- Project Runeberg -  Boktryckarekonstens practiska handbok för nybegynnare
(1823) [MARC] [MARC] Author: Christian Gottlob Täubel - Tema: Printing and typography
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Boktryckarekonstens Practiska Handbok för Nybegynnare,

af Christian Gottlob Täubel, Boktryckare i Leipzig. Öfwersatt ifrån Tyska språket med några nödiga förändringar. Twå Delar. Götheborg, tryckt hos Samuel Norberg, 1823.

Förord till den elektroniska utgåvan

Denna bok från 1823 är en översättning av ett något äldre tyskt verk. Boken har digitaliserats av Umeå universitetsbibliotek, varifrån de scannade bilderna och OCR-texten i april 2019 kopierades till Projekt Runeberg för att kunna korrekturläsas. OCR-texten från Umeå är inte bra. Vi har tagit fram en egen OCR-text med Tesseract 4.0 (swe-frak), men den är inte heller bra, varför vi har tagit med båda versionerna (först Umeå, sedan vår) i varje sida. Korrekturläsaren kan alltså välja den som passar bäst och radera resten.

This volume was scanned by Umeå University, from where the scanned images were copied to Project Runeberg. We very much appreciate that they have made this possible and want to encourage other digital library projects to follow their example. Read more about Project Runeberg's image sources.


The above contents can be inspected in scanned images: frontespis, titelsida, titelbladets baksida, innehåll, innehåll

