- Project Runeberg -  Svensk rikskalender / 1908 /
Lag angående rikets flagga

(1905-1909) [MARC]
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Lag angående rikets flagga

den 22 juni 1906.

1 §. Svenska flaggan är blå med gult kors.

Korset skall dela flaggan i fyra rätvinkliga, lika höga fält.

2 §. Flaggan skall vara tvärskuren, utom då den användes såsom örlogsflagga, i hvilket fall den skall vara tretungad.

Örlogsflagga skall föras

a) å flottans fartyg, båtar och byggnader;

b) å rikets fästningar;

c) å härens kasernbyggnader, läger och öfningsplatser, så ock å hären tillhörande fartyg och båtar, när de föras af militär befälhafvare; och

d) å byggnad, som i sin helhet är upplåten till stab, truppförband eller militär utbildningsskola.

3 §. Färgen å flaggans sidofält skall vara ljust mellanblå och å korset guldgul.

Likare å mönsterfärger skall tillhandahållas å de ställen, Konungen bestämmer.

4 §. Å tvärskuren flagga skall flaggans hela längd förhålla sig till dess höjd som 16 till 10; å fälten skall längden förhålla sig till höjden: för de inre fälten som 5 till 4 och för de yttre som 9 till 4.

Å tretungad flagga skall flaggans hela längd med tungor vara dubbelt så stor som höjden; de yttre fälten skola, tungorna oräknade, vara lika stora som de inre fälten; fältens längd skall förhålla sig till höjden som 5 till 4. Tungorna skola vara lika långa; ej må de yttre tungornas ytterkanter bilda vinkel med flaggans öfver- eller underkant.

Korsets bredd skall vara hälften så stor som fältens höjd.

5 §. Hans Maj:t Konungen och med hans tillstånd medlem af konungahuset må föra tretungad flagga, med eller utan rikets vapen å hvitt fält i korsets midt, så ock använda sådant tecken i den tvärskurna flaggan.

Enligt bestämmelser, som Konungen i kommandoväg meddelar, må i tretungad flagga, för utmärkande af befäl, föras visst tecken, anbragt i det öfre inre fältet.

I öfrigt får ej flagga förses med märken, bokstäfver eller andra tecken.

6 §. Den, som brukar tretungad flagga, där sådan icke må föras, eller använder flagga, därå obebörigen anbragts märke, bokstaf eller annat tecken, eller till salu håller flagga, hvilken till färgen uppenbarligen skiljer sig från hvad i 3 § föreskrifves eller som icke håller de i 4 § bestämda inbördes mått, böte från och med 10 till och med 100 kronor.

Hvad sålunda är stadgadt afser flagga, hvari vinkelrätt ställdt gult kors är anbragt å blå botten.

7 §. Böter, som enligt denna lag ådömas, tillfalla kronan. Saknas tillgång till böternas fulla gäldande, skola de förvandlas enligt allmän lag.

Genom denna lag upphäfvas alla förut meddelade, däremot stridande bestämmelser.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1906; dock må hittills brukliga flaggor föras intill utgången af år 1908.

Det alla, etc.

Sveriges flagga
Klicka på bilden för en förstoring


The above contents can be inspected in scanned images: iv, v

Project Runeberg, Sat Dec 15 13:01:36 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/rikskal/1908/flagglag.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free