- Project Runeberg -  Svenskt biografiskt handlexikon /
2. Alströmer, Patrik

(1906) Author: Herman Hofberg, Frithiof Heurlin, Viktor Millqvist, Olof Rubenson - Tema: Reference, Biography and Genealogy
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

2. Alströmer, Patrik,

industriidkare. Född d. 26 febr. 1733 i Alingsås, den föregåendes son.

Med afseende på faderns önskan, att denne hans äldste son skulle öfvertaga fabriksanläggningarna i Alingsås, erhöll hans uppfostran en därefter lämpad riktning.

Efter förberedande undervisning dels i hemmet, dels i Uppsala, inskrefs han vid femton års ålder i Kommerse-kollegium. Sedan han någon tid vistats i Stockholm, där han flitigt besökte direktör Scheffers föreläsningar i kemi och proberingskonsten, fick han med tvenne af sina bröder företaga en resa genom Sverige och en del af Damnark. Vid sin hemkomst förordnades han, tjuguett år gammal, af fadern, att hafva tillsyn öfver Alingsås stad och manufakturi. Dessa omsorger lades uteslutande på hans skuldror vid faderns död, hvarjämte det blef hans sorgliga lott, att, sedan det åter uppträdande Mösspartiet vid 1765 års riksdag dragit in alla understöd åt industrien, så godt han förmådde, rädda spillrorna efter skeppsbrottet. Genom hans omtanke och ansträngningar voro ock faderns industriella anläggningar någorlunda upprättade, när en härjande eldsvåda 1779 lade både dem och Alingsås stad i aska. Under det A. ägnade alla sina omsorger på upprätt hållandet af faderns fabriker, hade hans yngre broder Claës, som var grosshandlare i Göteborg och oerhördt rik, men sjuklig och oförmögen att ensam, efter svärfadern N. Sahlgrens död, sköta de vidsträrkta affärerna, begärt att Patrik A. ville bli hans bolagsman. Denne antog tillbudet, flyttade 1776 till Göteborg, utnämndes året därefter till direktör vid Ostindiska kompaniet, samt upphöjdes jämte brodern Claës 1778 till friherre. Fotande sina spekulationer på åtskilliga egendomliga konjunkturer, som uppstått genom det amerikanska frihetskriget, utrustade bröderna A. en storartad handelsexpedition till Amerika. Denna misslyckades och Patrik och Claës A. sågo sig nödsakade att ställa sina affärer under administration. Den lidna motgången minskade visserligen betydligt deras rikedomar, men icke deras nit för det allmänna, ej heller den allmänna aktning af hvilken de dittills varit i åtnjutande. Efter bolagets upplösning flyttade de till landet, ägnade sin tid åt tillsynen af sina återstående egendomar.

Öfver Patrik A. slogos tvenne minnespenningar, och en gipsmedaljong med hans bild modellerades af Sergel. Musikaliska akademien i Stockholm ärar i Patrik A. sin egentliga stiftare.

Död (den sist kvarlefvande af sina bröder) d. 3 okt. 1804.

Gift 1: 1760 med Kristina Maria Ollonberg och 2: 1768 med friherrinnan Kristina Maria Silfverschiöld.


The above contents can be inspected in scanned images: I:27

For more information about this person, see Project Runeberg's Nordic Authors.

Project Runeberg, Mon Mar 24 00:35:09 1997 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/sbh/alstmpat.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free