- Project Runeberg - Nordic Authors /
Herman Hofberg

<< Previous | Search for Nordic Authors | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Hofberg, Herman (1823–1883), physician, writer, biographer, Sweden.

Project Runeberg has published the following works by this author:

Read more about Herman Hofberg in:


Johan Herman Hofberg, svensk fornforskare och författare, född 11 juni 1823, död 28 april 1883. Gift 1853 med Augusta Matilda von Knorring.

Hofberg var 1852--68 verksam som distriktsläkare i Edsberg, Örebro län, vilken ort också behandlas i en av hans skrifter.

Links

Skrifter

Södermanlands fanerogamer och filicer, 1852
Allmogeord ur Vestra Nerikes bygdemål, 1861
Edsbergs socken i Nerike. Historisk och antikvarisk beskrifning, 1863
Nerikes gamla minnen, 1868
298 sidor
Sverige. Geografisk-historisk läsebok för hemmet och skolan, 1870
tillsammans med Kn. Ljungstedt, 272 sidor
Förteckning öfver Nerikes fasta fornlämningar, 1871
31 sidor
Genom Sveriges bygder. Skildringar af vårt land och folk, 1872
450 sidor
Ny uppl. 1882, 430 sidor, 374 illustrationer, 32 planscher
Publicerad på svenska i Chicago, 1894, som del 2 av 3 i verket Fosterländska minnen i ord, sång och bild tillegnade svenskarne i Amerika, 1. Skaldestycken af svenska skalder, 2. --, 3. Blandad läsning af svenska författare
3. uppl. 1896, genomsedd och tillökad af J.P. Velander, 541 sidor, med 545 illustrationer
4. uppl. 1898, Chicago, 543 sidor
Faksimilutgåva av 3. uppl, 1981, Rediviva
Svenskt biografiskt handlexikon, 2 vol., 1873-76
Ingår som del 1, 1902, i det i Chicago utgivna verket Kunskap för alla. Värdefull litteratur för svenskar, 4 vol., 1902-1908, där del 2 är Rosander, Den kunskapsrike skolmästaren
2. uppl. 1906 av Frithiof Heurlin, Viktor Millqvist och Olof Rubenson, i elektronisk utgåva hos Projekt Runeberg
Westmanlands fornlemningar och minnesmärken upptecknade och beskrifna
Publicerade i Årsskrift för Westmanlands Fornminnesförening, 1-5 och 7-8, 1874-1912
Sverige. Fosterländska bilder
1876-78 redigerad av H.
Nääs i Vestergötland, 1876
Ingår i Förr och nu, vol. VII, häfte 17
Kurze Uebersicht von den Alterthümern der Åländischen Inselgruppen, 1877
Skildringar ur svenska folklifvet, 1879
Enligt en uppgift utgiven 1878, 187 sidor
Här ingår Vinterfiske i Hallbosjön, Gammalt bergsmanslif
Läsning i hemmet för hvar dag i året. Illustrerad svensk familjebok
Årsbok 1880-83 utgiven av H.
Några drag ur det forna skogsbyggarlifvet i Halland, 2 vol., 1880-1881
1. örkenfolket
2. Knifvahäringarne
Faksimilutgåva 1981
Sverige. Illustrerad handbok för resande och derjemte ett minne för dem som besökt landet, 2 vol., 1882
1. Södra och mellersta Sverige, 496 sidor, 1882
2. Dalarne och Norrland, 172 sidor, 1882
4. uppl. 1882, "Föreg. uppl. red. av Gustaf Thomée"
Svenska folksägner samlade samt försedda med historiska och etnografiska anmärkningar, 1882
224 sidor, med teckningar af svenska konstnärer
Engelsk översättning av W. H. Myers, Swedish fairy tales, 1890
Publicerad på svenska i Chicago 1893, 244 sidor
Ny utg. 1981, reviderad av Jakob Gunnarsson
Beskrifning öfver Örebro stad och land
Ingår med 3 delar i Meddelanden från Föreningen Örebro läns museum, 1923-1930
En resa på Dalslands kanal år 1878
Tryckt i Svenska Familj-Journalen 1878
Särtryck 1975, 3 blad

Find other Nordic Authors named Hofberg, others born in 1823 or deceased in 1883.
Look for more information in Det Kgl. Bibliotek, Google (search, book search), Hathi Trust, Internet Archive, Kansalliskirjasto (catalog, digi, metadata), Kungl. biblioteket (Libris, tidningar), Nasjonalbiblioteket (aviser, bøker, Oria, tidsskrifter), Project Gutenberg, Yahoo.


Project Runeberg, 2024-01-11 18:31 (aronsson) << Previous Next >>
https://runeberg.org/authors/hofbergh.html

Valid HTML 4.0!