- Project Runeberg -  Svenska Akademiens ordlista /
Elfte upplagan, sjätte tryckningen (1991)

Titel och innehåll | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Svenska Akademiens
ordlista
över svenska språket

Norstedts Förlag • Stockholm

© 1986 Svenska Akademien
11 upplagan, sjätte tryckningen
ISBN 91-1-863722-1

Grafisk formgivning av Gerold Propper
Sättning: Norstedts Tryckeri, Stockholm
Tryckning: Fingraf Tryckeri, Södertälje 1991


Förord till den elektroniska utgåvan

Läs förordet till ordlistan.

Enkla ordlistor omfattas inte av upphovsrätt, utan enbart av katalogskyddet i 49 § av upphovsrättslagen (1960:729), som gäller i femton år efter utgivningsåret.

Innehåll: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X - Y - Z - Å - Ä - Ö


The above contents can be inspected in scanned images: titelsida, titelbladets baksida, 3

Korrstapel / Proof bar for this volume

Innehåll / Table of Contents


Titel och innehåll - titelsida, titelbladets baksida, 3
Förord - 5
Inledning - 6, 7
    SAOL 1874-1986 - 6
    SAOL elfte upplagan - 6, 7
Vägledning till ordlistan - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
    1. Uppslagsord - 8, 9
    2. Uttal - 9
    3. Böjning - 9, 10
    4. Bruklighetsbeteckning - 10
    5. Ordförklaring - 11
    6. Språkexennpel - 11
    7. Stavning - 11
    8. Avstavning - 12
    9. Bokstavsordning - 12
    10. Användning av särskilda tecken - 12, 13
    11. Förkortningar - 13, 14, 15, 16, 17
    civ. ek. ... - 14
    grek. ... - 15
    mm3 ... - 16
    sign. ... - 17
    

Aa


Aa - 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
    a ... - 19
    absens ... - 20
    ackompanjatris ... - 21
    administration ... - 22
    affirmativ ... - 23
    agn ... - 24
    akterpik ... - 25
    albinism ... - 26
    alkov ... - 27
    allofon ... - 28
    aluminera ... - 29
    amin ... - 30
    anakreontisk ... - 31
    andorran ... - 32
    anglosaxare ... - 33
    anligga ... - 34
    ans ... - 35
    antedatera ... - 36
    antologi ... - 37
    apostrof ... - 38
    arbeta ... - 39
    arioso ... - 40
    arrendator ... - 41
    as ... - 42
    astma ... - 43
    attest ... - 44
    autarki ... - 45
    avdelning ... - 46
    avhända ... - 47
    avlägg ... - 48
    avsked ... - 49
    avsugning ... - 50
    avvälta ... - 51
    

Bb


Bb - 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85
    b ... - 52
    bagare ... - 53
    bakochfram ... - 54
    banal ... - 55
    bantu ... - 56
    barnkonfektion ... - 57
    basidier ... - 58
    beck ... - 59
    begråta ... - 60
    belåna ... - 61
    bergsplatå ... - 62
    beslag ... - 63
    beta ... - 64
    bevandrad ... - 65
    bifigur ... - 66
    bimetall ... - 67
    biskvi ... - 68
    bladder ... - 69
    blind ... - 70
    blott ... - 71
    blänke ... - 72
    bokkafé ... - 73
    bondkomiker ... - 74
    borsta ... - 75
    botanik ... - 76
    brandskola ... - 77
    bringa ... - 78
    brorsa ... - 79
    bryna ... - 80
    bröda ... - 81
    bulla ... - 82
    buss ... - 83
    byting ... - 84
    bärning ... - 85
    

Cc


Cc - 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93
    c ... - 86
    cell ... - 87
    centrifugal ... - 88
    charma ... - 89
    chosa ... - 90
    civillag ... - 91
    cowboy ... - 92
    cytogenetik ... - 93
    

