- Project Runeberg -  Samlade skrifter av Olavus Petri
(1914-1917) [MARC] Author: Olaus Petri
Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

SAMLADE SKRIFTER

av Olavus Petri

1914-1917


Förord till den elektroniska utgåvan

Elektronisk utgåva av Lars Aronsson

Wij Swenske höre och gudhi til
så wel som annat folk,
och thet måål wij haffue
thet haffuer gudh giffuit oss.

"Samlade skrifter af Olavus Petri" utgavs i fyra band 1914 - 1917 av Sveriges kristliga studentrörelses förlag under redaktion av Bengt Hesselman. Banden omfattar mer än 500 sidor vardera. Den elektroniska utgåvan omfattar än så länge bara ett fåtal av skrifterna. Den gamla "pappersutgåvans" innehållsförteckning, som följer nedan, tjänar som meny.

Olavus Petri är den svenska kyrkans lutherske reformator. Olof Pettersson var smedson, föddes den 6 januari 1493 i Örebro, studerade till präst i Uppsala och Wittenberg, där han påverkades av Martin Luthers idéer. Hans skrifter är till stor del religiösa, men där finns också hans svenska krönika, som på 300 sidor summerar Sverige historia på ett för samtiden nytt och ovanligt källkritiskt sätt.

Citatet överst på sidan är taget ur Orsack hwar före Messan böör wara på thet tungomål som then menighe man forstondelighit är (1531), där författaren på teologiska grunder motiverar reformationens övergång från latin till svenskt språk i gudstjänst och Bibel. Samma citat finns även återgivet på statyn över Olavus Petri på Slottsbacken utanför Storkyrkan i Stockholm.

Henrik Schück, professor vid Uppsala Universitet, skriver i Illustrerad Svensk Litteraturhistoria (andra upplagan 1911, bd 1, s 270 ff) om Olavus Petri:

"1526 utsände han sina första folkskrifter, den ena en bearbetning af de böhmiska brödernas katekes, den andra en fri öfversättning af Luthers Betbüchlein och den tredje vår första psalmbok, 1527 följde två stridsskrifter, den ena riktad mot Peder Galle, den andra mot en dansk karmelitermunk, Paulus Heliæ, 1528 utgaf han åtta skrifter, 1529 tre, bland hvilka en ny upplaga af den förträffliga, året förut tryckta boken Om äktenskapet. Under loppet af fyra år utgaf Olavus således ej mindre än sexton arbeten, och hvad detta innebar, förstår man först, då man tager hänsyn till den svenska bokmarknadens tillstånd före reformationens utbrott. Vår första svenska bok (Om Djäfvulens frestelse) trycktes 1495, den andra (Ars Moriendi) först nitton år senare, 1515 trycktes tre små häften å tillhopa 22 sidor, 1523 utkommo två skrifter och 1525 en - detta var hela den tryckta svenska litteraturen vid Olavus Petris uppträdande, alla de böcker, ur hvilka det icke latinkunniga folket hade att hämta sin bildning. Redan under de fyra första åren af sin författarevärksamhet gaf han således sina landsmän så stor litteratur som den, hvilken förut fanns."


Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll
    

Första bandet. Uppsala 1914


    Förord af Harald Hjärne
    Inledning af Knut B. Westman
    Een nyttwgh wnderwijsning 1526
    Jt almennelighit förspråk till thet Nyia Testamentit
    Een skön nyttugh vnderwisning 1526
    Swar vppå jtt ochristelighit sendebreff
    Swar påå tolf spörsmål 1527
    En Christelighen formaning til Sweriges jnbyggiare vthropat j Vpsala offuer högmectig förstes Götzstaffz cröning 1528
    Jtt fögho sendebreff til Paulum Helie 1528
    Een Christelighen formaning til clerekrijt 1528
    Een liten boock om Sacramenten 1528
    Een liten vnderuisning om Echteskapet 1528
    Een liten boock j huilko closterleffwerne forclarat warder 1528
    Om gudz ordh och menniskios bodh och stadhgar 1528
    

Andra bandet. Uppsala 1915


    Inledning af Knut B. Westman
    En nyttog psotilla 1528
    Een handbock påå Swensko 1529
    En liten ingong j then helga scrifft 1529
Orsack hwar före Messan böör wara på thet tungomål som then menighe man forstondelighit är 1531
    Then Swenska Messan 1531
    Then Swenska Messan (utdrag ur upplagorna af 1535 och 1537)
    Een lijten boock ther vthi forclarat warder hwar igenom menniskian får then ewigha salighetena 1535
    Swenske songer eller wisor 1536
    Bihang: Någre Gudhelig Wijsor (fragment af psalmboken af år 1530)
    

Tredje bandet. Uppsala 1916


    Inledning af Knut B. Westman
    Een lijten Postilla 1530
    Förmaning til alla Euangeliska Predicare
    Undervisning om människans ärliga skapelse, fall och upprättelse (omkr. 1530-talet)
    Om helgon och Om änglar (tvänne fragment från omkr. 1530-talet)
    

Fjärde bandet. Uppsala 1917


    Inledning af Knut B. Westman
    inledning af Jöran Sahlgren
En Swensk Cröneka
Domareregler
    Kommentar till stadslagen
    Sielenes tröst
    Een predican emoot the gruffueliga eedher
    Tobie comedia
    Wårs Herras Jesu Christi pina och vpståndelse
Om Werldennes största Förwandlingar och Ålder
    Förord till Psaltaren, Vishetsboken, Ordspråksboken och Syraks bok
Om runskrift
Anteckningar om städer och kyrkliga institutioner i Sverige
    Själfbiografiska anteckningar

Project Runeberg, Sat Dec 15 22:06:07 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/opetri/

URN:NBN:se-d1998422
Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free