga... - 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175
    Himmelriket... - 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185
    Höjder... - 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195
    

Uppslagsord I - 186
    

Uppslagsord J - 195
    Jabes... - 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
    Jehova - 200
    Jerusalem... - 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215
    Jitra... - 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225
    Josafats dal... - 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235
    

Uppslagsord K - 232
    Kananeer... - 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242
    Kläder - 242, 243, 244, 245, 246
    Knidos... - 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
    Korint - 249, 250
    Krig... - 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265
    

Uppslagsord L - 263
    Laodicea... - 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275
    Lotan... - 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285
    

Uppslagsord M - 281
    Mardekai... - 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295
    Meuniter... - 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305
    Moln - 300
    Moses lagar... - 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315
    Myrten... - 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325
    

Uppslagsord N - 319
    Nehemias bok... - 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335
    

Uppslagsord O - 334
    Offer... - 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345
    Ornan... - 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355
    

Uppslagsord P - 347
    Palm - 350, 351
    Paulus... - 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365
    Phaleg... - 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375
    Profeter... - 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385
    Påle i köttet... - 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395
    

Uppslagsord Q-R - 388
    Romare... - 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405
    Räfvar - 399, 400
    

Uppslagsord S - 405
    Sabbat... - 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415
    Samaria... - 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425
    Saul... - 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435
    Silpa... - 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445
    Skabb... - 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455
    Skor - 450
    Slagt... - 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465
    Stock... - 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475
    Syner... - 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485
    

Uppslagsord T - 481
    Taflor... - 486, 487, 488, 489, 490, 491
    Tempel - 491, 492
    Templet i Jerusalem - 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498
    Ten, se Rock - 498
    Tenn - 498, 499
    Teofilus... - 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505
    Tiberias - 500, 501
    Tiung... - 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515
    Tårar... - 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525
    

Uppslagsord U - 519
    

Uppslagsord V - 524
    Vattubägare... - 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535
    Vindar... - 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545
    

Uppslagsord X-Y-Z-Å-Ä-Ö - 541
    Zippor... - 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555
    Åsnan - 549, 550
    Ädelstenar - 550, 551, 552, 553
    Äktenskap - 553, 554, 555, 556, 557
    Äldste... - 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565
    Öken - 565, 566
    Öknen vid hafvet - 566
    Öra - 566
    Örnen - 566, 567
    Österlandet eller Östern - 567
Bihang I. Register öfver hedniske och kristne författare, filosofer, kyrkofäder, lärde och resande, som i detta arbete äro nämnde - 568, 569, 570, 571
Bihang II. Förteckning öfver en del arbeten som vid denna ordboks utarbetande varit begagnade - 572
Förklaring öfver tecken och förkortningar - 573
Kartor - 574, 575, 576, 577, 579
Karta öfver Jerusalem - 574
Karta öfver Österlandet - 575
Karta öfver Egypten och Sinaitiska halfön - 576
Karta öfver de östra Medelhafsländerna - 577
Karta öfver Palestina - 579

Project Runeberg, Thu Jul 21 19:11:57 2022 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/biblobok/

URN:NBN:se-d1998417
Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free