Dd


Dd - 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117
    d ... - 94
    dala ... - 95
    darrig ... - 96
    decimal ... - 97
    dekanus ... - 98
    delta ... - 99
    denier ... - 100
    desegregation ... - 101
    detektera ... - 102
    dialog ... - 103
    dignitet ... - 104
    diorama ... - 105
    diskant ... - 106
    dissekera ... - 107
    divinatorisk ... - 108
    doktor ... - 109
    dominion ... - 110
    drag ... - 111
    drift ... - 112
    dryfta ... - 113
    dubbning ... - 114
    dussin ... - 115
    dystopi ... - 116
    dödsbevis ... - 117
    

Ee


Ee - 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133
    e ... - 118
    efter ... - 119
    egen ... - 120
    eko ... - 121
    elda ... - 122
    elit ... - 123
    eminens ... - 124
    enstämmighet ... - 125
    engelska ... - 126
    entreprenad ... - 127
    epoxifärg ... - 128
    espadrill ... - 129
    etolog ... - 130
    eventualitet ... - 131
    exkludera ... - 132
    export ... - 133
    

Ff


Ff - 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177
    f ... - 134
    fait accompli ... - 135
    familj ... - 136
    farm ... - 137
    fastlöda ... - 138
    feber ... - 139
    femtionde ... - 140
    fia ... - 141
    filipper ... - 142
    finera ... - 143
    fiskare ... - 144
    fjärd ... - 145
    flammig ... - 146
    flint ... - 147
    flox ... - 148
    flygel ... - 149
    fnask ... - 150
    folkminnesforskning ... - 151
    forell ... - 152
    fort ... - 153
    fotboll ... - 154
    framgång ... - 155
    fransk ... - 156
    frigörelse ... - 157
    friska ... - 158
    frusa ... - 159
    fräsch ... - 160
    funder ... - 161
    fyllna ... - 162
    fåfäng ... - 163
    fältstyrka ... - 164
    född ... - 165
    förbilliga ... - 166
    fördrömdhet ... - 167
    förfara ... - 168
    för handen ... - 169
    förkonstla ... - 170
    förlösa ... - 171
    förort ... - 172
    förskjuta ... - 173
    förstelna ... - 174
    försåt ... - 175
    förtryta ... - 176
    förvägen ... - 177
    

Gg


Gg - 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201
    g ... - 178
    galla ... - 179
    gana ... - 180
    gask ... - 181
    gelea ... - 182
    genett ... - 183
    genotyp ... - 184
    gerundium ... - 185
    gin ... - 186
    glaci ... - 187
    glete ... - 188
    glycerol ... - 189
    gnu ... - 190
    gorgonzola ... - 191
    grafonomi ... - 192
    grav ... - 193
    grimma ... - 194
    grund ... - 195
    grådaskig ... - 196
    grönklädd ... - 197
    guinea ... - 198
    gunst ... - 199
    gå ... - 200
    gärdning ... - 201
    

Hh


Hh - 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227
    h ... - 202
    halka ... - 203
    halvsekel[s]jubileum ... - 204
    handläggningstid ... - 205
    hantera ... - 206
    hasa ... - 207
    heder ... - 208
    helgedom ... - 209
    hemterminal ... - 210
    heroin ... - 211
    hi ... - 212
    historia ... - 213
    hjärtformad ... - 214
    homograf ... - 215
    hopa ... - 216
    hottentott ... - 217
    humanist ... - 218
    hurså ... - 219
    huvudtes ... - 220
    hymla ... - 221
    hysteri ... - 222
    häck ... - 223
    händig ... - 224
    härsken ... - 225
    högmjölkande ... - 226
    hölja ... - 227
    

Ii


Ii - 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247
    i ... - 228
    ideolog ... - 229
    ihäktning ... - 230
    illyrer ... - 231
    implementera ... - 232
    inblick ... - 233
    indium ... - 234
    infektera ... - 235
    införsel ... - 236
    inkapabel ... - 237
    inkvisition ... - 238
    inolja ... - 239
    insidiös ... - 240
    instans ... - 241
    intakt ... - 242
    interludium ... - 243
    intransigens ... - 244
    inventera ... - 245
    irreligiositet ... - 246
    istadig ... - 247
    

