- Project Runeberg - Nordic Authors /
Anna Sandström

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Sandström, Anna (1854–1931), teacher, , Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Read more about Anna Sandström in:


Anna Maria Carolina Sandström, född i Stockholm 3 september 1854, död 1931. Dotter till Carl Sandström och Erika Hallström. Från faderns död fosterdotter hos familjen Hjalmar Hagberg.

Utbildad till lärare vid Högre lärararinneseminariet i Stockholm med examen 1874.

Arbetade på Åhlinska skolan och på Södermalms högre läroverk för flickor innan hon, tillsammans med Fredrique Runquist, år 1883 startade Anna Sandströms skola. Denna skola utvecklades år 1900 till Anna Sandströms högre lärarinneseminarium. Fram till S. död 1931 erbjöds från 1917 också "Ettårig fortsättningskurs i valfria ämnen" där. Då de privata flickskolorna kommunaliserades 1939 uppgick Anna Sandströms skola i Östermalms kommunala flickskola.

Utbildningen bedrevs i den anda som Sandström, under pseudonymen "Uffe" beskrivit i broschyren "Realism i undervisningen" (1882), vilken senare utkom i Verdandis pedagogiska utgivning, vars grundare hon var. Hon var ansvarig redgigerare för Verdandi till 1927.

Hon bör också ihågkommas för sin insats som grundare av flickskoleväsendet i Sverige, som gav flickor möjlighet till något högre utbildning än tidigare generationers kvinnor erbjudits.

1904 belönades hon med Illis quorom, 8 storleken.

Hon var aktiv mot Ellen Key i kvinnorörelsen och deltog flitigt i sin tids debatt med inlägg i pedagogiska och allmänna frågor.

Sammanställt av Agneta Åhrberg.

Bibliografi

Hänvisningar


Find other Nordic Authors named Sandström, others born in 1854 or deceased in 1931.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kansalliskirjasto (catalog, digi, metadata), Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2012-04-24 11:50 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/sandsann.html

Valid HTML 4.0!