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - frontespis, titelsida, titelbladets baksida, innehåll, innehåll
    Förra Delen - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, plansch, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209
1. Öfwersigt af Historien om Boktryckare-Konstens uppfinnande i Tyskland och dess första ytterligare utbredande i Europa och andra werldsdelar - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
2. Om Stilsättning öfwer hufwud, samt om Sättarens egenskaper, och om en Sättare-Lärlings underwisning - 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95
3. Underrättelse om åtskilliga Formater - 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136
4. Om Formslutning - 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145
5. Om sättarens corrigerande på formen - 146, 147, 148, 149, 150, 151
6. Om det, som för en Stilsättare kan wara nödigt att weta, rörande musiquen - 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, plansch, 163, 164, 165, 166
7. Om åtskilliga Stilsorter - 167, 168, 169, 170, 171, 172
8. Om bruket af de så kallade Listor, Vignetter, Finalstrekar, Röscher och andra sirater wid boktryckning - 173, 174, 175
9. Om en Tryckare-Lärlings underrättelse - 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209
    [Senare Delen] - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169
Typographisk Orda-Bok, att beqwämligt slå upp för Nybegynnare; inrättad efter Alphabetet - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
    Abbreviera - 1, 2
    Accidence-arbete - 2, 3
    Afbryta - 3
    Afdraga - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
    Afdragsklotts - 9, 10
    Aflägga - 10, 11, 12, 13, 14
    Afläggsspån - 14, 15
    Afsatts - 15
    Andrifwa - 15
    Anfukta - 15, 16
    Anfuktning - 16, 17
    Anträde - 17
    Auctor - 18
    Begynnelse-Bokstäfwer - 18, 19
    Bengel - 19
    Boktryckare-instrumenter - 19
    Boktryckare-Wapen - 19, 20
    Bröllop - 20
    Bundsteg - 20
    Bållar - 20
    Bållknektar - 20
    Bållmakeriet - 20, 21
    Bållmästare - 21, 22
    Bållskinn - 22
    Bållhår - 22, 23
    Capitailer - 23
    Censur - 23
    Citations-Tecken - 23
    Collationera - 23, 24
    Columner - 24
    Column-Ziffrorna - 24
    Column-titel - 24, 25
    Corrector - 25
    Custos - 25
    Dedication - 25, 26
    Defect - 26
    Defect-arken - 26
    Digel - 26
    Distinctions-tecken - 27
    Duplera - 27
    Tryckeri-instrumenterna - 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
    Eftertryck - 35
    Extendera - 35
    Factorer - 35
    Final-stockar - 36
    Format - 36
    Formskärare - 36, 37
    Färniss - 37
    Företal - 37
    Förläggare - 37
    General-Session - 37, 38
    Genomgående - 38, 39
    Gerade Columner - 39
    Gespan - 39
    Gåsögon - 39
    Horunge - 39
    Huttlerier - 40
    Höga Bokstäfwer - 40
    Höga Ziffror - 40
    Inbringa - 40
    Indraga - 40, 41
    Innehållet - 41
    Inlöpa - 41
    Jubiläum - 41, 42
    Kegel - 42
    Lik - 42
    Linier - 42, 43
    Listor - 43
    Läg - 43
    Maculatur - 43
    Manuscript - 44
    Marginal - 44
    Mellanslag - 44
    Mottryck - 44
    Munk-ark - 45
    Männchen - 45
    Nedtaga - 45, 46
    Norm - 46
    Noter - 46
    Omlag - 46, 47
    Papper - 47
    Pappersmakare - 47
    Prime - 47
    Prime-Tabeller - 47, 48
    Ramens - 48
    Randglosser - 48, 49
    Register - 49
    Registerhållande - 49
    Revidera - 50
    Revider-ark - 50
    Rubrique - 50
    Rödkrita - 50, 51
    Röscher - 51
    Skepp - 51
    Skufwadt - 51
    Sköntryck - 51
    Smutstitel - 52
    Snitt - 52
    Spatia - 52, 53
    Sperra - 53
    Spets - 53
    Steg - 53
    Stock - 53
    Summarium - 53, 54
    Tabell-tryck - 54
    Tillskrift - 54
    Tillskottspapper - 54
    Titeln - 54, 55, 56
    Tryckfel - 56
    Trånghålla - 57
    Tynga - 57
    Udde-Columner - 57
    Underlägga - 57, 58
    Uppbinda - 58
    Uppdragande - 59
    Upplaga - 59, 60
    Upprymma - 60, 61
    Uppsluta - 61, 62
    Upptinga Lärlingar - 62, 63
    Utbinda - 63
    Utklippa - 63, 64
    Uträkna - 64, 65
    Utskära - 65
    Utsluta - 65, 66
    Utstryka - 66
    Uttekna - 66, 67
    Versalier - 67
    Vignetter - 67
    Widlyftigt - 67
    Wurm - 68
    Öfweräldst - 68, 69
Om Orthographien eller Rättskrifnings-konsten - 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102
Swenskt Ord-Register, enligt Canzli-Rådet Ihres Glossarium - 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153
    Abbedissa ... - 103
    Afla ... - 104
    Bakdanta ... - 105
    Besekrämare ... - 106
    Blöd ... - 107
    Brudman ... - 108
    Din ... - 109
    Dynga ... - 110
    Fana ... - 111
    Fimerstång ... - 112
    Folk ... - 113
    Förlikna ... - 114
    Fräde ... - 115
    Galnas ... - 116
    Glamma ... - 117
    Groll ... - 118
    Hanrey ... - 119
    Heder ... - 120
    Hofriddare ... - 121
    Hus ... - 122
    Ifrån ... - 123
    Kammar ... - 124
    Kerta ... - 125
    Klyfwa ... - 126
    Kosa ... - 127
    Kufwa ... - 128
    Läkedom ... - 129
    Lind ... - 130
    Lumpor ... - 131
    Människa ... - 132
    Mogen ... - 133
    Näfwer ... - 134
    Ock ... - 135
    Ömka ... - 136
    Plaska ... - 137
    Qwarka ... - 138
    Råda ... - 139
    Rok ... - 140
    Salig ... - 141
    Serda ... - 142
    Skara ... - 143
    Stock ... - 144
    Skugga ... - 145
    Slug ... - 146
    Snoter ... - 147
    Spärra ... - 148
    Stadna ... - 149
    Stor ... - 150
    Wåmb ... - 151
    Winda ... - 152
Om Boktryckares Observance, eller Bruk och Sedwänjor - 154, 155, 156
Tal wid en ny Ledamots upptagande i Boktryckare-Societeten - 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169

Project Runeberg, Mon Apr 15 17:54:04 2019 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/boktrhbok/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free