Jj


Jj - 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254
    j ... - 248
    jamboree ... - 249
    jodera ... - 250
    journal ... - 251
    jungfru ... - 252
    jämföra ... - 253
    jävlar ... - 254
    

Kk


Kk - 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309
    k ... - 255
    kaja ... - 256
    kalkera ... - 257
    kameral ... - 258
    kaniker ... - 259
    kapare ... - 260
    kapverdier ... - 261
    kardiograf ... - 262
    karst ... - 263
    kassabel ... - 264
    katalys ... - 265
    kavalkad ... - 266
    kicka ... - 267
    kirskål ... - 268
    klander ... - 269
    klaver ... - 270
    klippa ... - 271
    klove ... - 272
    kläm ... - 273
    knapp ... - 274
    kniv ... - 275
    knyt ... - 276
    kodex ... - 277
    kola ... - 278
    kollokvium ... - 279
    komik ... - 280
    kommutation ... - 281
    komponent ... - 282
    kondensering ... - 283
    konfundera ... - 284
    konkurrens ... - 285
    konstform ... - 286
    konsumtion ... - 287
    kontrahent ... - 288
    konversabel ... - 289
    kor ... - 290
    korrelat ... - 291
    korund ... - 292
    krafs ... - 293
    krav ... - 294
    krigsfara ... - 295
    kristalliseras ... - 296
    kromosom ... - 297
    kruta ... - 298
    kräkla ... - 299
    kujon ... - 300
    kulturfond ... - 301
    kuratel ... - 302
    kuts ... - 303
    kvarg ... - 304
    kvinnokamp ... - 305
    kyla ... - 306
    kåra ... - 307
    kär ... - 308
    köld ... - 309
    

Ll


Ll - 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334
    l ... - 310
    lagföring ... - 311
    lampa ... - 312
    lansett ... - 313
    laser ... - 314
    lavoar ... - 315
    legal ... - 316
    lektris ... - 317
    lexikon ... - 318
    lik ... - 319
    limousine ... - 320
    lit ... - 321
    liva ... - 322
    lobby ... - 323
    lokalintresse ... - 324
    lov ... - 325
    luftvärn ... - 326
    lupin ... - 327
    lycksalig ... - 328
    lågpris ... - 329
    låta ... - 330
    länsmuseum ... - 331
    läsare ... - 332
    lön ... - 333
    löt ... - 334
    

Mm


Mm - 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366
    m ... - 335
    magma ... - 336
    makt ... - 337
    mammonism ... - 338
    manifest ... - 339
    mara ... - 340
    maroniter ... - 341
    maskinskötare ... - 342
    matsmältningsbesvär ... - 343
    maxfart ... - 344
    medfaren ... - 345
    mefitisk ... - 346
    men ... - 347
    mesan ... - 348
    metrologi ... - 349
    militarism ... - 350
    mini ... - 351
    miss- ... - 352
    mitt ... - 353
    moatjé ... - 354
    modus ... - 355
    monitor ... - 356
    moral ... - 357
    mortel ... - 358
    motocross ... - 359
    multikörning ... - 360
    musett ... - 361
    mygg ... - 362
    mytologisering ... - 363
    mångomtalad ... - 364
    märgel ... - 365
    mögla ... - 366
    

Nn


Nn - 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382
    n ... - 367
    namne ... - 368
    nationallynne ... - 369
    naturlig ... - 370
    nedjustera ... - 371
    nedtrappa ... - 372
    nepotism ... - 373
    nicaraguan ... - 374
    nitrat ... - 375
    noltig ... - 376
    nordiskhet ... - 377
    notation ... - 378
    nuna ... - 379
    nying ... - 380
    nål ... - 381
    närvaro ... - 382
    

Oo


Oo - 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404
    o ... - 383
    obelisk ... - 384
    obruten ... - 385
    odalisk ... - 386
    officer ... - 387
    oförskräckt ... - 388
    ohöljd ... - 389
    okultiverad ... - 390
    olycka ... - 391
    omelodisk ... - 392
    omlassning ... - 393
    omsortera ... - 394
    omväxla ... - 395
    opera ... - 396
    option ... - 397
    ordförande ... - 398
    orientera ... - 399
    ort[s]beskrivning ... - 400
    oskuld ... - 401
    ostämd ... - 402
    ouppackad ... - 403
    oväder ... - 404
    

