- Project Runeberg -  Framåt (Göteborg) / 1. årgång. 1886 /
7:8

(1886-1889)
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

8

Kvinnans

rättigheter.

baka. Innan hon under inflytande af I

detta medvetande fått pröfva sina krafter,
kunna de icke bedömas. Rättvisan kräf-
ver, att hon, likasom mannen, härtill kom-
mer i tillfälle.

: Sd .

För vårt folk äro juryn och den all-
männa rösträtten de förnämsta uppfo-
stringsmedlen. ”Toqueville blef under sitt
besök i Amerika öfvertygad om juryin-
rättningens gagnelighet, ej blott såsom

skydd för den personliga friheten och i |

fråga om utredning af faktiska förhål-
landen, utan äfven och ännu mera till
följd af sin egenskap af ett för hela natio-
nen tillgängligt uppfostringsmedel. Fruk-
ten visar sig i våra medborgares lifliga
intresse för öfverläggningarna i kongres-
sen och andra vigtiga angelägenheter.
Samhällsspörsmål af genomgripande vigt
kunna, der intresset för allmänna ange-
lägenheter är lefvande och vidt utbredt,
föra ett folk framom sin tid, lyfta upp
det till en högre ståndpunkt i vetande
och sedlighet. Under nu varande för-
hållanden, då kvinnan är utestängd från
borgerliga rättigheter, kan den ena bälf-
ten af folket sättas i eld och lågor af frå-
gor, som äro utan intresse för den andra
hälften. Sådant måste för det hela vara
till skada. Ej blott för rättvisans skull,
utan äfven ur synpunkten af hela sam-
hällets gagn, är det derföre vi påyrka rätt
för kvinnan till deltagande i allmänna an-
gelägenheter. Hvad angår statsmanna-
egenskaper, lärer man i öfrigt icke kunna
bestrida, att kvinnan kan af dylika egen-
skaper vara i besittning. Bller skulle man
kunna förneka dessa egenskaper bos t. ex.
Englands Elisabet, Spaniens Isabella,
Österrikes Maria Theresia, eller hos Eli-
sabet Heyrick, kväkerskan, som så kraf-
tigt bidrog till afskaffandet af slafveriet
i Vestindien, för att icke nämna många
andra?
läser historien, måste bekänna, att kvin-
nan, tillbakabållen i sin utveckling, bun-
den, underkänd, utestängd från borger-
liga rättigheter, likväl icke sällan med en
blixt ur sitt medfödda snille kastat ljus
öfver frågor, som mannen, med alla sina
företräden, varit ur stånd att lösa!

+ +
&

Sannerligen, en hvar, som rätt |

Att den påyrkade reformen skulle va-
ra till gagn äfven ur rent fysisk synpunkt,
är något. som jag endast i förbigående
vill framhålla. De nu rådande föreställ-
ningssätten hafva gjort kvinnan till en
ömtålig drifhusväxt; mödrarna till nästa
generation äro till stor del klena sjuklin-
gar, som försmäkta och tyna bort i en-
formigheten af det, så att säga, inomhus-
lif, hvartill vår kortsynthet dömer dem!

Fr Cd
Ed

Till slut några ord om lönen för kvin:
| ligt arbete. En kvinlig tjenare erhåller,
som bekant, endast omkring en tredje-
del af hyad en man får för likartade eller
mindre ansträngande sysslor. De bäst af-
lönade befattningar för kvinnor gifva 40

åa 50 procent lägre inkomst, än som med
motsvarande befattningar för män äro
| förenade. Alt härför klandra enskilda
| personer, vore både gagnlöst och orätt-
vist. Vi lida alla af fördomar och okun-
nighet. Det onda botas icke dermed, att
industriidkaren eller husbonden höjer ar-
| bets- och tjenstehjonslönerna. Felet ligger
| icke hos kapitalisten allena, det ligger li-
ka mycket i föreställningssätten inom he-
la samhället; — hos denna fega konser-
vatism, som sätter sin bårda panna mot
allt nytt; — hos en servil press, som så
väl vet att begagna sig af erfarenhetens
lärdom om hångrinets verkan på narrar
och pultroner; — hos dessa kvinnor, som
ständigt predika om »det passande» och
på detta sätt skrämma sina systrar från
| arbete för sitt bröd; — hos detta prester-
skap, somi kyrkorna förkunnar, att kvinnan
af Guds ord är hänvisad blott till vissa
slag af arbete, och sålunda söker att hop-
tränga hela massan af arbetsökande kvin-
"nor inom ett trångt begränsadt område,
"der utrymme icke kan beredas för alla.
Af sådana, som måste arbeta för sitt uppe-
| bälle, finnas ungefär lika många kvin-
nor, som män. Mannen kan söka arbe-
tete hvar och af hvad slag som hälst.
| Han har i detta afseende fullständig val-
| frihet. Sjunker aflöningen till följd af
öfverflödig tillgång på arbetskrafter, vän-
der han sig åt annat håll, der bättre vil-
kor erbjudas. Annorlunda är förhållan-
| det med kvinnan. Då hela massan af
| arbetsökande kvinnor är hänvisad till
" blott få slag af arbete, kunna icke alla

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Fri Nov 24 21:54:03 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/framatgbg/1886/0144.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free