- Project Runeberg -  Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 35. Supplement. Cambrai - Glis /
577-578

(1923) Tema: Reference
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Embryonalsköld ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

577

Embryonalsköld-Emissionsbolag

578

före eller vid fostrets födelse. Sådana embryonalorgan
äro hos de högre ryggradsdjuren allantois, amnion
(se d. o.), äggulesäck m. fl. L-e.

Embryonälsköld, embryol. Se Groddskifva.

Embryonätae, bot. SeFanerogamer.

*Emden, som 1919 hade 26,627 inv., fick under åren
närmast före Världskriget ökad betydelse som handels-
och emigranthamn, i skarp konkurrens med Bremen,
tack vare sitt goda läge vid Dortmund-Ems- och
Ems-Jade-kanalerna samt de stora utvidgningarna
af hamnen, hvaraf en ny inre hamn om 41 har och
10,s m. djup samt en hafs-sluss (260 m. lång,
40 m bred och 13 m. djup) togos i bruk 1913.
O. Sjn.

Emden, ryktbar tysk pansardäckskryssare (3,650 ton,
24 knop, 12 st. 10,5 cm. kanoner), hvilken hösten
1914 under befäl af fregattkaptenen Karl von Muller
åsamkade Englands sjöhandel i Stilla och Indiska
hafven stort af bräck. Detacherad från amiral
von Spees eskader i midten af aug. i närheten af
Marshallöarna, sänkte E. inom loppet af två månader
ett 20-tal engelska handelsångare med ett värde
af omkr. 60 mill. kr., äfvensom ryska kryssaren
"Schemtschug" och franska jagaren "Mous-quet",
samt fördröjde i hög grad varutransporterna å
Indiska hafvet och åstadkom betydande stegring
af varuprisen i Bortre Indien. Madras besköts
med framgång 22 sept. Sedan E. 9 nov. tidigt
på morgonen inlöpt till S. Cocosön (s. v. om
Sundasundet) och där landsatt ett 50-tal man för
att förstöra telegrafanläggningarna, anfölls den af
australiska kryssaren "Sydney" (5,700 ton, 25 knop,
8 st. 15-cm. kanoner) och nödgades, efter tappert
motstånd och sedan all ammunition förbrukats, sätta
på land samt efter förnyad beskjutning stryka sin
flagga. Landstigningsstyrkan lyckades under befäl af
löjtnant Miicke undkomma på skonaren "Ayesha" och
landsattes i början af 1915 vid Hodeida å arabiska
kusten af Röda hafvet och tog sig därifrån fram
till Konstantinopel. Jfr H. von Miicke, "E." (1915;
sv. öfv. s. å.) och "Ayesha" (1915; sv. öfv. s. å.).
H.W-1.

Emdengåsen. Se Gåsskötsel.

’Emeritilöner. I samband med 1910 års reglering af
prästerskapets aflöning fattades beslut om beredande
af emeritilöner åt äldre präster. Bestämmelser
härom äro gif na genom lag 9 dec. 1910. Emeritilön
utgår från kyrkofonden (se d. o.) och kan
tilldelas ordinarie och extra ordinarie präst,
som tjänstgör i territoriell församling (med
undantag för präst i Karlsborgs församling och
kyrkoherde i prebendepastorat). För ordinarie
tjänstinnehafvare utgör emeritilönen 80 proc. af
den reglerade lönen, dock högst 4,500 kr. och
lägst för kyrkoherde 3,200 kr. och för komminister
2,000 kr.; för extraordinarie präst utgör den
1,500 kr. Sammanlagdt må högst 500,000 kr. för
år användas till emeritilöner. Konungen utfärdar
för lagens tillämpning erforderliga föreskrifter,
bestämmelser, huru tillgängliga medel skola, med
hänsyn till olika klasser af tjänstinnehafvare,
uppdelas i lämpligt antal emeritilöner, och utser
innehafvare af sådana. Ordinarie präst är pliktig att,
mot åtnjutande af emeritilön, från tjänsten af gå,
när han fyllt 75 år eller när han fyllt 65 år samt
mer än 3 af de senast förflutna 5 åren varit i följd
af obotlig sjukdom eller ålderdoms-Tryckt den 25/e 23