Pp


Pp - 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448
    p ... - 405
    pale[o]- ... - 406
    pandemonium ... - 407
    papill ... - 408
    parallellepiped ... - 409
    parisare ... - 410
    partisekreterare ... - 411
    passagerare ... - 412
    patiens ... - 413
    pedant ... - 414
    penningknapp ... - 415
    perenn ... - 416
    permittera ... - 417
    peruan ... - 418
    picador ... - 419
    pilk ... - 420
    pipett ... - 421
    pjäs ... - 422
    plantör ... - 423
    pleonasm ... - 424
    pluralist ... - 425
    pochera ... - 426
    polis ... - 427
    polyploid ... - 428
    porl ... - 429
    post ... - 430
    potatiskastrull ... - 431
    prao ... - 432
    preliminärer ... - 433
    presskommuniké ... - 434
    primadonna ... - 435
    privat ... - 436
    produktion ... - 437
    programmatisk ... - 438
    promovend ... - 439
    proskribera ... - 440
    provensal ... - 441
    präst ... - 442
    psykoterapi ... - 443
    pulsar ... - 444
    puritan ... - 445
    pynt ... - 446
    pålandsbris ... - 447
    påverka ... - 448
    

Qq


Qq - 449
    

Rr


Rr - 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481
    r ... - 450
    radiell ... - 451
    raggla ... - 452
    ramponera ... - 453
    raptus ... - 454
    razzia ... - 455
    receptur ... - 456
    redox- ... - 457
    reformering ... - 458
    registrera ... - 459
    reklamationsärende ... - 460
    relativisera ... - 461
    remontant ... - 462
    renässansmåleri ... - 463
    repression ... - 464
    residens ... - 465
    restera ... - 466
    reumatolog ... - 467
    rhensk ... - 468
    riksstånd ... - 469
    ripost ... - 470
    r-ljud ... - 471
    romans ... - 472
    rostare ... - 473
    ruelse ... - 474
    rumän ... - 475
    rutenium ... - 476
    ryss ... - 477
    rådlig ... - 478
    rämna ... - 479
    rättare ... - 480
    röllakan ... - 481
    

Ss


Ss - 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574
    s ... - 482
    saggig ... - 483
    salning ... - 484
    samförstånd ... - 485
    sammanskruvning ... - 486
    samvete ... - 487
    sansning ... - 488
    saudier ... - 489
    schaktare ... - 490
    scientolog ... - 491
    segla ... - 492
    sekularisation ... - 493
    semitrailer ... - 494
    separatorkula ... - 495
    servis ... - 496
    shag ... - 497
    sidnumrering ... - 498
    signum ... - 499
    simma ... - 500
    sinnesförmögenhet ... - 501
    sjabbel ... - 502
    sjukvårdsminister ... - 503
    självhävdelsebehov ... - 504
    sjöfart ... - 505
    skalning ... - 506
    skattebestämmelse ... - 507
    skepp ... - 508
    skiljedomare ... - 509
    skjutkunnig ... - 510
    skolmognad ... - 511
    skotte ... - 512
    skrinna ... - 513
    skruva ... - 514
    skräpa ... - 515
    skurning ... - 516
    skyle ... - 517
    skäfte ... - 518
    skärfla ... - 519
    skört ... - 520
    slajda ... - 521
    slatt ... - 522
    sliper ... - 523
    slumpa ... - 524
    släcka ... - 525
    slöre ... - 526
    smittbar ... - 527
    småkvickhet ... - 528
    smärta ... - 529
    snart ... - 530
    snitta ... - 531
    snylta ... - 532
    snörvel ... - 533
    soft ... - 534
    solva ... - 535
    sophiasyster ... - 536
    sovjet ... - 537
    sparlakan ... - 538
    speed ... - 539
    spets ... - 540
    spira ... - 541
    spont ... - 542
    sprit ... - 543
    sprättig ... - 544
    spärr ... - 545
    stadig ... - 546
    standardfras ... - 547
    statare ... - 548
    stenget ... - 549
    stickande ... - 550
    stimulus ... - 551
    stol ... - 552
    stor ... - 553
    stratosfär ... - 554
    stripp ... - 555
    stråla ... - 556
    stucken ... - 557
    stuvning ... - 558
    stålrör ... - 559
    stämma ... - 560
    störtning ... - 561
    subsumera ... - 562
    sulfit ... - 563
    sura ... - 564
    svamla ... - 565
    swedenborgare ... - 566
    svina ... - 567
    svängbar ... - 568
    symbolik ... - 569
    synlig ... - 570
    systematik ... - 571
    säd ... - 572
    särbo ... - 573
    sömnad ... - 574
    

