- Project Runeberg -  Svenskt biografiskt handlexikon /
1. Arrhenius, Johan Peter

(1906) Author: Herman Hofberg, Frithiof Heurlin, Viktor Millqvist, Olof Rubenson - Tema: Reference, Biography and Genealogy
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

1. Arrhenius, Johan Peter,

naturforskare, författare i agronomi. Född i Järeda församling af Linköpings stift d. 27 sept. 1811. Föräldrar: landtbrukaren Gustaf Isak Arenius och Anna Rebecka Bremer.

Denna släkt, som ursprungligen hette Arenius, har ej sammanhangmed den föregående.

Med hågen tidigt vänd åt naturvetenskaperna, tillhörde A. redan som gymnasist i Linköping det af gymnasieläraren, doktor Stenhammar, inrättade »Botaniska sällskapet», och började, efter att 1830 blifvit student i Uppsala, snart sin bana som vetenskapligt erkänd botanist.

Sedan han aflagt filosofie kandidatexamen 1839 och utgifvit en vetenskaplig afhandling om Sveriges Rubusarter -- Ruborum Sueciæ dispositio monographico-critica 1839 -- kallades han till docent i praktisk ekonomi och förordnades att förestå den botaniska professuren under den ordinarie lärarens (Fries') frånvaro vid riksdagarna. Promoverad till fil. doktor 1842, befordrades han fyra år därefter till adjunkt i sitt läroämne eller praktisk ekonomi. Under tiden fortsatte han med ifver sin redan förut började litterära verksamhet, utgaf flera goda undervisningsböcker i botanik, såsom: Växtrikets Terminologi 1842--43, Elementarkurs i Botaniken 1845 o. s. v., och deltog i uppsättandet af tidskriften »Frey», under det han samtidigt var medarbetare i »Skandia», »Eos», »Botaniska Notiser» samt i »Tidskrift för landtmanna- och kommunalekonomien», hvilken kort därefter blef hans egen.

Utgifvandet af den berömda skriften: Om vexelbrukets grunder 1844, som på ett särdeles klart sätt utreder detta viktiga ämne, i öfverensstämmelse med de åsikter vetenskapen då härom hade uppställt, föranledde hans inkallande till sekreterare i Uppsala läns hushållningssällskap och kort därefter hans utnämning till föreståndare för Ultuna landtbruksinstitut, en befattning som han bibehöll till 1862, då han flyttade till Stockholm och anställdes vid Landtbruksakademien såsom dess sekreterare.

Men Arrhenii lärareverksamhet har icke inskränkt sig till hans elever vid Ultuna eller upphört med hans förflyttning till en annan plats, tvärtom kom han genom sin stora Handbok i svenska jordbruket, hvilken blef antagen till lärobok vid alla landtbruksläroverk i Sverige, Norge och Finland, att utöfva det största inflytandet på den uppväxande generationen af bildade landtmän.

Af alla de skrifter, genom hvilka han verkat på det svenska landtbrukets rationella utveckling torde likväl inga i vidsträcktare kretsar gagnat den fosterländska saken så, som hans Smärre samlade skrifter i landthushållningen, hvilka ofta i flera upplagor och i tusentals exemplar blifvit spridda till den jordbrukande befolkningen i alla landets delar. Titulärprofessor 1850, ledamot af Vetenskapsakademien m. fl. vetenskapliga samfund; ledamot af riksdagens första kammare 1867--72. A. lämnade 1881 platsen som landtbruksakademiens sekreterare och dog i Stockholm d. 5 sept. 1889.

Gift 1: 1841 med Elsa Maria Berg och 2: 1859 med Catharina Euphrosyne Goldkuhl.


The above contents can be inspected in scanned images: I:49

For more information about this person, see Project Runeberg's Nordic Authors.

Project Runeberg, Mon Mar 24 00:35:13 1997 (aronsson) (diff) (history) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/sbh/arrhenjo.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free