svaghet urståndsatt att själf fullgöra sina
tjänsteåligganden och af sådan anledning åtnjutit
tjänstledighet; extraordinarie präst må erhålla
emeritilön, när han uppnått 60 års ålder. Vid
lagens utfärdande redan utnämnd tjänstinnehafvare
är dock ej mot sitt bestridande skyldig att,
mot åtnjutande af emeritilön, af gå från sin
befattning. Genom kung. 26 nov. 1914 föreskrefs,
att emeritilöner till extraordinarie präster
skulle utgå fr. o. m. ecklesiastikåret 1915-1916,
och jämlikt kung. 8 nov. 1918 utgå sådana
löner fr. o. m. ecklesiastikåret 1920-1921
jämväl till ordinarie präster. Sistnämnda
kung. meddelar föreskrifter rörande formerna
för tilldelande af emeritilön, dess utbetalande
m. m. Genom kungl. bref 24 april 1923 har antalet
emeritilöner bestämts att fr. o. m. ecklesiastikåret
1924-1925 utgöra: för kyrkoherdar högst 80,
för komministrar och med dem jämställda högst
20 och för extraordinarie präster högst 25.
K.E.S-g.

* Emerson, R. W. Af E. föreligga ytterligare
följande sv. öfv.: "Vi och vår nästa" (1907),
"Engelskt folklynne" (1920) och i serien "Berömda
filosofer" 4 bd: "Naturen och människan" (1915;
2:a uppl. 1919), "Samfundsliv och ensamhet" (1920),
"Livsvägar" (s. å.) och "Kärlek och andra essayer"
(1922). Jfr en uppsats om E. i "Ord och bild" 1923. -
E:s Journals utgafs 1910 -14 i 10 bd. Se J. Albee,
"Remembrances of E." (1903), och J. A. Hill, "E. and
his philosophy" (1919).

*Emery, C., är numera professor emeritus.

Emery [ämri’], Jacques André. Se
Saint-Sulpicekongregationen.

Emigration (af lat. emigräre, utvandra), utvandring,
utflyttning från fäderneslandet till ett annat land
för att där bosätta sig. Se Utvandring. - Emigrera,
utvandra till främmande land.

’Emislöf omfattar nu 2,911 har. 957 inv. (1923).

*Emissionsbank. Om ändring i hithörande lagstiftning
se Emissionsbolag. Suppl.

Emissionsbolag. I samband med det starka ekonomiska
uppsvinget i Sverige vid 1900-talets början uppstod en
allt starkare opinion för, att grund-ningsverksamheten
och företagsfinansieringen borde organiseras på
ett mera rationellt sätt. Detta mål sökte man vinna
dels genom vissa lagstiftningsåtgärder, dels genom
oberoende af lagstiftningen inrättade emissionsbolag.

1. Lagstiftningsåtgärder. Man tänkte sig
närmast, att det åsyftade målet skulle nås genom
särskilda emissionsbanker, och en lag om sådana
utfärdades 1909. Dessa skulle till skillnad från
emissionsbolagen ega rätt att mottaga insättningar,
om ock i begränsad omfattning, och utöfva annan
bankverksamhet; de skulle få stiftas och egas endast
af banker. Dylika institutioner torde emellertid sakna
alla förutsättningar i vårt land, och lagen innehåller
dessutom en del praktiskt omöjliga bestämmelser; den
har därför kommit att stanna på papperet. När denna
väg visade sig vara oframkomlig, tog man i stället upp
den planen, att affärsbankerna direkt skulle bedrifva
emissionsverksamhet af här åsyftadt slag. För detta
ändamål erhöllo de i 1911 års banklag rätt att ega
aktier - hvilket förut varit helt förbjudet - till
hälften af det belopp, med hvilket rescrvfon-

35 b., S. 19

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 19:09:31 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/nfco/0307.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free