Tt


Tt - 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613
    t ... - 575
    tafatt ... - 576
    talmanskap ... - 577
    tandem ... - 578
    tapto ... - 579
    tbc ... - 580
    tele- ... - 581
    teln ... - 582
    teocentrisk ... - 583
    terrakotta ... - 584
    tetani ... - 585
    tidsbetonad ... - 586
    till buds ... - 587
    till känna ... - 588
    tillstädja ... - 589
    tillöka ... - 590
    tipsa ... - 591
    tjocka ... - 592
    tjänsteskrivelse ... - 593
    tolkning ... - 594
    topp ... - 595
    torsdag ... - 596
    traditionalism ... - 597
    trampning ... - 598
    transplantat ... - 599
    trav ... - 600
    trepanation ... - 601
    triol ... - 602
    trolldruva ... - 603
    trumling ... - 604
    träbord ... - 605
    tränjon ... - 606
    tull ... - 607
    tunnel ... - 608
    tussa ... - 609
    tvålitersförpackning ... - 610
    tyg ... - 611
    tåpig ... - 612
    täte ... - 613
    

Uu


Uu - 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632
    u ... - 614
    ultimatum ... - 615
    underförstå ... - 616
    underst ... - 617
    ungdomskärlek ... - 618
    uppbrunnen ... - 619
    uppgrundad ... - 620
    upplysa ... - 621
    upprymmare ... - 622
    uppsåt ... - 623
    urbebyggelse ... - 624
    urpackning ... - 625
    utarbeta ... - 626
    uteservering ... - 627
    utjagad ... - 628
    utmäta ... - 629
    utrymma ... - 630
    utspola ... - 631
    uttring ... - 632
    

Vv


Vv - 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657
    v ... - 633
    vaja ... - 634
    walkie-talkie ... - 635
    vanadin ... - 636
    var ... - 637
    variationsbredd ... - 638
    varva ... - 639
    vattentillförsel ... - 640
    vegetabilie ... - 641
    venös ... - 642
    vesir ... - 643
    vid ... - 644
    wigwam ... - 645
    villkor ... - 646
    vinkel ... - 647
    virtuoseri ... - 648
    vit ... - 649
    wobbler ... - 650
    vred ... - 651
    våffla ... - 652
    väbel ... - 653
    välgödd ... - 654
    väninna ... - 655
    värma ... - 656
    vätska ... - 657
    

Xx


Xx - 658
    

Yy


Yy - 659, 660
    y ... - 659
    yrkesområde ... - 660
    

Zz


Zz - 661
    

Åå


Åå - 662, 663, 664, 665
    å ... - 662
    åldersförändring ... - 663
    åsikt ... - 664
    återuppsätta ... - 665
    

Ää


Ää - 666, 667, 668
    ä ... - 666
    älv ... - 667
    ärad ... - 668
    

Öö


Öö - 669, 670, 671, 672, 673, 674
    ö ... - 669
    öljett ... - 670
    östan ... - 671
    övergöda ... - 672
    överordnad ... - 673
    översätta ... - 674

Project Runeberg, Tue Dec 18 20:33:05 2012 (aronsson) (diff) (history) (download) Next >>
https://runeberg.org/saol/11-6/

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free