- Project Runeberg -  Samlade skrifter av Olavus Petri /
Om runskrift

(1914-1917) [MARC] Author: Olaus Petri
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Om runskrift.

Til att förstå Runescrifft, then i Suerighe brukades fordomdags, skal man förste veta, att ther vtinna är icke mer än sexton åthskilelighe boksteffer, och är thetta theras rette skick, som aff Kalender och Rimstaffuer nog märkias kan, ty the äro icke så ordinerade som the Latiniske litterer, vtan som her epter fölier.

Fyr f. Vr u. Thors þ. Aos o. Radher r. Kaguen k. Hagel h. Nodher n. Is i. Åårs a. Sool s. Thir t. Birkal b. Lagher l. Madher m. hengiande sool R.

f f. u v. þ th. o o. r r. k k. h h, ch eller gh. n n. i i. a a. s s. t t. b b. l l. m m. R z eller c.

Siu aff forschriffune bokstäffuor plegha stundom haffua en prick i sigh, och thå få the ena andra krafft, och äro thesse.

f' v consonans. u' y. þ' dh. k' g. i' e. t' d. b' p.

Stungen Fyr f' v conson. Stungen Vr u' y. stungen Thors þ' dh. stungen Kaguen k' g. stungen Jis i' e. stungen Thur t' d. stungen Birkal b' p.

Och skal man veta at h är stundom så gott som H. såsom hak'i'l hagel, abraham abraham. och stundom är thet så mächtigt, som ch eller gh. vt mi'htih mächtigh, t'ahar daghar. Så är och h och s tillhopa så godt som x, såsom lahs lax. Theslikes skal man och vetta, att r står opta vidh enden på orden, för er, såsom t'ahr dagher, fink'r finger. Hengiande sool är så godh som z eller c, såsom lauri'nRius Laurentcius. franR Frantz. k brukas för k och q kaþi'rina Katerina. f för v conson. t'af'it' Dauid.

Skal man ock veta, att i Runoskrifft haffuer man intet å. vtan a brukas för a och å, i' för ä och e. Huadh för ö brukas, veth man intet. u' för y. bu'

Teslikes är och besinnandes, att någhre flere figurer pläga vpteknas u runoskrifft, såsom thesse: Stupemadher X. Årlaghor X. Tuemadher X. belgtoors X. huilka doch äro mer abbreuiaturer, än rätte bokstaffuor, och sätties in i Kalender och Rimstaffuer för gyllene åretalet skul såsom contracter (?) settias til thet Latiniske abcetet (?). Ty såsom gyllene talet är til nitton så haffua the och nitton bokstaffuer i Runeskrifften på rimstaffuer, och äre thesse

f. u. þ. o. r. k. h. n. i. a. s. t. b. l. m. R. X. X. X.

Thesse epterste bokstaffuer pläga icke mykit brukas i Runaskrifften. Vtan X må brukas för dubbel M, och X för al. pläga och flera abbreuiaturer brukes. X för Me. X för Ar och annat, som siellfua skrifften medhgiffuer, när man thet achter.

Skal man och veta, att ther Capital bokstäffuer skola stå i Runeskrifft, ther settias & och bliffua så alle bookstäuor lika stora, och ther versal är sätties X och två prickar emellan huart ord i skrifftenne. Somlige säija att w skall vara v i thenne skrifftena, och i' o. Jis vorder stundom på stenar så stungen X, så att ther är itt diupt holl mitt vthi.


Project Runeberg, Sat Dec 15 22:06:07 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/opetri/runor.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free